Ngày 02/01: Mùa Giáng Sinh

Bậc lễ: thường

Màu phụng vụ: Trắng

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Nửa đêm khuya, giữa lúc muôn vật đang yên lặng, Ngôi Hai toàn năng đã bỏ ngai trời xuống thế.

Lời nguyện trong Thánh lễ 

(Xem ở cuối, Lấy theo thứ trong tuần)

Bài Ðọc I: 1Ga 2, 22-28

“Ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con”

Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gio-an Tông Ðồ.

Các con thân mến, ai là kẻ nói dối, nếu chẳng phải là kẻ không nhìn nhận Chúa Giê-su là Ðức Ki-tô?

Ai không nhận Chúa Cha và Chúa Con, chính nó là Phản Ki-tô, ai không nhận Chúa Con, thì cũng không được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha. Còn ai tuyên xưng Chúa Con thì cũng được có Chúa Cha.

Phần các con, ước gì điều các con đã nghe từ ban đầu, vẫn ở lại mãi trong các con.

Nếu điều các con đã nghe từ ban đầu vẫn ở lại trong các con, thì các con cũng được ở lại trong Chúa Con và Chúa Cha nữa. Và này là điều Người đã hứa cho chúng ta, đó là sự sống đời đời.

Ta đã viết những điều này cho các con biết về những người lừa dối các con.

Về phần các con, việc xức dầu mà các con đã nhận lãnh nơi Người vẫn ở lại trong các con, nên các con không cần ai dạy dỗ, nhưng như việc xức dầu của Người đã dạy các con mọi sự, và lại là sự thật, chứ không phải sự dối trá, nên như các con đã được dạy dỗ, hãy ở lại trong Người.

Và giờ đây, hỡi các con bé nhỏ, hãy ở lại trong Người, để khi Người tỏ hiện, chúng ta được dạn dĩ, không phải xấu hổ lìa xa Người, lúc Người đến.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 97,1.2-3a, 3cd-4

Ðáp: (3c) Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta.

Xướng: Hãy ca tụng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện những việc lạ lùng. Tay mặt Người đã đem lại toàn thắng, cùng với cánh tay thánh thiện của Người.

Xướng: Chúa đã công bố ơn cứu độ, đã tỏ sự công chính Người trước mặt chư dân. Người đã nhớ lại lòng nhân hậu và trung thành đối với nhà Ít-ra-en. – Ðáp.

Xướng: Mọi dân trên khắp cùng bờ cõi trái đất, đã nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Toàn thể địa cầu, hãy hân hoan mừng Chúa, hãy mừng vui, hoan lạc và đàn ca. 

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, Alleluia – Ngôi Lời đã làm người và ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. Alleluia.

Phúc Âm: Ga 1, 19-28

“Có một Ðấng sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Gio-an.

Ðây là chứng của Gio-an, khi những người Do thái từ Giê-ru-sa-lem sai các vị tư tế và các Thầy Lê-vi đến hỏi ông: “Ông là ai?”

Ông liền tuyên xưng, ông không chối, ông tuyên xưng rằng: “Tôi không phải là Ðấng Ki-tô”.

Họ liền hỏi: “Như vậy là thế nào? Ông có phải là Ê-li-a chăng?”

Gioan trả lời: “Tôi không phải là Ê-li-a”.

“Hay ông là một đấng tiên tri?”

Gio-an đáp: “Không phải”.

Họ liền bảo: “Vậy ông là ai, để chúng tôi trả lời cho những người sai chúng tôi. Ông tự xưng là ai?”

Gio-an đáp: “Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi, như tiên tri I-sai-a đã loan báo”.

Và những người đã được sai đến đều thuộc nhóm biệt phái.

Họ hỏi Gio-an rằng: “Nếu ông không phải là Ðức Ki-tô, cũng không là Ê-li-a, hay một tiên tri, vậy tại sao ông làm phép rửa?”

Gio-an trả lời: “Tôi làm phép rửa trong nước; nhưng giữa các ngươi, có Ðấng mà các ngươi không biết.

Ðấng ấy sẽ đến sau tôi, nhưng chính Ðấng đó đã có trước tôi, và tôi không xứng đáng cởi dây giày cho Người”.

Việc này xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi Gio-an làm phép rửa.

Ðó là Lời Chúa.

Ca hiệp lễ

Hãy đem con trẻ và mẹ Người về đất Ít-ra-en, vì những kẻ tìm hại mạng sống Người đã chết.

Suy niệm

1. GIO-AN LÀM CHỨNG CHO CHÚA

(Ga 1,29-34).

1. Thánh Gio-an đang làm phép rửa ở sông Gio-đan thì có mấy tư tế đến hỏi ông là ai? Ông trả lời: Tôi không phải là Đấng Kitô. Họ lại hỏi ông có phải là Ê-li-a, là tiên tri không? Ông đáp: Không. Họ liền bảo ông cho biết ông là ai, để họ về trả lời cho những người biệt phái đã sai họ. Gio-an đáp: Tôi là người dọn đường cho Đấng Cứu Thế như tiên tri Ê-li-a đã báo trước. Họ lại hạch sách: Sao ông làm phép rửa? Gio-an cho họ biết: Ông chỉ làm phép rửa trong nước không quan hệ gì. Nhưng có một Đấng cao trọng ở giữa họ mà họ không biết, Đấng ấy có trước ông, và ông không đáng xách dép cho Đấng ấy.

2. Thánh Gio-an đã từng hô hào cho dân chúng dọn đường cho Chúa đến. Hôm nay ngài tự giới thiệu cho người Do thái: Ngài chỉ là người làm chứng và sửa soạn cho Chúa đến. Vì thế Ngài đi rao giảng phép rửa thống hối, từng đoàn người tấp nập kéo đến bờ sông Gio-đan xin chịu phép rửa. Việc này chứng tỏ ảnh hưởng của ông đã lan rộng khắp vùng, làm cho các nhà chức trách thắc mắc: Ông này là ai? Ông có ý đồ gì không?

Vì thế, nhà chức trách gửi một số tư tế và mấy Lê-vi đến điều tra xem Gio-an là ai? Câu hỏi chỉ xoay quanh tư tưởng chủ chốt: ”Ông có phải là Đấng Mê-si-a không”? Gio-an đã trả lời thẳng thắn: Ông không phải là Đấng Mê-si-a, cũng không phải là Ê-li-a, thậm chí không phải  một trong các tiên tri ngày xưa trở lại. Ông chỉ khẳng định: Ông là sứ giả có trách nhiệm dọn đường cho Chúa thôi. Còn phép rửa của ông làm chỉ là dọn đường mở lối cho phép rửa chính thức của Đấng Cứu Thế. Nhưng ông nhấn mạnh cho họ tư tưởng này: Đấng Cứu Thế đang ở giữa họ, mà họ không biết.

3. Thánh Gio-an Tẩy Giả là người tràn đầy Thần Khí. Nên Ngài có phân định rõ ràng. Ngài biết mình không là gì. Dù bấy giờ Ngài đã nổi danh, được nhiều người mộ mến. Thậm chí người ta còn gọi Ngài là Đấng Cứu Thế. Nhưng thánh nhân kiên quyết phủ nhận. Ba lần nói “không” để phủ nhận mọi phù hoa ảo ảnh. Ngài nhận tự bản thân mình chẳng là gì. Có là gì là ở trong Thiên Chúa. Phủ nhận mình là khẳng định Thiên Chúa. Ra khỏi bản thân để ở trong Thiên Chúa. Nhờ ở trong Thiên Chúa mà có tất cả. Nhờ ở lại trong Chúa, Gio-an đã làm tròn nhiệm vụ. Nên Ngài trở nên cao trọng nhất trong số nam nhân. Và đóng góp phần quan trọng cho công cuộc Cứu Thế thành công. Đem ân phúc lớn lao cho mọi người.

4. “Tôi không đáng cởi quai dép cho Người”.

Khi trả lời cho phái đoàn phỏng vấn, Gio-an khiêm nhường trước mặt người ta khi không nhận cho mình cái danh dự mà người ta nghĩ cho mình là có, và cũng khiêm nhường trước mắt Chúa vì ông đã qui hướng danh dự và vinh quang về Chúa. Noi gương thánh Gio-an, chúng ta cũng phải khiêm nhường trước những lời khen ngợi của người khác và trước mọi thành công nào đó để tránh tự mãn, óc tự kiêu và thái độ kẻ cả. Đồng thời phải dựa vào những thành công đó để hướng về Chúa với lòng cảm tạ tri ân và nỗ lực thêm nữa để làm vinh danh Chúa.

5. Chúng ta có thể diễn đạt toàn bộ sứ điệp của Gio-an như sau: “Tôi không phải là Đấng Cứu Thế, nhưng tôi là người “tiền hô” cho Ngài. Hãy chuẩn bị vì Ngài sắp đến”. Nói khác đi, Gio-an đến để làm chứng cho Đấng Cứu Thế. Chúng ta cũng phải làm chứng cho Chúa trong cuộc sống.

Ki-tô hữu là người được mang danh Chúa Ki-tô, danh hiệu này đã được thánh Phao-lô lần đầu tiên gọi các tín hữu ở An-ti-ô-ki-a. Ki-tô hữu là người thuộc về Chúa Ki-tô, được đồng hóa với Chúa Ki-tô đang sống giữa chúng ta. Chúng ta không như người Do thái phải mất mấy thế kỷ mong đợi Đấng Cứu Thế đến. Hơn nữa, cũng không phải sống lại những biến cố đã qua. Đức Kitô đã đến. Ngài đang có đó. Liên tục hiện diện giữa chúng ta để loan báo Tin mừng cho người nghèo, để chữa lành các tâm hồn bị tan vỡ và giải thoát những kẻ bị xiềng xích.

Người Ki-tô hữu cũng là chứng nhân của Đức Kitô trong cuộc sống thực tế của mình.. Về điểm này, nhà thần học, linh mục Teilhard de Chardin đã ví von rất sống động: ”Ánh sáng xuyên qua những đám mây, người ta đoán là có mặt trời trên đó. Nhìn vào đời sống chúng ta, mọi người cũng đoán được có Đức Ki-tô”.

Mục sư Martin Luther King cũng nói: ”Chúng ta không làm chứng chỉ bằng lời nói, mà còn làm chứng bẳng cuộc sống của mình”.

6. Truyện: Hãy nhìn mặt trăng

Vào một đêm trăng, Thích Ca ngồi giữa các đệ tử. Ngài lấy ngón tay chỉ mặt trăng và nói: ”Kìa là mặt trăng. Cứ ngó theo ngón tay Ta thì thấy, nhưng đừng tưởng ngón tay của Ta là mặt trăng”.

Tin mừng hôm nay cũng đề cập đến một cuộc đối thoại tương tự giữa Gio-an Tẩy Giả và những biệt phái… Họ đặt ra ba hình ảnh về Gio-an: Ông có phải là Đức Ki-tô không ? Ông có phải là Ê-li-a không? Ông có phải là tiên tri không?  Gio-an cho mình chỉ là tiếng kêu trong sa mạc “Hãy dọn đường Chúa”.  Gio-an đã làm chứng cho Chúa trong sự khiêm tốn. Người Ki-tô hữu cũng phải làm chứng cho Chúa về nhiều phương diện: không những giơ ngón tay chỉ Chúa Giê-su cho người khác mà còn phải là chứng nhân bằng chính cuộc sống nữa (Trích Mỗi ngày một tin vui).  

                                                                   Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

Lời nguyện trong Thánh lễ – Các Ngày Trong Tuần Thuộc Mùa Giáng Sinh

Thứ Hai

Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Chúa, xin trợ lực dân Chúa, hầu giữ vững niềm tin không hề lay chuyển. Chúng con tuyên xưng rằng: Ðức Giêsu cũng là Ðấng đồng hàng vinh quang với Chúa, đã thực sự mặc lấy xác phàm trong lòng Trinh Mẫu Maria. Xin cứu chúng con khỏi những điều ác hại đời này, và đưa vào hưởng niềm vui bất tận đời sau. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Chúa, xin chiếu giãi ánh sáng huy hoàng của Chúa vào tâm hồn chúng con. Nhờ đó, chúng con sẽ đủ sức vượt qua cuộc đời tối tăm này, và đạt tới quê trời vĩnh cửu. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin…

Thứ Ba

Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho Ðức Kitô con Một Chúa chẳng hề mang vết tội khi giáng trần sinh làm Con Ðức Trinh Nữ Maria. Nay Người đã đổi mới chúng con, xin cho chúng con dứt bỏ mọi vết tích của con người cũ. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả, chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. Chúng con cầu xin…

Thứ Tư

Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, điềm sao lạ trên trời cho biết Ðấng cứu độ trần gian nay đã tới. Chúng con nài xin Chúa cho ánh sáng cứu độ ấy bừng lên mỗi ngày, hầu đổi mới tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Chúa là Mặt Trời sáng soi mọi dân nước, xin cho cả thế giới được hưởng thái bình, và cho luồng ánh sáng kỳ diệu xưa đã đưa các bậc hiền sĩ tới gặp Chúa Kitô nay cũng rực chiếu trong tâm hồn chúng con nữa. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa đã làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo; và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, dân thánh Chúa luôn cần được muôn ơn trợ lực, xin rộng lượng ban phát, hôm nay và mãi mãi, nhờ đó, khi được hưởng những của cải đời tạm này, chúng con càng tin tưởng kiếm tìm những phúc lộc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin…

Thứ Năm

Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Con Chúa giáng trần là khởi điểm kỳ diệu cho công trình cứu chuộc dân Chúa; xin cho chúng con được tin cậy vững vàng, để nhờ Con Một Chúa hướng dẫn, chúng con đạt tới phúc vinh hiển Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Chúa, khi Ðức Kitô Con Một Chúa xuất hiện trên đời, người muôn nước đã thấy bừng lên ánh quang minh vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết nhận ra ánh huy hoàng rực rỡ của Ðức Kitô, Ðấng cứu chuộc chúng con, để nhờ ánh sáng ấy chỉ đường, chúng con đạt tới cõi vinh quang bất diệt. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin…

Thứ Sáu

Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Chúa, xin giãi ánh vinh quang rực rỡ soi trí người tín hữu, và thiêu đốt lòng họ bừng cháy lửa mến yêu. Như thế, họ chẳng còn do dự nhìn nhận Con Một Chúa là Ðấng Cứu Tinh, và sẽ chân thành phục vụ Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã lấy điềm sao mặc khải mầu nhiệm Ðấng Cứu Thế giáng sinh. xin cho ánh hào quang Sinh Nhật giãi sáng vào tâm trí chúng con, để chúng con ngày càng hiểu biết mầu nhiệm ấy. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này, xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả, chúng con đang hết lòng tin tưởng cậy trông. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, khi chúng con dự tiệc Mình và Máu Ðức Kitô, Chúa đã thân hành đến gặp con cái Chúa. Xin cho bí tích kỳ diệu này sinh hoa kết quả trong lòng chúng con, để hồng ân Chúa vừa ban tặng giúp chúng con sẵn sàng đón nhận những hồng ân khác nữa. chúng con cầu xin…

Thứ Bảy

Lời nguyện nhập lễ (trước lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã thương chiếu giãi một luồng sáng mới cho trần gian được nhận biết Chúa khi Con Một Chúa sinh vào đời. Vì Người đã chia sẻ kiếp sống phàm nhân mà trở thành Con của Ðức Trinh Nữ, xin Chúa cũng cho chúng con được cùng sống với Người trong Nước Trời vinh phúc. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ (sau lễ Chúa Hiển Linh)

Lạy Chúa, Chúa đã sai Con Một giáng trần để biến đổi chúng con thành thụ tạo mới. Xin cho chúng con được dồi dào ân sủng hầu nên giống Chúa Giê-su là Ðấng đã phối hợp nhân tính của chúng con với thiên tính của Chúa trong chính bản thân Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa uy linh cao cả, Chúa làm cho chúng con biết nhiệt thành phụng sự Chúa và sống hoà thuận thương yêu nhau. Ước chi của lễ này giúp chúng con tôn thờ Chúa cho phải đạo: và ước chi tiệc thánh chúng con cùng nhau chia sẻ thúc đẩy chúng con nên ý hợp tâm đầu. Chúng con cầu xin…

Kinh Tiền tụng

Trước lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Giáng Sinh

Sau lễ Hiển Linh: lời tiền tụng Hiển Linh

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, dân thánh Chúa luôn cần được muôn ơn trợ lực, xin rộng lượng ban phát hôm nay và mãi mãi, nhờ đó, khi được hưởng dùng những của cải đời tạm này, chúng con càng tin tưởng tìm kiếm những phúc lộc vĩnh cửu. Chúng con cầu xin…

LỜI CHÚA MÙA GIÁNG SINH

CÁC MÙA TRONG NĂM PV

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top