Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm A

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của tôi, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Cả ba bài đọc của Chúa Nhật thứ IX năm A hôm nay đều nói tới sự tuân hành lề luật. Trong Đệ Nhị Luật Môisen dạy: con người được chúc lành hay bị chúc dữ là do họ có tuân giữ lề luật hay không. Nếu người ta tuân giữ thì lề luật sẽ trở nên như núi đá cho con người trú ẩn.

Người ta thường quên đi điều này: luật pháp sở dĩ có là vì con người, giúp họ được hạnh phúc, được bảo vệ, được an toàn, nhưng họ lại không nhìn ra mặt tích cực đó, mà chỉ cho rằng luật lệ gò bó mình, làm mình mất tự do.

Chính Chúa Giêsu đã thi hành luật Môisen cách cặn kẽ, và còn dạy thực hành lề luật với tinh thần yêu mến chứ không vì sợ sệt, nên trong thư Rôma thánh Tông Đồ Phaolô đã khẳng định: con người nhờ đức tin mà được công chính hóa, chớ không phải nhờ việc làm theo lề luật.

Chúng ta hãy biết thi hành những giới luật của Chúa theo tinh thần của Chúa Kitô, để chúng ta xây dựng ngôi nhà đức tin của chúng ta trên nền đá vững chắc. Muốn đươc như thế chúng ta cùng thành tâm hối lỗi để Chúa ban như sở nguyện qua Thánh Lễ này.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ðnl 11, 18. 26-28

“Ta đặt trước mặt các ngươi sự chúc phúc và sự chúc dữ”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Lúc ấy, Môsê nói với dân chúng rằng: “Các ngươi hãy ghi lòng tạc dạ những lời này, và đeo nó nơi tay như bửu bối, và hãy luôn để nó trước mắt các ngươi. Ðây hôm nay ta đặt trước mặt các ngươi sự chúc lành và sự chúc dữ: nếu các ngươi tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà hôm nay ta rao truyền cho các ngươi, thì các ngươi được chúc phúc, còn nếu các ngươi không tuân giữ các giới răn của Chúa là Thiên Chúa các ngươi, mà lại đi sai đường lối ta vạch ra cho các ngươi hôm nay, và chạy theo các thần ngoại lai mà các ngươi chẳng hiểu biết, thì sẽ bị chúc dữ”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 30, 2-3a. 3bc-4. 17 và 25

Ðáp: Lạy Chúa, xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn (c. 3b).

Xướng: Lạy Chúa, con tìm đến nương nhờ Ngài, xin đừng để con muôn đời tủi hổ, vì đức công minh Ngài, xin cứu chữa con. Xin Chúa hãy ghé tai về bên tôi tớ Chúa.

Xướng: Xin Ngài mau lẹ để giải thoát con. Xin Chúa trở thành núi đá cho con trú ẩn. Bởi Chúa là Ðá tảng, là chiến luỹ của con, vì uy danh Ngài, Ngài sẽ dìu dắt và hướng dẫn con. 

Xướng: Xin cho tôi tớ Chúa được thấy long nhan dịu hiền, xin cứu sống con theo lượng từ bi của Chúa. Lòng chư vị hãy can trường mạnh bạo, hết thảy chư vị là người cậy trông ở Chúa.

Bài Ðọc II: Rm 3, 21-25a. 28

“Con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải nhờ việc làm theo lề luật”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, bây giờ sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện không tuỳ vào lề luật, nhưng có lề luật và các tiên tri làm chứng. Sự công chính của Thiên Chúa nhờ tin vào Ðức Giêsu Kitô sẽ ban cho mọi kẻ tin vào Người, không có gì phân biệt: vì mọi người đều phạm tội và đã thiếu mất vinh quang của Thiên Chúa, họ được công chính hoá cách nhưng không do ơn nghĩa của Người và nhờ sự cứu chuộc nơi Ðức Giêsu Kitô, Ðấng Thiên Chúa đã đặt làm của lễ đền tội, nhờ tin vào máu của Người.

Quả thế, chúng tôi thâm tín rằng con người nhờ đức tin mà được công chính hoá, chứ không phải bởi việc làm theo lề luật.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Mt 7, 21-27

“Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không phải tất cả những ai nói với Ta: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa!’, là được vào nước trời, nhưng chỉ có người thực hiện ý Cha Ta ở trên trời, kẻ ấy mới được vào nước trời. Trong ngày đó, nhiều người sẽ nói với Thầy rằng: ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã không nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, và nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó ư?’ Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với chúng rằng: ‘Ta chẳng hề biết các ngươi, hỡi những kẻ làm điều gian ác, hãy lui ra khỏi mặt Ta’.

“Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan đã xây nhà mình trên đá; mưa có đổ xuống, nước có tràn vào, gió bão có thổi đến và lùa vào nhà đó, nhà vẫn không sập, vì nhà ấy được xây trên nền đá. Và hễ ai nghe những lời Thầy nói đây mà không đem ra thực hành, thì giống như người ngu đần, xây nhà mình trên cát, khi mưa sa nước lũ, gió thổi và lùa vào nhà đó, nhà sẽ sập và sẽ trở nên đống hoang tàn”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Danh, lợi, thú luôn là những miếng mồi ngon mà ma quỷ, thế gian, xác thịt dùng để quyến rũ con người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp kiên trì đứng vững trước những mưu mô quỷ quyệt cuốn lôi. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

1. “Ta đặt trước mặt ngươi sự chúc phúc và sự chúc dữ”— Xin cho các vị Mục tử biết xây dựng ngôi nhà thiêng liêng của mình trên nền đá vững chắc là Đức Kitô, để xứng đáng là nhân chứng của Chúa Chiên Lành trong lòng thế giới.

2.Con người nhờ đức tin mà được công chính hóa”.- Xin cho Lời Chúa được phổ biến và thấu hiểu cặn kẽ nơi tâm hồn các tín hữu, để khi am tường thánh ý Chúa qua Lời Ngài, họ sống chân thực với những gì họ đã hiểu biết.

3. “Chỉ có những người thực hiện ý Cha Thầy ở trên trời, kẻ ấy mới được vào Nước Trời ”- Xin thánh ý Chúa nên nguồn sinh lực cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, để chúng ta chu toàn luật Chúa với lòng yêu mến và khâm phục.

4. “Ai nghe những lời Thầy và đem ra thực hành, thì giống như người khôn ngoan”.- Xin cho các bà mẹ trong gia đình luôn nói và làm đúng luật Chúa, để nên gương mẫu cho con cái noi theo, và hướng dẫn chúng khỏi những mê lầm tội lỗi đang ru ngủ chúng.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống đúng tinh thần con cái Chúa, đem ra thực hành những gì đã được Lời Chúa soi dẫn, để được biến đổi hằng ngày, giúp chúng con thắng vượt được những thử thách trong cuộc đời, hầu xứng đáng là hành phần ưu tuyển trong ngày Chúa đến. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên bàn thờ, và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, tôi kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, và xin nghe rõ tiếng tôi.

Hoặc đọc:

Chúa Phán: “Thầy bảo thật các con: tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; xin ban Thánh Thần xuống hướng dẫn chúng con, để chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm hầu đáng được hưởng vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin..

Email
Print
Twitter
Scroll to Top