Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Trong thông cáo ra ngày 16/7/1960, Bề trên Giáo phận xin các Cha giúp giáo hữu hiểu sự cảm ơn Chúa là một việc tốt lành và quan trọng nên làm luôn luôn. 

——————————-

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA TỔNG GIÁM MỤC

VỀ VIỆC CÁM ƠN THIÊN CHÚA

Số 11/1960

1. Xin các Cha giảng dạy Cha các giáo hữu hiểu sự cảm ơn Chúa là một việc tốt lành và quan trọng nên làm luôn luôn. Không cần đọc kinh cám ơn đã in trong sách kinh, đọc kinh khác, hay là thầm thĩ than thở đôi lời vắn tắt cũng được. Khi đọc kinh cám ơn đã in cuối bản kinh tối sáng, hãy chú ý đến điều nói trong kinh, chớ đọc bằng miệng mà không suy nghĩ gì, nhất là chớ coi kinh cám ơn ấy như một chiếc chìa khóa để khóa kinh lại, mà mình được ra về, vì thực sự ngoài lúc đọc kinh tối sáng, có thể đổi thứ tự mà đọc kinh ấy ở chỗ khác, hoặc đầu hoặc giữa ván kinh.

2. Khi đọc kinh tối sáng phải đọc kinh cám ơn như đã in trong sách kinh và theo thứ tự đã chỉ. Ngoài lúc đọc kinh tối sáng, có thể đọc kinh khác vắn hơn, để cám ơn Chúa, hay là để kết ván kinh, hay là để bế mạc cuộc họp, hoặc đọc chung lớn tiếng, hoặc đọc riêng cũng được, mà nhiều khi đọc thầm để tránh sự dài dợ sinh buồn chán, và có khi được lòng sốt sắng hơn.

3. Mấy kinh vắn có thể dùng vào việc đã nói ở số 2:

a/ Kinh sáng danh, hoặc đọc một lần, hoặc đọc ba lần, ai đọc ba lần mà có ý cảm tạ Chúa vì những ơn lành đã ban cho Đức Mẹ thì được ân xá 500 ngày. Nêu đọc cả tháng, được lĩnh một ơn đại xá.

b/ Kinh trông cậy, với ba câu lạy. Nếu đọc kinh trông cậy theo bản dịch mới, gọi là kinh “Nấp bóng Mẹ” thì mỗi lần được ân xá 5 năm, nếu được cả tháng thì được lĩnh ơn đại xá.

c/ Kinh “Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng tôi cảm tạ Chúa vì mọi ơn lành Chúa ban. Chúa là Đấng hằng sống hằng trị đời đời” Amen.

d/ Kinh “Kính lạy Ba Ngôi Cực Thánh, ngợi khen Chúa, sáng danh Chúa, cảm tạ Chúa cho đến muôn đời”. Ân xá 500 ngày, đọc cả tháng được lĩnh một ơn đại xá.

e/ Kinh: Tôi cám ơn Chúa cả đã dựng nên tôi và cho tôi được làm người có linh hồn hằng sống, đã sai Con một mình xuống thế làm người chịu nạn chịu chết chuộc tội tôi, đã cho tôi biết cùng theo đạo Chúa Giêsu, trong Hội thánh công giáo, đã ban Cha tôi muôn vàn ơn lành phần hồn phần xác kể chẳng xiết. Tôi cám ơn Chúa hết lòng, và tôi ước ao được lên thiên đàng hợp cùng các Thánh để cám ơn, ngợi khen Chúa cho đến muôn đời. Amen.

Trong thành phố Đức Mẹ.

Lễ Đức Mẹ Camelô (16/7/1960)

T. L Đức Giám mục

J. Nguyễn Ngọc Oánh

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top