Chúa Giêsu chịu phép rửa – Năm B

Bậc lễ: Kính

Màu phụng vụ: Trắng

Ca nhập lễ

Sau khi Chúa Giê-su chịu phép rửa, các tầng trời mở ra, và Thánh Thần lấy hình bồ câu đậu xuống trên Người. Cùng lúc ấy, có tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Đây là Con chí ái của Ta, Người làm cho lòng Ta vui thỏa”.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Để khởi đầu sứ mạng Cứu Thế là loan báo Tin Mừng cứu độ, Chúa Ki-tô đã khiêm tốn đến lãnh phép rửa sám hối bởi ông Gio-an là vị tôi tớ và tiền hô của Người. Chúa Ki-tô đã hòa mình trong đám dân chúng đến nghe Gio-an rao giảng và cũng xin ông làm phép rửa. Khi vừa chịu phép rửa xong và bước lên khỏi nước, các tầng trời liền mở ra và có tiếng Chúa Cha tuyên dương. “Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha”. Chúa dùng phép rửa sám hối mà Người đã lãnh nhận nơi sông Gio-đan, như hình bóng Nhiệm Tích Thánh Tẩy Người sẽ thiết lập, để tẩy rửa và giải thoát chúng ta khỏi ách nô lệ tội lỗi và quyền lực hỏa ngục, phục hồi cho chúng ta quyền làm con Thiên Chúa. Vậy để có thể tham dự Thánh Lễ tạ ơn Thiên Chúa, chúng ta cùng thành tâm thống hối….

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Ðức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan và Thánh Thần ngự xuống trên Người, Chúa đã long trọng tuyên bố Người là Con chí ái. Xin cho chúng con là đoàn nghĩa tử được tái sinh bởi nước và Thánh Thần, hằng bền vững thi hành ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Hoặc:

Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con nhận biết Ðức Ki-tô Con Một Chúa xuất hiện như người phàm và mặc lấy thân xác giống hệt chúng con. Xin Chúa làm cho tâm hồn chúng con được đổi mới và trở nên giống hình ảnh Người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Is 42, 1-4. 6-7

“Này là tôi tớ Ta, Ta hài lòng về người”.

Trích sách Tiên tri I-sai-a.

Ðây là lời Chúa phán: “Này là tôi tớ Ta mà Ta nâng đỡ, là người Ta chọn, Ta hài lòng về người. Ta ban Thần trí Ta trên người. Người sẽ xét xử chư dân. Người sẽ không lớn tiếng, không thiên vị ai; không ai nghe tiếng người ở công trường. Người không bẻ gẫy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người trung thành đem lại lẽ công bình. Người sẽ không buồn phiền, không nao núng, chỉ lo đặt công lý trên địa cầu, vì trăm đảo mong đợi lề luật người.

Ta là Chúa, Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con, đã gìn giữ con, đã đặt con thành giao ước của dân, và nên ánh sáng của chư dân, để con mở mắt cho người mù, đưa ra khỏi tù những người bị xiềng xích, đưa ra khỏi ngục những người ngồi trong tối tăm”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 28, 1a và 2. 3ac-4. 3b và 9b-10

Ðáp: Chúa sẽ chúc phúc cho dân Người trong cảnh thái bình

Xướng: Các con cái Thiên Chúa hãy dâng kính Chúa, hãy dâng kính Chúa vinh quang xứng với danh Người; hãy mang lễ phục thánh để thờ lạy Chúa.

Xướng: Tiếng Chúa vang dội trên mặt nước, Chúa ngự trên muôn ngàn sóng nước. Tiếng Chúa phán ra trong uy quyền, tiếng Chúa phán ra trong oai vệ.

Xướng: Thiên Chúa oai nghiêm làm cho sấm sét nổ ran, và trong thánh đài của Chúa, mọi người kêu lên: Vinh quang! Chúa ngự trị trong cơn hồng thuỷ, và Chúa làm vua ngự trị tới muôn đời. 

Bài Ðọc II: Cv 10, 34-38

“Chúa dùng Thánh Thần mà xức dầu tấn phong cho Người”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phê-rô mở miệng nói rằng: “Quả thật, tôi nghiệm biết rằng Thiên Chúa không thiên tư tây vị, nhưng ở bất cứ xứ nào, ai kính sợ Người và thực hành sự công chính, đều được Người đón nhận. Thiên Chúa đã sai Lời Người đến cùng con cái Ít-ra-en, loan tin bình an, nhờ Chúa Giê-su Ki-tô là Chúa muôn loài. Như anh em biết, điều đã xảy ra trong toàn cõi Giu-đa, khởi đầu từ Ga-li-lê-a, sau khi Gio-an đã rao giảng phép rửa: ấy là Chúa Giê-su thành Na-da-rét. Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người. Người đi qua mọi nơi, ban bố ơn lành và chữa mọi người bị quỷ ám, bởi vì Thiên Chúa ở với Người”.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: x. Mc 9, 7

Alleluia, alleluia! – Các tầng trời mở ra, tiếng Chúa Cha tuyên phán: “Này là Con Ta yêu dấu, hãy nghe lời Người”. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 6b-11

“Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Khi ấy, Gio-an rao giảng rằng: “Có Ðấng đến sau tôi, nhưng quyền lực hơn tôi, tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dây giày cho Người. Phần tôi, tôi đã rửa anh em trong nước, nhưng Người, Người sẽ rửa anh em trong Thánh Thần.”

Và đã xảy ra là trong những ngày đó, Chúa Giê-su từ Na-da-rét xứ Ga-li-lê-a đến và chịu phép rửa bởi Gio-an ở sông Gio-đan. Khi vừa lên khỏi nước, Người liền thấy trời mở ra, thấy Thánh Thần như chim bồ câu ngự xuống trên mình. Và có tiếng từ trời phán: “Con là Con yêu dấu của Cha, Con đẹp lòng Cha”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta hãy cầu xin Chúa ban cho chúng ta và mọi người, được hiểu biết giá trị đích thực và cao quý của tích Thánh Tẩy mà chúng ta đã lãnh nhận, và can đảm chu toàn sứ vụ rao giảng cho mọi người. Vậy chúng ta cùng cầu xin:

1. “Ta đã gọi con trong công lý, đã cầm lấy tay con và gìn giữ con”, – Xin Chúa Thánh Thần không ngừng canh tân Hội Thánh, và tuôn đổ muôn ơn trên các vị Chủ chăn, để với sự trợ giúp của Chúa, các Ngài sẽ noi gương Chúa Giê-su nhiệt tâm thi hành sứ mệnh cứu thế nơi xã hội loài người.

2. “Thiên Chúa đã dùng Thánh Thần và quyền năng mà xức dầu tấn phong cho Người”. – Xin cho các tín hữu biết cộng tác tích cực với ơn thánh, để giữ chiếc áo rửa tội được tinh tuyền, và sống trong sự thông hảo với Chúa. Nhờ đó, họ có thể trở nên men làm dậy bột thánh thiện nơi cộng đồng nhân loại.

3.”Chúa Giê-su từ Na-da-rét xứ Ga-li-lê-a đến và chịu phép rửa”. – Xin cho các vị truyền giáo biết đến với Chúa Giê-su để Người thanh tẩy và sai đi làm việc tông đồ.

4. “Con là con yêu dấu của Cha, con đẹp lòng Cha“. – Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, ý thức việc đã được thánh hiến qua bí tích Rửa Tội, để ăn ở xứng đáng làm con Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, sự khiêm tốn của Ngôi Lời Nhập Thể đã dạy chúng con biết tự hạ đón nhận những hồng ân Chúa ban, sẵn sàng chấp nhận nhau và hòa mình vào nếp sống cộng đồng nhân loại, hầu nên chứng từ đích thực của mầu nhiệm Thiên Chúa làm người. Chúng con cầu xin…

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, trong ngày Chúa mặc khải Ðức Ki-tô Con yêu dấu, đoàn tín hữu chúng con dâng lên Chúa những lễ vật này: cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận và làm cho trở nên lễ hy sinh hoàn hảo của Người là chính Ðấng đã thương rửa sạch tội lỗi trần gian. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Khi Ðức Ki-tô chịu phép rửa tại sông Gio-đan, Chúa đã dùng những dấu lạ này tỏ bày mầu nhiệm phép rửa mới: Nhờ tiếng Chúa từ trời vọng xuống, chúng con tin rằng Ngôi Lời của Chúa ở giữa loài người; và nhờ Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu hiện xuống, chúng con nhận biết Ðức Ki-tô là Tôi Trung của Chúa, được xức dầu hoan lạc và được sai đi rao giảng Tin Mừng cho kẻ khó nghèo. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!

Ca hiệp lễ

Đây là Đấng mà ông Gio-an đã nói: “Tôi đã thấy và xin làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, nơi bàn tiệc thánh, Chúa đã cho chúng con được no lòng thoả dạ. Xin cũng giúp chúng con luôn trung thành nghe theo lời Con Một Chúa dạy bảo, để không những chúng con chỉ mang danh là con cái Chúa mà còn thực sự sống với Chúa cho phải đạo làm con. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Một kỷ nguyên mới – Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm B – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Nghĩ về phép rửa tội của chúng ta – Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Năm B – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Con người được nâng lên trong chính thân phận của mình – Lễ Chúa chịu phép rửa năm B – Lm. Giu-se Lê Danh Tường

Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa B – Lm. I-nha-xi-ô Hồ Thông

Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Jos. Hồng Ân

Các bài suy niệm Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa

Dòng sông nhỏ – Lễ Chúa Giê-su chịu phép rửa – Lm. Giu-se Nguyễn Hữu An

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top