Chúa nhật – Lễ Chúa hiển dung năm A – ngày 6/8

Bậc lễ: Kính Chúa

Màu phụng vụ: Trắng

Nghe MP3

Dẫn vào Thánh Lễ

Cũng như ngày Chúa Giêsu chịu phép rửa trên sông Gio-đan, thánh Gioan đã loan báo vinh quang của Đấng Cứu Thế khi các tầng trời mở rộng và lời xác nhận của Đức Chúa Cha về Người Con yêu dấu, thì đây một lần nữa, trên một ngọn núi cao trong vùng Galilêa, Chúa Giêsu đã tỏa dạng giữa đám mây sáng láng, dấu hiệu của Chúa Thánh Thần, lời Đức Chúa Cha lại vang lên “Đây là Con yêu dấu của Ta hãy vâng nghe Lời Người”.

Sự kiện Chúa Kitô hiển dung đã tỏ vinh quang của Người cho các Tông Đồ thân tín, Phêrô, Giacôbê và Gioan trên núi Tabor, có ông Môisen và Êlia hiện diện, là để mạc khải cho các ông biết rằng, Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai mà Kinh Thánh đã loan báo, sẽ thực hiện kế hoạch Cứu Độ của Thiên Chúa qua cuộc tử nạn và Phục Sinh của Người, hầu củng cố niềm tin cho các Tông Đồ.

Sự hiển dung của Chúa Giêsu đem lại cho chúng ta lòng ước muốn được cùng vinh quang với Chúa, và hạnh phúc mà Thánh Phêrô cảm nghiệm được trên núi xưa kia, giờ đây Chúa lại tiếp tục tỏ hiện qua Thánh Lễ.

Ca nhập lễ

Trong một đám mây sáng chói, Thánh Thần xuất hiện và có tiếng Chúa Cha phán rằng: Này là Con Ta yêu dấu, rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, khi Con Một Chúa biểu lộ dung nhan hiển vinh người, Chúa đã dùng hai chứng nhân Cựu Ước là ông Môsê và ông Êlia để củng cố niềm tin của các tông đồ vào mầu nhiệm cứu độ và báo trước hồng ân lạ lùng Chúa sẽ ban là nhận chúng con làm nghĩa tử. Xin cho chúng con nghe lời Con Một Chúa để mai sau được chung hưởng gia nghiệp với người. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Ðn 7, 9-10. 13-14

“Áo Người trắng như tuyết”.

Trích sách Tiên tri Ðaniel.

Tôi ngắm nhìn cho đến khi đặt ngai toà xong, và một vị Bô Lão ngự trên ngai: áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người như những ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Một con sông lửa chảy lan tràn trước mặt Người. Hằng ngàn kẻ phụng sự Người, và muôn vàn kẻ chầu chực Người. Người ngự toà xét xử, và các quyển sách đều mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời. Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc: Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất: vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 96, 1-2. 5-6. 9

Ðáp: Chúa hiển trị, Chúa là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất

Xướng: Chúa hiển trị, địa cầu hãy hân hoan; hải đảo muôn ngàn, hãy mừng vui. Mây khói và sương mù bao toả chung quanh; công minh chính trực là nền kê ngai báu.

Xướng: Núi non vỡ lở như mẩu sáp ong trước thiên nhan, trước thiên nhan Chúa tể toàn cõi trái đất. Trời xanh loan truyền sự công minh Chúa, và chư dân được thấy vinh hiển của Người. 

Xướng: Lạy Chúa, vì Ngài là Ðấng tối cao trên toàn cõi đất, Ngài rất đỗi siêu phàm giữa muôn chúa tể. 

Bài Ðọc II: 2 Pr 1, 16-19

“Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống”.

Trích thư thứ hai của Thánh Phêrô Tông đồ.

Anh em thân mến, chúng tôi không theo những truyện bày đặt khôn khéo, để tỏ ra cho anh em biết quyền năng và sự hiện diện của Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta; nhưng chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người. Người đã được Chúa Cha ban cho vinh dự và vinh quang, khi có lời từ sự vinh quang cao cả xuống phán về Người rằng: “Này là Con Ta yêu dấu, Người đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống, lúc chúng tôi ở với Người trên núi thánh. Và chúng tôi có lời nói chắc chắn hơn nữa là lời nói tiên tri: anh em nên nghe theo lời đó, nó như ngọn đèn sáng soi trong nơi u tối, cho đến khi rạng đông và sao mai mọc lên trong lòng anh em.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mt 17, 5c

Alleluia, alleluia! – Này là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 17, 1-9

“Mặt Người chiếu sáng như mặt trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây ông Môsê và Êlia hiện ra và đàm đạo với Người.

Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm; nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia”. Lúc ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây phán rằng: “Ðây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người”. Nghe thấy vậy, các môn đệ ngã sấp xuống và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các ông và bảo: “Các con hãy đứng dậy, đừng sợ”. Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra một mình Chúa Giêsu.

Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông rằng: “Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống lại”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã biến hình để củng cố niềm tin cho các Tông Đồ và để các ông xác tín rằng: Phải qua đau khổ mới tới vinh quang. Trong tâm tình đó, chúng ta dâng lời cầu xin.

1. “Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài“. – Xin cho cả thế giới nhận biết và tung hô Chúa là Đấng Cứu độ duy nhất của nhân loại.

2. “Chúa là Đấng tối cao trên toàn cõi đất”. – Xin cho mọi Kitô hữu trên thế giới, biết qui hướng hết mọi vinh quang về cho Chúa, vì Người sẽ ban trả lại theo mức độ lòng quảng đại của họ.

3. “Chúng tôi đã được chứng kiến nhãn tiền sự uy nghi của Người”. – Xin cho đoàn dân Chúa luôn cảm nghiệm được sự uy linh cao cả của Chúa trên các tầng ười, mà chư thần thánh không ngớt tung hô và chúng ta được thông dự khi cử hành thánh lễ.

4.  “Đây là Con Ta yêu dấu... ”. – Xin cho mỗi người trong giáo xứ chúng ta biết sống hiếu thảo với Thiên Chúa, để Ngài cũng có thể phán về chúng ta rằng: đây là con Ta yêu dấu vì đời sống thánh thiện của chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, các Tông Đồ đã gặp Chúa, lúc vinh quang ở Tabor cũng như lúc đau khổ ở núi Cây Dầu. Xin cho mỗi người chúng con biết tìm gặp Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống để được Chúa ủi an giúp đỡ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, nhân ngày lễ kính nhớ Ðức Kitô hiển dung, xin Chúa thương thánh hoá của lễ chúng con dâng tiến Chúa đây, và chiếu giãi hào quang của người để thanh tẩy chúng con sạch vết nhơ tội lỗi. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Kitô, Chúa chúng con. Người đã tỏ bày vinh quang cho các chứng nhân được tuyển chọn khi làm cho thân thể Người, vốn giống như xác phàm chúng con, được tràn ngập ánh sáng huy hoàng. Như vậy, người chuẩn bị tâm hồn các môn đệ khỏi vấp phạm vì khổ hình thập giá, và làm cho ánh sáng diệu kỳ chiếu tỏ nơi Người là Ðầu của Hội Thánh , cũng sẽ rạng ngời trên toàn thân thể nhiệm mầu. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh!…

Ca hiệp lễ

Khi Chúa Kitô tỏ mình ra, thì chúng ta sẽ giống như Người, vì Người thế nào, chúng ta sẽ thấy như vậy.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong mầu nhiệm hiển dung, Chúa đã tỏ cho các tông đồ thấy vẻ huy hoàng của Ðức Kitô, chính Người cũng là của ăn chúng con vừa lãnh nhận. Xin cho chúng con nhờ của ăn này được nên giống Người hơn nữa. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

 Suy niệm

Suy niệm chú giải Lời Chúa lễ Chúa hiển dung A – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Lên núi biến hình – Lễ Chúa hiển dung – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Xin ơn biến đổi – Suy niệm lễ hiển dung – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Ngày 6/8: Lễ Chúa Hiển Dung

Chúa hiển dung

Email
Print
Twitter

Lễ Lá 2023

Đau khổ nào rồi cũng sẽ qua đi. Sau cơn mưa trời lại hửng sáng. Sự phục sinh vinh quang mới là đích điểm của Đức tin Kitô giáo.

Scroll to Top