Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Trong thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội ra ngày 08/8/1959, Đức Giám mục mời gọi các giáo hữu hằng chú ý khi đọc kinh Đức Mẹ Hà Nội, xin Chúa ban cho nước Việt Nam chúng ta có được nhiều Linh mục, nhiều Tu sĩ nam nữ.

—————————-

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

VỀ VIỆC TÔN SÙNG ĐỨC MẸ HÀ NỘI

Ngày 08/8/1959

1. Đức Mẹ Hà Nội nghĩa là Đức Mẹ đã dẫn đưa các đấng giảng đạo đến Hà Nội. Vì thế sự sùng kính Đức Mẹ Hà Nội có liên quan đến vấn đề linh mục, tu sĩ. Những ơn kể ra trong kinh Đức Mẹ Hà Nội là những ơn rất trọng mà linh mục, tu sĩ là những người Chúa muốn dùng để giúp ta được những ơn ấy. Có thể nói rằng: Linh mục, tu sĩ cần để ta được những ơn ấy. Vì thế, Đức Giám mục muốn: Khi đọc kinh Đức Mẹ Hà Nội, các giáo hữu hằng chú ý xin Chúa ban cho ta nhiều linh mục, nhiều tu sĩ.

2. Khi đọc kinh Đức Mẹ Hà Nội, mà có ý xin Chúa ban ơn cho nhiều người dâng mình làm linh mục hay là tu sĩ, thì được ân xá thể này: Mỗi lần đọc được ân xá 7 năm, nếu đọc cả tháng thì được lĩnh một ơn đại xá với những điều kiện đã quen.

3. Để nhắc cho các giáo hữu nhớ cầu nguyện về ý ấy, Đức Giám mục truyền thêm vào sau kinh Đức Mẹ Hà Nội câu này: “Lạy Đức Mẹ Hà Nội, xin cầu cùng Chúa ban cho nước Việt Nam được nhiều linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ”

4. Kinh “Lạy Mẹ Sầu Bi” là kinh dâng địa phận cho Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Đức Mẹ đã có sẵn câu: Xin ban cho Hội Thánh được thêm nhiều linh mục, nhiều nam nữ tu sĩ”, các giáo hữu hãy chú ý đến câu ấy. Nếu đọc kinh ấy mà có ý xin Chúa ban cho nhiều người dâng mình làm linh mục hay là tu sĩ thì cũng được lĩnh ân xá như đã nói trên.

5. Khi đọc kinh nào khác chẳng kì, miễn là kinh Bề Trên Địa phận đã ưng nhận. Nếu đọc kinh ấy cách sốt sáng, có ý xin Chúa ban nhiều ơn kêu gọi làm linh mục hay là tu sĩ, thì cũng được ân xá như đã nói trên.

6. Khi đọc kinh trong nhà thờ, nhà nguyện trước Mình Thánh Chúa lâu nửa giờ mà có ý xin Chúa ban nhiều ơn kêu gọi làm linh mục thì được lĩnh một ơn đại xá, nhưng phải xưng tội và chịu lễ nữa.

7. Vì Tòa Thánh đã ban ân xá một cách rộng rãi như thế cho những ai cầu nguyện xin Chúa ban ơn kêu gọi làm linh mục, làm tu sĩ, mọi người dễ nhận thấy vấn đề linh mục và tu sĩ là vấn đề rất quan trọng. Đức Giám mục khuyên các giáo hữu lưu ý đến vấn đề ấy và nhiệt thành giúp đỡ, ít là bằng lời cầu nguyện, Đức Giám mục ước ao các giáo hữu hằng cầu nguyện về ý ấy luôn luôn.

8. Vì Tòa Thánh đã đặt J.M Vianney là một vị thánh rất trọn lành, đã cứu muôn vàn linh hồn làm quan thày các Cha chính xứ, Đức Giám mục ước mong các xứ kính mến và trông cậy Người như quan thầy riêng vậy. Các giáo hữu hãy sốt sáng kêu van Người cầu bầu cùng Chúa ban cho các Cha xứ hằng tiến lên trong đường thánh thiện và nhiều người trong xứ dâng mình làm linh mục, làm tu sĩ. Đó là một lợi ích lớn lao cho xứ và cho Hội Thánh nữa.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ thánh J.M Vianney 8/8/1959

T.L Đức Giám mục

Jos. Nguyễn Ngọc Oánh

Bí thư
 
 

ĐỨC GIÁM MỤC DÂNG ĐỊA PHẬN CHO TRÁI TIM MẸ

Lạy Đức Trinh Nữ rất sầu bi, là Nữ Vương các thánh Tử vì Đạo Việt Nam. Lạy Mẹ Maria, Mẹ chẳng hề bao giờ mắc tội tổ tông truyền, Mẹ trong sạch tốt đẹp mọi đàng, thánh Thiên Thần Gabirie đã nói với Mẹ rằng: Xin Bà hãy vui mừng, Bà đầy ơn phúc, Chúa ở cùng Bà, xin Bà đừng sợ Bà đã được Thiên Chúa yêu thương. Lạy Mẹ, trong các người nữ, một mình Mẹ đã được chúc tụng: Không bao giờ sứ thần Thiên Chúa đã chúc tụng một người phụ nữ như đã chúc tụng là Đấng Thánh, là con Đấng Tối Cao, là Con Thiên Chúa và Nước Người lại không cùng không hết.

Lạy Mẹ, Mẹ phải được phúc lộc vinh quang cùng với Con Mẹ, nhưng khi còn ở trần gian Mẹ đã phải đau khổ, Mẹ đã chịu đau đớn hơn các Thánh Tử vì Đạo, lòng Mẹ đã chịu mọi khổ não vì Mẹ thương chúng con. Mẹ đã muốn cùng với Chúa Giêsu Con Mẹ, gánh tội nhân loại cứu chuộc loài người chúng con.

Vì Mẹ trong sạch tốt đẹp, Thiên Chúa mới chọn làm Mẹ Chúa Cứu Thế, làm Đấng Đồng Công Cứu Chuộc. Mẹ càng trong sạch tốt đẹp, Mẹ càng hiểu sự tội, càng đau đớn ghét tội, càng vui lòng chịu đau khổ để đền tội chúng con.

Lạy Mẹ, sự đau đớn Mẹ đã phải chịu như biển đắng mênh mông, như gươm sắc đâm qua lòng, như gai nhọn châm vào Trái Tim. Chúa Giêsu muốn cho mọi người hiểu lòng Mẹ, biết ơn Mẹ, sùng kính Trái Tim Mẹ đã phải đau xót và chẳng hề mắc tội tổ tông. Chúa Giêsu đã căn dặn phải chú trọng đến sự đau xót của Trái Tim Mẹ vì lẽ rằng: Không hề mắc tội tổ tông là ơn của Chúa và Hội Thánh đã công nhận đã đề cao ơn ấy rồi, còn đau xót là công của Mẹ và nay Chúa muốn cho nhân loại hiểu quyền lợi của Mẹ. Vì thế, Chúa muốn đặt tiếng chỉ sự đau xót lên trên tiếng chỉ ơn chẳng hề mắc tội tổ tông.

Ôi! Xứng đáng và công bằng biết bao điều Chúa Giêsu muốn. Con ước ao điều ấy được thực hiện trong Địa phận yêu quí này mà Chúa đã giao cho con coi sóc.

Lạy Mẹ, con dâng Địa phận cho Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ, xin Mẹ làm cho chúng con nên con yêu quí của Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ.

Con sẽ lo cho mọi người siêng năng suy ngắm sự thương khó Mẹ để hiểu lòng Mẹ, biết ơn Mẹ, sùng kính Trái Tim Mẹ đã chịu trăm nghìn khổ não vì chúng con.

Con biết rằng, Chúa muốn ban những ơn rất trọng cho chúng con vì sự sùng kính này: vì thế, con càng mong ước và cầu xin cho mọi người thuộc về con, sùng kính Trái Tim Mẹ. Nhưng chúng con sẽ làm gì để tỏ lòng sùng kính và đáng chịu những ơn Chúa muốn ban.

Lạy Mẹ, hễ việc gì lành con cái dâng lên Mẹ đều vui lòng nhận. Nhưng có mấy việc Mẹ đã tỏ ra Mẹ ước ao cho chúng con làm. Mẹ đã dạy: Phải hi sinh, phải lần hạt Mân Côi, phải chịu lễ đền tạ các ngày thứ bảy đầu tháng.

Vậy lạy Mẹ, chúng con sẽ ra sức làm những việc ấy và những việc khác Mẹ đã nói đến hay là không nói đến nhưng đã rõ là việc cần làm và Mẹ ước ao chúng con làm.

Xin Mẹ thương ban những ơn lành chúng con ước mong. Mẹ biết, chúng con và cả nhân loại đáng mong ước những ơn nào và mong ước biết bao. Nhưng chúng con nhận rằng, có ơn chúng con ước mong lắm vì thời đại, lại không là ơn quan trọng bằng những ơn cần cho thời đại. Thực vậy, nhưng xin Mẹ ban cả ơn chúng con ước mong lắm vì thời đại, cả ơn cần cho mọi thòi đại. Chúng con kêu xin cách riêng những ơn này: ơn hi sinh, ơn cho linh mục, ơn cho gia đình.

Lạy Mẹ, hi sinh là điều cần thiết Chúa Giêsu đã chịu đau đớn, chịu chết. Mẹ đã chịu trăm nghìn khổ não, ảnh chịu nạn Hội Thánh dạy đặt trên các bàn thờ hằng nhắc bảo chúng con rằng: hi sinh cần. Vì thiếu hi sinh, nhiều người đã sa ngã phạm tội, có khi bỏ cả đạo cả đức tin. Có hi sinh, người tội lỗi mới có thể trở lại, người lành thánh nên lành thánh hơn và có thể cứu nhiều linh hồn.

Tùy có hi sinh hay thiếu hi sinh chúng con sẽ an ủi Mẹ hay là làm phiền lòng Mẹ, nước mắt Mẹ đổ ra xưa, sinh ích hay là ra vô ích cho chúng con.

Lạy Mẹ, hi sinh cần và có ích lợi nhiều, hi sinh cũng là ơn riêng của Trái Tim sầu thảm Mẹ. Trái Tim sầu thảm Mẹ có tư cách riêng, ủy nhiệm riêng, xu hướng riêng để ban ơn ấy cho chúng con. Trái Tim sầu thảm Mẹ cũng là gương sáng có súc mạnh thúc đẩy chúng con hi sinh.

Lạy Mẹ, con nghĩ rằng: Người thật lòng sùng kính Trái Tim sầu thảm Mẹ sẽ chú trọng đến sự xin ơn hi sinh, không phải vì đó là ơn trọng nhất, nhưng là ơn cần để được ơn trọng hơn và sự ấy rất hợp với lòng sùng kính Trái Tim sầu thảm Mẹ.

Lạy Mẹ, con kêu van Mẹ, xin Mẹ ban cho chúng con ơn hi sinh, biết hi sinh kín đáo và xứng hợp, hằng sẵn sàng hi sinh theo ý Chúa, hi sinh thực sự, hi sinh nhiều.

Con tin chắc ơn hi sinh sẽ làm cho đạo Chúa được thịnh vượng trong Địa phận con. Sau nữa, lạy Mẹ, hi sinh nào chẳng phải là lễ vật quí nhất chúng con có thể tiến dâng cho Trái Tim sầu thảm Mẹ và ưa thích làm ư?

Lạy Mẹ, Mẹ đã hi sinh đã để Con Một Mẹ chịu chết, Mẹ đã chịu đau khổ với Con Mẹ để cứu chuộc nhân loại, nhưng nếu không có Linh mục, mấy ai sẽ được lĩnh ơn cứu chuộc. Vì thế, trên núi Calvario, trong lúc đau khổ nhất, việc cứu chuộc sắp hoàn thành, Chúa Giêsu đã xin Mẹ nhận Thánh Gioan làm con – thành một Linh mục đại diện cho cả nhân loại, đại diện riêng cho các Linh mục.

Ra như Chúa Giêsu nói với Mẹ rằng: Mẹ đã hi sinh cho con chịu chết, Mẹ đã chịu đau khổ với con, để cứu chuộc nhân loại nhưng không có Linh mục, mấy ai sẽ được lĩnh ơn cứu chuộc, công việc của Mẹ Con ta sẽ ra vô ích cho hầu hết loài người. Vì thế con xin Mẹ lo đến Linh mục, xin Mẹ nhận họ làm con Mẹ.

Lạy Mẹ, Linh mục cần, cần cho chúng con, cần cho Mẹ, cần cho Chúa vì Chúa đã muốn thế.

Xin Mẹ lo đến Linh mục, xin Mẹ ban ơn cho nhiều người dâng mình làm Linh mục, xin ban ơn cho các Linh mục ăn ở xứng bậc mình. Xin ban cho chúng con những Linh mục thông minh và thánh thiện, những Linh mục vừa ý Mẹ đáng gọi con yêu dấu của Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ.

Xin Mẹ làm cho mọi người hiểu rằng: Trái Tim sầu thảm Mẹ tha thiết với Linh mục, ai sùng kính Trái Tim sầu thảm Mẹ, cũng phải tha thiết với Linh mục, cầu nguyện cho các Linh mục giúp đỡ các Linh mục.

Lạy Mẹ, cùng một lúc Chúa xin Mẹ nhận thánh Gioan làm con, Chúa cũng đã bảo Thánh Gioan nhận Mẹ làm Mẹ, và Thánh Gioan đã rước Mẹ về nhà mình. Chúa Giê su cũng muốn cho mọi người chúng con rước Mẹ về gia đình chúng con. Chúa đã chết, đã đi để Mẹ về ở với gia đình chúng con. Lạy Mẹ, gia đình cũng là một yếu tố cần để giúp người ta lĩnh ơn cứu chuộc, không có gia đình, không có người làm Linh mục. Gia đình tốt, người trong nhà sẽ dễ giữ đạo, gia đình xấu nhiều người sẽ hư đi.

Xin Mẹ thương các gia đình, xin Mẹ ban cho các gia đình trong Địa phận con trở nên những gia đình vừa ý Mẹ.

Xin Mẹ làm cho mọi người hiểu: Trái Tim sầu thảm Mẹ tha thiết với các gia đình. Trái Tim sầu thảm Mẹ đã để Đức Chúa Giêsu đi chịu chết, gia đình Mẹ không còn nữa. Chúa Giêsu muốn và Mẹ cũng muốn gia đình khác thay thế vào. Hơn nữa gia đình tốt, gia đình có Mẹ ở với rất có ích để giúp người ta lĩnh ơn cứu chuộc, là điều ham muốn của Trái Tim sầu thảm Mẹ, người ấy phải tha thiết với các gia đình, cầu  nguyện cho các gia đình đem Mẹ vào các gia đình để Mẹ làm cho gia đình nên tốt đẹp đạo đức.

Lạy Mẹ, những ơn con xin với Mẹ cũng là những việc chúng con phải lo toan: Hi sinh, Linh mục và gia đình. Đó là những công cuộc chúng con phải lo lắng nhiều, phải gắng sức nhiều và Mẹ có ban ơn nhiều chúng con mới có thể hi sinh nhiều, chịu khó nhiều và làm nên công việc.

Vì thế, chúng con trông cậy vào Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ, vì Trái Tim vẹn sạch không hề mắc tội tổ tông, có đầy ơn Chúa. Trái Tim Mẹ rất có thế lực để thông ơn Chúa cho chúng con. Vì Trái Tim Mẹ đã chịu trăm nghìn khổ não, Trái Tim Mẹ có sức mạnh giục chúng con hi sinh, và giúp chúng con chịu khó. Vì Mẹ vẹn sạch, Thiên Chúa mới chọn chịu khó nhiều với Chúa. Chúng con dơ nhớp, cần phải chịu khó để nên trong sạch và càng chịu khó càng nên trong sạch đúng làm con riêng Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ.

Lạy Trái Tim sầu thảm và vẹn sạch Mẹ Maria, xin thương chúng con, xin giúp chúng con hi sinh nhiều, chịu khó nhiều, nên trong sạch lành thánh, hợp thành những gia đình nề nếp, đạo đức sinh ra nhiều Linh mục nhiệt thành, thánh thiện sẽ cứu muôn vàn linh hồn làm vẻ vang Hội Thánh, làm sáng danh Cha Cả. Ôi! như thế Trái Tim Mẹ được an ủi biết bao và chúng con đây sẽ được phúc cả đời này cả đời sau nữa. Amen.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top