Thứ Ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh

Bậc lễ: thường

Màu phục vụ: Trắng

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Chúa đã cho người lên tiếng ở giữa giáo đoàn. Và ban cho người đầy tinh thần khôn ngoan và minh mẫn; Chúa mặc cho người áo vinh quang

Hoặc đọc:

Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chính; luật Thiên Chúa ở trong lòng người.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho thánh giám mục A-tha-na-xi-ô được can đảm đứng lên bên vực niềm tin của Giáo Hội về thần tính của Ðức Ki-tô, Con Một Chúa. Xin nhận lời thánh nhân chuyển cầu, cho chúng con biết nghe lời người giảng dạy để ngày càng hiểu biết và yêu mến Chúa hơn. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 7, 51-59

“Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận tâm hồn con”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Khi ấy, Tê-pha-nô nói với dân chúng, các kỳ lão và luật sĩ rằng: “Hỡi những tên cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi luôn luôn chống đối Thánh Thần; cha ông các ngươi làm sao, các ngươi cũng vậy. Có tiên tri nào mà cha ông các ngươi lại không bắt bớ? Họ đã giết những người tiên báo về việc Ðấng Công chính sẽ đến, Ðấng mà ngày nay các ngươi đã nộp và giết chết; các ngươi đã lãnh nhận lề luật do thiên thần truyền cho, nhưng đã không tuân giữ”.

Nghe ông nói, họ phát điên lên trong lòng, và họ nghiến răng phản đối ông. Nhưng Tê-pha-nô đầy Thánh Thần, nhìn lên trời, đã xem thấy vinh quang của Thiên Chúa, và Ðức Giê-su đứng bên hữu Thiên Chúa. Ông đã nói rằng: “Kìa, tôi xem thấy trời mở ra, và Con Người đứng bên hữu Thiên Chúa”. Bấy giờ họ lớn tiếng kêu la và bịt tai lại, và họ nhất tề xông vào ông. Khi lôi ông ra ngoài thành, họ ném đá ông. Và các nhân chứng đã để áo của họ dưới chân một người thanh niên tên là Sao-lô. Rồi họ ném đá Tê-pha-nô, đang lúc ông cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa Giê-su, xin đón nhận tâm hồn con”. Thế rồi ông quỳ xuống, lớn tiếng kêu lên rằng: “Lạy Chúa, xin đừng trách cứ họ về tội lỗi này”. Nói xong câu đó, ông đã an giấc trong Chúa. Còn Sao-lô thì đã tán thành việc giết ông (Tê-pha-nô).

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 3cd-4. 6ab và 7b và 8a. 17 và 21ab

Ðáp: Lạy Chúa, con phó thác tâm hồn trong tay Chúa

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn, thành chiến luỹ kiên cố để cứu độ con, bởi Chúa là Tảng đá, là chiến luỹ của con; vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con.

Xướng: Con phó thác tâm hồn trong tay Chúa, lạy Chúa, lạy Thiên Chúa trung thành, xin cứu chữa con. Còn phần con, con tin cậy ở Chúa, con sẽ hân hoan mừng rỡ vì đức từ bi của Chúa. – Ðáp.

Xướng: Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Chúa che chở họ dưới bóng long nhan Ngài, cho khỏi người ta âm mưu làm hại. – Ðáp.

Alleluia: Ga 16, 7 và 13

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy sẽ sai Thần Chân Lý đến cùng các con; Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 30-35

“Không phải Mô-sê, mà chính Cha Ta mới ban bánh bởi trời đích thực”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Gio-an.

Khi ấy, đám đông thưa Chúa Giê-su: “Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn man-na trong sa mạc, như đã chép rằng: “Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời”. Chúa Giê-su đáp: “Thật Ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-sê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian”. Họ liền thưa với Ngài rằng: “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”. Chúa Giê-su nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói; ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật chúng con dâng tiến trong ngày kính nhớ thánh A-tha-na-xi-ô. Xin cho chúng con được cùng với thánh nhân tuyên xưng đức tin vẹn toàn để được hưởng nhờ ơn cứu độ Chúa đã hứa cho những người làm chứng cho chân lý. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Này là đầy tớ trung thành và khôn ngoan, mà Chúa đã đặt lên coi sóc gia nhân mình, để đúng giờ phân phát lúa thóc cho họ.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã cùng với thánh A-tha-na-xi-ô vững vàng tuyên xưng Ðức Giêsu là Thiên Chúa thật. Ước gì Con Một Chúa, qua bí tích Thánh Thể ban cho chúng con sức mạnh và sức sống dồi dào. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

PHẢI TIN VÀO ĐỨC KI-TÔ

(Ga 6,30-35)

1. Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Gio-an ghi lại lời dạy của Đức Giê-su về Bánh Hằng Sống tức là thứ “của ăn tồn tại cho đến cuộc sống đời đời”. Thứ ăn này vượt trội hơn Man-na ngày xưa. Nghe thế, dân chúng tưởng đó là một thứ thức ăn – cũng vẫn là vật chất – nhưng ăn vào thì sẽ không đói nữa, nên họ xin: ”Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi”.

2. Sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng rất hồ hởi và hy vọng. Hôm sau, họ đến với Đức Giê-su rất đông, hy vọng kiếm được của ăn ít ra cũng dồi dào như man-na, xưa đã nuôi sống cha ông họ trong sa mạc suốt thời gian đi về đất hứa. Nhưng Đức Giê-su muốn nâng cao họ lên một bước, Ngài mời họ trước hết hãy tìm kiếm những lương thực không hư nát, là thứ tồn tại cho đến cuộc sống vĩnh hằng: ”Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực đem lại phúc trường sinh” (Ga 6,26).  Họ tưởng lương thực mà Đức Giê-su nói đây là man-na ngày xưa cha ông họ đã ăn trong sa mạc. Nhưng Đức Giê-su bác bỏ quan niệm của họ và nói rõ ràng hơn: ”Chính Ta là bánh trường sinh. Ai đến với Ta không hề phải đói. Ai tin vào Ta chẳng khát bao giờ” (Ga 6,35).

3. Toàn chương 6 của Tin Mừng Gio-an cho chúng ta thấy Đức Giê-su cống hiến Mình Máu Thánh Ngài làm của nuôi sống con người khỏi đói khát tinh thần, và để chuẩn bị con người lãnh nhận điều này, Đức Giê-su đã thực hiện một dấu chỉ lạ lùng khi hóa bánh ra nhiều cho 5000 người ăn no nê. Nhưng dấu chỉ này lại bị dân chúng hiểu lầm: họ muốn đến với Chúa vì lợi lộc vật chất, chứ không vì tin nhận Ngài là Đấng Cứu Thế. Trước lời mời gọi của Chúa: hãy nâng tâm hồn lên, hãy tin vào Đấng được Chúa Cha sai đến, hãy ăn thịt và uống máu Ngài để được sống đời đời, thay vì khiêm tốn vâng phục, dân chúng lại tỏ ra ngoan cố thách thức hơn nữa, như Tin Mừng hôm nay thuật lại. Họ so sánh dấu lạ Chúa vừa thực hiện tức là phép lạ hóa bánh ra nhiều, với dấu lạ của Mai-sen mà hằng năm họ vẫn sốt sắng tưởng niệm; họ muốn Chúa thực hiện  một dấu lạ cao cả hơn dấu lạ thời Mai-sen.

4. Man-na là một loại bánh Thiên Chúa đã ban từ trời xuống làm lương thực cho dân Do thái lúc họ lưu lạc suốt 40 năm trường trong sa mạc, cuộc sống đầy nguy hiểm, bấp bênh, thiếu thốn nước uống, cơm bánh. Cho nên, nhiều lần dân chúng đã nghi ngờ, kêu ca, than trách ông Mai-sen và cả Thiên Chúa nữa. Chúa thử thách họ và phạt họ bằng nhiêu tai ương, nhưng đồng thời Ngài vẫn luôn lo liệu lương thực cho họ được đầy đủ được một thứ bánh là man-na, để biểu lộ sự hiện diện và sự quan phòng của Ngài, là mỗi buổi sáng, Thiên Chúa làm cho lớp sương mù bay phủ trên nơi người Do thái đóng trại, và lúc sương tan đi, rơi xuống những hạt nho nhỏ mầu trắng, có mùi vị mật ong, họ chỉ việc ra lượm mà ăn, họ không hiểu cái gì đó nên hỏi nhau “man-hu”: cái gì vậy? Rồi không hiểu sao họ gọi trệch ra là man-na, và trở thành tên của lương thực này.

5. Tóm lại, sự sống thể lý không phải là sự sống tự thân mà là sự sống lệ thuộc, nghĩa là nó cần đến lượng thực vật chất nạp vào để duy trì, nhưng vì nó hữu hạn, nên sẽ đến lúc sự sống đó không thể thâu nạp được lương thực nữa nó sẽ èo uột yếu ớt và chết.

Còn sự sống thần linh là sự sống siêu nhiên Chúa ban, tuy không chết, nhưng rất cần được nuôi dưỡng bằng bánh Sự Sống là Thánh Thể, mà Thánh Thể chính là sự sống tự thân nơi Đức Ki-tô thông truyền cho linh hồn chúng ta. Nhờ rước lấy Chúa Ki-tô mà Ki-tô hữu được mạnh mẽ và tăng trưởng, không sợ tội lỗi hay ma quỉ có thể xâm nhập và làm tổn hại linh hồn mình (Hiền Lâm).

6. Truyện: Hạnh phúc mong manh.

Năm 1923, tám nhà kinh doanh thành công nhất của Hoa Kỳ đã gặp gỡ nhau trong một khách sạn tại miền Viễn Tây. Họ trao đổi cho nhau những kinh nghiệm về kinh doanh và làm giầu, hình như muốn khẳng định câu châm ngôn thường tình của con người ở khắp mọi nơi là: ”Có tiên mua tiên cũng được”.

Thế nhưng 25 năm sau, những gì đã xảy đến cho tám nhà khinh doanh giầu có này?

Charles Schwah, giám đốc của một trong những công ty sắt lớn nhất tại Mỹ đã chết vì bị phá sản. Trong năm cuối cùng, ông đã sống nhờ vào đồng tiền vay mượn của người khác.

Samuel Insull, giám đốc của một công ty chuyên sản xuất các vật dụng cần thiết trong nhà, phải bỏ nước ra đi và chết tha phương không một đồng xu dính túi.

Howard Hopson, giám đốc của một hãng ga lớn trở nên điên loạn.

Arthur Cutten, chuyên xuất nhập cảng lúa mì, cũng chết ở nước ngoài không một đồng xu dính túi.

Richard Whitney, giám đốc một phòng hối đoái lớn tại New York, vừa bình phục sau một thời gian dưỡng bệnh trong một nhà thương điên.

Albert Pall, một nhân vật cấp cao trong chính phủ, vừa ra tù vì dính líu vào một vụ tham nhũng.

Người cuối cùng trong danh sách tám nhà kinh doanh thành công nhất của hoa Kỳ khoảng thập niên 20 cũng tự kết liễu cuộc sống  của mình… (Theo đài Veritas).

Thật thế, con người chỉ lo tìm kiếm tiền bạc vật chất, chính nó lôi kéo  dẫn người tìm kiếm nó vào con đường “đầy sương mù”, và dẫn tới mất phương hướng khi vào đường cụt của cuộc đời.

                                                                             Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

LỜI CHÚA MÙA PHỤC SINH

Chúa Nhật Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật Phục Sinh – Năm C
Thứ hai tuần Bát nhật Phục Sinh
Thứ ba tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ tư tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ năm tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ sáu tuần Bát Nhật Phục Sinh
Thứ bảy tuần Bát Nhật Phục Sinh
CN II PS – Năm A – Lòng Thương Xót Chúa
CN II PS – Năm B – Lòng Thương Xót Chúa
CN II PS – Năm C – Lòng Thương Xót Chúa
Thứ hai sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Thứ bẩy sau Chúa Nhật II Phục Sinh
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật III Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa nhật III Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật III Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật III Phục Sinh
CN IV Phục Sinh Năm A – Chúa Chiên Lành
CN IV Phục Sinh Năm B – Chúa Chiên Lành
CN IV Phục Sinh Năm C – Chúa Chiên Lành
Thứ hai sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa nhật IV Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật IV Phục Sinh
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật V Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật V Phục Sinh
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật VI Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Thứ bảy sau Chúa Nhật VI Phục Sinh
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm A
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm B
Lễ Chúa Thăng Thiên – Năm C
Chúa nhật VII Phục Sinh – Năm A
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm B
Chúa Nhật VII Phục Sinh – Năm C
Thứ hai sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ ba sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ tư sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ năm sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ sáu sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Thứ bẩy sau Chúa Nhật VII Phục Sinh
Lễ Vọng – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top