Chúa Nhật XV Thường Niên A

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Nghe MP3

Dẫn vào thánh lễ

Anh chị em thân mến! Phụng vụ Lời Chúa hôm nay kêu mời chúng ta học tập và sống Lời Chúa. Lời Chúa như hạt giống được gieo vào thế gian, gieo vào tâm hồn chúng ta, Thiên Chúa mong muốn biết bao cho hạt giống ấy sinh sôi nẩy nở, nhưng có quá nhiều trở ngại, từ bên trong cũng như bên ngoài, khiến cho hạt giống Lời Chúa khó nẩy mầm và lớn lên trong chúng ta cũng như trong mảnh ruộng thế gian này. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta hãy xét mình, do đâu Lời Chúa không sinh sôi nẩy nở trong đời sống chúng ta ? Và mời gọi chúng ta hãy dọn dẹp tâm trí khỏi mọi thứ gai góc, đá sỏi và cỏ hoang để đón nhận hạt giống Lời Chúa.

Ca nhập lễ

Phần tôi, nhờ công chính, tôi sẽ được nhìn thấy thánh nhan Chúa, tôi sẽ được no thoả khi Chúa tỏ bầy sự vinh quang của Chúa

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay; xin ban cho những người xưng mình là Kitô hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 55, 10-11

“Chúng làm cho đất phì nhiêu”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Ðây Chúa phán: “Như mưa tuyết từ trời rơi xuống và không trở lên trời nữa, nhưng chúng thấm xuống đất, làm cho đất phì nhiêu, cây cối sinh mầm, cho người gieo có hạt giống, cho người ta có cơm bánh ăn, cũng thế, lời từ miệng Ta phán ra sẽ không trở lại với Ta mà không sinh kết quả, nhưng nó thực hiện ý muốn của Ta, và làm tròn sứ mạng Ta uỷ thác”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14

Ðáp: Hạt giống rơi vào đất tốt, và sinh hoa kết quả 

Xướng: Chúa đã viếng thăm ruộng đất và tưới giội: Ngài làm cho đất trở nên phong phú bội phần. Sông ngòi của Thiên Chúa tràn trề nước, Ngài đã chuẩn bị cho thiên hạ có lúa mì. 

Xướng: Vì Ngài đã chuẩn bị như thế này cho ruộng đất: Ngài đã tưới giội nước vào những luống cày, và Ngài san bằng mô cao của ruộng đất. Ngài làm cho đất mềm bởi thấm nước mưa; Ngài chúc phúc cho mầm cây trong đất. 

Xướng: Chúa đã ban cho một năm hồng ân, và lốt xe ngự giá của Ngài khơi nguồn phong phú. Ðống đất hoang vu có nước chảy đầm đìa, và các đồi núi vận xiêm-y hoan hỉ. 

Xướng: Ðồng ruộng đông chật những đàn chiên dê, và các thung lũng được che lợp bằng ngũ cốc; muôn loài đều hát xướng và hoan ca. 

Bài Ðọc II: Rm 8, 18-23

“Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma.

Anh em thân mến, tôi nghĩ rằng những đau khổ ở đời này không thể sánh với vinh quang sắp tới sẽ được mạc khải cho chúng ta. Vì chưng các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa. Các tạo vật đã phải tùng phục cảnh hư ảo, không phải vì chúng muốn như vậy, nhưng vì Ðấng đã bắt nó phải tùng phục với hy vọng là các tạo vật sẽ được giải thoát khỏi vòng nô lệ sự hư nát, để được thông phần vào sự tự do vinh hiển của con cái Thiên Chúa. Vì chúng ta biết rằng cho đến bây giờ, mọi tạo vật đều rên siết và đau đớn như người đàn bà trong lúc sinh con. Nhưng không phải chỉ có các tạo vật, mà cả chúng ta là những kẻ hưởng ơn đầu mùa của Thánh Thần, chúng ta cũng rên siết trong khi ngóng chờ phúc làm nghĩa tử và ơn cứu độ thân xác chúng ta.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Ga 17, 17b và a

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Lời Cha là chân lý; xin hãy thánh hoá chúng trong sự thật”. – Alleluia.

( Hoặc đọc: Alleluia, alleluia! Hạt giống là lời Thiên Chúa, người gieo giống là Đức Ki-tô. Ai tuân giữ lời Người, sẽ muôn đời tồn tại. Alleluia.)

Phúc Âm: Mt 13, 1-9 {hoặc 1-23}

“Kìa, có người gieo giống đi gieo lúa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe”.

[Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: “Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ?” Người đáp lại: “Về phần các con, đã cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, thì cái họ có cũng bị lấy đi. Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri Isaia nói về họ rằng: “Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và Ta lại chữa chúng cho lành”. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà không được nghe.

“Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi”.]

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã phán “Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng còn bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra”. Với tâm tình mến yêu Lời Chúa, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện xin

1. “Lời từ miệng Ta phán ra sẽ thực hiện ý muốn của Ta và làm tròn sứ mạng” – Xin cho các vị Mục tử trong Hội Thánh lòng nhiệt thành hăng say rao giảng Lời Chúa, không biết mệt mỏi, không sợ hãi trước bất cứ nghịch cảnh nào, để Lời Chúa sẽ là động lực đức tin nơi các Kitô hữu.

2. “Các tạo vật ngóng trông sự mạc khải của con cái Thiên Chúa” – Xin cho các Kitô hữu luôn kiên trì và can đảm sống niềm tin của mình như những thửa đất phì nhiêu luôn sẵn sàng đón nhận ơn Chúa.

3. “Này đây có người đi gieo giống …. ” –  Xin cho các nhà truyền giáo can đảm hiến tế bản thân mình trong sứ vụ tông đồ, để những hi sinh của các ngài sẽ mầu mỡ hóa những thửa ruộng khô cằn, nhờ đó hạt giống Lời Chúa được nẩy sinh tốt đẹp.

4. “Như mưa tuyết thấm xuống đất phì nhiêu”.- Xin cho hạt giống Lời Chúa thấm nhiễm vào tâm hồn mọi người trong giáo xứ chúng ta, để cung cách hành động của chúng ta phù hợp như Chúa dạy.

Chủ tế: Lạy Chúa, dù cho gặp nhiều trở ngại và thất bại, Hội Thánh Chúa vẫn phát triển và lớn mạnh nhờ sức sống của Chúa Thánh Thần đang lưu chuyển khắp nơi. Xin cho chúng con biết gắng công lợi dụng những ơn Chúa ban hầu nayy sinh hoa trái nơi môi trường sống của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, Hội Thánh Chúa thành tâm cầu nguyện và dâng lên Chúa lễ vật này; xin thương đoái nhìn và làm cho trở nên của ăn bổ dưỡng giúp chúng con vững bước trên đường nên thánh. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Đến như chim sẻ còn kiếm được nhà, và chim nhạn tìm ra tổ ấm, để làm nơi ấp ủ con mình, cạnh bàn thờ Chúa, ôi Chúa thiên binh. Ôi đại vương và Thiên Chúa tôi. Phúc cho những ai trú ngụ nơi nhà Chúa, họ sẽ ca tụng Chúa tới muôn đời.

Hoặc đọc:

Chúa phán: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy”.

Lời nguyện kết lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận hồng ân Chúa ban, xin cho chúng con mỗi khi cử hành bí tích này được hưởng dồi dào ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Thiên Chúa bao dung và quảng đại – Chúa Nhật XV Thường Niên A 2023 – Đức TGM Giu-se Vũ Văn Thiên

Hãy là đất tốt, để hạt giống Lời Chúa sinh nhiều bông hạt – Chúa Nhật XV Thường Niên A 2023 – Lm. An-tôn Nguyễn Văn Độ

Gieo và đón nhận hạt giống – Chúa Nhật XV Thường Niên – Năm A – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Video – Hãy là đất tốt – Chúa Nhật XV Thường niên – Năm A – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Hãy Đón Nhận Và Gieo Cách Hào Phóng – Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Tâm tình người gieo giống – Chúa Nhật XV Thường Niên A – Lm. Giuse Nguyễn Văn Hữu

Sức sống của hạt giống – Suy niêm Chúa nhật XV thường niên A – Lm. Giuse Nguyễn Hữu An

Hãy mặc lấy tâm tình của người gieo giống – Chúa Nhật XV thường niên A – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Các bài suy niệm Chúa nhật XV thường niên – Năm A

Chúa nhật XV thường niên – 21 bài suy niệm năm A

Chúa nhật XV thường niên – 19 bài suy niệm năm A

LỜI CHÚA MÙA THƯỜNG NIÊN

LỄ KÍNH CÁC THÁNH

Scroll to Top