Thư chung số 3 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 01/11/1950

Ngày 1 tháng 11 năm 1950, trong dịp đi La Mã để dự lễ nghi rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã viết thư khuyên mời các Linh mục và giáo hữu gia nhập hội HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI để bày tỏ lòng Đức Thánh Cha đã làm việc cả thể ấy cho sáng danh Mẹ chúng ta.

THƯ CHUNG SỐ 3

Ngày 01/11/1950

GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ, Giám mục biểu hiệu SINAO thay mặt Đức Giáo Hoàng quản trị địa phận Hà Nội, đang lưu trú tại Thủ Đô Giáo Hội, gửi lời thân ái chào các Cha, các Thày, các Dòng Nam nữ, các Giáo hữu địa phận Hà Nội, và khẩn khoản cầu chúc bình an cho mọi đấng bậc.

Chúa khiến định một cách không ngờ: Tôi đã định đi La Mã thụ phong Giám Mục ngày lễ bà Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, và tình thế thay đổi, tôi đã ở lại Hà Nội thụ phong Giám Mục ngày lễ Đức Bà linh hồn và xác lên lời. Tôi đang nghĩ có lẽ sang năm mới nên đi La Mã dịp phong chức Phúc Lộc cho các Đấng Tử Đạo Việt Nam. Bỗng chốc được tin đến Lễ Các Thánh năm nay, Đức Giáo Hoàng sẽ long trọng rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời và tôi đã vội vàng trẩy đi La Mã.

Mọi công việc đã xảy đến cho tôi một cách đột ngột, mạnh mẽ và êm đềm. Tôi yêu mến. Đội ơn Chúa và tôi muốn để lại một ghi tích về mọi công việc đó. Tôi mong các đấng bậc trong Địa phận sẽ vui lòng nhận lấy ghi tích tôi trao cho. Ghi tích đó là HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI. Không phải tôi lập một hội mới. Hội đã có sẵn ở xứ Hàm Long, Đức Cha Phanxicô Thịnh đã ưng nhận. Nhưng tới nay, Hội đó chỉ là một hội riêng của xứ Hàm Long; nay tôi muốn cho Hội đó trở nên Hội chung cho cả Địa Phận.

HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI chẳng những là ghi tích những công việc nhỏ nhen của tôi, tôi muốn cho Hội cũng là ghi tích một công việc lớn lao, đó là chính sự Đức Thánh Cha rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời.

Anh em hãy vào Hội ấy để nhớ và cám ơn Đức Thánh Cha đã làm việc cả thể ấy cho sáng danh Mẹ chúng ta.

Trao và nhận lấy ghi tích này, chẳng những là một việc vì cảm tình giữa tôi với anh em, đó còn là một việc bổn phận. Được thụ phong ngày Lễ Đức Bà linh hồn và xác lên lời, không phải  là một ơn ư? Trẩy đi La Mã để dự lễ nghi rao truyền tín điều Đức Bà linh hồn và xác lên lời, đó là một ơn Đức Mẹ làm cho tôi, hơn là tôi giúp việc Đức Mẹ. Bởi đó, mở rộng phạm vi HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI, tôi tưởng là một cách thực hành việc bổn phận của tôi là biết ơn và cảm tạ Đức Mẹ. Anh em cũng có nghĩa vụ hòa tiếng với Đức Giáo Hoàng để khong khen Đức Mẹ, mà vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI là một cách thực hành nghĩa vụ ấy.

Những lẽ mạnh hơn nữa giục Anh em vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI là lòng kính mến Đức Mẹ.

Trong Địa Phận ta, các giáo hữu có lòng kính mến Đức Mẹ lắm. Tôi biết anh em tin và yêu mến sự Đức Bà linh hồn và xác lên lời. Tôi đã thấy: dịp lễ Đức Bà linh hồn và xác lên lời các giáo hữu xưng tội chịu lễ rất đông, và khi có thể được, cũng lo thêm sự mừng phần xác vào sự mừng phần hồn. Nhưng lòng mến có thể tăng lên mãi. Nhất là đối với sự Đức Bà linh hồn và xác lên lời là ơn sau hết Chúa đã ban cho Đức Mẹ để hoàn tất các ơn Chúa đã ban cho Người trước. Chúng ta không bao giờ ngượi khen Đức Mẹ cho đủ vì ơn trọng ấy Đức Mẹ muốn cho ta hợp với Đức Mẹ mà cảm tạ Chúa vì ơn trọng ấy. Chúng ta khong khen Đức Mẹ vì ơn ấy, cũng làm sáng danh Đức Chúa Lời là mạch mọi ơn, và làm thỏa lòng Đức Chúa Giêsu đã muốn cho Mẹ mình đầy đủ mọi ơn, vinh hiển mọi đàng.

Đã hay anh em không vào Hội cũng kính mến ngượi khen Đức Mẹ được, Nhưng vào Hội, anh em dễ nhớ và chịu khó làm việc ấy hơn.

Vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI, chẳng những là một cách anh em tỏ lòng tốt với tôi, lòng kính phục Đức Giáo Hoàng, lòng mến Đức Mẹ, đó còn là một điều rất có ích lợi cho anh em và cho nước Việt Nam

Yêu nước, thời nay người ta nói đến rất nhiều, có khi anh em không nói nhiều bằng người khác. Chúng ta hãy LÀM nhiều hơn nói. HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI hằng cầu cho nước Việt Nam, và xin nhiều lễ cho nước Việt Nam. Chúng ta là người Công Giáo phải tin rằng: lời cầu nguyện có sức mạnh hơn mọi việc khác, và vì thế, vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI, chúng ta giúp việc nhiều cho Tổ Quốc.

HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI cũng lo giúp ích cho chính hội viên. Hội lo xin cho hội viên mọi ơn, nhất là ơn chết lành. Chết lành là được mọi sự. Không chết lành là mất mọi sự. Ai không muốn chết lành? Hội chẳng những lo xin ơn chết lành cho Hội viên, lại còn liên lạc với HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH, cho hội viên của mình dễ được ơn ấy hơn. Cha Tổng trưởng HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH đã ưng nhận điều này là hễ ai biên tên vào sổ HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI ở xứ Hàm Long, tức khắc trở nên hội viên HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH, được hưởng mọi ơn như HỘI ĐỨC BÀ CHẾT LÀNH, được nhờ lời cầu nguyện của mấy triệu Hội viên, được hưởng ơn bởi mấy ngàn lễ trong một năm, được lĩnh nhiều ân xá. Đó là một điều thuận tiện cho anh em lắm.

Vì những lẽ đó. tôi mong ước các Giáo Hữu vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI thật đông, và quyết định những điều sau này:

1 – Từ nay HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI đã lập ở xứ Hàm Long là Hội chung cho cả Địa phận.

2 – Luật lệ của Hội sẽ làm theo như luật hiện hành ở xứ Hàm Long. Sau khi đã bản tính với các Cha, có cần phải sửa đổi hay thêm bớt điều gì, sẽ định lại.

3 – Việc biên tên vào sổ Hội, hoặc gửi thẳng cho Cha xứ Hàm Long hoặc gửi cho Tòa Giám Mục.

Anh em thân mến! chúng ta đang sống một thời buổi đầy lo lắng, đầy đau thương. Nhưng Đức Mẹ có thể cứu chúng ta cho khỏi mọi gian nan. Anh em hãy kính mến Đức Mẹ, hãy ra sức làm đẹp lòng Đức Mẹ. Tôi trông:  Sự tôn sùng Đức Mẹ lên lời làm đẹp lòng Đức Mẹ lắm. Anh em hãy vào HỘI ĐỨC BÀ LÊN LỜI để dễ làm việc ấy hơn. Xin các Cha khuyên Giáo Hữu vào Hội  này thật đông và chăm chỉ giữ luật Hội. Ước mong sự tôn sùng Đức Mẹ lên lời sẽ cứu ta cho khỏi mọi đau thương và đem lại bình an hạnh phúc cho Tổ Quốc.

Một lần nữa xin Anh em nhận lấy lời chào thân ái của tôi và nhớ cầu cho tôi nhiều.

Tại La Mã, ngày 1 tháng 11 năm 1950.

Lễ Các Thánh, cũng là ngày Đức Thánh Cha PIÔ XII rao truyền tín điều ĐỨC BÀ LINH HỒN VÀ XÁC LÊN LỜI.

JUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

GIÁM MỤC

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top