Chúa Nhật XII Thường Niên – Năm C

Bậc lễ: Chúa nhật

Màu phụng vụ: Xanh

  

Dẫn vào thánh lễ

Anh chị em thân mến! Còn lại một mình với các môn đệ, Đức Giêsu đặt một câu hỏi buộc các ông phải trả lời: “Anh em bảo Thầy là ai? Lời tuyên xưng của Thánh Phêrô thay mặt anh em nói lên lời tâm huyết và đã đánh dấu một bước ngoặt trong sự nghiệp theo Chúa của các ông. Trong khi dân chúng tiếp tục quan niệm sai lầm về sứ mệnh cứu thế của Đức Giêsu, thì Người sẽ rèn luyện nhóm nhỏ này và thanh luyện lòng tin của họ đúng với vai trò của Đấng Thiên Sai.

Sau khi Thánh Phêrô tuyên xứng đức tin “Thầy là Đấng Kitô ”, Đức Giêsu liền tiên báo về cuộc thương khó mà Người sắp trải qua. Người đòi hỏi những ai muốn theo làm môn đệ Người cũng phải chấp nhận đi con đường Thập Giá mà Người sắp đi.

Trước khi tuyên xưng lòng tin của chúng ta trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng thành tâm thống hối để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh….

Ca nhập lễ

Chúa là mãnh lực của dân Người, là chiến luỹ bảo vệ mạng sống người Chúa đã xức dầu. Lạy Chúa là phần rỗi tôi, xin cứu sống dân Chúa, và chúc phúc cho phần gia nghiệp Chúa, xin hãy chăn dắt họ đến muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng trọn niềm tôn kính và ái mộ Thánh Danh, vì những ai được Chúa cho khăng khít với Chúa, Chúa sẽ chẳng bỏ rơi bao giờ. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Dcr 12, 10-11

“Họ sẽ nhìn thấy Ðấng họ đã đâm thâu qua”.

Trích sách Tiên tri Dacaria.

Ðây Chúa phán: “Ta sẽ gieo rắc tinh thần ân phúc và cầu nguyện trên nhà Ðavít và trên dân cư Giêrusalem. Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Ðấng họ đã đâm thâu qua: họ sẽ khóc than người, như khóc than con một, họ sẽ thương tiếc người như quen thương tiếc đứa con đầu lòng đã chết.

Trong ngày đó, tại Giêrusalem sẽ có tiếng khóc than to lớn, như khóc than Ađadremmon trong cánh đồng Magêđđô”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9

Ðáp: Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khát khao Chúa (c. 2b).

Xướng: Ôi lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, con thao thức chạy kiếm Ngài. Linh hồn con khát khao, thể xác con mong đợi Chúa con, như đất héo khô, khát mong mà không gặp nước! 

Xướng: Con cũng mong được chiêm ngưỡng thiên nhan ở thánh đài, để nhìn thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Vì ân tình của Ngài đáng chuộng hơn mạng sống, miệng con sẽ xướng ca ngợi khen Ngài.

Xướng: Con sẽ chúc tụng Ngài như thế trọn đời con, con sẽ giơ tay kêu cầu danh Chúa. Hồn con được no thoả dường như bởi mỹ vị cao lương, và miệng con ca ngợi Chúa với cặp môi hoan hỉ. 

Xướng: Vì Chúa đã ra tay trợ phù con, để con được hoan hỉ núp trong bóng cánh của Ngài. Linh hồn con bám thân vào Chúa, và tay hữu Chúa nâng đỡ người con. 

Bài Ðọc II: Gl 3, 26-29

“Anh em đã chịu phép rửa tội, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô. Vì chưng tất cả anh em đã chịu phép rửa tội trong Ðức Kitô, nên anh em đã mặc lấy Ðức Kitô. Nay không còn phân biệt người Do-thái và Hy-lạp, người nô lệ và tự do, người nam và người nữ: vì tất cả anh em là một trong Ðức Giêsu Kitô. Nhưng nếu anh em thuộc về Ðức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham, những kẻ thừa tự như lời đã hứa.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 9, 18-24

“Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa. Con Người phải chịu nhiều đau khổ”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Việc xảy ra là khi Chúa Giêsu cầu nguyện riêng một nơi, và có các môn đệ ở với Người, thì Người hỏi các ông rằng: “Những đám dân chúng bảo Thầy là ai?” Các ông thưa rằng: “Người thì bảo là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại cho là Êlia, còn người khác thì cho là một trong các tiên tri thời xưa đã sống lại”. Người lại hỏi các ông rằng: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðấng Kitô của Thiên Chúa”. Và Người ngăn cấm các ông không được nói điều đó với ai mà rằng: “Con Người phải chịu nhiều đau khổ, bị các kỳ lão, các thượng tế, và các luật sĩ từ bỏ và giết chết, nhưng ngày thứ ba sẽ sống lại”.

Người lại phán cùng mọi người rằng: “Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì kẻ nào muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất nó. Còn kẻ nào mất mạng sống mình vì Ta, thì sẽ cứu được mạng sống mình”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Với niềm xác tín của Thánh Phêrô, chúng ta cùng nhau thành khẩn xin Chúa thêm đức tin cho chúng ta trong hoàn cảnh hiện nay. Chúng ta đồng thanh dâng lời cầu nguyện

1. “Họ sẽ ngước mắt nhìn Ta, Đấng họ đã đâm thâu qua”- Xin tình yêu Thập Giá Chúa Kitô nên nguồn trợ lực cho các vị Chủ chăn, giúp các ngài luôn can đảm trong khi thi hành tác vụ và sẵn sàng dâng hiến mạng sống mình vì phần rỗi muôn người.

2. “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa”- Xin giữ vững đức tin cho các tín hữu, để như Thánh Phêrô, họ biết luôn tuyên xưng cách chân thành và mến yêu niềm tin của họ vào Chúa Kitô, bằng chính cuộc sống chứng nhân giữa lòng đời.

3. “Nếu anh em thuộc về Đức Kitô, thì anh em là dòng dõi Abraham” – Xin cho các Linh mục, Tu sĩ là những người theo sát Chúa Kitô, biết cùng bước với Ngài trên đường khổ giá, bằng cách vui nhận mọi nghịch cảnh với Chúa Kitô, họ sẽ qua đau khổ mà bước vào vinh quang sự sống.

4. “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?”.- Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết trả lời về niềm tin và tình yêu của chúng ta đối với Chúa, bằng một cuộc sống thánh thiện và yêu thương, biết nhận ra và tuân hành ý Chúa trong mọi giây phút, để sự sống của Chúa luôn chan hòa và đổi mới tâm hồn chúng ta.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con đang khát vọng tìm về Chân, Thiện, Mỹ, biết nhận ra rằng chỉ có Chúa Kitô và Hội Thánh Ngài mới là con đường duy nhất, đưa con người tới hạnh phúc vô biên, để chúng con không bị nhiễm độc vì những học thuyết sai lạc, nhưng biết tìm gặp Chúa và sống trong tình yêu của Chúa. Chúng con cầu xin …

 Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi, chúng con hiến dâng những lễ vật này để tạ tội và ngợi khen Chúa; cúi xin Chúa vui lòng chấp nhận, và dùng của lễ này mà thanh tẩy chúng con, hầu chúng con có thể dâng lên những tâm tình làm đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, muôn loài để mắt cậy trông vào Chúa, và Chúa ban lương thực cho chúng đúng theo giờ.

Hoặc đọc:

 Chúa phán: “Ta là mục tử tốt lành, và Ta thí mạng sống Ta vì các chiên Ta”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con rước Mình và Máu Con Chúa để đổi mới chúng con, xin cho chúng con được chắn chắn hưởng ơn cứu độ, nhờ mầu nhiệm cử hành trong thánh lễ này. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Các bài suy niệm Chúa nhật XII thường niên – Năm C

Email
Print
Twitter
Scroll to Top