Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê †
(11/12/1898 – 27/11/1978)

DHY Trinh Nhu Khue 640

“Sequere me”

Sinh năm: 11/12/1898

Chịu  chức linh mục: 01/04/1933

Chịu chức Giám Mục: 15/08/1950

Giám mục hiệu tòa Synaus: (18/04/1950 – 24/11/1960)

Đại diện Tông Tòa Hà Nội: (18/04/1950 – 24/11/1960)

Tổng Giám Mục Hà Nội: (24/11/1960 – 27/11/1978)

Được phong Hồng Y: 24/05/1976

Nhà thờ tước hiệu: S. Francesco di Paola ai Monti (24/05/1976 – 27/11/1978)

Qua đời: 27/11/1978 († 79) 

Tiểu Sử

Thư Mục Vụ

Thư chung số 1 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 22/7/1950

Thư chung số 2 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 08/09/1950

Thư chung số 3 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 01/11/1950

Thư chung số 4 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 10/3/1951

Thư chung số 5 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 19/3/1951

Thư chung số 6 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 08/5/1951

Thư chung số 7 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 13/6/1951

Thư chung số 8 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 19/6/1951

Thư chung số 9 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 02/7/1951

Thư chung số 10 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 20/9/1951

Thư chung số 11 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 18/7/1956

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top