Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – Ngày 15/6/1959

Trong thông cáo ra ngày 15 tháng 6 năm 1959, Bề trên giáo phận mời gọi các giáo hữu trong mừng lễ Đức Mẹ Thăm viếng (ngày 02/7), Lễ Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ (ngày 22/8), và Lễ bảy sự thương khó Đức Mẹ (ngày 15/9) là 3 lễ quan trọng nhắc lại những mầu nhiệm quan trọng trong đạo và cũng là những ngày kỷ niệm các sự kiện quan trọng trong Địa phận.

———————————–

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC VỀ MẤY LỄ QUAN TRỌNG

Số 24/1959

1. Đức Giám mục ước ao từ nay trong cả Địa phận các giáo hữu chú ý mừng 3 lễ kể sau đây cho sốt sáng hơn, vì là những lễ nhắc lại những sự mầu nhiệm quan trọng trong đạo, lại là ngày kỷ niệm những việc quan trọng xảy ra trong Địa phận:

a) Lễ Đức Mẹ Thăm viếng ngày mồng 2 tháng 7, ngày kỷ niệm các Đấng giảng đạo đầu tiên đã đến Hà Nội;

b) Lễ Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ, ngày 22 tháng 8, ngày kỷ niệm Đức Giám mục dâng Địa phận cho Trái tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ;

c) Lễ bảy sự thương khó Đức Mẹ, ngày 15 tháng 9, ngày kỷ niệm sự Đức Giám mục dâng Trái tim sâu thẳm và vẹn sạch Đức Mẹ.

2. Để tiện cho giáo hữu, Đức Giám mục đã xin Tòa Thánh cho phép mừng 3 lễ ấy vào chủ nhật sau khi chính ngày lễ đã không gặp ngày chủ nhật và Tòa Thánh đã ưng ban cho như lời xin, là ban phép làm một lễ hát, một lễ đọc và 3 ngày lễ chủ nhật sau trong các nhà thờ thuộc về Địa phận.

3. Vì thế phải chữa và thêm vào lịch và ordo năm nay như sau này.

4. Đức Giám mục hy vọng bởi sự mừng các lễ này sốt sắng, Đức Mẹ sẽ ban nhiều ơn cho Địa phận và Người khuyên các Cha lo liệu để các giáo hữu thực hiện điều Người ước muốn.

Trong thành phố Đức Mẹ, ngày 15 tháng 6 năm 1959

T.L. Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh
Bí thư

CHUẨN BỊ TÂM HỒN MỪNG LỄ

1. Gần tới lễ Đức Mẹ Hà Nội rồi, Đức Giám mục khuyên các giáo hữu để ý hơn đến sự dọn mình mừng lễ. Chúng ta sẽ sốt sáng kêu van Thánh Gioan Baotixita, người thứ nhất đã được ơn bởi Đức Mẹ thăm viếng, Thánh Giuse Quan Thầy nước Việt Nam, thánh Phanxicô Xavie, thánh Têrêsa Hài Đồng Giê su, Quan thầy các địa phận truyền giáo, các thánh tử vì đạo Việt Nam, con yêu dấu của Đức Mẹ Hà Nội, và hết các thánh cầu bầu, giúp đỡ ta mừng lễ này cho sốt sáng và ích lợi hết sức .

2. Đức Giám mục khuyên từ nay cho đến hết lễ, các giáo hữu sẽ năng lần hạt Mân Côi, ngắm năm sự vui, để suy ngắm sự Đức Mẹ đi thăm Bà Thánh Isave.

3. Ai lần hạt như vậy trước Mình Thánh thì mỗi tràng năm chục được lĩnh một ơn đại xá, miễn là đã chịu lễ.

4. Nếu ai viếng nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội từ trưa ngày mồng 1 đến hết ngày mồng 2 tháng 7 năm 1959, thì mỗi lần được được lĩnh một ơn đại xá. Mỗi lần viếng phải đọc 6 kinh Lạy Cha, 6 kinh Kính mừng, 6 kinh sáng danh, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng , lại phải xưng tội chịu lễ như thường lệ.

Hà Nội, trong thành phố Đức Mẹ

Ngày lễ thánh Gioan Baotixita 24/6/1959

T.L Đức Giám mục

Jos Nguyễn Ngọc Oánh
Bí thư

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top