Thư chung số 1 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 22/7/1950

THƯ CHUNG SỐ 1

Ngày 22/7/1950

Juse Maria Trịnh Như Khuê, ơn Đức Chúa Lời và ơn Tòa Thánh, làm Giám Mục thành Sinao, thay mặt Đức Giáo Hoàng quản trị Địa phận Hà Nội, gửi lời kính thăm các Cha, các Thày, các dòng nam nữ, và các giáo hữu Địa phận Hà Nội được bình an trong Chúa Giêsu và Đức Mẹ.

Từ ngày Tòa Thánh ủy thác cho tôi coi sóc Địa phận Hà Nội, tuy tôi vẫn chìm đắm trong im lặng, nhưng ngay từ khi nhận trách nhiệm, tôi đã ôm vào lòng quí Tòa Thánh giao cho, đã muốn âu yếm giữ gìn và đã luôn đọc kinh cầu nguyện, làm lễ cho cả Địa phận.

Ý tôi muốn ở yên lặng cho đến khi đi thụ phong ở La-mã về, mới cất tiếng lên chuyện vãn với các đấng bậc thân yêu của tôi, vì tuy tình yêu muốn giao tiếp chuyện trò ngay, nhưng thân hèn mọn của tôi được ở trong yên lặng thêm phút nào, sung sướng thêm phút ấy, nên đã muốn đợi chờ lâu lâu.

Nay vì tình cảnh thay đổi, sự đi thụ phong La-mã bất tiện, tôi phải ở lại nhà, và được ở lại nhà cũng vui thích. Trong dịp thụ phong, tôi lại muốn làm một việc cần phải có sự hợp tác của các đấng bậc trong Địa phận, nên bó buộc tôi phải cất tiếng lên để tỏ ý định của tôi với mọi đấng bậc.

Chúng ta đang sống một thời kỳ đau thương, nhưng mong bình an, mà chẳng thấy bình an, đau khổ đủ thứ, đau khổ cả hồn, đau khổ cả xác. Trông cậy vào ai, nương tựa vào ai? Thiết tưởng đang đêm tối tăm, sự sáng soi cho nhân vật đỡ tối chỉ là mặt giăng êm ái dịu dàng. Tôi muốn nói với anh em về Đức Mẹ. Anh em đã thường nghe các thánh gọi Người là mặt giăng. Đức Mẹ đã thương cứu nhân loại, nhất là giáo dân, trong nhiều cơn gian nan khốn khó. Ngay hiện thời, chiến tranh đã lan tràn khắp thế, đã hoành hành dữ dội, mà có một dân bé nhỏ, có thể lâm nạn không kém dân khác, mà vì Đức Mẹ che chở, đã được bình an hạnh phúc: đó là nước Bồ Đào Nha. Muốn cho Địa phận ra cũng được chung phần phúc ấy, tôi đã quyết định ngay sau dịp tôi thụ phong, sẽ dâng Địa phận cho Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ.

Việc dâng mình cho Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, không phải là một việc người ta bầy đặt. Chính Đức mẹ hiện ra ở Fatima năm 1917 đã nài xin sự ấy, và hứa ban những ơn rất trọng cho ta, nếu vâng theo ý Người.

Lạ thay! dâng mình cho Trái Tim Đức Mẹ khó nhọc gì, công cán gì sự ấy! Ở đời, thường ai cũng muốn giao phó mình cho một người giầu sang quyền thế. Nhưng sự thực đã chứng tỏ: Đức Mẹ bênh vực cách riêng những ai phó mình cho Trái Tim Người. Ở đời, thường ai cũng âu yếm chăm nom những sự thuộc về mình, vì thế Đức Mẹ cũng chăm nom cách riêng những ai đã dâng mình cho Trái Tim Người, dù ta chẳng có công lênh gì. Nếu vậy, ta còn ngần ngại gì mà chẳng mau dâng mình cho Trái Tim Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng đã làm việc ấy rồi, đã dâng cả thế giới cho Trái Tim Đức Mẹ từ mấy năm nay.

Vì lẽ ấy, tôi định đến ngày 22-8-1950, lễ kính Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ, tôi sẽ dâng Địa phận cho Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ; lại để chứng tỏ lòng thành thực của tôi, tôi sẽ khấn hứa xây một nhà thờ kính dâng Trái Tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ. Đó là những việc cần phải có sự cộng tác hợp lực của các đấng các bậc trong Địa phận.

Vậy tôi muốn tổ chức việc ấy thế này:

1) Từ ngày 13 đến 22 tháng 8 dương lịch, sẽ làm tuần Cửu nhật dọn mừng lễ Trái Tim Đức Mẹ, và dâng Địa phận cho Người. Trong tuần, ban phép Chầu trọng thể các nơi có Mình Thánh, còn việc cầu nguyện, giảng giải, để tùy ý các Cha xếp.

2) Tuần Cửu nhật mừng lễ Trái Tim Đức Mẹ cũng trùng vào tuần Tam nhật dọn mừng lễ Đức Bà lên Trời.

3) Sáng ngày lễ Đức Bà lên trời, hồi 8 giờ, sẽ bắt đầu lễ nghi phong chức Giám Mục cho tôi ở nhà thờ chính Hà nội. Xin các giáo hữu chẳng những dọn mình mừng lễ, mà lại nhớ cầu cho tôi được chịu chức cho sốt sắng. Nhân thể, cũng xin nhắc các Cha đọc tên tôi là Josephô-Maria trong Canon lễ.

4) Chiều lễ Đức Bà lên Trời, sẽ đón rước tượng Đức Bà Fatima ở Hải phòng đến thăm Hà nội, và sẽ để Đức Mẹ ngự ở nhà thờ chính Hà nội đủ một tuần lễ để các giáo hữu đến kính viếng.

5) Trong dịp này, đâu có thể được, các Cha nên mở tuần cấm phòng cho giáo hữu.

6) Ngày 22, hồi 7 giờ, tôi sẽ dâng Địa phận cho Trái Tim Đức Mẹ, và thay mặt Địa phận, tôi hứa xây một nhà thờ kính dâng Trái Tim Đức Mẹ, đoạn sẽ làm lễ giữa giời (nếu có thể được) trên một khu đất rộng, có thể xây nhà thờ đã hứa làm kính dâng Trái Tim Đức Mẹ (nếu có thể được).

7) Lễ đoạn, sẽ để lại tượng Đức Mẹ trên khu đất, các hội đoàn sẽ thay phiên đến cầu nguyện lót ngày. Chiều sẽ rước về nhà thờ chính chầu tạ ơn.

8) Các xứ phải hợp với Đức Giám Mục mà dâng Địa phận. Còn sự dâng riêng xứ, tôi để tùy ý các Cha Xứ, làm hay không, ngày này hay ngày khác, tùy ý, vì sự dâng phải tự do, và của dâng tự do mới quí.

9) Khi dâng xứ, các Cha có thể dùng mẫu sau đây tôi đã dùng mà dâng xứ Hàm Long (22-8-1948). Muốn dọn kinh mới cũng được, nhưng phải xin đấng có quyền kiểm soát trước khi đọc.

10) Mọi người sẽ ra sức ăn ở theo ý nghĩa sự dâng, là ăn ở cho xứng con riêng của Trái Tim Đức Mẹ, và cầu nguyện, cộng tác đủ mọi cách cho việc xây nhà thờ đã khấn hứa chóng hoàn thành.

Tôi hi vọng các đấng bậc sẽ vui lòng cộng tác vuối tôi để làm đẹp lòng Đức Mẹ. Đức Mẹ sẽ thương yêu phù hộ chúng ta cách riêng, chúng ta sẽ tránh khỏi nhiều gian nan, và sẽ được hưởng vinh phúc trên thiên đàng với Chúa và Đức Mẹ.

Kính chào các đấng bậc, và mong chóng đến ngày Cha con gặp nhau.

Hà Nội, ngày 22 – 7 – 1950 là ngày thứ VII trong tuần

M. Khuê

Vic. apost. de Hanoi

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top