Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Trong thông cáo ra năm 1963, Bề trên Giáo phận nhấn mạnh việc học kinh bổn là điều cần trong giai đoạn chúng ta đang sống. Chúng ta phải học và dạy kinh bổn cho trẻ em để chúng biết đàng thờ phượng, yêu mến Chúa và trung thành cùng Giáo Hội. Chúng ta hãy coi đó là một việc tông đồ quan trọng hơn hết mọi việc khác. 

—————————-

logo duc hy khue

TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO VỀ VIỆC DẠY KINH BỔN – Số 20/1963

SỰ DẠY KINH BỔN CHO CÁC TRẺ EM

Chị em giáo hữu thân mến,

Trước khi Đức Chúa Giêsu về trời, Người trao cho các Tông đồ sứ mệnh: Đi giảng phúc âm cho mọi dân nước. Sứ mệnh giảng đạo, dạy kinh đạo bổn đã qua thời này sang thời kia, khi hợp thời cũng như khi không hợp thời, lúc khó khăn cũng như khi được dễ dàng, bao giờ Hội thánh cũng chu toàn một cách bền bỉ, thận trọng, nghiêm chỉnh.

Luật Giáo Hội buộc các Cha, các Cha mẹ, và những người có trách nhiệm giáo dục phải dạy kinh bổn cho trẻ em, nhất là các ngày Chúa Nhật và Lễ trọng.

Các Đức Giáo Hoàng luôn luôn nhấn mạnh sự cần thiết, nhất là trong giai đoạn chúng ta đang sống. Phải học kinh bổn cho biết đàng thờ phượng, yêu mến Chúa và trung thành cùng Giáo Hội và coi đó là một việc tông đồ quan trọng hơn hết mọi việc khác. Các Đức Giáo Hoàng phàn nàn vì nhiều người không hiểu biết những điều cần trong đạo. Và cũng ví sự ngu dốt về đức tin, mà nhiều người đã ra khô khan, bỏ đạo, chối đạo.

Đức Giám mục cảm thông với mối âu lo của Giáo Hội nói chung và của Giáo đoàn Địa phận Hà Nội nói riêng. Người đã nhắc nhủ nhiều lần việc học tập kinh bổn. Nhiều lần, người đã ra thông cáo cho các Cha xứ và giáo dân trong Địa phận có thể rút vắn ván kinh tối để ôn lại kinh bổn, người đã nhiều lần kêu gọi mọi người tích cực tham gia vào việc dạy kinh bổn cho trẻ em, nhất là những ông quản, bà quản, vì đó là một vinh quang, là phúc là bổn phận mọi người.

Trong xứ ta vẫn học kinh bổn và dạy kinh bổn cho trẻ em. Ít lâu nay, vì công việc bận nên các buổi học kinh bổn các trẻ em bị gián đoạn. Các trẻ em không đi học bổn, không đi nhà thờ và không vâng lời những người có trách nhiệm. Đó là dấu không tốt, không đẹp lòng Chúa. Tôi xin tất cả các ông các bà, cha mẹ hãy thúc giục các cháu cho nó đi học kinh bổn. Chúng ta cũng muốn cho con cái ngoan ngoãn, giữ đạo sốt sắng, người công dân tốt. Chúng ta hãy cộng tác với các Ông trùm thúc giục con cái chúng ta đi học kinh bổn trước giờ đọc kinh chiều. Chị em thân mến, đó là nhiệm vụ của anh chị em là những người cha mẹ. Anh chị em muốn cho sự đạo trong xứ chúng ta trở nên … sáng, anh chị em muốn vâng lời Chúa và Giáo Hội anh chị em … đức tin của con cái anh chị em ngày thêm vững mạnh, anh chị … hãy cộng tác với các ông quản, bà quản để thúc giục các con cái … chị em đi học kinh bổn. Chúng ta hãy bắt tay vào việc ngay … dạy dỗ con cái chúng ta biết lề luật Chúa và lề luật Giáo Hội.

Một lần nữa, anh chị em hãy chu toàn nhiệm vụ … đó là nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng là nhiệm vụ đầy … vinh quang. Vì anh chị em lo lắng dạy dỗ kinh bổn cho con cái … anh chị em sẽ góp phần đắc lực vào công việc mở nước Chúa … cho Giáo Hội ngày thêm vững mạnh.

* Những chỗ (…) là do bản văn gốc đã bị mờ

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top