Chúa Nhật IX Thường Niên – Năm C

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin đoái nhìn và xót thương tôi, vì tôi cô đơn và thân tôi đau khổ. Xin Chúa nhìn xem cảnh lầm than khốn khổ của tôi, và tha thứ hết mọi tội lỗi cho tôi.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Mỗi khi thực hiện phép lạ, Chúa Giêsu luôn luôn đòI người lãnh nhận phải có lòng tin vào Ngài. Ông sĩ quan tuY là người ngoại giáo, nhưng ông có một lòng tin vững mạnh mà Chúa Giêsu phải thốt lên: Ccả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Quả thực, đôi khi chúng ta những người Công Giáo  lại thiếu lòng tin, như Thánh Phaolô tông đồ đã quở trách dân thành Galata : “Tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ chóng như thế đối với Đấng đã kêu gọi anh em”. Chỉ một cơn thử thách trong gian nan là chúng ta có thể bỏ cuộc, có thể đi tin vào những ma thuật, bói toán…

Hôm nay Lời Chúa thức tỉnh chúng ta hãy nhìn lại cách sống của mình, để sửa đổi và nhất là lúc này đây, chúng ta hãy thống hối ăn năn để xứng đáng cử hành Mầu Nhiên Thánh.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa quan phòng mọi sự và an bài thật khôn ngoan, tất cả đều xảy ra như Chúa muốn; xin đẩy xa những gì nguy hại và rộng ban muôn điều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: 1V 8, 41-43

“Khi người xứ lạ đến cầu nguyện, Chúa đã nhậm lời nó”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Salomon cầu nguyện trong đền thờ rằng: “Người ngoại bang không phải thuộc dân Israel của Chúa, vì danh Chúa, (bởi nó nghe nói danh Chúa cao cả, bàn tay Chúa mạnh mẽ và cánh tay Chúa hùng dũng), nó từ xứ xa lạ mà đến; vậy khi nó cầu nguyện tại nơi này, từ trời nơi Chúa ngự, (xin) Chúa nhậm lời nó, và ban cho nó mọi sự như nó kêu cầu, để mọi dân trên thế giới biết sợ danh Chúa, cũng như dân Israel của Ngài, và họ biết rằng danh Chúa được cao rao tại đền thờ này mà con đã xây cất”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 116, 1. 2

Ðáp: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16, 15).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Toàn thể chư dân, hãy ngợi khen Chúa! Hết thảy các nước, hãy chúc tụng Người. 

Xướng: Vì tình thương Chúa dành cho chúng ta thật là mãnh liệt, và lòng trung thành của Chúa tồn tại muôn đời. 

Bài Ðọc II: Gl 1, 1-2. 6-10

“Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô”.

Khởi đầu thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Phaolô, làm Tông đồ không phải do loài người, hay do một người nào, mà là do Ðức Giêsu Kitô, và do Chúa Cha, Ðấng đã cho Người từ cõi chết sống lại, và tất cả anh em đang ở với tôi, kính gửi các cộng đoàn ở Galata.

Tôi ngạc nhiên thấy anh em thay lòng đổi dạ chóng như thế đối với Ðấng đã kêu gọi anh em thông phần vào ân sủng của Ðức Kitô, để anh em quay sang một tin mừng khác! Tin mừng khác làm gì có, chỉ có những kẻ phá rối anh em và muốn anh em đảo lộn Tin Mừng của Ðức Kitô. Nhưng cho dù chúng tôi, hay một thiên thần nào từ trời đến, giảng tin mừng khác với Tin Mừng chúng tôi đã rao giảng cho anh em, thì người đó bị chúc dữ! Như chúng tôi đã nói trước, và giờ đây tôi xin nói lại rằng: Nếu có ai rao giảng cho anh em Tin Mừng khác hơn điều anh em đã lãnh nhận, thì người đó bị chúc dữ!

Giờ đây, tôi phải làm vừa lòng người ta hay là Thiên Chúa? Nào có phải tôi tìm cách làm vừa lòng người ta sao? Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Ðức Kitô.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 14, 23

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 7, 1-10

“Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, lúc Chúa Giêsu đã nói với dân chúng xong, Người vào Capharnaum. Bấy giờ một viên sĩ quan có tên đầy tớ thân tín bị bệnh gần chết, nghe nói về Chúa Giêsu, ông sai vài người kỳ lão Do-thái đi xin Người đến cứu chữa đầy tớ ông. Họ đến gần Chúa Giêsu và van xin Người rằng: “Ông ta đáng được Thầy ban cho ơn đó, vì thật ông yêu mến dân ta, và chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta”. Chúa Giêsu đi với họ, và khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này sai mấy người bạn đến thưa Người rằng: “Lạy Thầy, không dám phiền Thầy hơn nữa, vì tôi không xứng đáng được Thầy vào nhà tôi, cũng như tôi nghĩ tôi không xứng đáng đi mời Thầy, nhưng xin Thầy phán một lời, thì đầy tớ tôi được lành mạnh. Vì tôi chỉ là một sĩ quan cấp dưới, tôi cũng có những lính dưới quyền tôi, tôi bảo người này đi, thì nó đi; tôi bảo người khác lại, thì nó lại; và bảo đầy tớ tôi làm cái này thì nó làm”. Nghe nói thế, Chúa Giêsu ngạc nhiên và quay lại nói với đám đông theo Người rằng: “Ta nói thật với các ngươi, cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”. Và những người được sai đi, khi về tới nhà, thấy tên đầy tớ (đã) lành mạnh.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Tham dự Thánh Lễ là chúng ta phải có niềm tin kính vào Bí Tích Thánh Thể mà chúng ta sửa soạn cử hành. Để được như vậy chúng ta hiệp cùng Hội Thánh dâng lên Chúa những ý nguyện sau.

1. “Nếu tôi còn làm vừa lòng thiên hạ, thì tôi không phải là đầy tớ của Đức Kitô” – Xin cho các vị Mục tử tình yêu nồng nàn với Chúa, để các ngài mang lại nhiều lợi ích về tinh thần cũng như vật chất cho nhân loại.

2. “Bàn tay Chúa mạnh mẽ, và cánh tay Chúa hùng dũng” – Xin cho những người làm công tác thông tin, biết sử dụng những phương tiện hiện đại mà phục vụ cho sự thật, hầu đem lại nhiều lợi ích chính đáng cho con người.

3. “Xin Ngài đến cứu chữa đầy tớ ông”.– Xin cho các bà mẹ đang bị bỏ rơi, biết tôn trọng và bảo vệ sự sống của con mình, đồng thời biết cậy dựa vào Chúa để được nâng đỡ.

4. “Cả trong dân Israel, Ta cũng chẳng thấy lòng tin mạnh mẽ như vậy”,- Xin cho mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta noi gương Đức Maria, biết đặt trọn niềm tin vào Thiên Chúa. Nhờ đó, càng ngày đức tin của chúng ta càng được lớn mạnh.

Chủ tếLạy Thiên Chúa Toàn năng hằng hữu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con một đức tin trong ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Thánh Tẩy. Xin cho chúng con biết thể hiện lòng tin ấy trong cuộc sống thường ngày, để mọi người thấy công việc chúng con làm mà ngợi khen Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, tin tưởng vào lòng Chúa từ bi nhân hậu, chúng con cùng đến đây thành kính dâng của lễ lên bàn thờ, và tha thiết nguyện cầu Chúa ban ơn cho chúng con được thanh tẩy nhờ thánh lễ chúng con cử hành. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, tôi kêu van Chúa, bởi Chúa nhậm lời tôi, xin ghé tai về bên tôi, và xin nghe rõ tiếng tôi.

Hoặc đọc:

Chúa Phán: “Thầy bảo thật các con: tất cả những gì các con cầu xin, hãy tin rằng các con sẽ được, thì các con sẽ được điều đó.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa nhân từ, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể; xin ban Thánh Thần xuống hướng dẫn chúng con, để chúng con biết làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm hầu đáng được hưởng vinh quang thiên quốc. Chúng con cầu xin..

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top