Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm B

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của tôi, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến!  Phụng vụ Lời Chúa trong Chúa Nhật IX năm B này, Hội Thánh muốn nhắc nhở con cái hãy tuân giữ ngày lễ nghỉ để làm việc tôn vinh Chúa. Như trong sách Đệ Nhị Luật Thiên Chúa nói : “Ngày thứ bảy là ngày Sabbat, ngày dành cho Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Ngoài việc tôn thờ Chúa, người ta còn lo làm việc bác ái, cứu vớt tha nhân, những người cùng khổ về tinh thần cũng như vật chất. Ngày dành cho Chúa nhưng đừng cứng ngắc, nệ vào luật mà đóng lòng lại trước anh chị em đang lâm cảnh túng thiếu bần cùng.

Để sống được như lời Chúa dạy không phải dễ, vì chúng ta mỏng dòn như chiếc bình sành, phải cậy nhờ ơn Chúa. Vì thế, khi làm được việc gì thì hãy biết rằng đó là do ơn Chúa ban, nên hãy cất lời ca ngợi Thiên Chúa và reo vui lên mừng Người.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Đnl  5, 12-15

“Ngươi hãy nhớ rằng ngươi đã làm nô lệ bên Ai-cập”.

Trích sách Đệ Nhị Luật.

Đây Chúa phán: “Ngươi hãy giữ ngày Sabbat, để thánh hoá ngày ấy như Chúa là Thiên Chúa ngươi đã truyền dạy. Ngươi sẽ làm việc và hoàn tất các công việc của ngươi trong sáu ngày. Ngày thứ bảy là ngày Sabbat, ngày dành cho Chúa là Thiên Chúa ngươi. Trong ngày ấy, ngươi, cả con trai, con gái, tớ trai, tớ gái, bò lừa, các súc vật và cả khách trọ nhà ngươi, không được làm việc gì, để tớ trai, tớ gái cũng được nghỉ ngơi như ngươi. Ngươi hãy nhớ rằng ngươi đã làm nô lệ bên Ai-cập, và Chúa là Thiên Chúa ngươi đã dùng bàn tay mạnh cánh tay hùng dẫn dắt ngươi ra khỏi đó. Vì thế, Người đã truyền dạy ngươi phải giữ ngày Sabbat!”  Đó là lời Chúa.

Đáp ca:  Tv 80, 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab

Đáp: Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta (c. 2a).

Xướng: Hãy hoà nhạc và đánh trống râm ran, dạo đàn cầm êm ái với thất huyền. Hãy rúc tù và lên mừng ngày trăng mới, trong buổi trăng rÄm, ngày đại lễ của chúng ta. 

Xướng: Vì đó là điều đã thiết lập cho Israel, đó là huấn lệnh của Thiên Chúa nhà Giacóp. Người đã đặt ra luật này cho nhà Giuse khi họ cất gót lên đường lìa xa Ai-cập. 

Xướng: Tôi đã nghe lời nói mới lạ rÄng: “Ta đã cứu vai ngươi khỏi mang gánh nặng, tay ngươi không còn phải mang thúng mủng. Trong cảnh gian truân ngươi cầu cứu và Ta giải thoát ngươi”. 

Xướng: Ở nơi ngươi đừng có một chúa tể nào khác cả, ngươi cũng đừng thờ tự một chúa tể ngoại lai: vì Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, Ta đã đưa ngươi ra ngoài Ai-cập.  

Bài đọc II:  2 Cr 4, 6-11

“Sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác chúng ta”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, Thiên Chúa là Đấng đã khiến cho ánh sáng bừng lên trong bóng tối, thì cũng chính Người chiếu soi trong lòng chúng ta, để ban cho chúng ta sự hiểu biết vinh quang Thiên Chúa hiển hiện trên gương mặt Đức Giêsu Kitô. Nhưng chúng ta chứa đựng kho tàng ấy trong những bình sành để biết rằng quyền lực vô song đó là của Thiên Chúa, chứ không phải phát xuất tự chúng ta. Chúng ta chịu khổ cực tư bề, nhưng không bị đè bẹp; chúng ta phải long đong, nhưng không tuyệt vọng; chúng ta bị bắt bớ, nhưng không bị bỏ rơi, bị quật ngã, nhưng không bị tiêu diệt. Bởi vì chúng ta luôn mang trên thân xác mình sự chết của Đức Giêsu, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện nơi thân xác chúng ta. Vì chưng, mặc dầu đang sống, nhưng vì Đức Giêsu, chúng ta luôn luôn nộp mình chịu chết, để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta.  Đó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 1, 14 và 12b

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã làm người và đã ở giữa chúng ta. Những ai tiếp rước Người, thì Người ban cho họ quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc âm:  Mc 2, 23-28 hoặc 2, 23  – 3, 6

“Con Người cũng làm chủ cả ngày sabbat”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Vào một ngày Sabbat, Chúa Giêsu đi qua đồng lúa, môn đệ Người vừa đi vừa bứt lúa. Tức thì những người biệt phái thưa Người rằng: “Kìa Thầy xem. Tại sao ngày Sabbat người ta làm điều không được phép như vậy?” Người trả lời rằng: “Các ông chưa bao giờ đọc thấy điều mà Đavít đã làm khi ngài và các cận vệ phải túng cực và bị đói ư? Người đã vào đền thờ Chúa thời thượng tế Abiata thế nào, đã ăn bánh dâng trên bàn thờ mà chỉ mình thượng tế được ăn, và đã cho cả các cận vệ cùng ăn thế nào?” Và Người bảo họ rằng: “Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat; cho nên Con Người cũng làm chủ cả ngày Sabbat”.

Người lại vào hội đường, và ở đó có người khô bại một tay. Và họ rình xem Người có chữa người đó trong ngày Sabbat không, để có thể tố cáo Người. Người bảo kẻ có tay khô bại rằng: “Hãy đứng lên trước mặt mọi người”. Rồi Người hỏi họ: “Ngày Sabbat, có được phép làm sự lành hơn là làm sự dữ không? Có được phép cứu sống hơn là giết đi không? Nhưng ai nấy đều thinh lặng. Bấy giờ Chúa Giêsu thịnh nộ, và buồn sầu đưa mắt nhìn họ hết một lượt, vì lòng họ chai đá, Người bảo người kia rằng: “Anh hãy giơ thẳng tay ra”. Người đó liền giơ thẳng tay và tay được lành. Lập tức, những người biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người. 

Đó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ngày lễ nghỉ của chúng ta hôm nay, chúng ta thường lo vui chơi thể xác, mà quên đi công việc chính là tôn thờ Thiên Chúa và phục vụ Ngài qua tha nhân. Giờ đây chúng ta hãy cầu xin để có thể thi hành được giới luật của Chúa:

1. “Chúa là Thiên Chúa ngươi đã dùng bàn tay mạnh, cánh tay hùng dẫn dắt ngươi”.- Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa luôn sống trong sự thánh thiện, khôn ngoan, để mọi người nhận ra sự sống của Chúa đang hành động nơi các ngài. Nhờ đó, công việc mục vụ của các ngài đem lại nhiều kết quả tốt đẹp.

2. “Để sự sống của Đức Giêsu được tỏ hiện trong thân xác hay chết của chúng ta”.- Xin cho các Kitô hữu ý thức mình được thoát khỏi cảnh nô lệ tội lỗi nhờ Bí tích Thánh Tẩy, mà luôn duy trì sự sống của Người trong mọi hành vi ngôn ngữ.

3. “Ngày Sabbat làm ra vì loài người”,- Xin cho các nhà cầm quyền biết tôn trọng ngày lễ nghỉ, để mỗi người công dân có thời gian thư giãn mà thi hành bổn phận tâm linh của mình.

4. “Có được phép cứu sống hay là giết đi không?”.- Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết chấp nhận đau khổ trong cuộc sống, để nhờ những hi sinh đó sự sống Thần Linh sẽ lớn lên trong chúng ta mỗi ngày một hơn.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn thực thi ý Chúa bằng lòng yêu mến chân thành, đừng để chúng con rơi vào hình trạng giữ luật vì hình thức hay khoe khoang. Nhờ đó chúng con sẽ trở nên con cái Chúa thực sự. Chúng con cầu

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên bàn thờ, và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, tôi kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, và xin nghe rõ tiếng tôi.

Hoặc đọc:

Chúa Phán: “Thầy bảo thật các con: tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; xin ban Thánh Thần xuống hướng dẫn chúng con, để chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm hầu đáng được hưởng vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin..

Email
Print
Twitter
Scroll to Top