Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Trong thông cáo về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn ra ngày 29/9/1959, Đức Giám Mục khuyên các giáo hữu sốt sáng lần hạt Mân Côi cả khi ở nhà thờ, cả lúc trong gia đình, và nếu có thể được hãy lần hạt cả khi đi đường nữa. Tháng Mân Côi cũng là tháng phải ôn lại kinh bổn, nhờ dịp ôn lại kinh bổn, các người chưa chịu phép Thêm sức cả người lớn, cả trẻ em hãy dọn mình chịu phép ấy.

——————————–

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

VỀ VIỆC LẦN HẠT MÂN CÔI, VIỆC HỌC KINH BỔN

Ngày 29/9/1959

1. Gần đến tháng Mân Côi, Đức Giám Mục khuyên các giáo hữu sốt sáng lần hạt Mân Côi, chắc Đức Mẹ sẽ bằng lòng và sẽ ban nhiều ơn cho ta. Người cũng ước mong, khi đã hết tháng Mân Côi Người cũng ước mong, khi đã hết tháng Mân côi rồi, các giáo hữu vẫn tiếp tục lần hạt Mân côi sốt sắng và siêng năng, cả khi ở nhà thờ, cả lúc trong gia đình, và nếu có thể được, cả khi đi đàng nữa.

2. Theo lệ đã có trong Địa phận lâu năm, tháng Mân Côi cũng là tháng phải ôn lại kinh bổn. Xin các Cha nhắc cho các người có trách nhiệm để họ tận tâm lo cho mọi người cả người lớn cả trẻ em học hiểu thêm nhiều về đạo, và đừng để cho ai không thuộc những điều cần phải biết cho được rỗi linh hồn.

3. Nhờ dịp ôn lại kinh bổn, các người chưa chịu phép Thêm sức cả người lớn cả trẻ em hãy dọn mình chịu phép ấy. Đức Giám mục sẽ ban quyền cho nhiều Cha, để các Cha có thể đến làm phép Thêm sức trong các xứ. Đừng ai bỏ dịp tiện này. Ước mong những ai đã đến tuổi chịu phép Thêm sức, sẽ chịu hết trong năm nay.

4. Đức Giám mục sẽ chỉ định sau những Cha nào được quyền làm phép Thêm sức.

5. Đức Giám mục nhắc để các đấng bậc chú ý: Bây giờ còn là năm Đức Mẹ Hà Nội, và chúng ta đã dâng mình cho Trái tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ rồi, chúng ta hãy tiếp tục dâng và thi đua dâng nhiều lễ vật quý báu cho Đức Mẹ. Vậy việc lo liệu cho mọi người đã đến tuổi được chịu phép Thêm sức như đã nói trên là một lễ vật làm dẹp lòng Đức Mẹ lắm, vì phép Thêm sức sẽ giúp các con cái can đảm, hy sinh theo ý Chúa, đó là điều Trái Tim sầu thảm và Vẹn sạch Đức Mẹ ước mong. Đức Giám mục khuyên mọi người cố gắng.

Trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ Đức thánh Micae Tổng lãnh Thiên Thần, ngày 29-9-1959

T.L Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Lên đầu trang