Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – Năm 1959

Trong ba thông cáo số 7/8/10 năm 1959, Bề trên giáo phận ước ao mọi thành phần dân Chúa bày tỏ lòng tôn sùng Đức Mẹ, đặc biệt là trong thời gian khai mạc năm Đức Mẹ riêng của Địa phận. Đức Giám mục xin mọi người chú ý đến những tiếng: “Chúng ta sẽ tỏ lòng kính mến trông cậy kêu van Đức Mẹ cách riêng, và hơn hết các năm về trước”, và ra sức thực hiện điều đó. Ngoài ra, ngài cũng ước ao trong năm Đức Mẹ riêng này, các giáo hữu năng thầm thì kêu van rằng: “Đức Mẹ Việt Nam cầu cho chúng tôi”, “Đức Mẹ Hà Nội cầu cho chúng tôi”. Bên cạnh đó, Đức Giám mục cũng cổ võ các giáo hữu siêng năng làm các việc đạo đức khác để tỏ bày lòng yêu mến Đức Mẹ như: lần hạt, rước kiệu Đức Mẹ, dâng mình cho Trái Tim Mẹ và học hỏi các tài liệu về Đức Mẹ.

logo duc hy khue

TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO CỦA TÒA GIÁM MỤC HÀ NỘI

THÔNG CÁO VỀ BẾ MẠC NĂM ĐỨC MẸ HÀ NỘI

Số 7/1959

1. Đức Giám mục ước ao các xứ làm tuần chín ngày từ 10 đến 18 tháng 2 năm 1959 để bế mạc năm Đức Mẹ Lộ Đức, và khai mạc năm Đức Mẹ riêng của Địa phận, trong tuần chín ngày được phép chầu trọng thể và được làm lễ ban chiều khi có đông người. Khi cần cũng được hai lễ, miễn là có đông người: magnus concursus populi. (Đặc quyền Tòa Thánh ban ngày 4-2-1957).

2. Năm Đức Mẹ riêng của Địa phận từ 18-2-1959 đến 18-2-1960. Trong năm Đức Mẹ riêng này, chúng ta sẽ dâng mình, dâng gia đình, dâng xứ, dâng Địa phận cho Trái Tim Mẹ đầy khổ não và Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta sẽ tỏ ra lòng kính mến, trông cậy, kêu van Đức Mẹ cách riêng, và hơn hết các năm về trước. Chúng ta trông cậy vững vàng Đức Mẹ sẽ thương ban cho chúng ta những ơn rất trọng.

3. Đức Giám mục xin mọi người chú ý đến những tiếng: “Chúng ta sẽ tỏ lòng kính mến trông cậy kêu van Đức Mẹ cách riêng, và hơn hết các năm về trước”, và ra sức thực hiện điều đó.

4. Đức Giám mục ước ao trong năm Đức Mẹ riêng này, các giáo hữu năng thầm thì kêu van rằng: “Đức Mẹ Việt Nam cầu cho chúng tôi”, “Đức Mẹ Hà Nội cầu cho chúng tôi”.

5. Đức Giám mục định rằng: từ nay sẽ nhận tượng Đức Mẹ ở quảng trường Nhà Thờ Lớn Hà Nội, cũng là ảnh đã in ở bìa lịch Hà Nội năm 1959 là ảnh Đức Mẹ Hà Nội.

6. Ảnh Đức Mẹ và câu than: “Đức Mẹ Hà Nội cầu cho chúng tôi” sẽ là di tích năm Đức Mẹ riêng này.

7. Đức Giám mục sẽ hợp ý cầu nguyện với các Đấng bậc và xin các Đấng bậc cầu nguyện cho Người nữa.

Hà Nội, ngày 24-1-1959.

T.L Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh. Bí thư

THÔNG CÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI NĂM ĐỨC MẸ HÀ NỘI

Số 8/1959

Đức Thánh Cha đã truyền kéo dài năm Đức Mẹ Lộ Đức đến tháng 12 năm 1959, và đã truyền dịch lễ Đức Mẹ Hiện Ra ở Lộ Đức ngày 11 tháng 2 xuống 12 tháng 2 năm 1959. (Năm nay mà thôi).

Hà Nội, ngày 27-1-1959

T.L. Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh. Bí thư

THÔNG CÁO VỀ VIỆC TÔN SÙNG ĐỨC MẸ

Số 10/1959

1. Nhắc lại một lời trong thông cáo trước: “Đức Giám mục xin mọi người chú ý đến những tiếng: Chúng ta sẽ tỏ lòng kính mến cậy trông kêu van Đức Mẹ cách riêng, và hơn hết các năm về trước, và ra sức thực hiện điều đó”.

2. Trước hết ta hãy ra sức làm cho siêng năng sốt sắng những việc xưa nay quen làm để kính Đức Mẹ: Lần hạt Mân Côi, lần hạt 7 sự, lần hạt 63, giữ ngày thứ 7 đầu tháng, chịu lễ đền tạ, đi kiệu Đức Mẹ v.v… Rồi ra sức làm thêm việc lành khác, nhất là những việc kín đáo làm riêng.

3. Vì chúng ta dâng mình cho Trái Tim Mẹ đầy khổ não, chúng ta hãy chú ý đến sự lần hạt 7 sự các ngày thứ 7, ăn năn đền tội, dâng các sự khó hằng ngày cho Trái Tim Mẹ.

4. Học hỏi sâu rộng về Đức Mẹ. Các Cha nên theo sách lý đoán mà cắt nghĩa cho rộng hơn: cắt nghĩa cho giáo hữu hiểu ý nghĩa sự tôn sùng Trái Tim Đức Mẹ, ý nghĩa Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ.

5. Đọc các sách nói về Đức Mẹ, nên đọc và suy ngắm cuốn sách nhỏ “Lý tưởng tôi, Chúa Giêsu con Đức Bà Maria”.

6. Riêng các Cha, trong nốt năm Đức Mẹ, từ 18 tháng 2 năm 1959, đến hết ngày 18 tháng 2 năm 1960, các Cha sẽ đọc Orat Imperata pro re gravi de Corde Immaculalo B.M.V. (22 Aug. Đổi mấy tiếng như trong lễ Votiva). Bỏ Orat truyền cũ. Các ngày được làm lễ Votiva privata, các Cha nên làm lễ de Corde Immaculato B.M.V, trừ ngày thứ 7, cứ làm lễ de Maria in Sabbato như Ordo chỉ.

Hà Nội, ngày 2 tháng 2 năm 1959

Ngày lễ Đức Bà dâng Chúa Giêsu trong đền thờ.

T.L Đức Giám mục

Nguyễn Ngọc Oánh. Bí thư

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top