Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê
“Sequere me”

Sinh năm: 11/12/1898

Chịu  chức linh mục: 01/04/1933

Chịu chức Giám Mục: 15/08/1950

Giám mục hiệu tòa Synaus: (18/04/1950 – 24/11/1960)

Đại diện Tông Tòa Hà Nội: (18/04/1950 – 24/11/1960)

Tổng Giám Mục Hà Nội: (24/11/1960 – 27/11/1978)

Được phong Hồng Y: 24/05/1976

Nhà thờ tước hiệu: S. Francesco di Paola ai Monti (24/05/1976 – 27/11/1978)

Qua đời: 27/11/1978 († 79)

CÁC THƯ CHUNG

THƯ CHUNG SỐ 1

Ngày 22/7/1950

THƯ CHUNG SỐ 7

Ngày 13/6/1951

THƯ CHUNG SỐ 2

Ngày 08/9/1950

THƯ CHUNG SỐ 8

Ngày 19/6/1951

THƯ CHUNG SỐ 3

Ngày 01/11/1950

THƯ CHUNG SỐ 9

Ngày 02/7/1951

THƯ CHUNG SỐ 4

Ngày 10/3/1951

THƯ CHUNG SỐ 10

Ngày 20/9/1951

THƯ CHUNG SỐ 5

Ngày 19/03/1951

THƯ CHUNG SỐ 11

Ngày 20/9/1951

THƯ CHUNG SỐ 6

Ngày 08/5/1951

Scroll to Top