Thư chung số 4 của Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê ngày 10/3/1951

Ngày 10/3/1951 Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Như Khuê đã viết thư quyết định mở năm toàn xá trong địa phận, đồng thời hướng dẫn giáo hữu những việc cần phải làm để xứng đáng lĩnh nhận ơn toàn xá.

THƯ CHUNG SỐ 4

ƠN TOÀN XÁ – ĂN NĂN ĐỀN TỘI

HÃM MÌNH ÉP XÁC

Giuse Maria TRỊNH NHƯ  KHUÊ, Giám mục biếu hiệu Sinao, thay mặt Đức Gláo Hoàng, quản trị địa phận Hà Nội gửi nhời thân ái chào các Cha, các Thày, các Dòng nam nữ các giáo hữu địa phận Hà Nội, và khẩn khoản cầu chúc bình an cho mọi người.

Anh em thân mến!

Tôi sung sướng báo tin từ nay anh em có thể lĩnh ơn Toàn xá. Năm Thánh đã bế mạc cuối năm 1950. Từ đó các giáo hữu ở La Mã hay đến La Mã không còn được lĩnh ơn Toàn xá ở La Mã nữa. Nhưng ngoài La Mã khắp thế giới, chúng ta lại được lĩnh ơn Toàn xá cho đủ một năm, từ ngày 1-1-1951 đến 31-12-1951. Tuy ơn Toàn xá cho toàn thể thế giới đã mở từ ngày đầu năm nay, nhưng có một điều kiện tùy thuộc sự quyết định của Bề trên địa phận, nên bao lâu Đức Giám mục chưa quyết định thì giáo hữu trong địa phận chưa thể lĩnh ơn Toàn xá.

Hôm nay tôi quyết định điều ấy là chỉ các nhà thờ phải viếng, như thế là mở ơn Toàn xá trong địa phận. Tôi mong mọi người sẽ tận tụy lĩnh ơn Toàn xá nhiều lần và nhất là lĩnh cho đầy đủ ơn Toàn xá.

Muốn lĩnh ơn Toàn xá phải làm 4 việc sau đây xưng tội – chịu lễ – viếng nhà thờ – đọc kinh theo ý Đức Giáo Hoàng.

Xưng tội – Phải xưnq tội nên: Muốn lĩnh ơn Toàn xá bao nhiêu lần, phải xưng tội bấy nhiêu lần, và không được kể sự xưng tội mỗi năm một lần theo luật Giáo hội vào số những lần xưng tội để lĩnh ơn Toàn xá.

Chịu lễ – Phải chịu lễ nên: Muốn lĩnh ơn Toàn xá mấy lần, phải chịu lễ bấy nhiều lần, lại cũng như việc xưng tội, không được tính việc chịu lễ trong mùa Phục sinh vào số những lần chịu lễ để lĩnh ơn Toàn xá.

Viếng nhà thờ đã chỉ – Nếu có đủ nhà thờ, sẽ viếng 4 nhà thờ. Khi không đủ, sẽ viếng đủ 4 lần trong nhà thờ đã chỉ. Và có thể trong một lúc, ra khỏi nhà thờ rồi lại vào viếng lần khác ngay cũng được.

Vậy tôi chỉ định những nhà thờ phải viếng như sau đây:        

1. Khu vực Hà Nội: Gồm những xứ Nhà thờ lớn, Cửa Bắc, Hàm Long, Thái Hà, Kẻ Sét, Kẻ Bưởi. Các giáo hữu ở trong khu vực ấy phải viếng Nhà thờ lớn, các nhà thờ chính xứ Cửa Bắc, Hàm Long và Thá Hà.

2. Các xứ khác trong địa phận: Nhà thờ phải viếng là nhà thờ chính mỗi xứ và 3 nhà thờ khác do cha chính xứ thay mặt Bề trên chỉ định. Nếu không có đủ nhà thờ hoặc có mà xa cách nhà xứ quá nửa giờ đi bộ, hay giao thông còn khó khăn, thì cha xứ, không phải chỉ thêm cho đủ 3 nhà thờ, các giáo hữu có thể viếng cho đủ 4 lần trong 1, 2 hoặc 3 nhà thờ Bề trên và cha xứ đã chỉ cho mỗi xứ. Những nơi nhà thờ chính xứ không còn, hay xứ rộng quá, cần phải chỉ một nhà thờ khác thêm, hay là thay nhà thờ chính xứ, các cha xứ phải trình Bề-trên chỉ định. Các giáo hữu có thể sang xứ khác viếng nhà thờ đã chỉ cho đủ 4 nhà thờ, nhưng không buộc; riêng các giáo hữu khu vực Hà Nội không được bỏ Nhà thờ lớn để viếng một nhà thờ khác thay, vì Toà thánh muốn các giáo hữu, ít là những người ở gần hơn, đến viếng nhà thờ chính địa phận, nên tôi mong ước các giáo hữu trong địa phận sẽ đến viếng nhà thờ Chính tòa, và nên đến Hà Nội vào những dịp có mở tuần cấm phòng, đại phúc.

Đọc kinh theo ý Đức Giáo Hoàng: Mỗi khi viếng nhà thờ phải đọc 5 kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh, thêm một kinh Lạy Cha, Kính mừng, Sáng danh cầu theo ý Đức Thánh Cha, kinh Tin kính, 3 kinh Kính mừng với câu than “Nữ Vương ban sự bằng yêncầu cho chúng tôi”, kinh Lạy Nữ Vương, Tuy không bó buộc, nhưng Đức Thánh Cha khuyến khích các giáo hữu nên thêm kinh năm thánh chính Ngài đã soạn. Chúng ta dễ hiểu ý Đức Giáo Hoàng dạy đọc câu “Nữ Vương ban sự bằng yên, cầu cho chúng tôi”, vì hiện nay chúng ta đang trải qua một thời kì rất đáng lo ngại; chiến tranh thế giới lại có thể bùng nổ đưa nhân loại vào cảnh điêu tàn, có khi thảm hại hơn những thời kỳ đã qua. Còn kinh Lạy Nữ Vương cũng rất xứng hợp, vì Toà thánh mới tuyên bố tín điều Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời, làm Nữ vương trời đất, chúng ta ngợi khen và cậy nhờ quyền thế Người xin hoà bình cho nhân loại thì dễ có hy vọng hơn; Khi viếng nhà thờ, sẽ viếng bàn thờ để Mình Thánh, và nếu có bàn thờ Đức Mẹ hay tượng Đức Mẹ, sẽ đến trước bàn thờ hay tượng ấy mà đọc 3 kinh Kinh mừng, câu “Nữ vương ban sự bằng yên…” và kinh Lạy Nữ vương. Ta nên chú ý, lần này khác, vì xưa ngoài thành La Mã, các giáo hữu chỉ được lĩnh ơn Toàn xá hai lần. Nay được đặc ân lĩnh Toàn xá bao nhiêu lần tùy ý, nhưng phải làm hết các điều cần để lĩnh một ơn Toàn xá đã, rồi mới bắt đầu làm các việc khác để lĩnh ơn Toàn xá mới; cũng không buộc phải theo thứ tự nào, làm việc gì trước cũng được, miễn là khi làm việc sau cùng phải có ơn nghĩa cùng Chúa. Còn những đặc ân của các cha giải tội và những người ngăn trở, vì chưa nhận được sắc chỉ Toà thánh, tôi sẽ nói sau.

Đâu là những điều kiện cần thiết để được lĩnh ơn Toàn xá. Những điền kiện đó xem rất thường, nhưng muốn làm cho đầy đủ không phải là việc dễ và có rất nhiều người đã không chú ý đến điều khó khăn ấy là ăn năn hối cải.

Ăn năn hối cải là một việc bao hàm trong điều kiện xưng tội nên, lại cũng là mục đích chính của năm Toàn xá. Đức Giáo Hoàng đã tha thiết nhắc nhủ điều ấy và ước muốn chúng ta làm những tuần cấm phòng đặc biệt, xứng đáng với năm Toàn xá để lo cải thiện đời sống, lo tẩy rửa linh hồn cho trong sạch. Ta đừng quên rằng không cải thiện đời sống thì mục đích của năm Toàn xá không đạt được và cả chính ơn Đại xá ta cùng không thể hưởng được nữa. Đại xá là tha hết, nhưng Chúa dẫu nhân từ lân mẫn cùng không thể tha thứ một tội chính ta không hối hận và không quyết ý chừa bỏ. Như thế, một người chỉ trìu mến một tội mọn thôi cũng không trông lĩnh ơn Toàn xá được, và nữa, nếu cơ may lĩnh được ơn Toàn xá trong dịp này, lại không lo cải thiện đời sống lâu dài thì việc lĩnh ơn Toàn xá cũng không có ích lợi cho linh hồn mấy; linh hồn lại trở lại con đường tội lỗi cũ, vẫn mắc nợ nhiều trước mặt Chúa.

Ta phải lo lĩnh được đầy đủ ơn Toàn xá, nên cần phải quyết tâm hối cải. Tôi tha thiết nhắc các Cha lưu tâm tận lực giảng dạy con chiên hiểu biết điều này, nhất là liệu mở những tuần cấm phòng đặc biệt để giúp giáo hữu cải thiện đời sống. Trong các xứ các cha hãy tổ chức những cuộc cấm phòng đặc biệt như thế. Để các giáo hữu trong địa phận có thể thông công những kỳ cấm phòng đặc biệt tại các xứ lớn, tôi muốn các xứ ấy tổ chức những tuần cấm phòng trong những kỳ khác nhau: Xứ Nhà thờ lớn Hà Nội vào dịp lễ Phục sinh, Xứ Thái Hà vào dịp lễ Đức Mẹ hằng cứu giúp, Xứ Hàm Long dịp lễ Đức Mẹ lên trời,  Nhà thờ dòng thánh Đa-minh dịp lễ Mân côi, Xứ Cửa Bắc dịp lễ các thánh Tử-đạo, ngày 24-11 dương lịch, Xứ Nam Định dịp lễ Chúa Giêsu làm vua, Xứ Kẻ Sở dịp lễ Đức Mẹ chẳng mắc tội Tổ tông: và để cộng tác với các cha làm việc quan trọng ấy, tôi sẽ đến kinh lược các xứ nói trên trong những tuần cấm phòng như thế.

Anh em thân mến! Năm Toàn xá là thời kỳ có thể nói, ta dễ nhận được ơn Chúa, dễ được dùng công nghiệp Chúa, mà cần phải tận tụy làm một việc tính tự nhiên ta ngại ngùng là ăn năn hối cải; huống nữa ngoài năm Toàn-xá người giáo hữu càng không thể bỏ qua việc ấy, nếu ta muốn trung thành với ơn nghĩa Chúa. Có lòng hối cải thật, chúng ta phải hối hận và đền tội cũ, lại hãm mình dẹp xác để khỏi tái phạm và lo cải thiện đời sống, tiến bộ mãi cho tới chỗ hoàn hảo. Ăn năn đền tội, hãm mình dẹp xác tuy là hai nhân đức khác nhau, nhưng trong thực hành thường cũng là một việc và rất cần thiết. Linh hồn nào hiểu và gắng sức thực hành sẽ tấn tới. Và giây phút nào linh hồn ngừng bỏ việc hãm mình dẹp xác, tức là bắt đầu lùi lại trên con đường thiêng liêng vậy. Vì lẽ đó tôi muốn anh em chú trọng đến điều cần thiết ấy và hăng hái đem thực hành hai nhân đức trên để anh em lĩnh được đầy đủ ơn Toàn xá và có hy vọng sẽ sống một đời sống thánh thiện hơn. Việc hãm mình dẹp xác là một điều cốt yếu trong đạo Chúa Giêsu có mục đích đem linh hồn lên được tới Chúa. Như ta thấy, một nắm bông dù nhẹ, tự mình không thể bay bổng lên được, huống chi một hòn đá, một tảng đất. Tính xác thịt của con người còn bám chặt vào đất hơn thế nữa. Linh hồn ta Chúa đã dựng nên cho Chúa, vốn quy hướng về Chúa và đòi được Chúa: một khi ra khỏi xác, nếu linh hồn không được hợp với Chúa, đó là hình khổ ghê gớm nhất cho linh hồn. Nhưng bao lâu còn ở thế ta nhửng nhưng không thiết gì đến Chúa, vì bị xác thịt lôi kéo xuống đất, đam mê tạo vật như mình. Và hơn nữa, vết tích tội Tổ tông càng làm cho con người trở nên thấp kém hư hèn. Bởi đấy, các Thánh vì đã dẹp được xác, đã thắng được tính lăng loàn của mình, nên đã vượt được bản tính nhiên và say mê những sự trên trời. Đàng khác, không kể xác thịt ngăn trở ta trên con đường đến với Chúa, ta còn một trở lực lớn hơn nữa là lòng tự ái kiêu ngạo. Xác thịt khi chết là hết, nhưng đàng tự ái, tính kiêu ngạo dẫu bị thiêu đốt muôn đời trong hỏa ngục vẫn còn tồn tại.

Để cất bỏ những trở lực ấy, để gạt bỏ những cái cầm giữ ta lại với tạo vật, Chúa Giêsu vì muốn đem nhân loại trở về kết hợp với Thiên Chúa đã chuyên cần nhắc nhủ việc ăn năn đền tội, hãm mình dẹp xác. Ngay từ khi sửa soạn lòng người đón nhận Chúa, Chúa đã sai thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta, đấng tiền hô đến làm gương việc đã năn hãm mình và tuyên bố rõ ràng ngài có sứ mệnh giảng khuyên người đời hối cải. Còn chính Chúa Giê-su, trước khi giảng đã ăn chay bốn mươi đêm ngày và khi đi giảng đã luôn luôn nhắc tới việc hãm mình dẹp xác: “Nếu chúng con không ăn năn đền tội, tất cả chúng con sẽ hư đi… Nếu con mắt làm dịp tội cho con hãy khoét nó ném đi; nếu tay con làm dịp tội cho con, hãy chặt đi… Chỉ có kẻ mạnh, người gồng sức mới chiếm được nước trên trời… Ai muốn theo Ta, phải bỏ mình đi, vác thập giá mỗi ngày mà theo Ta…” Chúa đã dạy và Chúa đã nêu gương: Chúa đã chịu biết bao nỗi vất vả nhọc mệt và cuối cùng đã hy sinh chính mạng sống Chúa để đền tội nhân loại. Và dẫu Chúa đã tuyên bố “Ngày nào treo Ta lên, Ta sẽ kéo lôi mọi sự đến cùng Ta, thì cũng vẫn chưa đủ hoán cải được các Tông đồ, cùng chưa đủ kẻo lôi họ khỏi lòng trìu mến tạo vật, phải đợi đến công việc của Chúa Thánh Thần mới làm được cho các đấng nên những người mới. Xem thế ta thấy xác thịt nặng nề biết bao, cần phải có ơn Chúa với sức chiến đấu bền bỉ mớỉ trông nâng mình lên được.           

Ta cần phải nhận kỹ việc ăn năn đền tội, hãm mình dẹp xác can hệ cần thiết, nhưng đừng quá kinh sợ. Có người nghe nói việc hãm mình đã vội nghĩ ngay đến những việc ăn hay đánh tội của các thánh. Những việc như thế tuy là việc đáng mong ước, nếu Chúa thôi thúc ta làm, nhưng Chúa thường không đòi ta, và nhiều khi Chúa còn cấm, nếu những việc ấy có trở ngại cho việc phận sự của ta. Ta còn có bao nhiêu việc khác không khó quá, lại có giá trị rất nhiều trước mặt Chúa. Tỷ như cầm hãm trí khôn, lòng tự ái, tính kiêu ngạo, vui lòng chịu nén những sự khó Chúa gửi đến cho ta, chuyên cần làm việc phận sự mỗi ngày. Ở bàn giấy, nơi xưởng thợ, trong gia đình, ngoài đồng áng nếu ta làm công việc của ta đến nơi đến chốn, thường phải hy sinh nhiều, cố gắng nhiều; và những hy sinh ấy, những cỗ gắng ấy không phải chỉ trong một lúc, một ngày, mà là luôn luôn lót cả đời ta: đấy thật là một kho tàng quý giá giúp ta đền tội lập công và nên thánh thiện.

Anh em thân mến! Tôi mong ước anh em chú trọng đến việc ăn năn đền tội, hãm mình ép xác. Thời nào việc ấy vẫn cần, nhưng nhất là thời buổi này, thời buổi mà sự vô đạo tràn lan khắp nơi, loài người đang mê đắm gìm mình trong bùn nhơ tội lỗi. Những tồi tệ ấy đã đem lại cho loài người chúng ta những hình phạt ghê gớm và còn có thể ghê gớm hơn nữa. Hình phạt ấy Chúa nhân từ đổ xuống trên chúng ta để cảnh tỉnh chúng ta. Biết đâu những hình phạt thảm khốc đó chẳng phải do chính chúng ta đã gây nên một phần vì tội lỗi chúng ta cố ý liều mình phạm. Và chính Mẹ trên trời của chúng ta cũng đã phải lên tiếng kêu gọi chúng ta ở Fatima “Ta đến khuyên nài người giáo hữu cải thiện đời sống và cầu xin ơn tha thứ tội lỗi. Họ đừng còn phạm đến Chúa nữa, vì Chúa đã bị xúc phạm quá nhiều rồi”. Anh em thân mến, chúng ta đừng còn lưỡng lự nữa. Tình trạng thật cấp bách. Hãy nghe theo tiếng gọi tha thiết đó lo ăn năn thống hối, để làm nguôi cơn thịnh nộ Chúa công thẳng, để gạt bỏ hết mọi trở ngại trên con đường đi về cùng Chúa, để mở sẵn lòng ta đón rước Chúa, Chúa sẽ ở lại cùng ta và với Chúa, ta sẽ được mọi sự, thắng được mọi đối phương, hy vọng sẽ có thể đi tiến tới ngày một hơn trên con đường trọn lành và nhân đó cũng góp được phần trong công cuộc mưu hòa bình hạnh phúc chung cho nhân loại nữa.

Ước chi năm Toàn xá giúp ta đạt được nguyện vọng ấy. Đó là điều tôi tha thiết ước mong và khẩn cầu Chúa cho mọi người. Sau hết xin các Cha và mọi đấng bậc nhận chúc lành của tôi.

Hà Nội, ngày 10-3-1951

Giuse Maria TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top