Thư chung số 8 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 19/6/1951

Trong thư chung số 8, soạn thảo ngày 19/6/1951, Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê mời gọi các linh mục và giáo hữu thiết lập hội ĐẠO BINH ĐỨC BÀ MARIA (LEGIO MARIA) – một hội đoàn quy tụ “những người giáo hữu, hợp nhau thành một đạo binh, dưới quyền chỉ huy của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, để phụng sự Giáo hội trong cuộc chiến đấu với thế tục và ma quỷ”

THƯ CHUNG SỐ 8

Ngày 19/6/1951

Juse Maria TRỊNH NHƯ KHUÊ, ơn Chúa và ơn Toà Thánh làm Giám mục biểu hiệu Sinao, thay mặt Đức Giáo Hoàng, quản trị địa phận Hà Nội, gửi nhời thân ái chào các Cha, các Dòng nam nữ, các Thày và toàn thể giáo hữu địa phận Hà Nội.

Kính các cha!

Tôi gửi các cha bản lược dẫn về ĐẠO BINH ĐỨC BÀ MARIA để giúp các cha phải thu xếp thế nào khi muốn lập Đạo binh. Tôi mong ước cho đạo binh thành lập khắp nơi. Tuy chúng ta đã có nhiều hội đoàn giúp việc giảng đạo, nhưng thiết tưởng Đạo binh Đức bà là một tổ chức không thừa mà lại xứng hợp cho chúng ta  lắm. Đạo binh vừa hăng hái vừa kỷ luật. Hăng hái, vì Đạo binh thẳng nhặt đòi các quân binh phải làm việc nhiều, không được lười biếng, không được nản lòng lùi bước trước một khó khăn nào. Kỷ luật, vì Đạo binh rất vâng phục quyền bính, không nhận ai hay làm việc gì trái ý cha xứ hoặc đấng Bề trên địa phận. Đạo binh đòi quân binh phải tập đức khiêm nhường cách riêng theo gương Đức Mẹ. Một điều riêng làm cho đạo binh thành công là đạo binh mến Đức Mẹ và xem ra Đức Mẹ cũng thương yêu phù hộ Đạo binh cách riêng.

Tôi đi nhiều nơi, thấy một ít người phản đối không muốn lập Đạo binh; nhưng không thấy một nơi nào đã thành lập Đạo binh, mà không khen ngợi ca tụng Đạo binh. Có đấng đã nói với tôi rằng: họ phản đối Đạo binh, vì họ chưa lập Đạo binh; họ cứ thử lập đi, họ sẽ yêu thích… Nhất là tôi đã nghe nhiều đấng có thẩm quyền khen ngợi Đạo binh lắm.

Vì thế xin các Cha để ý đến việc này: xem xét kỷ luật Đạo binh; giục bổn đạo cầu nguyện, nhất là lần hạt xin Đức Mẹ giúp lập Đạo binh. Điều cần thiết hơn cả là phải thực đúng Đạo binh, không phải chỉ mang tên mà thôi, phải cản thận giữ luật Đạo binh. Vì thế cần phải học cho kỹ tôn chỉ và kỷ luật đạo binh. Bản lược dẫn đính theo đây chỉ mới giúp các cha một vài ý kiến chính, còn phải đọc thủ bản đạo binh, phải bàn hỏi những người đã lập đạo binh, hoặc những người đã làm quân binh từ lâu. Cũng đừng quên xin phép trước khi lập, vì Đạo binh trọng kỷ luật, thích sự khiêm nhường, vâng phục quyền bính. Trong địa phận Hà Nội, các giấy tờ về Đạo binh, phải qua toà Giám mục, vì đã nhận điều khiển Đạo binh trong cả Địa phận.

Tôi tin chắc Đạo binh lập trong xứ nào cũng sẽ làm ích nhiều cho các linh hồn. Và tôi chúc xứ nào cũng có Đạo binh Đức Bà. Xin Đức Mẹ là Nữ vương Đạo binh chúc lành cho mọi đấng bậc.

Hà Nội, ngày 19-6-1951

+ Jos. M. KHUÊ

Vic. Apost.

LƯỢC DẪN VỀ ĐẠO BINH ĐỨC BÀ MARIA

(Legio Mariae)

(Phụ theo thư chung số 8)

1. Đạo binh Đức Bà Maria là gì?

Đạo binh Đức Bà Maria là hội những người giáo hữu, hợp nhau thành một đạo binh, dưới quyền chỉ huy của Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, để phụng sự Giáo hội trong cuộc chiến đấu với thế tục và ma quỷ.

Đạo binh Đức Bà Maria theo đuổi mục đích tôn sùng Đức Mẹ một cách chân thành đầy đủ và nhờ lòng tôn sùng ấy giúp người hội viên thánh hóa mình và lo việc tông đồ, chiến thắng ma quỷ, thế tục, mở nước Chúa cho có hiệu quả hơn.

Sở dĩ hội nhận danh từ “ĐẠO BINH” là cốt để nhắc nhủ cho người giáo hữu nhập hội luôn luôn nhớ mình là người lính của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, phải hoạt động, phải chiến đấu không ngừng. Vì thế tất cả những hội viên đều mang tên “quân binh”, và quan tướng của họ là Đức Nữ Đồng Trinh Maria. Họ sẽ theo gương quan tướng, tập nhịn nhục, phục tùng, dịu dàng, thánh thiện; nhất là họ cố gắng cách riêng để nên giống Đức Mẹ trong đức khiêm nhường, tin cậy nơi Chúa, những nhân đức mà Đức Mẹ đã thực hành một cách lỗi lạc hơn cả.

2. Gốc tích

ĐẠO BINH ĐỨC BÀ MARIA khởi lập từ chiều ngày 7 tháng 9 năm 1921, tại thành phố Dublin, nước Ái-nhĩ-lan, do mấy người phụ nữ lao động. Họ bất ưng hẹn nhau hội họp để tìm cách làm đẹp lòng Đức Mẹ; họ không ngờ mình khởi lập Đạo binh…Sau nhiều trở ngại. Đạo binh đã được các đấng cầm quyền trong Giáo hội ưng nhận, lại nhờ có Chúa và Đức Mẹ phù giúp, nên ngày nay đã lan rộng khắp nơi. Riêng ở Địa phận Hà Nội, cuộc hội họp đầu tiên của Đạo binh Đức Bà Maria vào ngày lễ Chúa Giêsu Vua, ngày 26-10-1947 tại xứ Hàm Long. Đạo binh hiện đang sửa soạn có nhiều tiểu đội ở những nơi khác nữa…

3. Tổ chức

Trước hết Đạo binh có những tiểu đội (præsidium) nghĩa là nhóm quân binh, từ 4 đến hai chục người, gồm một đội trưởng, một phó đội trưởng, một thư ký, một thủ quỹ, một cha Giám đốc do các Bề trên trong Giáo hội cử và ít nhiều quân binh.

Vào Đạo binh phải có ít là 18 tuổi, họp thành những tiểu đội, hoặc riêng nam nữ, hoặc chung. Dưới 18 tuổi, có thể vào những tiểu đội dự bị, gọi là tiểu đội thiếu niên. Trong những tiểu đội hạng này, người đội trưởng phải đủ 18 tuổi và rất nên có người đủ 18 tuổi làm phó đội phụ giúp.

Khi trong một nơi, một khu vực, như một thành phố, một xứ đã có nhiều tiểu đội, thì Đạo binh đặt một hội đồng để chỉ huy những tiểu đội ấy; Hội đồng đó gọi là CURIA. Một địa phận đã có nhiều Curia sẽ có một COMITIUM và nhiều comitia trong một nước sẽ có một SENATUS chỉ huy. Trên các senatus có CONCILIUM LEGIONIS chỉ huy toàn thể ĐẠO BINH ĐỨC BÀ MARIA. Trụ sở Concilium hiện nay ở Dublin, tỉnh tổ của Đạo binh Đức Bà Maria.

Đạo binh gồm có hai hạng quân binh: quân binh hoạt động và quân binh phù tá. Quân binh phù tá là những người vì lý do chính đáng, không thể góp phần trong những hoạt động của tiểu đội được, họ chỉ có thể cộng tác bằng lời cầu nguyện theo ý Đạo binh và với Đạo binh… Còn quân binh hoạt động là những chiến sỹ của Đạo binh, chẳng những dùng lời cầu nguyện, mà còn dùng hết những hoạt động khác tùy tài lực, để giúp việc mở nước Chúa trong khu vực chỉ định cho họ.

4. Hoạt động

Đạo binh vì đã nhận Đức Mẹ chỉ huy, nên không ngại khó khăn, không thoái thác một việc gì có thể làm ích cho các linh hồn: viếng các nhà thương, úy lạo các tù phạm, thăm viếng các gia đình, truyền bá sách báo công giáo, theo đuổi các công cuộc tông đồ… Nhưng Đạo binh không làm phúc tiền của và cũng không quyên tiền người ngoài.

Một trong những hoạt động Đạo binh chú trọng hơn cả là thăm viếng các gia đình. Các quân binh từng hai người, đi thăm tại nhà như thế, theo chỉ thị của cha Giám đốc, đội trưởng để gây ảnh hưởng, để nâng đỡ, để chinh phục linh hồn cho Chúa. Và những cuộc thăm viếng như thế rất dễ sinh hiệu quả hơn những cuộc giảng khuyên công cộng.

Đạo binh buộc quân binh hoạt động phải làm việc tông đồ mỗi tuần mấy giờ và phải đến dự hội hằng tuần; đến họp đúng giờ, không được họp lâu quá một giờ rưỡi, cũng không được họp ít quá không đủ một giờ. Chương trình buổi họp theo thứ tự sau đây:

1. Kinh khai mạc (Xem bản kinh riêng của Đạo binh)

2. Lần hạt năm chục

3. Đọc sách đạo đức

4. Đọc biên bản buổi họp trước

5. Tường thuật công việc tuần vừa qua

6. Đọc kinh Catena

7. Mấy lời khuyên của cha Giám đốc

8. Quyên tiền kín

9. Chia công việc

10. Kinh bế mạc

11. Cha Giám đốc ban phép lành

Những buổi bọp như thế phải làm chung quanh một bàn đã dọn thành bàn thờ của đạo binh: chính giữa có tượng Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội (theo kiểu tượng ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ) và có hoa nến đặt hai bên tượng.

Những buổi họp ấy có mục đích giúp quân binh lự tu luyện, và nâng đỡ thôi thúc kiểm soát, chỉ dẫn quân binh trong công cuộc tông đồ.

5. Cờ hiệu

Đạo binh cũng có cờ hiệu riêng và cứ hiệu đó phỏng theo cờ hiệu của những đạo quân viễn chinh La mã đời xưa: trên cùng là hình chim câu, biểu hiệu Chúa Thánh Thần, dưới là một bảng có hàng chữ Legio Mariae (đạo binh Đức Bà) dưới nữa có hình Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội, rồi có cán cắm trên hình quả địa cầu.

Đạo binh nhận cờ hiệu ấy vì tin rằng việc chinh phục thế giới cho Chúa là công việc của Chúa Thánh Thần, có Đức Mẹ cộng tác và Đạo binh đã tình nguyện góp phần trong công cuộc chinh phục ấy.

6. Thiết lập Đạo binh Đức Bà

Muốn lập một tiểu đội Đạo binh Đức Bà phải làm những gì?

Phải làm những việc sau đây:

1. Phải tìm để hiểu biết Đạo binh Đức Bà; muốn thế phải đọc cuốn thủ bản của Đạo binh, những tờ bướm có mục đích tuyên truyền của Đạo binh.

2. Tìm trong khu vực ta lấy một số người có thiện chí, nhất tâm thử bắt đầu công cuộc ấy. Lúc đầu, chỉ cần 4 người cũng đủ; miễn là những người có một đời sống tốt lành, sẵn sàng tuân giữ những gì một quân binh gương mẫu phải giữ. Đừng quá chú trọng tìm nhiều người, nhất là lúc đầu ít cũng không sao, miễn là tốt. Ngay buổi họp đầu đã có thể chia việc, với tính cách lâm thời, cho 4 người: đội trưởng – phó đội – thư ký – thủ quỹ…

Mỗi tiểu đội sẽ nhận một danh hiệu riêng của Đức Mẹ, như: tiểu đội Đức-Mẹ chỉ bảo đàng lành — Tiểu đội Đức-Mẹ lên trời — Đức Mẹ hằng cứu giúp, V. V…

3. Nhưng trước khi tiểu đội hoạt động, cần phải có phép của những thẩm quyền sau đây:

a) Của Đức Giám mục, nếu trong địa phận chưa có Đạo binh Đức Bà.

b) Của cha chính xứ, nếu là một tiểu đội thuộc xứ – hoặc giả muốn lập những tiểu đội liên xứ (tiểu đội gồm nhiều xứ) lại cần phải được Đức Giám mục địa phận chuẩn y nữa.

c) Của Đạo binh Đức Bà, nghĩa là của cấp trên trong địa hạt tiểu đội muốn thành lập (hoặc curia, hoặc comitium, senatus, concilium.)

Những thẩm quyền nói trên thường sẵn sàng cho một nhóm người đã xin phép như thế được thử trong một thời hạn. Khi đã được phép thử hoạt động, phải theo đúng mẫu mực, nghi thức chỉ định của Đạo binh ngay.

Đừng nản lòng vì những khó khăn trở ngại sẽ gặp, nhất là trong buổi ban đầu. Ta đừng nên quên chân lý này: một công cuộc thiêng liêng, hữu ích thì thường gặp lắm trở ngại. Ta không nên quá quan tâm đến những trở ngại, những khó khăn ấy: trái lại hãy nhìn thẳng vào mục đích của ta: Đạo binh xây dựng trên nền tảng cầu nguyện; Đạo binh tận tụy với các linh hồn; Đạo binh là công cuộc của Đức Mẹ, đấng đã nêu cao gương mẫu khiêm nhường, nhận biết mình tài hèn đức nhỏ, nhưng đã không từ chối một việc gì với Chúa, đã đặt lời “Này tôi là người bầy tôi của Thiên Chúa” để làm phương châm cho tất cả mọi công việc lót đời Người. Với tâm tình ấy, ta sẽ có đủ can đảm đi tới đích, có những tiểu đội nhiệt thành sốt sáng, xứng đáng làm quân binh Mẹ trên trời của chúng ta.

4) Sau một thời kỳ thử, lâu chóng tùy trường hợp, ta sẽ xin cho tiểu đội được sát nhập. Cố nhiên để được nhận sát nhập, tiểu đội trong thời kỳ thử đã phải tỏ ra tận tụy theo đúng tinh thần và phương pháp của Đạo binh, và chính cấp trên có thẩm quyền đã nhận rõ như thế.

Một khi được sát nhập rồi, tiểu đội của ta được chính thức gia nhập hãng ngũ Đạo binh Đức Bà, được thông phần những lời cầu nguyện, những công trạng của hết những quân binh khắp thế giới đang chiến đấu dưới cờ của Mẹ trên trời.

Từ ba tháng sau khi được sát nhập, bắt đầu có những cuộc tuyên hứa của từng quân binh. Cha giám đốc có thể nêu gương tuyên hứa đầu tiên, nhưng không bó buộc ngài phải tuyên hứa.

Từ lúc được sát nhập, mỗi khi hội họp đạo binh, được để trên bàn thờ đạo binh một cờ hiệu nhỏ.

Như thế là ta đã có một tiểu đội Đạo binh Đức Bà. Ta hãy hăng hái làm việc dưới bóng cờ Mẹ ta, để có nhiều tiểu đội khác sẽ chỗi dậy, cùng ta hoạt động để chinh phục các linh hồn cho Chúa và Đức Mẹ.

Imprimatur. Hanoi 19-6-1951

+ Jos. M. KHUÊ

Vic. Apost.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Lên đầu trang