Chúa Nhật II sau lễ Giáng Sinh

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Trắng

Ca nhập lễ

Đang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đã tới nửa đêm, thì lạy Chúa, từ vương tòa trên trời cao, lời toàn năng của Chúa đã tới

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa là ánh sáng soi đường cho những người tin, xin toả ánh vinh quang Chúa trên khắp cả hoàn cầu là làm cho muôn nước muôn dân tin nhận Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Hc 24,1-4.12-16 (Gr 1-2,8-12)

“Ðức khôn ngoan của Thiên Chúa ở trong dân Người chọn”.

Bài trích sách Ðức Huấn Ca.

Ðức khôn ngoan ngợi khen chính mình, được ca tụng trong Thiên Chúa, được ngợi khen giữa dân mình.

Ðức Khôn ngoan mở miệng trong cộng đoàn Ðấng Tối Cao, được ngợi khen trước mặt uy quyền Người, được nâng lên giữa dân mình, được ngưỡng mộ trong đại đoàn thánh thiện, được ngợi khen trong đám đông kẻ được chọn, được chúc phúc giữa những người được chúc phúc.

Ðức Khôn ngoan nói: Ðấng Tạo Thành muôn vật phán dạy ta, Ðấng dựng nên ta nghỉ ngơi trong nhà ta và bảo ta rằng: “Hãy ở trong nhà Giacóp, hãy hưởng cơ nghiệp trong Israel, hãy đâm rể trong những người ta chọn!”.

Ta được tạo dựng từ nguyên thủy, trước muôn đời.

Ðến muôn đời ta vẫn chẳng giảm suy.

Ta phục vụ trong đền thánh trước mặt Người.

Và như thế, ta đứng vững ở Sion, ta cũng nghỉ ngơi trong thành thánh và uy quyền ta ở trong Giêrusalem.

Ta ở mãi trong một dân được trọng vì, trong lãnh địa, trong cơ nghiệp của Thiên Chúa.

Ta ở lại trong đại đoàn các Thánh.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 147, 12-13, 14-15, 19-20

Ðáp: (Jo 1,14) Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta.

Xướng: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa, Hãy ngợi khen Thiên Chúa ngươi, hỡi Sion, vì Người đã củng cố then chốt cửa thành ngươi, con cái ngươi được Người chúc phúc trong ngươi. 

Xướng: Người sắp đặt bờ cõi ngươi trong thanh bình, cho ngươi hưởng no nê những tinh hoa lúa miến. Người đã sai Lời Người xuống mặt đất, và Lời Người đã mau mắn chạy đi. 

Xướng:  Người đã rao Lời Người cho Giacób, Lề luật và giới răn Người cho Israel. Người không làm như thế cho dân khác, không bày tỏ cho họ biết giới răn Người. 

Bài Ðọc II: Eph 1,3-6.15-18

“Chúa đã tiền định cho chúng ta làm nghĩa tử nhờ Chúa Giêsu”

Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Ðồ gởi tín hữu Ephêsô.

Chúc tụng Thiên Chúa và Cha của Ðức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, Ðấng đã chúc lành cho chúng ta, với tất cả ơn chúc lành của Thánh Thần trên trời trong Chúa Kitô.

Như người đã chọn chúng ta trong Chúa Kitô trước khi tạo thành thế gian, để chúng ta được nên thánh và trong sạch trước mặt Người, trong đức mến yêu, Người đã tiền định cho ta được làm nghĩa tử của Người nhờ Chúa Giêsu Kitô, chiếu theo dự định của ý muốn Người, để ngợi khen vinh quang ân sủng Người mà Người đã ban, để thánh hóa chúng ta trong Con yêu dấu Người.

Vì thế, mà khi nghe biết lòng tin của anh em đối với Chúa Giêsu, và lòng mến của anh em đối với hết thảy các thánh, tôi không ngừng tạ ơn Chúa cho anh em, khi nhớ đến anh em trong kinh nguyện.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: 1Tim 3,16

Alleluia, Alleluia – Lạy Chúa Kitô, Chúa đã được rao giảng cho dân ngoại, vinh quang Chúa; Lạy Chúa Kitô, Chúa đã được tin kính khắp trần gian, vinh quang Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1,1-18

Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng ta”.

Bắt đầu Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Từ nguyên thuỷ đã có Ngôi Lời, và Ngôi Lời vẫn ở với Thiên Chúa, và Ngôi Lời vẫn là Thiên Chúa. Người vẫn ở với Thiên Chúa ngay từ nguyên thủy.

Mọi vật đều do Người làm nên, và không có Người, thì chẳng vật chi đã được tác thành trong mọi cái đã được tác thành. Ở nơi Người vẫn có sự sống, và sự sống là sự sáng của nhân loại; sự sáng chiếu soi trong u tối, và u tối đã không tiếp nhận sự sáng.

Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đã đến nhằm việc chứng minh, để ông chứng minh về sự sáng, hầu cho mọi người nhờ ông mà tin. Chính ông không phải là sự sáng, nhưng đến để chứng minh về sự sáng.

Vẫn có sự sáng thực, sự sáng soi tỏ cho hết mọi người sinh vào thế gian này. Người vẫn ở trong thế gian, và thế gian đã do Người tác tạo, và thế gian đã không nhận biết Người. Người đã đến nhà các gia nhân Người, và các gia nhân Người đã không tiếp nhận Người. Nhưng phàm bao nhiêu kẻ đã tiếp nhận Người, thì Người cho họ được quyền trở nên con Thiên Chúa, tức là cho những ai tin vào danh Người. Những người này không do khí huyết, không do ý muốn xác thịt, cũng không do ý muốn của đàn ông, nhưng do Thiên Chúa mà sinh ra.

Và Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể, và Người đã cư ngụ giữa chúng tôi, và chúng tôi đã nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang Người nhận được bởi Chúa Cha, như của người Con Một đầy ân sủng và chân lý.

Gioan làm chứng về Người khi tuyên xưng rằng: “Ðây là Ðấng tôi tiên báo. Người đến sau tôi, nhưng xuất hiện trước tôi, vì Người có trước tôi”.

Chính do sự sung mãn Người mà chúng ta hết thảy tiếp nhận ơn này tới ơn khác. Bởi vì Chúa ban Lề luật qua Môsê, nhưng ơn thánh và chân lý thì ban qua Ðức Giêsu Kitô. Không ai nhìn thấy Thiên Chúa, nhưng chính Con Một Chúa, Ðấng ngự trong Chúa Cha, sẽ mạc khải cho chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhờ Con Một Chúa đã giáng trần, xin thánh hoá của lễ chúng con cùng dâng tiến. Chính Người chỉ đường chân lý cho chúng con và hứa ban cho chúng con sự sống muôn đời trong Nước Chúa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời tiền tụng Giáng Sinh

Ca hiệp lễ

Tất cả những ai tiếp nhận Người, thì Người cho họ quyền trở nên Con Thiên Chúa.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, chúng con khiêm tốn nài xin Chúa dùng thần lực của bí tích Thánh Thể, giúp chúng con chừa tính mê tật xấu. Xin Chúa cũng dùng thần lực này thực hiện những ước nguyện chính đáng của chúng con. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

LỜI CHÚA MÙA GIÁNG SINH

CÁC MÙA TRONG NĂM PV

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Lên đầu trang