Chúa Nhật Lễ Thánh Gia – Năm B

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Trắng

Ca nhập lễ

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Ma-ri-a cùng với ông Giu-se, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến, Gia đình là nền tảng, là những viên gạch sống động xây dựng tòa nhà Giáo Hội và xã hội. Nền có kiên cố thì nhà mới vững. Gia đình tốt mới có Hội Thánh đích thực, mới có quốc gia chân chính. Vì vậy, trong lãnh vực thế quyền cũng như thần quyền, đều kêu gọi cha mẹ hãy nỗ lực giáo dục cái và kiến tạo một tổ ấm vang lên những tiếng cười yêu thương.

Hội Thánh luôn mời gọi các gia đình hãy bắt chước Thánh gia Na-da-rét. Cha mẹ noi gương Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se, con cái học đòi bắt chước Chúa Giê-su, để mọi phần tử trong gia đình ai nấy chu toàn trách nhiệm của mình. Xin mời tất cả các gia đình tham dự trong Thánh Lễ này, hãy thành tâm thống hối để sốt sắng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin…

 Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người

Xướng: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may.

Xướng: Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa..

Xướng: Nguyện xin Thiên Chúa từ Si-on chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giê-ru-sa-lem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con!

Bài Ðọc II: Cl 3, 12-21

“Về đời sống gia đình trong Chúa”.

Trích thư Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-lô-xê.

Anh em thân mến, như những người được chọn của Thiên Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương, anh em hãy mặc lấy những tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm cung, ôn hòa, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dây ràng buộc điều toàn thiện. Nguyện cho bình an của Chúa Ki-tô làm chủ trong lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện cho lời Chúa Ki-tô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh vịnh, thánh thi và thánh ca của Thần khí, cùng với lòng tri ân, để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giê-su Ki-tô, nhờ Người mà tạ ơn Thiên Chúa Cha.

Hỡi các bà vợ, hãy phục tùng chồng trong Chúa cho phải phép. Hỡi những người chồng, hãy yêu thương vợ mình, đừng đay nghiến nó. Hỡi những người con, hãy vâng lời cha mẹ trong mọi sự, vì đó là đẹp lòng Chúa. Hỡi những người cha, đừng nổi cơn phẫn nộ với con cái, kẻo chúng nên nhát đảm sợ sệt.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia! – Nguyện cho bình an của Chúa Ki-tô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Ki-tô cư ngụ dồi dào trong anh em. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 2, 22-40 (bài dài)

“Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Ki-tô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giê-su đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Si-mê-on chúc lành cho hai ông bà và nói với Ma-ri-a mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Ít-ra-en phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi họ A-sê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giê-su cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Ít-ra-en.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Ga-li-lê-a, về thành mình là Na-da-rét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: Lc 2, 22. 39-40

“Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Ga-li-lê-a, về thành mình là Na-da-rét. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Gia đình nhân loại đang lo âu, đau khổ vì chiến tranh, vì nghèo đói và mong muốn được sống cảnh thái bình, ấm no. Chúng ta hãy hiệp lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa các gia đình:

1. “Của dâng cho cha sẽ không rơi vào quên lãng“.- Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết kính trọng quyền bính tối cao của Đức Thánh Cha, và tuân phục mọi giáo huấn của ngài. Nhờ đó, mối dây hiệp nhất luôn được củng cố và duy trì.

2. “Nguyện cho Lời Chúa Ki-tô cư ngụ dồi dào trong anh em”,- Xin Thánh Gia như ngọn hải đăng dẫn dắt và khích lệ các gia đình công giáo, trong sự tùng phục ý Chúa, qua việc tuân giữ giới răn và chấp nhận mọi biến cố trong phó thác tin yêu.

3. “Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người”,- Xin cho các bà mẹ hôm nay ý thức được trách nhiệm làm mẹ trước mặt Chúa, cương quyết không đồng tình với những hình thức tội ác, đang thịnh hành cố ý giết đi những mầm sống còn trong trứng nước.

4. “Con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người”,- Xin cho giới trẻ trong giáo xứ, không quá đề cao thuyết tự do, mà quên đi nghĩa vụ kính trọng, thảo hiếu và tuân phục cha mẹ, để như trẻ Giê-su, mỗi ngày họ thêm mạnh mẽ, khôn ngoan và đầy ơn Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, nhân danh Chúa, chúng con được qui tụ thành một gia đình. Xin Chúa dùng dây đức ái liên kết chúng con, cho chúng con luôn biết tìm ý Chúa là chân thành, yêu thương, chấp nhận, tận tình phục vụ nhau cách quảng đại, để gia đình chúng con trở nên mái ấm Na-da-rét, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giu-se cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Giáng Sinh

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giê-su Ki-tô, Ðức Mẹ và thánh cả Giu-se hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

“Ba Ngôi cực thánh ở trần gian” – Lễ Thánh Gia năm B – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Gia Đình Trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh – Lễ Thánh Gia – Lm. Giu-se Lê Danh Tường

Gia đình sống hiệp thông – Lễ Thánh Gia Thất – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Các bài suy niệm lễ Thánh Gia

Lễ Thánh Gia – 17 bài suy niệm

Suy niệm chú giải Lời Chúa lễ Thánh Gia – Lm. I-nha-xi-ô Hồ Thông.

Gia đình trong chương trình cứu độ – Lễ Thánh Gia – An-tôn Nguyễn Văn Độ

Cùng nhau chu toàn bổn phận – Suy niệm lễ Thánh Gia – Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu

Email
Print
Twitter
Scroll to Top