Chúa nhật VIII thường niên A

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến,

Qua Lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu Kitô mời gọi chúng ta chọn Chúa, vì Ngài lo cho hạnh phúc và vận mệnh của chúng ta. Vì thế, Ngài dạy chúng ta đặt tin tưởng hoàn toàn vào Ngài khi lo toan cuộc sống và những gì liên quan đến cuộc sống.

Ngài dạy ta hãy nhìn chúng và giải quyết chúng trong một nhãn quan về Thiên Chúa, trong đó Nước Trời chiếm chỗ ưu tiên và loài người là con Thiên Chúa. Không phải chỉ sự giàu sang vật chất đã đủ để con người được hạnh phúc, mà cốt thiết phải là chính Thiên Chúa, Đấng tạo nên và là nguồn của hạnh phúc.

Hiểu được giáo huấn của Chúa, chúng ta cùng sốt sáng tham dự Thánh Lễ này trong niềm tin tưởng phó thác cho tình yêu của Thiên Chúa quan phòng – Đấng luôn chăm sóc, gìn giữ và bảo vệ từng người chúng ta.

Ca nhập lễ

Chúa đã cứu trợ tôi, đã đưa tôi đến chỗ thênh thang rộng rãi, và đã cứu sống tôi, bởi vì Người thương tôi.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin an bài cho mọi việc ở trần gian luôn diễn tiến trong hoà bình trật tự, để tất cả chúng con được nhờ, và Hội Thánh được an vui thờ phượng Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 49, 14-15

“Ta sẽ không quên ngươi đâu”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Sion nói: “Chúa bỏ rơi tôi, Chúa đã quên tôi rồi”. Nào người mẹ có thể quên con mình mà không thương xót chính đứa con mình đã cưu mang ư? Cho dù người mẹ đó có quên, nhưng Ta sẽ không quên ngươi đâu.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 61, 2-3. 6-7. 8-9ab.

Ðáp: Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui (c. 2a).

Xướng: Duy nơi Thiên Chúa, linh hồn tôi được an vui; do chính mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.

Xướng: Duy nơi Thiên Chúa linh hồn tôi hãy nghỉ an, vì do chính mình Người, tôi được ơn cứu độ. Phải, chính Chúa là Ðá Tảng, là ơn cứu độ của tôi, Người là chiến lũy của tôi, tôi sẽ không hề nao núng.

Xướng: Vinh dự và an toàn của tôi ở nơi Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa, tôi có Ðá Tảng kiên cố và chỗ dung thân. Hỡi dân tộc, hãy trông cậy Người luôn mọi lúc, hãy đổ dốc niềm tâm sự trước nhan Người.

Bài Ðọc II: 1 Cr 4, 1-5

“Chúa sẽ phơi bày những ý định của tâm hồn”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

Anh em thân mến, như vậy người ta coi chúng tôi như những thừa tác viên của Ðức Kitô, và những người phân phát các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Do đó, người ta đòi hỏi nơi những người phân phát các mầu nhiệm là mỗi người phải trung tín. Phần tôi, tôi không lấy làm quan trọng khi bị anh em hay toà án nhân loại đoán xét; nhưng tôi cũng không đoán xét chính mình tôi. Vì chưng, mặc dầu lương tâm không trách cứ tôi điều gì, nhưng không phải vì thế mà tôi đã được công chính hoá. Ðấng đoán xét tôi chính là Chúa. Vì thế, anh em đừng đoán xét trước thời gian cho đến khi Chúa đến, Người sẽ đưa ra ánh sáng những điều giấu kín trong bóng tối và phơi bày những ý định của tâm hồn; và bấy giờ Thiên Chúa sẽ ban khen tương xứng cho mỗi người.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”. – Alleluia.

PHÚC ÂM: Mt 6, 24-34

“Các con chớ áy náy về ngày mai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Không ai có thể làm tôi hai chủ: vì hoặc nó sẽ ghét người này, và yêu mến người kia, hoặc nó chuộng chủ này, và khinh chủ nọ. Các con không thể làm tôi Thiên Chúa và tiền của được. Vì thế Thầy bảo các con: Chớ áy náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn; hay cho thân xác các con: lấy gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo mặc sao?

Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, hỡi những kẻ kém lòng tin.

Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khốn khổ của ngày ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Giữa những khốn cùng của cuộc sống, Thiên Chúa luôn quan phòng, hướng dẫn con người, không chỉ nhu cầu vật chất mà cả nhu cầu thiêng liêng. Vậy chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. “Ta sẽ không quên ngươi đâu”,- Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa được nên thánh thiện, để các ngài luôn trung thành và nhiệt tâm phân phát các nguồn ân sủng cho dân Chúa.

2. “Chúa sẽ phơi bầy những ý định của tâm hồn”,- Xin cho các người thành tâm không dùng tiền của như cứu cánh, khiến họ quên phụng sự Chúa, nhưng chỉ là phương tiện giúp con người thực thi những việc hữu ích và làm vinh danh Chúa.

3. “Các con chớ áy náy về ngày mai”,- Xin cho những người nghèo khổ giữ vững được niềm tin và có nhiều người trợ giúp, để họ nhận ra tình thương của Cha trên trời luôn quan tâm đến con cái, và biết đặt trót tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

4. “Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa”.- Xin cho các tu sĩ là những người tình nguyện sống nghèo khó, không bận tâm đến những lo lắng cho cuộc sống vật chất, nhưng có một tinh thần siêu thoát và một đời sống nội tâm như dấu chứng cánh chung trước mặt dân Chúa.

Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa biết rõ nhu cầu tinh thần cũng như vật chất của chúng con. Xin Chúa luôn hướng dẫn đỡ nâng và bảo trì, giúp chúng con biết sống theo ý Chúa, để sau này cùng được hưởng phúc trên quê trời, vì Chúa là Đấng quan phòng đầy tình thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô….

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, Chúa đã ban cho chúng con của lễ này để dâng lên Chúa, thế mà Chúa lại thương coi đó là biểu hiện lòng thành của chúng con; xin cho của lễ Chúa ban tặng mang lại cho chúng con phần thưởng là hạnh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Tôi sẽ hát mừng Chúa, vì Chúa ban ân huệ cho tôi,và tôi sẽ ca khen thánh danh Chúa là Đấng Tối Cao.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Này đây Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc Thánh Thể, ước chi tiệc Thánh Thể này sau khi đã nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Các bài suy niệm Chúa nhật VIII thường niên – Năm A

Tiền có cứu độ con người được không – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường niên A – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển

Tiền Không Thể Cứu Độ Được Con Người – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường niên A – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Thiên Chúa và tiền bạc – Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường niên A – Lm Giuse Nguyễn Văn Hữu

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top