Chúa Nhật II Thường Niên – Năm C

Bậc lễ: Chúa Nhật

Màu phụng vụ: Xanh

Nghe MP3

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, toàn thể địa cầu thờ lạy và ca khen Chúa, lạy Đấng Tối Cao toàn thể Đất Nước ca khen thánh danh của Ngài.

Dẫn vào Thánh Lễ

Anh chị em thân mến! Bài Tin Mừng hôm nay, trình thuật phép lạ đầu tiên Chúa Giêsu thực hiện trong cuộc đời công khai rao giảng Tin Mừng. Đây là phép lạ được thực hiện trong khung cảnh của một tiệc cưới và có sự can thiệp của Mẹ Maria.

Đức Giêsu đã dự tiệc cưới ở Cana, Ngài muốn chia sẻ và bảo vệ niềm vui của con người. Đừng để Đức Giêsu đứng ngoài hạnh phúc của chúng ta. Nếu chúng ta nghe lời Ngài: “đổ đầy các chum rỗng”, chúng ta sẽ gặp được hạnh phúc vĩnh cửu.

Qua thái độ, lời nói của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong đọan Tin Mừng hôm nay, chúng ta khám phá ra được bài học cụ thể cho gia đình, cũng như cho mỗi cá nhân, để mỗi người biết phải làm sao cho tình yêu, niềm vui và hạnh phúc luôn đầy tràn trong cuộc sống của chúng ta.

Trong Thánh lễ, Đức Giêsu trao tặng rượu của vương quốc vĩnh cửu cho chúng ta: Đó chính là Máu của Người, là bằng chứng tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ      

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin hướng dẫn chúng con biết hành động theo thánh ý Chúa, để nhờ kết hợp với con Một Chúa là Ðức Giêsu Kitô, chúng con đem lại hoa quả dồi dào là việc lành phúc đức. Chúng con cầu xin.

Bài Ðọc I: Is 62, 1-5

“Người chồng sẽ vui mừng vì vợ”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Vì Sion, tôi sẽ không im tiếng, và vì Giêrusalem, tôi sẽ không nghỉ ngơi, cho đến khi Ðấng công chính xuất hiện như ánh sáng, Ðấng Cứu độ Sion đến như ngọn đuốc sáng ngời. Mọi dân tộc sẽ thấy Người là Ðấng công chính của ngươi, và mọi đế vương sẽ thấy vinh hiển Người. Chính Chúa sẽ đặt cho ngươi một tên mới. Ngươi sẽ là triều thiên vinh hiển trong tay Chúa, và vương miện quyền bính trong tay Thiên Chúa ngươi, ngươi sẽ không còn gọi là kẻ bị ruồng bỏ, và đất ngươi sẽ không còn gọi là chốn hoang vu. Ngươi sẽ được gọi là “kẻ Ta ưa thích”, và đất ngươi sẽ được gọi là đất có dân cư, vì ngươi đẹp lòng Thiên Chúa, và đất ngươi sẽ có dân cư.

(Như) thanh niên sẽ ở cùng trinh nữ, con cái ngươi sẽ ở trong ngươi; (như) người chồng sẽ vui mừng vì vợ, Thiên Chúa ngươi sẽ vui mừng vì ngươi.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 9-10ac

Ðáp: Hãy tường thuật phép lạ Chúa giữa chư dân 

Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới, hãy ca mừng Thiên Chúa đi, toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên chúa, hãy chúc tụng danh Người. 

Xướng: Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc. 

Xướng: Hãy kính tặng Thiên Chúa, hỡi người chư dân bá tánh, hãy kính tặng Thiên Chúa quyền thế với vinh quang, hãy kính tặng Thiên Chúa vinh quang xứng với danh Người. 

Xướng: Hãy mặc lễ phục, thờ lạy Thiên Chúa. Toàn thể địa cầu, hãy run sợ trước thiên nhan, hãy công bố giữa chư dân rằng Thiên Chúa ngự trị. Người cai quản chư dân theo đường đoan chính.

Bài Ðọc II: 1 Cr 12, 4-11

“Cùng một Thánh Thần ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rintô.

Anh em thân mến, có những hồng ân khác nhau, nhưng vẫn là một Thánh Thần; có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chính là một Chúa; và có những hành động khác nhau, nhưng chính là một Thiên Chúa, Người thực hiện hết mọi cái trong mọi người. Ơn Thánh Thần ban cho mỗi người mỗi khác, cốt để mưu cầu công ích. Người thì được Thánh Thần cho lời khôn ngoan, kẻ khác thì được lời thông minh, theo cùng một Thánh Thần; người khác được đức tin, trong cùng một Thánh Thần; kẻ khác nữa được ơn chữa bệnh, trong cũng một Thánh Thần đó; có người được ơn làm phép lạ, có kẻ được ơn tiên tri, người khác được ơn phân biệt các thần trí; có người được ơn nói nhiều thứ tiếng; người khác được ơn giải thích các thứ tiếng. Nhưng cùng một Thánh Thần duy nhất thực hiện tất cả những điều đó. Người ban phát ơn riêng cho mỗi người theo như Người quy định.

Ðó là lời Chúa.

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến, bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 2, 1-12

“Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi”. Chúa Giêsu nói với mẹ: “Hỡi bà, Con với bà có can chi đâu, giờ Con chưa đến”. Mẹ Người nói với những người giúp việc: “Hễ Người bảo gì, thì phải làm theo”. Ở đó có sáu chum đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng nước. Chúa Giêsu bảo họ: “Hãy đổ nước đầy các chum”. Họ đổ đầy tới miệng. Và Chúa Giêsu bảo họ: “Bây giờ hãy múc đem cho người quản tiệc!” Và họ đã đem đi. Khi người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng những người giúp việc đã múc nước thì biết, ông mới gọi tân lang mà nói: “Ai cũng đem rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại giữ rượu ngon tới giờ này”. Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các môn đệ Người tin Người.

{Sau đó Người xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, anh em (Người) và môn đệ của Người, nhưng các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi.}

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tín hữu

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ngày nay nhân loại đang hết rượu đức tin vì những biến chuyển trên thế giới. Chúng ta hãy xin Đức Maria can thiệp. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:

1. “Ngươi đẹp lòng Thiên Chúa và đất ngươi sẽ có dân cư”.- Xin cho các vị Chủ chăn có được tình mẫu tử như Đức Maria, hằng quan tâm đến đoàn chiên, nhất là những chiên ghẻ và lầm lạc, để nhờ tình yêu thương săn sóc, đoàn chiên chóng hiệp nhất dưới quyền một Chúa chiên.

2. “Có nhiều chức vụ khác nhau, nhưng chỉ là một Chúa”.— Xin cho các Kitô hữu ý thức trách nhiệm phải cộng tác vào ơn cứu độ của Chúa, để họ biết lắng nghe và thi hành Lời Chúa qua Tin Mừng, cũng như giáo huấn của Hội Thánh, hầu trở nên chứng nhân tình yêu cho Thiên Chúa chân thật và duy nhất.

3. “Họ hết rượu rồi”.- Xin Chúa thương cải biến những đức tin lạnh nhạt, thành rượu nồng của niềm tin mến Chúa nơi mọi người, nhờ đó họ sẽ sẵn sàng chấp nhận Thiên Chúa là Đấng đem hạnh phúc thật và vĩnh viễn cho mình.

4. “Ngài bảo sao hãy làm thế“.- Xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta, biết quan tâm đến những lệnh Chúa truyền, vì đó là những giáo huấn đem lại ơn cứu rỗi.

Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhận ra rằng, những ân điển khác nhau Chúa ban cho mỗi người, là để xây dựng Hội Thánh. Vì thế, biết giúp nhau làm triển nở những ân huệ đó, hầu làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ chúng con dâng, và lấy quyền năng Thánh Thần mà thánh hoá, để nhờ của lễ này, chúng con được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa đã dọn ra cho tôi mâm cỗ, và chén rượu tôi đầy tràn chan chứa.

Hoặc đọc:

Chúng ta đã biết, và tin vào tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã rộng ban cho chúng con Mình và Máu Thánh Ðức Kitô, con một Chúa là nguồn mạch sự sống dồi dào; xin cho chúng con được luôn luôn hoan hỷ vì ân huệ Chúa ban. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Vững tin vào Chúa – Chúa nhật II Thường niên – Năm C – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Mẹ ơi, con hết rượu rồi! – Chúa Nhật II thường niên – Năm C – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

“Chiêm ngưỡng vinh quang và tin vào Chúa” – Chúa nhật II Thường niên C – Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên

Có Chúa ta được biến đổi nên thánh – Chúa nhật II thường niên C – Lm. Giuse Lê Danh Tường

Có Chúa niềm vui sẽ trọn vẹn – Chúa Nhật II thường niên C – Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Suy niệm chú giải Lời Chúa – Chúa Nhật II thường niên C – Lm. Inhaxiô Hồ Thông

Noi gương Đức Mẹ vững tin vào Chúa – Chúa nhật II thường niên C – Lm. Antôn Nguyễn Văn Độ

Tiệc cưới Cana – Suy niệm Chúa nhật II thường niên C

Các bài suy niệm và chú giải Chúa nhật II thường niên – Năm C

Tiệc cưới Cana – Chú giải Tin mừng Chúa nhật II thường niên C (Ga 2,1-12)

Hễ người bảo gì, thì phải làm theo. Suy niệm chúa nhật II thường niên C

Email
Print
Twitter
Scroll to Top