Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia – Năm A

Bậc lễ: Kính

Màu phụng vụ: Trắng

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Các mục đồng hối hả ra đi, tới nơi họ gặp thấy bà Ma-ri-a cùng với ông Giu-se, và gặp thấy Hài Nhi đặt trong máng cỏ.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Chủ đích của phụng vụ là muốn dành ngày lễ này để nói về gia đình, nên bài Đức Huấn Ca 3,3-7.14-17 cho thấy phúc lành sẽ đổ xuống trên người con, nếu biết tôn kính, phụng dưỡng cha mẹ, và bài đọc II trích trong thư gửi tín hữu Côlôsê, Thánh Phaolô tông đồ cũng đề cập tới bổn phận của người cha, người mẹ trong gia đình, phải sống như thế nào để có sự hòa thuận, yêu thương. Còn bài Tin Mừng Thánh Sử Matthêu cho thấy Thánh Giuse và Đức Maria nhận ra sứ mạng của Chúa Giêsu, và hai Ngài đã cộng tác vào sứ mạng ấy. Cũng vậy bổn phận cha mẹ là phải nhận ra ơn gọi, sứ mạng của con cái mà giúp chúng hoàn thành.

Xin mời tất cả các gia đình tham dự trong Thánh Lễ này hãy thành tâm thống hối để sốt sáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn đề cao Thánh Gia như tấm gương xán lạn để mọi người bắt chước. Xin làm cho chúng con cũng biết noi gương để ăn ở đúng lễ nghĩa gia phong, sống đùm bọc lẫn nhau trong tình yêu mến, hầu được chung hưởng niềm an vui vĩnh cửu trong nhà Chúa trên trời. Chúng con cầu xin…

 Bài Ðọc I: Hc 3, 3-7. 14-17a

“Ai kính sợ Chúa, thì thảo kính cha mẹ”.

Trích sách Huấn Ca.

Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái; quyền lợi bà mẹ, Người củng cố trên đoàn con. Ai yêu mến cha mình, thì đền bù tội lỗi; ai thảo kính mẹ mình, thì như người thu được một kho tàng. Ai thảo kính cha mình, sẽ được vui mừng trong con cái, khi cầu xin, người ấy sẽ được nhậm lời. Ai thảo kính cha mình, sẽ được sống lâu dài. Ai vâng lời cha, sẽ làm vui lòng mẹ.

Hỡi kẻ làm con, hãy gánh lấy tuổi già cha ngươi, chớ làm phiền lòng người khi người còn sống. Nếu tinh thần người sa sút, thì hãy rộng lượng, ngươi là kẻ trai tráng, chớ đành khinh dể người. Vì của dâng cho cha, sẽ không rơi vào quên lãng. Của biếu cho mẹ, sẽ đền bù tội lỗi, và xây dựng đức công chính của ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 127, 1-2. 3. 4-5

Ðáp: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người (x. c. 1).

Xướng: Phúc thay những bạn nào tôn sợ Thiên Chúa, bạn nào ăn ở theo đường lối của Người! Công quả tay bạn làm ra bạn an hưởng, bạn được hạnh phúc và sẽ gặp may. 

Xướng: Hiền thê bạn như cây nho đầy hoa trái, trong gia thất nội cung nhà bạn. Con cái bạn như những chồi non của khóm ô-liu ở chung quanh bàn ăn của bạn. Ðó là phúc lộc dành để cho người biết tôn sợ Ðức Thiên Chúa. 

Xướng: Nguyện xin Thiên Chúa từ Sion chúc phúc cho bạn, để bạn nhìn thấy cảnh thịnh đạt của Giêrusalem hết mọi ngày trong đời sống của bạn, và để bạn nhìn thấy lũ cháu đoàn con! 

Alleluia: Cl 3, 15a. 16a

Alleluia, alleluia! – Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em. Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 2, 13-15. 19-23

“Hãy đem Con Trẻ và mẹ Người trốn sang Ai-cập”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi các đạo sĩ đã đi rồi, thiên thần Chúa hiện ra với ông Giuse trong lúc ngủ và bảo ông: “Hãy thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và ở đó cho tới khi tôi báo lại ông, vì Hêrôđê sắp sửa tìm kiếm Hài Nhi để sát hại Người”. Ông thức dậy, đem Hài Nhi và mẹ Người lên đường trốn sang Ai-cập đang lúc ban đêm. Ông ở lại đó cho tới khi Hêrôđê băng hà, hầu làm cho trọn điều Chúa dùng miệng tiên tri mà phán rằng: “Ta gọi con Ta ra khỏi Ai-cập”.

Bấy giờ Hêrôđê thấy mình bị các đạo sĩ đánh lừa, nên nổi cơn thịnh nộ và sai quân đi giết tất cả con trẻ ở Bêlem và vùng phụ cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo thời gian vua đã cặn kẽ hỏi các đạo sĩ. Thế là ứng nghiệm lời tiên tri Giêrêmia đã nói: Tại Rama, người ta nghe những tiếng khóc than nức nở, đó là tiếng bà Rakhel than khóc con mình, bà không chịu cho người ta an ủi bà, vì các con bà không còn nữa.

Khi Hêrôđê băng hà, thì đây thiên thần Chúa hiện ra cùng Giuse trong giấc mơ bên Ai-cập và bảo: “Hãy chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết”. Ông liền chỗi dậy, đem Con Trẻ và mẹ Người về đất Israel. Nhưng nghe rằng Arkhêlao làm vua xứ Giuđa thay cho Hêrôđê là cha mình, thì Giuse sợ không dám về đó. Ðược báo trong giấc mộng, ông lánh sang địa phận xứ Galilêa, và lập cư trong thành gọi là Nadarét, để ứng nghiệm lời đã phán qua các tiên tri rằng: “Người sẽ được gọi là Nadarêô”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hiện trạng xã hội ta đang sống, còn biết bao gia đình tan vỡ, trẻ em bị bỏ rơi, tệ nạn xã hội, sự khủng bố và chiến tranh đang diễn ra trên thế giới. Nguyên do từ sự bất bình an trong tâm hồn, sự chia rẽ trong gia đình. Vậy tất cả chúng ta hãy hiệp lời cầu xin để Thiên Chúa thánh hóa các gia đình:

1. “Thiên Chúa suy tôn người cha trong con cái” – Xin cho các vị Chủ chăn biết yêu thương tha thứ, biết cầu nguyện và phục vụ để nhiều người nhận ra Chúa nơi các ngài mà trở về đàn chiên.

2. “Nguyện cho bình an của Chúa Kitô làm chủ trong lòng anh em’’. Xin cho các Kitô hữu biết làm tròn bổn phận Chúa trao phó, biết thánh hóa gia đình mình để mọi người sống đẹp lòng Chúa hơn.

3. “Anh em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu …tha thứ cho nhau” – Xin cho các phần tử trong gia đình biết quan tâm đến nhau để gia đình thực sự là nơi phát sinh nguồn yêu thương và là tổ ấm cho con cái.

4. “Hãy chỗi dậy đem con trẻ về Nagiareth”,- Xin cho các gia trưởng biết coi nhẹ cái tôi của mình để quan tâm đến hạnh phúc gia đình, cho các bà mẹ luôn tỏ ra dễ thương, dịu dàng và hi sinh cho chồng con, cho con cái biết kính trọng và vâng phục cha mẹ để gia đình trở thành gia đình Nagiareth khác.

Chủ tế: Lạy Cha, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu, xin cho mọi gia đình biết đặt Thánh Ý Chúa làm nền tảng cho đời sống. Nhờ đó, gia đình chúng con sẽ làm chứng về sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chúng con dâng của lễ đền tạ này lên trước Tôn Nhan: vì lời Thánh Mẫu Ðồng Trinh và thánh cả Giuse cầu thay nguyện giúp, xin Chúa làm cho mọi gia đình chúng con được sống vững vàng trong ơn nghĩa Chúa và được luôn trên thuận dưới hoà. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Giáng Sinh

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa đã xuất hiện trên mặt đất và sống giữa loài người chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Cha nhân từ, Cha đã nuôi dưỡng chúng con nơi bàn tiệc Thánh Thể, xin cho chúng con hằng biết noi gương Thánh Gia Thất, để sau đời khổ ải, được cùng Chúa Giêsu Kitô, Ðức Mẹ và thánh cả Giuse hưởng vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Bí quyết hạnh phúc của gia đình Thánh Gia – Lễ Thánh Gia – Năm A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Từ gia đình Thánh Gia đến gia đình chúng ta – Lễ Thánh Gia – Năm A – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Từ Belem về Nazaret – Chúa Nhật Lễ Thánh Gia – Năm A – Học viện Giáo Hoàng Pi-ô X Đà Lạt  

Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Thánh Gia – Năm A – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Các bài suy niệm lễ Thánh Gia

Lễ Thánh Gia – 17 bài suy niệm

LỜI CHÚA MÙA GIÁNG SINH

CÁC MÙA TRONG NĂM PV

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top