Thư chung số 3 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 01/11/1950

Ngày 1 tháng 11 năm 1950, trong dịp đi La Mã để dự lễ nghi rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã viết thư khuyên mời các Linh mục và giáo hữu gia nhập hội HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI để bày tỏ lòng Đức Thánh Cha đã làm việc cả thể ấy cho sáng danh Mẹ chúng ta.

THƯ CHUNG SỐ 3

Ngày 01/11/1950

GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ, Giám mục biểu hiệu SINAO thay mặt Đức Giáo Hoàng quản trị địa phận Hà Nội, đang lưu trú tại Thủ Đô Giáo Hội, gửi lời thân ái chào các Cha, các Thày, các Dòng Nam nữ, các Giáo hữu địa phận Hà Nội, và khẩn khoản cầu chúc bình an cho mọi đấng bậc.

Chúa khiến định một cách không ngờ: Tôi đã định đi La Mã thụ phong Giám Mục ngày lễ bà Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, và tình thế thay đổi, tôi đã ở lại Hà Nội thụ phong Giám Mục ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên lời. Tôi đang nghĩ có lẽ sang năm mới nên đi La Mã dịp phong chức Phúc Lộc cho các Đấng Tử Đạo Việt Nam. Bỗng chốc được tin đến Lễ Các Thánh năm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ long trọng rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời và tôi đã vội vàng trẩy đi La Mã.

Mọi công việc đã xảy đến cho tôi một cách đột ngột, mạnh mẽ và êm đềm. Tôi yêu mến. Đội ơn Chúa và tôi muốn để lại một ghi tích về mọi công việc đó. Tôi mong các đấng bậc trong Địa phận sẽ vui lòng nhận lấy ghi tích tôi trao cho. Ghi tích đó là HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI. Không phải tôi lập một hội mới. Hội đã có sẵn ở xứ Hàm Long, Đức Cha Phanxicô Thịnh đã ưng nhận. Nhưng tới nay, Hội đó chỉ là một hội riêng của xứ Hàm Long; nay tôi muốn cho Hội đó trở nên Hội chung cho cả Địa Phận.

HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI chẳng những là ghi tích những công việc nhỏ nhen của tôi, tôi muốn cho Hội cũng là ghi tích một công việc lớn lao, đó là chính sự Đức Thánh Cha rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời.

Anh em hãy vào Hội ấy để nhớ và cám ơn Đức Thánh Cha đã làm việc cả thể ấy cho sáng danh Mẹ chúng ta.

Trao và nhận lấy ghi tích này, chẳng những là một việc vì cảm tình giữa tôi với anh em, đó còn là một việc bổn phận. Được thụ phong ngày Lễ Đức Bà linh hồn và xác lên lời, không phải  là một ơn ư? Trẩy đi La Mã để dự lễ nghi rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời, đó là một ơn Đức Mẹ làm cho tôi, hơn là tôi giúp việc Đức Mẹ. Bởi đó, mở rộng phạm vi HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI, tôi tưởng là một cách thực hành việc bổn phận của tôi là biết ơn và cảm tạ Đức Mẹ. Anh em cũng có nghĩa vụ hòa tiếng với Đức Giáo Hoàng để khong khen Đức Mẹ, mà vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI là một cách thực hành nghĩa vụ ấy.

Những lẽ mạnh hơn nữa giục Anh em vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI là lòng kính mến Đức Mẹ.

Trong Địa Phận ta, các giáo hữu có lòng kính mến Đức Mẹ lắm. Tôi biết anh em tin và yêu mến sự Đức Bà linh hồn và xác lên lời. Tôi đã thấy: dịp lễ Đức Bà linh hồn và xác lên lời các giáo hữu xưng tội chịu lễ rất đông, và khi có thể được, cũng lo thêm sự mừng phần xác vào sự mừng phần hồn. Nhưng lòng mến có thể tăng lên mãi. Nhất là đối với sự Đức Bà linh hồn và xác lên lời là ơn sau hết Chúa đã ban cho Đức Mẹ để hoàn tất các ơn Chúa đã ban cho Người trước. Chúng ta không bao giờ ngượi khen Đức Mẹ cho đủ vì ơn trọng ấy Đức Mẹ muốn cho ta hợp với Đức Mẹ mà cảm tạ Chúa vì ơn trọng ấy. Chúng ta khong khen Đức Mẹ vì ơn ấy, cũng làm sáng danh Đức Chúa Lời là mạch mọi ơn, và làm thỏa lòng Đức Chúa Giêsu đã muốn cho Mẹ mình đầy đủ mọi ơn, vinh hiển mọi đàng.

Đã hay anh em không vào Hội cũng kính mến ngượi khen Đức Mẹ được, Nhưng vào Hội, anh em dễ nhớ và chịu khó làm việc ấy hơn.

Vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI, chẳng những là một cách anh em tỏ lòng tốt với tôi, lòng kính phục Đức Giáo Hoàng, lòng mến Đức Mẹ, đó còn là một điều rất có ích lợi cho anh em và cho nước Việt Nam

Yêu nước, thời nay người ta nói đến rất nhiều, có khi anh em không nói nhiều bằng người khác. Chúng ta hãy LÀM nhiều hơn nói. HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI hằng cầu cho nước Việt Nam, và xin nhiều lễ cho nước Việt Nam. Chúng ta là người Công Giáo phải tin rằng: lời cầu nguyện có sức mạnh hơn mọi việc khác, và vì thế, vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI, chúng ta giúp việc nhiều cho Tổ Quốc.

HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI cũng lo giúp ích cho chính hội viên. Hội lo xin cho hội viên mọi ơn, nhất là ơn chết lành. Chết lành là được mọi sự. Không chết lành là mất mọi sự. Ai không muốn chết lành? Hội chẳng những lo xin ơn chết lành cho Hội viên, lại còn liên lạc với HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH, cho hội viên của mình dễ được ơn ấy hơn. Cha Tổng trưởng HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH đã ưng nhận điều này là hễ ai biên tên vào sổ HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI ở xứ Hàm Long, tức khắc trở nên hội viên HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH, được hưởng mọi ơn như HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH, được nhờ lời cầu nguyện của mấy triệu Hội viên, được hưởng ơn bởi mấy ngàn lễ trong một năm, được lĩnh nhiều ân xá. Đó là một điều thuận tiện cho anh em lắm.

Vì những lẽ đó. tôi mong ước các Giáo Hữu vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI thật đông, và quyết định những điều sau này:

1 – Từ nay HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI đã lập ở xứ Hàm Long là Hội chung cho cả Địa phận.

2 – Luật lệ của Hội sẽ làm theo như luật hiện hành ở xứ Hàm Long. Sau khi đã bản tính với các Cha, có cần phải sửa đổi hay thêm bớt điều gì, sẽ định lại.

3 – Việc biên tên vào sổ Hội, hoặc gửi thẳng cho Cha xứ Hàm Long hoặc gửi cho Tòa Giám Mục.

Anh em thân mến! chúng ta đang sống một thời buổi đầy lo lắng, đầy đau thương. Nhưng Đức Mẹ có thể cứu chúng ta cho khỏi mọi gian nan. Anh em hãy kính mến Đức Mẹ, hãy ra sức làm đẹp lòng Đức Mẹ. Tôi trông:  Sự tôn sùng Đức Mẹ lên lời làm đẹp lòng Đức Mẹ lắm. Anh em hãy vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI để dễ làm việc ấy hơn. Xin các Cha khuyên Giáo Hữu vào Hội  này thật đông và chăm chỉ giữ luật Hội. Ước mong sự tôn sùng Đức Mẹ lên lời sẽ cứu ta cho khỏi mọi đau thương và đem lại bình an hạnh phúc cho Tổ Quốc.

Một lần nữa xin Anh em nhận lấy lời chào thân ái của tôi và nhớ cầu cho tôi nhiều.

Tại La Mã, ngày 1 tháng 11 năm 1950.

Lễ Các Thánh, cũng là ngày Đức Thánh Cha PIÔ XII rao truyền tín điều ĐỨC BÀ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN LỜI.

JUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

GIÁM MỤC

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top