Chúa Nhật XIX Thường Niên – Năm B

 Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Nghe MP3

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Lời Chúa hôm nay xoay quanh vấn đề bánh hằng sống. Trong bài Cựu ước thiên thần đưa bánh và nước đến cho tiên tri Êlia ăn uống. Ăn uống rồi ông ngủ tiếp, thiên thần lại phải đánh thức dậy, dục ông ăn uống nữa, hầu có sức vượt hết đoạn đường gian khổ để đến núi Hôreb. Êlia đã mang một thái độ dửng dưng, bất cần trước của ăn Thiên Chúa ban cho, vì ông chán nản và muốn chết. Nhưng ăn uống xong, ông lấy lại khí thế, sức mạnh và niềm vui để tiếp tục cuộc hành trình. Trong bài Tin Mừng Đức Kitô ban bánh trường sinh cho dân chúng, và nhiều người cũng có thái độ thản nhiên hoặc nghi ngờ, khiến Chúa phải nói mạnh: Ta là bánh ban sự sống, cha ông các ngươi ăn Manna rồi chết, nhưng ai ăn bánh này sẽ sống đời đời. Bánh là lương thực không thể thiếu đối với sự sống tự nhiên của con người. Nhưng còn một sự sống khác, sự sống siêu nhiên, nên con người cần một thứ bánh có thể ban sự sống siêu nhiên ấy cho con người. Giờ đây, chúng ta hãy cúi đầu xin Chúa thứ tha những thiếu sót, để sốt sáng dâng Thánh Lễ.

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, xin Chúa nhìn lại lời minh ước, và xin đừng nỡ lãng quên đời sống con người cơ khổ. Lạy Chúa, xin Chúa đứng lên xét xử, và xin đừng quên lãng những ai tìm kiếm Chúa.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con đã được phúc gọi Chúa là Cha; xin cho chúng con ngày càng thêm lòng hiếu thảo, hầu đáng được hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: 1 V 19, 4-8

“Nhờ sức của nuôi ấy, ông mới đi tới núi của Thiên Chúa”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, Êlia đi một ngày đàng vào trong hoang địa. Khi đến nơi kia, và ngồi dưới gốc cây tùng, ông xin được chết mà rằng: “Lạy Chúa, đã đủ rồi, xin cất mạng sống con đi: vì con chẳng hơn gì các tổ phụ con”. Rồi ông nằm ngủ dưới bóng cây tùng. Và đây Thiên Thần Chúa đánh thức ông và bảo rằng: “Hãy chỗi dậy mà ăn”. Ông nhìn thấy gần đầu ông có chiếc bánh lùi và một bình nước: ông ăn uống, rồi ngủ lại. Thiên Thần Chúa trở lại đánh thức ông lần thứ hai và bảo: “Hãy chỗi dậy mà ăn: vì đường ngươi phải đi còn xa”. Ông liền chỗi dậy ăn uống, và nhờ sức của nuôi ấy, ông đi bốn mươi ngày bốn mươi đêm mới tới Horeb, núi của Thiên Chúa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9

Ðáp: Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao (c. 9a).

Xướng: Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui. 

Xướng: Các bạn hãy cùng tôi ca ngợi Chúa, cùng nhau ta hãy tán tạ danh Người. Tôi cầu khẩn Chúa, Chúa đã nhậm lời, và Người đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.

Xướng: Hãy nhìn về Chúa để các bạn vui tươi, và các bạn khỏi hổ ngươi bẽ mặt. Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe, và Người đã cứu họ khỏi mọi điều tai nạn.

Xướng: Thiên Thần Chúa hạ trại đồn binh chung quanh những người sợ Chúa, và bênh chữa họ. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo nhường bao; phúc đức ai tìm nương tựa ở nơi Người. 

Bài Ðọc II: Ep 4, 30 – 5, 2

“Anh em hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã sống”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô.

Anh em thân mến, anh em chớ làm phiền hà Thánh Thần của Thiên Chúa, vì trong Người, anh em được ghi ấn tín để chờ đợi ngày cứu chuộc đến. Anh em hãy loại ra khỏi anh em mọi thứ gay gắt, tức giận, nóng nảy, dức lác, chửi rủa, cùng mọi thứ độc ác. Anh em hãy ăn ở hiền hậu với nhau, hãy thương xót và tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Ðức Kitô. Vậy anh em hãy bắt chước Thiên Chúa, như con cái rất yêu dấu của Người: hãy sống trong tình thương, như Ðức Kitô đã yêu thương chúng ta và phó Mình làm của dâng và lễ tế thơm tho ngọt ngào dâng lên Thiên Chúa vì chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 15, 15b

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 41-52

“Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, những người Do-thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: “Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống”. Họ nói: “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: ‘Ta bởi trời mà xuống'”.

Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: “Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: ‘Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo’. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.

“Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống”.

Ðó là lời Chúa.

Lời ngyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã sai con Ngài đến cứu chuộc chúng ta, và kêu gọi chúng ta yêu mến Ngài. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin :

1.”Hãy chỗi dậy mà ăn “ – Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa, biết luôn chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể để kín múc nguồn sức sống. Để giữa muôn ngàn thử thách đau thương vẫn luôn can đảm làm chứng cho Chúa.

2. “Đức Kitô đã yêu thương chúng ta và đã phó mình làm của dâng và lễ tế thơm tho…vì chúng ta” – Xin cho mọi thành phần dân Chúa, nhờ hiệp thông với Chúa Giêsu Thánh Thể, thêm vững tin, thêm lòng mến, để cũng có thể nên lễ dâng thơm tho cùng với Người, hầu mưu ích cho nhân loại.

3. “Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao?” – Xin cho người Do Thái là dân được tuyển chọn, biết nhận ra Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai đã đến, để cũng được phúc lãnh nhận bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời.

4. “Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời” – Xin cho các em thiếu nhi trong giáo xứ chúng ta siêng năng rước Chúa Giêsu Thánh Thể, để sự sống của Chúa thêm lớn mạnh trong các em.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, hằng ngày chúng con được diễm phúc hiệp thông với Chúa qua bí tích tình yêu, xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe Lời Chúa, sống hoàn thiện,trở nên tấm bánh dâng lên Thiên Chúa, và mưu ích cho nhiều người, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho Giáo Hội bánh và rượu này, để Giáo Hội dùng làm của lễ dâng lên Chúa; cúi xin Chúa nhân từ chấp nhận, và dùng quyền năng biến đổi thành bí tích cứu độ chúng con. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Hỡi Giê-ru-sa-lem, hãy ca tụng Chúa, Đấng đã cho ngươi ăn no tinh hoa lúa mì.

Hoặc đọc:

Chúa phán: Bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận bí tích nhiệm mầu là Mình và Máu Ðức Kitô; xin cho bí tích này giải thoát chúng con khỏi tội lỗi, và giúp chúng con luôn vững vàng sống theo chân lý của Chúa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Thánh vịnh 33 – Chúa nhật XIX thường niên B – Giải nghĩa và hát mẫu

Nguồn trợ lực siêu nhiên – Chúa nhật XIX thường niên B – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Từ Manna đến Chúa Giêsu – Suy niệm Tin Mừng Chúa nhật XIX B – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Suy niệm chú giải Lời Chúa Chúa Nhật XIX Thường Niên B – Lm. Inhaxio Hồ Thông

Hãy đến với Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống – Chúa nhật XIX Thường niên B – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Các bài suy niệm Chúa nhật XIX thường niên B

Bánh hằng sống – Suy niệm Chúa nhật XIX thường niên B – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Sẽ Trường Sinh Nếu Ăn Bánh Giêsu – Chúa nhật XIX Thường niên B – Lm. Anton Nguyễn Văn Độ

Bánh hằng sống – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Hãy Tìm Bánh Hằng Sống Giêsu – Linh mục Giuse Nguyễn Văn Hữu

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top