LỜI GIỚI THIỆU

 

Trong Năm Mục vụ 2023, mọi thành phần dân Chúa trong Tổng Giáo phận Hà Nội được mời gọi canh tân đời sống đức tin cá nhân. Công cuộc canh tân đời sống đức tin của mỗi người phải khởi đi từ việc lắng nghe, học hiểu, suy niệm và thực hành Lời Chúa. Như Thánh vịnh 119 có nói: “Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi” (Tv 119,105). Ý thức tầm quan trọng của Lời Chúa trong tiến trình Canh tân đời sống Đức tin cá nhân cũng như cộng đoàn, Đức Tổng Giám Mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giáo phận Hà Nội, kêu mời tất cả các Ki-tô hữu trong Tổng Giáo phận cùng nhau đọc, học, suy niệm và sống Tin Mừng theo thánh Mát-thêu. Một cách cụ thể, Tổng Giáo phận Hà Nội mở ra chương trình Giáo Lý Kinh Thánh: Tin Mừng Theo Thánh Mát-thêu.

1. Thời gian

Chúa Nhật hằng tuần và kéo dài trong vòng một năm bắt đầu từ Chúa Nhật III Thường Niên, Chúa Nhật Lời Chúa.

2. Hình thức thực hiện:

Dưới dạng Video với nội dung cô đọng theo chủ đề cùng với những hình ảnh minh họa sinh động. Được trình chiếu ở các giáo xứ trong Tổng Giáo phận trước Thánh lễ khoảng 7-10 phút.

3. Mỗi Video bao gồm:

Phần I: Dẫn nhập giới thiệu đoạn Tin Mừng cùng với chủ đ

Phần II: Bố cục đoạn Tin Mừng

Phần III: Vài điểm chú giải

Phần IV: Ý nghĩa đoạn Tin Mừng và chủ đề

Phần V: Suy niệm và thực hành

– Phần VI: Giới thiệu chủ đề tiếp theo

4. Mục đích

– Giúp mỗi người Ki-tô hữu biết cách đọc Tin Mừng, một cách cụ thể, Tin Mừng Mát-thêu.

– Không chỉ giúp người Ki-tô hữu biết về lịch sử, văn hóa, văn chương Kinh Thánh mà còn giúp cho mỗi người Ki-tô hữu bước vào cuộc gặp gỡ cá vị với Đức Ki-tô và có khả năng nói cho người khác biết về Đức Ki-tô, Đấng mà mình gặp gỡ.

– Giúp cho mỗi Ki-tô hữu ý thức được vai trò của mình trong cộng đoàn đức tin và sứ mệnh loan báo Tin Mừng.

Ban biên soạn Giáo lý Kinh Thánh

Tổng Giáo phận Hà Nội

Scroll to Top