Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – Năm 1959

logo duc hy khue

Hướng tới tháng Năm, tháng dành riêng để kính Đức Mẹ, trong thông cáo ra ngày 06/04/1959, Bề trên giáo phận ước mong các gia đình trong toàn giáo phận hãy tỏ bày lòng tôn kính Đức Mẹ bằng việc dâng gia đình cho Trái Tim Mẹ đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đồng thời, Đức Giám Mục cũng quy định từ nay trong Địa phận Hà Nội, tháng Đức Mẹ cũng là tháng Gia đình.

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO VỀ THÁNG NĂM, THÁNG ĐỨC MẸ, THÁNG GIA ĐÌNH

Số 19/1959

1. Ngày 1-5 sắp tới đã chỉ để cho các gia đình dâng mình cho Trái Tim Mẹ đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội, các gia đình mau mau sửa soạn chu đáo để dâng mình.

2. Ngày ấy mọi người trong gia đình sẽ xưng tội, chịu lễ, cũng nên dọn bàn thờ, có ảnh Đức Mẹ và hoa nến hẳn hoi. Đến giờ đã định hoặc sáng hoặc chiều hoặc tối, cả gia đình sẽ hội lại, đọc kinh dâng mình theo bản Tòa Giám mục gửi theo thông cáo này (muốn đọc kinh khác cũng được).

3. Qua ngày 1-5 rồi, gia đình nào đã dâng mình sẽ tiếp tục thi hành nghĩa vụ của gia đình đã dâng mình đối với Đức Mẹ, nhất là thi hành những điều chỉ dẫn trong số 4 sau đây: gia đình nào chưa dâng mình, nên thu xếp dâng mình trong tháng Đức Mẹ, và từ nay trong Địa phận Hà Nội, tháng Đức Mẹ cũng là tháng Gia đình.

4. Đức Giám mục đã nhận tháng Đức Mẹ là tháng gia đình, vì muốn rằng: trong tháng này, không kể việc cá nhân làm để kính Đức Mẹ theo tư cách cá nhân, mỗi gia đình sẽ làm việc kính Đức Mẹ theo tư cách gia đình, ví dụ cả gia đình sẽ làm việc kính Đức Mẹ trong nhà mình. Đức Giám mục cũng muốn rằng: Trong tháng này, chúng ta sẽ lo đến gia đình cách riêng, vậy chúng ta trông cậy Thánh Giuse là Đấng chúng ta mừng ngày đầu tháng Đức Mẹ, cậy trông Đức Mẹ là đấng chúng ta hát mừng kêu van lót tháng, nhất là ngày sau hết, là ngày Đức Mẹ làm Nữ Vương, chúng ta sẽ hết lòng kêu van Thánh Giuse, và Đức Mẹ giúp chúng ta học hiểu những điều liên hệ đến gia đình, thi hành những điều tốt lành đã hiểu biết, sửa lại những chênh lệch trong gia đình, để gia đình ta nên vườn hoa thơm dâng kính Đức Mẹ, và để giúp ta tới mục đích, mỗi gia đình sẽ lo làm việc Thánh Gia, suy ngắm gương lành của Thánh Gia, và ra sức bắt chước, lại cầu xin Thánh Gia phù hộ các gia đình. Vì những lẽ ấy, Đức Giáo Hoàng đã muốn gọi tháng Đức Mẹ là tháng Gia đình.

5. Đức Giám mục hy vọng rằng: Cái tên “Tháng Gia đình” sẽ nhắc nhủ và khuyến khích ta làm những việc đã nói trên, và Người cũng muốn rằng. Tên đó sẽ là di tích “Năm Đức Mẹ Hà Nội”.

6. Đức Giám mục cũng hy vọng rằng: Sự liên kết ý nghĩa gia đình với việc tôn sùng của tháng Đức Mẹ, và sinh ích lợi nhiều cho gia đình.

Hà Nội, ngày Lễ Truyền Tin 06 tháng 04 năm 1959

T.L Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh
Bí thư

 

KINH GIA ĐÌNH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM MẸ

Lạy Trái Tim đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội, lạy Mẹ Maria, chúng con kính lạy Trái Tim Mẹ, chúng con sung sướng ngắm xem và yêu mến Trái Tim Mẹ trong sạch tốt đẹp mọi đàng, nhưng chúng con rất nghĩ ngợi khi trông thấy gươm sắt đâm qua Trái Tim Mẹ

Trái Tim Mẹ đã không bao giờ mắc phải một vết nhơ tội lỗi, chẳng những vết nhơ bởi tội riêng mà lại vết nhơ bởi tội Tổ tông, Mẹ cũng không hề mắc.

Cớ sao Trái Tim đã phải đau đớn như gươm sắc đâm qua theo lời Thánh Simêon đã nói, và như gai nhọn chạm vào tư bề, như chính Mẹ đã tỏ ra cho ba em bé ở Fatima xem thấy?

Cớ sao sự ấy? Ấy là vì tội lỗi chúng con!

Lạy Mẹ, Chúa Giêsu muốn cho chúng con tôn sùng Trái tim Mẹ chẳng hề mắc tội Tổ tông, nhất là Người cho chúng con kính mến và biết ơn Trái tim Mẹ đã phải đau đớn vì chúng con. 

Lạy Mẹ chúng con cảm mến, chúng con ước ao kính mến Trái tim Mẹ một ngày một hơn. Chúng con dâng mình, dâng gia đình chúng con cho Mẹ, cho Trái tim đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội.

Chúng con hiểu biết sự dâng mình này sẽ mang lại cho chúng con nhiều ơn trọng, nhưng cũng đòi chúng con sống một cuộc đời xứng hợp với Người, với gia đình đã dâng mình.

Chúng con vốn thuộc về Chúa và Mẹ, chúng con không được làm sự gì trái ý Chúa và ý Mẹ, chúng con lại phải làm mọi việc theo ý Chúa và ý Mẹ.

Nhưng nay chúng con đã tự ý dâng mình cho Trái tim Mẹ, chúng con càng thuộc về Mẹ và càng ra sức sống theo ý Mẹ.

Lạy Mẹ xin giúp chúng con hằng sống theo ý Mẹ, làm mọi việc theo ý Mẹ, nhất là xin Mẹ đổ tâm tình Mẹ vào mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con được lòng khiêm nhường, lòng trong sạch, mến Chúa yêu người. Lòng đau đớn ghét tội, và vui lòng chịu mọi đau khổ vì Chúa, và các linh hồn như Trái Tim Mẹ.

Xin Mẹ ban cho gia đình chúng con được bằng yên hòa thuận, thương yêu nhau được lòng tôn sùng Thánh gia, và ra sức theo gương Thánh gia, nhất là trong sự cha mẹ ân cần coi sóc dạy dỗ con cái, và con cái ngoan ngoãn vâng lời chịu lụy cha mẹ.

Chúng con dâng cho Mẹ một hoa hồng mới nở là chúng con đang năng đọc hay là suy ngắm kinh Gia đình cũng như kinh Thánh gia. Đức Thánh Cha Pio XII chúng con đã soạn mấy tháng trước khi qua đời và ước ao cho chúng con đọc. Xin Mẹ giúp chúng con hiểu và thực hành những điều trong kinh ấy.

Chúng con tin chắc sự ấy sẽ làm ích cho gia đình chúng con, cho Tổ quốc chúng con, cho Hội thánh nữa. Amen.

Hà Nội, ngày Lễ truyền tin 06-04-1959

J.M. Trịnh Như Khuê

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top