Chúa Nhật Lễ Thánh Gia – Năm B

Bậc lễ: Chúa nhật

Màu phụng vụ: Trắng

Ca nhập lễ

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Ma-ri-a cùng với ông Giu-se, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến, Gia đình là nền tảng, là những viên gạch sống động xây dựng tòa nhà Giáo Hội và xã hội. Nền có kiên cố thì nhà mới vững. Gia đình tốt mới có Hội Thánh đích thực, mới có quốc gia chân chính. Vì vậy, trong lãnh vực thế quyền cũng như thần quyền, đều kêu gọi cha mẹ hãy nỗ lực giáo dục cái và kiến tạo một tổ ấm vang lên những tiếng cười yêu thương.

Hội Thánh luôn mời gọi các gia đình hãy bắt chước Thánh gia Na-da-rét. Cha mẹ noi gương Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se, con cái học đòi bắt chước Chúa Giê-su, để mọi phần tử trong gia đình ai nấy chu toàn trách nhiệm của mình. Xin mời tất cả các gia đình tham dự trong Thánh Lễ này, hãy thành tâm thống hối để sốt sắng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin…

Bài đọc I: St 15,1-6 ; 21,1-3

Một kẻ do chính ngươi sinh ra, mới thừa kế ngươi.

Bài trích sách Sáng thế

Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi ; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” Ông Áp-ram thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.” Ông Áp-ram còn nói: “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

Đức Chúa viếng thăm bà Xa-ra như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Áp-ra-ham đã đặt tên cho đứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông, ông đặt tên là I-xa-ác.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Chính Đức Chúa là Thiên Chúa chúng ta, giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi.

Xướng: Hãy tạ ơn Chúa, cầu khẩn danh Người, vĩ nghiệp của Người, loan báo giữa muôn dân. Hát lên đi, đàn ca mừng Chúa, và suy gẫm mọi kỳ công của Người.

Xướng: Hãy tự hào vì danh thánh Chúa, tâm hồn những ai tìm kiếm Chúa, nào hoan hỷ. Hãy tìm Chúa và sức mạnh của Người, chẳng khi ngừng tìm kiếm Thánh Nhan.

Xướng: Hãy nhớ lại những kỳ công Người thực hiện, những dấu lạ và những quyết định Người phán ra, hỡi anh em, dòng dõi Áp-ra-ham tôi tớ Chúa, con cháu Gia-cóp được Người tuyển chọn!

Xướng: Giao ước lập ra, muôn đời Người nhớ mãi, nhớ lời đã cam kết đến ngàn thế hệ! Đó là điều đã giao ước cùng Áp-ra-ham, đã đoan thề cùng I-xa-ác.

Bài đọc II: Hr 11,8.11-12.17-19

Đức tin của ông Áp-ra-ham, của bà Xa-ra và của ông I-xa-ác.

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được.

Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác ; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia – Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ ; nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 2, 22-40 (bài dài)

“Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết trước khi thấy Ðấng Ki-tô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giê-su đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ, Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an theo như lời Chúa, vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Si-mê-on chúc lành cho hai ông bà và nói với Ma-ri-a mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Ít-ra-en phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ!”

Lúc ấy, cũng có bà tiên tri An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi họ A-sê, đã cao niên. Mãn thời trinh nữ, bà đã sống với chồng được bảy năm. Rồi thủ tiết cho đến nay đã tám mươi bốn tuổi. Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa. Chính giờ ấy, bà cũng đến, bà liền chúc tụng Chúa, và nói về trẻ Giê-su cho tất cả những người đang trông chờ ơn cứu chuộc Ít-ra-en.

Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Ga-li-lê-a, về thành mình là Na-da-rét. Và con trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

Hoặc đọc bài vắn này: Lc 2, 22. 39-40

“Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngoan”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Mô-sê, cha mẹ Chúa Giê-su liền đem Người lên Giê-ru-sa-lem để hiến dâng cho Chúa. Khi hai ông bà hoàn tất mọi điều theo luật Chúa, thì trở lại xứ Ga-li-lê-a, về thành mình là Na-da-rét. Và Con Trẻ lớn lên, thêm mạnh mẽ, đầy khôn ngoan, và ơn nghĩa Thiên Chúa ở cùng Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Gia đình nhân loại đang lo âu, đau khổ vì chiến tranh, vì nghèo đói và mong muốn được sống cảnh thái bình, ấm no. Chúng ta hãy hiệp lời cầu xin Thiên Chúa thánh hóa các gia đình:

1. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết kính trọng quyền bính tối cao của Đức Thánh Cha, và tuân phục mọi giáo huấn của ngài. Nhờ đó, mối dây hiệp nhất luôn được củng cố và duy trì.

2. Xin Thánh Gia như ngọn hải đăng dẫn dắt và khích lệ các gia đình công giáo, trong sự tùng phục ý Chúa, qua việc tuân giữ giới răn và chấp nhận mọi biến cố trong phó thác tin yêu.

3. Xin cho các bà mẹ hôm nay ý thức được trách nhiệm làm mẹ trước mặt Chúa, cương quyết không đồng tình với những hình thức tội ác, đang thịnh hành cố ý giết đi những mầm sống còn trong trứng nước.

4. Xin cho giới trẻ trong giáo xứ, không quá đề cao thuyết tự do, mà quên đi nghĩa vụ kính trọng, thảo hiếu và tuân phục cha mẹ, để như trẻ Giê-su, mỗi ngày họ thêm mạnh mẽ, khôn ngoan và đầy ơn Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, nhân danh Chúa, chúng con được qui tụ thành một gia đình. Xin Chúa dùng dây đức ái liên kết chúng con, cho chúng con luôn biết tìm ý Chúa là chân thành, yêu thương, chấp nhận, tận tình phục vụ nhau cách quảng đại, để gia đình chúng con trở nên mái ấm Na-da-rét, Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giu-se cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Giáng Sinh

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giê-su Ki-tô, Ðức Mẹ và thánh cả Giu-se hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Nơi trú ẩn bình yên – Chúa nhật Lễ Thánh Gia 2023 – Năm B – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

“Ba Ngôi cực thánh ở trần gian” – Lễ Thánh Gia năm B – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Gương soi cho các gia đình – Chúa nhật Lễ Thánh Gia 2023 – Năm B – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Gia Đình Trong Mầu Nhiệm Giáng Sinh – Lễ Thánh Gia – Lm. Giu-se Lê Danh Tường

Gia đình sống hiệp thông – Lễ Thánh Gia Thất – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Các bài suy niệm lễ Thánh Gia

Lễ Thánh Gia – 17 bài suy niệm

Suy niệm chú giải Lời Chúa lễ Thánh Gia – Lm. I-nha-xi-ô Hồ Thông.

Gia đình trong chương trình cứu độ – Lễ Thánh Gia – An-tôn Nguyễn Văn Độ

Cùng nhau chu toàn bổn phận – Suy niệm lễ Thánh Gia – Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu

LỜI CHÚA MÙA GIÁNG SINH

CÁC MÙA TRONG NĂM PV

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top