Chúa nhật lễ Mình và Máu Chúa Ki-tô – Năm C

Bậc lễ: Trọng

Màu phụng vụ: Trắng

Nghe MP3:

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Hôm nay chúng ta cùng với Hội Thánh mừng kính trọng thể lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Thật ra, trong bất cứ Thánh Lễ nào, chúng ta cũng đã suy tôn mầu nhiệm Thánh Thể. Tuy nhiên, vì muốn nhân mạnh tầm quan trọng của Thánh Thể trong đời sống của mỗi tín hữu, nên mẹ Hội Thánh đã chọn riêng một ngày để chúng ta dành thời giờ nhiều hơn trong việc tôn thờ, chiêm ngắm và tạ ơn tình yêu Thiên Chúa trong Bí tích Thánh Thể.

Trong Bí Tích Thánh Thể, chúng ta được đón nhận chính Đức Giêsu là nguồn của mọi ân phúc. Nên giờ đây Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến để tham dự bữa tiệc thánh trong Thánh lễ này, với lời tha thiết đầy yêu thương: “Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là Mình Thầy. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là Máu Thầy, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” Chúng ta hãy giục lòng thống hối để hân hoan tham dự Mầu Nhiệm Thánh.

Ca nhập lễ

Ta sẽ lấy tinh hoa lúa mì nuôi dưỡng chúng, và cho chúng ăn no mật từ hốc đã chảy ra.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình Và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị cùng Thiên Chúa Cha, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: St 14, 18-20

“Ông mang bánh và rượu tới”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, Melkixêđê là vua thành Salem, đem bánh và rượu tới, vì ông là thượng tế của Thiên Chúa Tối Cao, ông chúc phúc cho Abram rằng: “Xin Thiên Chúa Tối Cao và Ðấng tạo thành trời đất chúc phúc cho Abram, và đáng chúc tụng thay Thiên Chúa Tối Cao, vì nhờ Người che chở, quân thù đã rơi vào tay ông”. Và Abram dâng cho ông một phần mười tất cả chiến lợi phẩm.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 109, 1. 2. 3. 4

Ðáp: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê (c. 4bc).

Xướng: Thiên Chúa đã ban bố cùng Chúa tôi rằng: “Con hãy ngồi bên hữu Ta, cho tới khi Ta bắt quân thù làm bệ kê dưới chân Con”. 

Xướng: Ðức Thiên Chúa từ Sion sẽ phô bày vương trượng quyền bính của Ngài, rằng: “Con hãy thống trị giữa quân thù”. 

Xướng:  “Các thủ lãnh cùng hiện diện bên Con, ngày Con giáng sinh trong thánh thiện huy hoàng: trước rạng đông, tựa hồ sương sa, Ta đã sinh hạ ra Con”. 

Xướng: Ðức Thiên Chúa đã thề và không hối hận rằng: “Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkixêđê”. 

Bài Ðọc II: 1 Cr 11, 23-26

“Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, phần tôi, tôi đã lãnh nhận nơi Chúa điều mà tôi đã truyền lại cho anh em, là Chúa Giêsu trong đêm bị nộp, Người cầm lấy bánh và tạ ơn, bẻ ra và phán: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén và phán: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Vì mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết, cho tới khi Chúa lại đến.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 6, 51-52

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 9, 11b-17

“Tất cả đều ăn no nê”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm mười hai đến thưa Người rằng: “Xin Thầy giải tán dân chúng, để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa”. Nhưng Người nói với các ông: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Các ông trả lời: “Chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này”. Số đàn ông độ năm ngàn. Người nói với các môn đệ rằng: “Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ năm mươi người”. Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và phân phát cho các môn đệ để các ông dọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được mười hai thúng miếng vụn còn dư lại.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta, đến nỗi lấy chính Thịt Máu mình để nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. “Con là Thượng Tế tới muôn đời theo phẩm hàm Melkisêđê”.- Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, biết lấy chính thân mình làm hy lễ theo mẫu Chúa Kitô để trở nên nguồn ơn cứu độ.

2. “Mỗi khi anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan truyền việc Chúa chịu chết… ”.– Xin cho mọi Kitô hữu luôn khát khao của ăn đích thực, là Thánh Thể Chúa Kitô làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn, bằng cách siêng năng tham dự bàn tiệc Thánh Thể.

3. “Các con hãy cho họ ăn đi”.– Xin cho những ai đến nhận lãnh Mình Thánh Chúa Kitô, cũng biết chia sẻ chính những gì thuộc bản thân cho anh chị em đồng loại.

4. “Tất cả đều được ăn no”.- Xin cho cộng đồng giáo xứ chúng ta luôn ý thức bữa tiệc Thánh Thể cần thiết và quan trọng để làm trọn Thánh Lễ, mà cố gắng chuẩn bị tâm hồn đón rước Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Xin cho chúng con một niềm tin mạnh mẽ xuất phát từ lòng mến thẳm sâu, biết sống trọn vẹn với Chúa, để nhờ ân sủng của Chúa, chúng con được lãnh nhận ơn cứu độ cho bản thân và cho muôn người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, bao hạt lúa mới làm nên tấm bánh này, bao trái nho mới ép thành chén rượu đây, tượng trưng sự đoàn kết giữa con cái Chúa. Cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và làm cho trở nên bí tích nhiệm mầu, đem lại cho Hội Thánh Chúa ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Thánh Thể

Ca hiệp lễ

Chúa phán:” Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa Giêsu, chúng con tuy còn ở dưới thế, nhưng đã được tham dự bàn tiệc trên trời khi thông hiệp với Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con một khi lên cõi trời vinh hiển được cùng Chúa vui hưởng phúc trường sinh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

“Đây là Mình Thầy” – Lễ kính Mình và Máu Chúa Kitô năm 2022 – Năm C – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Mầu nhiệm đức tin – Lễ Mình và Máu Chúa Kitô – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Suy niệm chú giải Lời Chúa – Lễ Mình Máu Chúa Kitô C – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Sống mầu nhiệm hiệp thông Thánh Thể – Lễ Mình và Máu Chúa Kitô C – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Bánh nuôi sống nhiều người – Lễ Mình Máu Chúa Kitô C – Học viện Giáo Hoàng Pi-ô X Đà Lạt

Lịch sử và ý nghĩa ngày lễ Corpus Christi – Mình Máu Thánh Chúa

Các bài suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu

Chủ giải Tin mừng Chúa nhật kính Mình Máu Chúa Giêsu

Lời nguyện tín hữu lễ kính Mình Máu Thánh Chúa Giêsu (02/06/2013

Chú giải và suy niệm lễ Mình Máu Thánh Chúa

Tặng phẩm thần linh – suy niệm lễ Mình Máu Chúa Kitô

Của ăn đàng – Suy niệm lễ kính Mình Máu Chúa Kitô

Chúa ở cùng con – Suy niệm lễ Mình Máu Chúa Kitô

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top