Chúa Nhật kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi

Bậc lễ: Kính trọng thể

Màu phụng vụ: Trắng

Lịch sử ngày lễ: Ngày 7/10: Đức Mẹ Mân Côi

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và con lòng Bà gồm phúc lạ.

Dẫn lễ

Anh chị em thân mến,

Hôm nay Hội Thánh long trọng mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi. Trong các lễ kính Đức Mẹ, lễ Mân Côi được người Công giáo ưa thích nhất, đặc biệt là người Công giáo Việt Nam. Đây là Thánh Lễ được thiết lập để tưởng nhớ tới việc Đức Mẹ đã cứu người Công giáo tại vịnh Lépante vào ngày 07 tháng 10 năm 1571 nhờ lần hạt Mân Côi.

Ngày nay đọc kinh Mân Côi là để nhân loại cùng Mẹ đi vào mầu nhiệm Cứu Thế của Chúa Giêsu. Tràng hạt Mân Côi giúp nhân loại qui chiếu về Chúa Giêsu. Bởi vì, sứ mạng của Đức Maria luôn hướng về mầu nhiệm Thập Giá, mầu nhiệm cứu rỗi của Chúa Giêsu, đồng thời đưa con người vào cuộc sống cụ thể của mình.

Hôm nay chúng ta sum họp đón mừng ngày lễ này vào Chúa Nhật đầu tháng 10 hằng năm, theo chỉ thị của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, càng làm cho tâm hồn chúng ta hân hoan biết bao.

Chúng ta hãy dâng lên Mẹ tâm tình yêu mến của chúng ta là những người con ngoan thảo. Để tình yêu mến và ước vọng của chúng ta nên của lễ đẹp lòng Chúa và vui lòng Mẹ, chúng ta hãy khiêm tốn thống hối tội lỗi của chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dùng lời thiên sứ truyền tin cho chúng con biết thật Ðức Kitô con Chúa đã xuống thế làm người. Xin đổ ơn thánh đầy lòng chúng con để nhờ công ơn Con Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ lời Thánh Mẫu Ma-ri-a chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20

“Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”.

Trích sách Sáng Thế.

Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe thấy tiếng Ngài trong vườn địa đàng, nhưng con sợ hãi, vì con trần truồng và con đang ẩn núp”.

Chúa phán bảo ông rằng: “Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi trần truồng, há chẳng phải tại ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi không được ăn ư?” Ađam thưa lại:”Người phụ nữ Chúa đã cho làm bạn với con, chính nàng đã cho con trái cây và con đã ăn”. Và Thiên Chúa phán bảo người phụ nữ rằng: “Tại sao ngươi đã làm điều đó?” Người phụ nữ thưa:”Con rắn đã lừa dối con và con đã ăn”.

Thiên Chúa phán bảo con rắn rằng: “Bởi vì mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muông thú địa cầu; mi sẽ bò đi bằng bụng, và mi sẽ ăn bùn đất mọi ngày trong đời mi. Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa mi và người phụ nữ, giữa miêu duệ mi và miêu duệ người đó, người miêu duệ đó sẽ đạp nát đầu mi, còn mi thì sẽ rình cắn gót chân người”.

Và Ađam đã gọi tên vợ mình là Evà: vì lẽ bà là mẹ của chúng sinh.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: 1 Sm 2, 1. 4-5. 6-7. 8

Ðáp: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Ðấng Cứu độ tôi

Xướng: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, và sức mạnh tôi được gia tăng trong Thiên Chúa tôi; miệng tôi mở rộng ra trước quân thù, vì tôi reo mừng việc Chúa cứu độ tôi.

Xướng: Chiếc cung những người chiến sĩ đã bị bẻ gãy, và người yếu đuối được mạnh khoẻ thêm. Những kẻ no nê phải làm thuê độ nhật, và những người đói khát khỏi phải làm thuê; người son sẻ thì sinh năm đẻ bảy, còn kẻ đông con nay phải héo tàn.-

Xướng: Chúa làm cho chết và Chúa làm cho sống, Chúa đày xuống Âm phủ và Chúa dẫn ra. Chúa làm cho nghèo và làm cho giàu có, Chúa hạ xuống thấp và Chúa nâng lên cao.

Xướng: Từ nơi cát bụi, Chúa nâng người yếu đuối; từ chỗ phân nhơ, Chúa nhắc kẻ khó nghèo, để cho họ ngồi chung với các vương giả, và cho họ dự phần ngôi báu vinh quang.

Bài Ðọc II: Rm 5, 12. 17-19

“Nơi nào tội lỗi đầy tràn, thì Người ban ơn thánh dư dật”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, cũng như do một người mà tội lỗi đã nhập vào thế gian, và do tội lỗi mà có sự chết, và thế là sự chết đã truyền đến mọi người, vì lẽ rằng mọi người đã phạm tội. Vì nếu bởi tội của một người mà sự chết đã thống trị do một người đó, thì những người lãnh được ân sủng và ơn huệ dồi dào bởi đức công chính, càng được thống trị hơn nữa trong sự sống do một người là Ðức Giêsu Kitô. Do đó, tội của một người truyền đến mọi người đưa tới án phạt như thế nào, thì đức công chính của một người truyền sang mọi người đưa tới bậc công chính ban sự sống cũng như thế. Vì như bởi tội không vâng lời của một người mà muôn người trở thành những tội nhân thế nào, thì do đức vâng lời của một người mà muôn người trở thành kẻ công chính cũng như thế.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 1, 28

Alleluia, alleluia! – Kính chào Maria đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ; Trinh Nữ được chúc phúc giữa các người phụ nữ. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Này Trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một Con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Thiên Thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Trinh Nữ đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Trinh Nữ”. Nghe lời đó, Trinh Nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận.

Nhưng Maria thưa với thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?”

Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Ðấng trinh nữ sinh ra sẽ là Ðấng Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và thiên thần cáo biệt trinh nữ.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện  tín hữu:

Chủ tế: Anh Chị Em thân mến! Lễ Đức Mẹ Mân Côi là dịp để chúng ta khám phá ra vị trí của Đức Mẹ trong mầu nhiệm cứu rỗi, và chào mừng Mẹ Thiên Chúa qua kinh Kính Mừng. Nhờ Mẹ chuyển cầu chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1. “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở cùng Bà” – Xin cho người tín hữu siêng năng đọc kinh Kính Mừng, vì đó là lời Thiên Sứ Gabrie nhân danh Chúa ca ngợi Đức Mẹ một cách xứng đáng và tôt đẹp nhất.

2. “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà và uy quyền Đấng tối cao sẽ bao trùm Bà” – Xin cho các các vị Mục tử luôn biết trao phó cuộc đời và sứ vụ cho Chúa Thánh Thần, để Ngài hướng dẫn và soi sáng cho công tác tông đồ được thành quả tôt đẹp.

3. “Hãy cải thiện đời sống, hãy tôn sùng Mẫu Tâm, hãy siêng năng lần hạt Mân Côi”. – Xin cho mọi thành phần trong giáo phận tích cực thực thi lệnh truyền của Đức Mẹ, hầu thăng hoa bản thân và cứu vãn thế giới.

4. “Này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền” – Xin cho các tông đồ giáo dân, biết sẵn lòng đón nhận lời Chúa và trở thành khí cụ tuyệt vời cho mầu nhiệm Nhập Thể.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã chúc phúc cho Đức Mẹ vì Ngài đã tin vào Lời Chúa, xin Chúa đón nhận những ước nguyện của chúng con, để đức tin chúng con được củng cố mà phục vụ Chúa trong mọi hoàn cảnh và môi trường. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin biến đổi đời sống chúng con cho xứng hợp với hiến lễ này, và giúp chúng con biết để tâm suy gẫm những mầu nhiệm cuộc đời Con Một Chúa hầu đáng hưởng những phúc lộc người đã hứa ban. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời tiền tụng Ðức Mẹ: “trong ngày lễ…”.

Ca hiệp lễ

Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, là Thiên Chúa chúng con, chúng con vừa cử hành bí tích Thánh Thể để tuyên xưng Ðức Kitô Con Một Chúa đã chịu chết và sống lại. Xin cho chúng con biết cùng chịu đau khổ với người, hầu đáng được hạnh phúc cùng người sống lại vinh hiển. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

Kính Kính Mừng trong tháng Mân Côi – Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Kinh Mân Côi, lời kinh gần gũi – Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Suy niệm chú giải Lời Chúa CN XXVII TN B – Kính trọng thể Đức Mẹ Mân côi – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Hãy siêng năng lần hạt Mân côi – Lễ Đức Mẹ Mân Côi – Lm Giuse Nguyễn Hữu An

Tràng chuỗi Mân Côi – Sợi dây yêu thương – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển, SSP

Suy niệm lễ Mân Côi

Mân Côi và Cây Ná Đa-vít

Cách vâng phục Thiên Chúa hoàn toàn – Suy niệm lễ Đức Mẹ Mân Côi (07/10)/

Mẹ Mân Côi, Mẹ Hòa Bình

Hoa Mân Côi

Sao em không lần chuỗi – Suy niệm Lễ Mân Côi

Hiệu lực của kinh Mân Côi

Suy niệm lễ Đức Mẹ Mân Côi

Kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi – 15 bài suy niệm

Các bài suy niệm Chúa Nhật XXVII – Kính trọng thể Lễ Đức Mẹ Mân Côi

CÁC BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN- LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI