Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Trong thông cáo gửi cho các giáo hữu trong địa phận năm 1958, Bề trên giáo phận đã khuyên nhủ các giáo hữu hãy có lòng tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ Maria. Đồng thời, để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Trái Tim Mẹ, Bề trên giáo phận cũng cổ võ các cha xứ nên khuyến khích các giáo hữu năng đọc những “kinh kính Mẫu Tâm đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội”.

——————

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

SỐ 7/1958

VIỆC TÔN SÙNG VÀ DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM MẸ 

1. Sự tôn sùng dâng mình cho Trái Tim Mẹ Maria đã phải đau xót và chẳng hể mắc tội Tổ tông, là Đức Chúa Giêsu mong muốn, như đã tỏ ra cho một trinh nữ nhân đức kia mới qua đời năm 1943, và là việc sẽ sinh nhiều ơn ích cho ta phần hồn phần xác, ta hết thảy chạy đến cùng Mẫu Tâm đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội.

2. Đức Giám mục ước ao cho sự tôn sùng và dâng mình cho Mẫu Tâm đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội được thực hiện trong cả Địa phận.

3. Cá nhân dâng mình trước và sớm để sửa soạn sự dâng xứ và dâng cả Địa phận

4. Đức Chúa Giêsu muốn việc dâng mình, nhất là dâng xứ và dâng Địa phận được sửa cẩn thận.

5. Những việc giúp sửa soạn là: đọc kinh cầu nguyện, hãm mình đền tội, xưng tội chịu lễ, cấm phòng và cải thiện đời sống.

6. Các cha nên khuyến khích các giáo hữu năng đọc những kinh kính Mẫu Tâm đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội, theo bản đính kèm theo đây.

7. Mọi người nên nhớ cầu cho kẻ có tội được ơn hối cải, cho thế giới được hòa bình, và Hội thánh được tự do.

Hà Nội, ngày 15-8-1958

T.L Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh

Bí thư

MẤY KINH MẪU TÂM ĐẦY KHỔ NÃO VÀ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI 

1. Ngợi khen Mẫu Tâm đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Cảm tạ Mẫu Tâm đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. (Ân xá: 100 ngày)

2. Lạy Trái Tim Mẹ Maria đã phải đau xót và chẳng hề mắc tội Tổ tông, xin cầu cho chúng con. (Ân xá 100 ngày).

3. Lạy Mẹ Maria, con dâng mình cho Trái Tim Mẹ đã phải đau xót và chẳng hề mắc tội Tổ tông xin Mẹ giấu con trong Trái Tim Mẹ. (Ân xá 100 ngày).

4. Ôi đau xót và chẳng hề mắc tội Tổ tông, Trái Tim Mẹ Maria, con kính lạy Trái Tim Mẹ, xin Mẹ đổ tâm tình Mẹ vào lòng mọi người, để chúng con biết đau đớn ghét tội, kính mến Chúa và yêu thương nhau.

    Lạy Trái Tim Mẹ Maria, đầy khổ não và vô nhiễm nguyên tội

    Xin thương cứu giúp chúng con luôn luôn phần hồn phần xác.

    Lạy Trái Tim Mẹ Maria, đã phải đau xót và không mắc phải vết nhơ, xin hằng gìn giữ và giúp đỡ các Linh mục tiến lên trên đường thánh thiện.

    Lạy Mẹ Maria, con dâng mình con cho Trái Tim Mẹ, đã phải đau xót và chẳng hề mắc phải Tổ tông, xin Mẹ giấu con trong Trái Tim Mẹ. (Ân xá 100 ngày).

5. Trái Tim Mẹ Maria Trái Tim đầy khổ não và vô nhiễm nguyên tội, xin ban cho kẻ có tội ơn hối cải và cho thế giới được hòa bình. (Ân xá 100 ngày).     

(Các ân xá trên đây do Đức Giám mục Hà Nội J.M. Trịnh Như Khuê ban ngày 15-9-1958).

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top