Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B

Bậc lễ: Trọng

Màu phụng vụ: Trắng 

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm vô cùng siêu việt, thẳm sâu, chính Chúa Giêsu mạc khải, nhân loại mới có thể biết được. Con người không thể dùng lý trí, các phương tiện khoa học dầu thật hiện đại để khám phá, kiểm chứng, thấu hiểu. Muốn cảm nhận được mầu nhiệm ấy, con người phải trở về nội tâm của mình, đặt hết niềm tin vào Lời Thiên Chúa dạy bảo. Đó là cách tốt nhất để sống mầu nhiệm cao cả này. Nếu Ba Ngôi là kiểu mẫu của gia đình, thì mọi thành viên trong gia đình cũng phải yêu nhau bằng tình yêu trao ban, tình yêu tự hiến, tình yêu rộng mở đối với mọi người và biết tha thứ. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng thành tâm thống hối.

Ca nhập lễ

Chúc tụng Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, vì Chúa đã tỏ lòng từ bi đối với chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, Chúa đã sai Con Một là Lời chân lý và sai Thánh Thần, Ðấng thánh hoá muôn loài đến trần gian mặc khải cho chúng con biết mầu nhiệm cao vời của Chúa. Xin cho chúng con hằng tuyên xưng đức tin chân thật là nhận biết và tôn thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi uy quyền vinh hiển. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 32-34. 39-40

Chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác“.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Ông Môsê nói cùng dân chúng rằng: “Các ngươi hãy tìm hiểu những thời xa xưa trước kia, từ khi Thiên Chúa tác thành con người trên mặt đất, từ chân trời này đến chân trời nọ, có bao giờ xảy ra một việc vĩ đại như thế này chăng? Có bao giờ người ta đã nghe thấy những việc lạ lùng như vậy chăng? Có bao giờ một dân tộc đã nghe lời Thiên Chúa từ trong lửa phán ra như các ngươi đã nghe mà còn sống chăng? Có bao giờ Chúa đã dùng sự thử thách, dấu chỉ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng mạnh mẽ và những thị kiến khủng khiếp, để chọn lấy cho mình một dân tộc giữa các dân tộc khác, như Chúa là Thiên Chúa các ngươi đã làm tất cả các điều đó trước mặt các ngươi trong đất Ai-cập chăng? Vậy hôm nay các ngươi hãy nhận biết và suy niệm trong lòng rằng: Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác. Hãy tuân giữ các lề luật và giới răn mà hôm nay chính ta truyền dạy cho các ngươi, hầu cho các ngươi và con cháu mai sau được hạnh phúc và tồn tại trên phần đất mà Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho các ngươi”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 32, 4-5. 6 và 9. 18-19. 20 và 22

Ðáp: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình (c. 12b).

Xướng: Vì lời Chúa là lời chân chính, bao việc Ngài làm đều đáng cậy tin. Chúa yêu chuộng điều công minh chính trực, địa cầu đầy ân sủng Chúa.

Xướng: Do lời Chúa mà trời xanh được tạo thành, và mọi cơ binh chúng đều do hơi thở miệng Ngài. Vì chính Ngài phán dạy mà chúng được tạo thành, chính Ngài ra lệnh mà chúng trở nên thực hữu.

Xướng: Kìa Chúa để mắt coi những kẻ kính sợ Ngài, nhìn xem những ai cậy trông ân sủng của Ngài, để cứu gỡ họ khỏi tay thần chết, và nuôi dưỡng họ trong cảnh cơ hàn.

Xướng: Linh hồn chúng con mong đợi Chúa, chính Ngài là Ðấng phù trợ và che chở chúng con. Lạy Chúa, xin đổ lòng từ bi xuống trên chúng con, theo như chúng con tin cậy ở nơi Ngài.

Bài Ðọc II: Rm 8, 14-17

“Anh em đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha!“.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, ai sống theo Thánh Thần Thiên Chúa, thì là con cái Thiên Chúa. Vì không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử; trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: “Abba – lạy Cha!” Vì chính Thánh Thần đã làm chứng cho tâm trí chúng ta rằng: Chúng ta là con cái Thiên Chúa. Vậy nếu là con cái, thì cũng là những người thừa tự, nghĩa là thừa tự của Thiên Chúa, và đồng thừa tự với Ðức Kitô: vì chúng ta đồng chịu đau khổ với Người, để rồi chúng ta sẽ cùng hưởng vinh quang với Người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Kh 1, 8

Alleluia, alleluia! – Sáng danh Ðức Chúa Cha, và Ðức Chúa Con, và Ðức Chúa Thánh Thần; sáng danh Thiên Chúa, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 28, 16-20

Làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Bài kết thúc Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi Chúa Giêsu chỉ trước. Khi thấy Người, các ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần; giảng dạy họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ sự: Anh chị em thân mến! Vì yêu thương, Thiên Chúa đã tác tạo nên vũ trụ vạn vật này. Vì yêu thương, Ngài đã cho con một của Ngài là Ngôi Lời Nhập Thể nơi trần gian để cứu chuộc nhân loại. Vì yêu thương, Chúa Thánh Thần đến để thánh hóa và ở lại với nhân loại. Tin tưởng vào tình yêu Chúa Ba Ngôi, chúng ta cùng nguyện cầu:

1. “Trên trời dưới đất, chính Chúa là Thiên Chúa, chớ không có Chúa nào khác”. Xin cho các vị lãnh đạo trong Hội Thánh can đảm, hiên ngang lên tiếng loan báo cho thế giới, biết sự hiện diện của Thiên Chúa mà suy phục tôn thờ, như ông Moisen tuyên bố với dân Do Thái xưa.

2. “Không phải anh em đã nhận tinh thần nô lệ trong sợ hãi nữa, nhưng đã nhận tinh thần nghĩa tử”,- Xin cho mọi Kitô hữu biết quí trọng ơn được làm con Chúa, và luôn ra sức bảo tồn vinh dự ấy trong ơn sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi.

3. “Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã dược ban cho Thầy”.- Xin cho mọi thụ tạo trong hoàn vũ, nhận ra uy quyền tối cao của Đấng Cứu Độ và an tâm sống dưới sự che chở của Người, hầu trật tự trong gia đình và ngoài xã hội luôn vững bền.

4. “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.— Xin cho giáo xứ chúng ta, được hân hoan vì biết rằng Chúa Giêsu luôn hiện diện và đồng hành với chúng ta, đặc biệt qua bí tích Thánh Thể, để đến tâm sự và cầu nguyện với Người.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã vì yêu thương mà mạc khải cho chúng con mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi. Xin soi trí mở lòng chúng con thấu hiểu mầu nhiệm này, giúp chúng con cảm nhận tình Chúa vô biên, để chúng con luôn cố gắng giữ sao cho gia đình mình mãi mãi là cộng đồng của tình yêu Ba Ngôi, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, này chúng con kêu cầu danh thánh Chúa, cúi xin Chúa nhận lời cầu nguyện và thánh hoá lễ vật chúng con dâng. Nhờ lễ vật này xin biến đổi chúng con thành của lễ hoàn hảo đời đời dâng tiến Chúa. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi, mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo, và sinh ơn cứu độ cho chúng con.

Cùng với Con Một Chúa và Chúa Thánh Thần, Chúa là Thiên Chúa duy nhất, là Chúa Tể duy nhất, không phải trong một ngôi đơn độc nhưng trong Ba Ngôi cùng một bản thể. Nhờ mặc khải Chúa ban, chúng con tin Chúa là Ðấng vinh hiển và chúng con cũng tin như thế về Con Chúa và Chúa Thánh Thần. Và khi tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa chân thật và hằng hữu, chúng con tôn thờ Ba Ngôi tuy riêng biệt, nhưng cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền ngang nhau. Vì thế, các Thiên thần và tổng lãnh Thiên thần ngợi khen Chúa và hàng ngày không ngớt lời ca tụng, đồng thanh tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Vì anh em được làm con cái, nên Thiên Chúa đã sai Thánh Thần của Con Chúa vào tâm hồn chúng ta, mà kêu lên rằng: Abba, nghĩa là “Lạy Cha”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cho bí tích chúng con vừa lãnh nhận, và lời chúng con tuyên xưng Chúa là một Chúa Ba Ngôi, đem lại cho hồn xác chúng con ơn cứu độ muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Linh đạo của Thiên Chúa là tình yêu – Lễ Chúa Ba Ngôi B – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Trình chiếu PowerPoint Lời Chúa – Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B

Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Chúa Ba Ngôi – Năm B – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần – Lễ Chúa Ba Ngôi – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Tình yêu diệu vời – Lễ Chúa Ba Ngôi – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Sống Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi – Suy niệm Tin mừng lễ Chúa Ba Ngôi

Sống hiệp thông chia sẻ – Suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi

Làm dấu – Lễ Chúa Ba Ngôi

Lễ Chúa Ba Ngôi

Yêu thương hiệp nhất chia sẻ như Chúa Ba Ngôi

Các bài suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi

Hiệp thông với Chúa Ba Ngôi

Sống yêu thương theo khuôn mẫu Chúa Ba Ngôi

Nếu bạn thấy tình yêu, bạn sẽ thấy Chúa Ba Ngôi

Một Chúa Ba Ngôi

Nhân danh Chúa Ba Ngôi

Hiệp thông và yêu thương như Chúa Ba Ngôi

Chúa Ba Ngôi và dấu thánh giá

Các bài suy niệm lễ Chúa Ba Ngôi

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top