Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su – Năm B

Bậc lễ: Trọng

Màu phụng vụ: Trắng

PowerPoint Lời Chúa

Nghe MP3:

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính toàn bộ kế hoạch cứu độ yêu thương của Thiên Chúa. Cái chết trên Thập Giá của Chúa Giêsu diễn tả sâu xa nhất lời yêu thương của Người. Lời của Người trên Thập Giá “Ta khát” là lời tình yêu. Mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu là tôn vinh tình yêu của Chúa một cách trọn vẹn và có thể cùng với Thánh Gioan thánh sử, nhân loại hãy hô to “Thiên Chúa đã yêu thương thế gian như thế đó”.

Hôm nay chúng ta tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu, và cũng là ngày thánh hóa các Linh mục, chúng ta dâng các Linh mục trên thế giới cho Trái Tim Chúa, để Người bao bọc chở che, giữ gìn và thánh hóa. Nhưng để lời cầu của chúng ta được Thiên Chúa chấp nhận, chúng ta hãy thành tâm thống hối để xứng đáng dâng Thánh lễ.

Ca nhập lễ

Đời nọ tới đời kia, Thánh Tâm Chúa vẫn hằng nuôi dưỡng ý định cứu dân Người khỏi tay thần chết và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, khi chúng con cử hành lễ Thánh Tâm Ðức Kitô, Con Một Chúa yêu dấu, Chúa ban cho chúng con được vui mừng tưởng niệm những kỳ công Người đã thực hiện vì thương yêu chúng con. Xin dạy chúng con biết tìm đến Thánh Tâm Người để hưởng tận nguồn ơn cứu độ trào dâng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Hoặc:

Lạy Chúa, vì tội lỗi chúng con, Chúa đã muốn cho Thánh Tâm Con Một Chúa bị đâm thâu, khiến kho tàng tình yêu vô biên được mở ra để chúng con hưởng nhờ. Xin cho chúng con hằng sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm Người, và biết đền tội chúng con cho cân xứng. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Hs 11, 1b, 3-4, 8c-9

“Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi”.

Trích sách Tiên tri Hôsê.

Ðây Thiên Chúa phán: “Lúc Israel còn niên thiếu, Ta đã yêu thương nó, và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập.

“Ta đã dưỡng nuôi Ephraim, Ta đã bồng chúng trên cánh tay Ta mà chúng không biết Ta chăm sóc chúng. Ta đã dùng dây êm ái và mối yêu thương mà tập (cho) chúng đi; Ta đối xử với chúng như người dưỡng nuôi trẻ thơ, Ta đã ấp yêu chúng vào má. Ta nghiêng mình trên chúng và đút cho chúng ăn.

Quả tim Ta thổn thức trong Ta và ruột gan Ta bồi hồi. Ta sẽ không buông thả theo cơn giận của Ta. Ta sẽ không huỷ diệt Ephraim, vì Ta là Thiên Chúa chứ không phải người phàm; Ta là Ðấng Thánh ở giữa ngươi, Ta không thích tiêu diệt”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Is 12, 2-3. 4bcd. 5-6

Ðáp: Các ngươi sẽ hân hoan múc nước nơi suối Ðấng Cứu Ðộ (c. 3).

Xướng: Ðây Thiên Chúa là Ðấng Cứu Chuộc tôi, tôi sẽ tin tưởng mà hành động và không khiếp sợ: vì Chúa là sức mạnh, là Ðấng tôi ngợi khen, Người sẽ trở nên cho tôi phần rỗi. 

Xướng: Hãy ca tụng Chúa và kêu cầu danh Người, hãy công bố cho các dân biết kỳ công của Chúa, hãy nhớ lại danh Chúa rất cao sang. 

Xướng: Hãy ca tụng, vì Người làm nên những việc kỳ diệu, hãy cao rao việc đó trên khắp hoàn cầu. Hỡi người cư ngụ tại Sion, hãy nhảy mừng ca hát, vì Ðấng cao cả là Ðấng Thánh Israel ở giữa ngươi. 

Bài Ðọc II: Ep 3, 8-12. 14-19

“Biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá trí hiểu loài người”.

Trích thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, tôi là kẻ hèn nhất trong các thánh, nhưng đã được ơn này là rao giảng cho Dân Ngoại những sự giàu có không thể thấu hiểu được, và soi sáng cho mọi người biết cách thức phân phát mầu nhiệm đã được ẩn giấu từ muôn thuở trong Thiên Chúa, Ðấng tạo thành vạn vật: khiến các chủ thần và quyền thần thiên quốc đều phải nhờ Hội thánh mới biết được sự khôn ngoan muôn hình vạn trạng của Thiên Chúa, thể theo dự định từ trước muôn đời mà Ngài đã thi hành trong Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Người, chúng ta được cậy trông và nhờ lòng tin vào Ngài, chúng ta mạnh dạn đến cùng Ngài.

Nhân vì lẽ ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ngài là nguồn gốc mọi danh phận làm cha trên trời dưới đất. Xin Ngài chiếu theo sự giàu có vinh quang của Ngài và nhờ Thánh Thần của Ngài, thêm sức mạnh cho anh em được nên người thiêng liêng, và nhờ đức tin, anh em được Ðức Kitô ngự trong lòng anh em, làm cho anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được hiệp cùng các thánh mà hiểu biết chiều rộng, dài, cao, sâu, và cũng được biết lòng mến của Ðức Kitô vượt quá trí hiểu loài người, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 11, 29ab

Alleluia, alleluia! – Các ngươi hãy mang lấy ách của Ta, và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng. – Alleluia.

Hoặc: 1 Ga 4, 10b

Alleluia, alleluia! – Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta trước, và đã sai Con Một Người đến hy sinh, đền thay vì tội lỗi chúng ta. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 19, 31-37

“Tên lính đâm thủng cạnh sườn Người, và máu cùng nước chảy ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Bởi lẽ là Ngày Chuẩn Bị, và để tránh cho các tử thi không còn treo trên thập giá trong ngày sabbat, vì ngày sabbat là một ngày trọng đại, những người Do-thái xin Philatô cho hạ các tử thi xuống, sau khi đánh giập ống chân. Bấy giờ những người lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Chúa Giêsu. Khi đến gần Chúa Giêsu, chúng thấy Người đã chết, nên không đánh giập ống chân Người; nhưng một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra. Và kẻ đã xem thấy, thì đã minh chứng, mà lời chứng của người đó chân thật, và người đó biết rằng mình nói thật để cả chư vị cũng tin. Những điều đó đã xảy ra để ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng: “Không một cái xương nào của Người bị đánh giập”. Và lại có lời Kinh Thánh khác rằng: “Chúng sẽ nhìn vào Ðấng chúng đã đâm thâu qua”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ sự : Anh chị em thân mến! Trên Thánh Giá Chúa đã kêu lên “Ta khát”, Người khát tình yêu của nhân loại đáp lại tình yêu của Người. Người mong mỏi chờ đợi mọi người đến với Người. Trong tâm tình thờ lạy, cảm tạ, chúng ta dâng lời nguyện xin :

1. “Ta đã yêu thương nó và Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai Cập” – Xin cho các vị Chủ chăn một tâm hồn nhân hậu như Chúa, để các ngài trở nên giây liên kết mọi phần tử của nhiệm thể Chúa Kitô, đồng thời thu phục nhiều người về cho Chúa.

2. “Nhờ Thánh Thần của Ngài thêm sức cho anh em”.- Xin cho các tín hữu nhận thức được tình yêu rộng mở của Chúa, để kiên trì trong việc giữ các giới răn, biết tìm kiếm những điều thiện hảo, hầu có thể thánh hóa môi trường sống của mình.

3. “Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người, và lập tức máu cùng nước chảy ra”.- Xin cho các Linh mục kín múc được nguồn ơn thánh hóa từ máu và nước nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, để trao ban lại nguồn ân sủng và tình yêu cho đoàn chiên mình phục vụ.

4. “Chúng sẽ nhìn vào Đấng chúng đã đâm thâu qua”.- Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta khi ngắm nhìn cảnh Chúa chịu tử nạn, thì ý thức được tình trạng tội lỗi của mình, để hoán cải và quyết tâm canh tân cuộc sống.

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết theo gương Chúa, tuân phục Thánh Ý Chúa Cha để yêu mến Ngài, và sẵn sàng khước từ bản thân để yêu thương tha nhân, như thế chúng con đã có thể đền đáp tình Chúa yêu thương chúng con một phần nào, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con.

Vì tình thương lạ lùng khi chịu trên thập giá. Người đã tự hiến thân vì chúng con. Từ cạnh sườn bị đâm thủng, Người đã để máu và nước chảy ra, hầu khơi nguồn các bí tích của Hội Thánh. Nhờ đó, khi mọi người chúng con được lôi cuốn đến cùng trái tim rộng mở của Ðấng Cứu Thế, thì được luôn vui mừng múc tận nguồn ơn cứu độ muôn đời.

Vì thế, cùng với toàn thể các Thiên thần và các thánh, chúng con ca ngợi Chúa và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Chí Thánh!…

Ca hiệp lễ

Chúa phán: “Ai khát nước, hãy đến cùng Ta và hãy uống; ai tin nơi Ta, thì từ lòng họ, nước hằng sống sẽ chảy ra như dòng sông.

Hoặc đọc:

Một tên lính lấy ngọn giáo đâm thủng cạnh sườn Người và tức thì máu cùng nước chảy ra.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin cho bí tích tình yêu này hằng lôi kéo chúng con đến cùng Ðức Kitô Con Một Chúa, để chúng con được cháy lửa yêu mến nồng nàn và biết nhận ra Người hiện diện trong mỗi anh chị em chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

Trái Tim Chúa thổn thức vì yêu – Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su 2024 – Năm B – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Video – Trái tim nhân hậu – Lễ Thánh Tâm – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Video – Trái tim tình yêu – Suy niệm Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Trái Tim Chúa Giê-su, lò lửa mến hằng cháy – Suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Trái Tim Thiên Chúa rung động vì yêu – Lễ Trái Tim Cực Thánh Chúa Giê-su – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Các bài suy niệm lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top