Chúa Nhật III thường niên – Năm B

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Sau khi chịu phép rửa của ông Gio-an, Chúa Giê-su bắt đầu hoạt động công khai và riêng biệt. Người rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần, kêu gọi người ta sám hối và tin vào Tin Mừng, tuyển chọn môn đệ cho một thời đại mới. Chúa hoàn toàn tự do khi kêu gọi và chọn lựa. Họ đi theo và tận hiến cuộc đời mình cho Chúa, gắn bó với Chúa. Mà con đường của Chúa là cả một dặm trường. Chúa đòi hỏi mọi người và đặc biệt các môn đệ Chúa sống những đòi hỏi của Tin Mừng qua mọi thách đố. Họ sống và rao giảng “hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Thực thi lời Chúa dạy, chúng ta hãy thành tâm thống hối mọi lỗi lầm để xứng đáng cử hành Mầu Nhiệm Thánh.

Ca nhập lễ

Toàn thể địa cầu, hãy ca mừng Chúa một bài ca mới, hãy ca mừng Chúa. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan Người, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu Người.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giê-su Ki-tô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Gn 3, 1-5. 10

“Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay”.

Trích sách Tiên tri Giô-na.

Lời Chúa phán cùng Giô-na rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho ngươi”. Giô-na chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê theo lời Chúa dạy. Ni-ni-vê là một thành phố lớn, rộng bằng ba ngày đàng, Giô-na tiến vào thành phố đi một ngày đàng, rồi rao giảng rằng: “Còn bốn mươi ngày nữa, Ni-ni-vê sẽ bị phá huỷ”. Dân thành tin tưởng nơi Chúa: họ công bố việc ăn chay và mặc áo nhặm, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Chúa thấy việc họ làm, vì họ bỏ đời sống xấu xa, Chúa bỏ ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9.

Ðáp: Lạy Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài.

Xướng: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con.

Xướng: Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài.

Xướng: Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Ngài, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài, thân lạy Chúa. 

Bài Ðọc II: 1 Cr 7, 29-31

“Bộ mặt thế gian này đang qua đi”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Anh em thân mến, tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi; còn có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than khóc, hãy ăn ở như không than khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn ở như không hân hoan; những người mua sắm, hãy ăn ở như không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Mc 1, 15

Alleluia, alleluia! – Nước Chúa đã gần đến, hãy tin tưởng vào Phúc Âm. – Alleluia.

Phúc Âm: Mc 1, 14-20

“Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Mác-cô.

Sau khi Gio-an bị bắt, Chúa Giê-su sang xứ Ga-li-lê-a, rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm”. Ðang lúc đi dọc theo bờ biển Ga-li-lê-a, Người thấy Si-mon và em là An-rê đang thả lưới xuống biển, vì các ông là những người đánh cá. Chúa Giê-su bảo các ông: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”. Lập tức các ông bỏ lưới theo Người. Ði xa hơn một chút nữa, Người thấy Gia-cô-bê con ông Giê-bê-đê và em là Gio-an đang xếp lưới trong thuyền, Người liền gọi các ông. Hai ông bỏ cha là Giê-bê-đê ở lại trên thuyền cùng với các người làm công, và đi theo Người.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ân sủng Chúa sẽ mãi mãi đổ xuống trên chúng ta, nếu chúng ta nhận ra tình trạng khốn cùng của linh hồn mình mà thực tâm thống hối, trở về cuộc sống của những người con Chúa và dâng lời cầu xin:

1. “Hãy chỗi dậy và đi đến Ni-ni-vê, rao giảng điều Ta sẽ nói với ngươi”.- Xin Chúa nâng đỡ và hướng dẫn các vị lãnh đạo Hội Thánh trong sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cứu độ, để nhờ lời giáo huấn của các ngài, sứ điệp sám hối được mọi người đón nhận, cải thiện cuộc sống, trong khi chờ Chúa đến.

2. “Tôi nói cùng anh em điều này là: Thời giờ vắn vỏi”.— Xin cho các tín hữu ý thức được sự mau qua của trần thế, để không bị vương vấn bởi những của cải vật chất, nhưng biết dùng nó như phương tiện giúp đạt được hạnh phúc bất diệt.

3. “Ta sẽ làm cho các ngươi trở thành những kẻ chài lưới người”.- Xin Chúa khơi động và tăng số những người biết mau mắn quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, đem Tin Mừng cho muôn dân, đem thế giới về với tinh thần Phúc Âm, để danh Chúa được ca ngợi trên khắp địa cầu.

4. “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” – Xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta, luôn sống tâm tình sám hối, để biết mỗi ngày phải canh tân, biết kiếm tìm những điều thiện hảo thuộc về Chúa, hầu xứng đáng là những môn đệ tín trung và hữu dụng.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn nhớ hồng ân được làm con Chúa, để dứt khoát với tội lỗi, sẵn sàng làm theo ý Chúa, và tích cực cộng tác với công trình cứu độ của Chúa bằng đời cầu nguyện, hi sinh. Chúng con cầu xin …

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng Thánh Thần mà thánh hóa, để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Các bạn hãy nhìn về Chúa, thì các bạn sẽ vui tươi, và sẽ không hổ ngươi bẽ mặt.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Ta là ánh sáng thế gian, ai theo Ta, sẽ không đi trong u tối, nhưng sẽ được ánh sáng ban sự sống.                                                                                                                                            

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô, con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Thời kỳ đã mãn! – Chúa nhật III Thường niên 2023 – Năm B – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Được chọn, gọi và sai đi – Chúa nhật III Thường niên 2023 – Năm B – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Sám hối để góp phần canh tân thế giới – Chúa nhật III thường niên – Năm B – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Sống trong đường lối Chúa – Chúa nhật III thường niên – Năm B – Lm. Giu-se Lê Danh Tường

Theo Chúa Giê-su, sám hối để hiệp nhất – Suy niệm Chúa nhật III thường niên – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Các bài suy niệm Chúa nhật III thường niên – Năm B

Chúa nhật III thường niên – 17 bài suy niệm năm B

Giờ G – Suy niệm Chúa nhật III thường niên B

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật III TN B – Lm. I-nha-xi-ô Hồ Thông

Sám hối và tin theo Chúa Giê-su – Chúa Nhật III thường niên B – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Chiêm ngắm Chúa Giê-su rao giảng Tin Mừng – Chúa Nhật III thường niên B – Lm. Giu-se Nguyễn Văn Hữu

Email
Print
Twitter
Scroll to Top