Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở thêm cơ sở đào tạo nhân sự giúp việc mục vụ chung trong địa phận, ngày 03/12/1902, Đức Giám Mục Phêrô Maria đã soạn thảo thư chung kêu mời các giáo hữu trong Địa phận rộng lòng chung tay đóng xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên.

———————————

KHUYÊN GIÁO VỀ GIÚP NHÀ TRÀNG HOÀNG NGUYÊN

Giám-mục Phêrô Maria Đông…

Vậy có một điều này làm cho Bề-trên lo lắng áy náy luôn, là xưa nay nhất là từ khi có nhiều nơi đi đạo, và đã lập nhiều xứ mới thì địa phận vẫn túng thiếu người giúp việc chung, năm nào cũng có nhiều ông xin kẻ giảng giúp mà Bề-trên không cho được vì không có đủ, nếu không liệu cách nào thì địa phận càng ngày càng túng về đàng ấy hơn, vì bây giờ ta chỉ còn một nơi là nhà tràng Hoàng Nguyên cho được hội dạy các chú học trò mà thôi.

 Thật sự ấy đáng tiếc vì chẳng phải là bởi thiếu người vào nhà thày, nhà tràng, vuối bổn đạo sẵn lòng dâng con cái, và các ông vẫn chịu khó nuôi nhiều người nhà, chỉ vì thiếu nơi thiếu nhà mà nhận học trò vào nhà tràng cho đông hơn, như năm ngoái và năm nay đã phải chịu phép giãn hơn 20 chú về vì không có chỗ ở. Vậy ta có muốn cho có đông kẻ giảng giúp việc về sau thì cần phải nhận thêm nhiều học trò vào nhà tràng trước đã, mà cho được nhận thêm học trò thì cần phải mở nhà tràng cho rộng hơn.

Song việc ấy là việc to tát, vì bây giờ phải tốn thêm cho được lấp ao đắp nền và làm nhà thêm, rồi về sau phải tốn thêm cho được nuôi học trò đã nhận lấy, sức nhà chung gánh một mình thì khó lòng lắm. Dầu vậy lẽ thì tôi không nói ra vì khi làm lại nhà tràng lý đoán các ông và con chiên đã ở hết lòng giúp nhà chung cách rộng rãi lắm lắm rồi, bây giờ lại xin lại khuyên giáo thì tôi sợ nặng tình chăng. Song le việc này cần kíp, mà năm nay nhà chung đã phải tốn phí thể nào các ông đã rõ, cho nên bất đắc rĩ tôi phải cậy các ông cho mọi người biết rằng: ai có thể dâng của giúp nhà chung trong việc ấy ngần nào, thì có công trọng trước mặt Đức Chúa Lời, mà nhà chung sẽ biết ơn cùng ra sức cầu nguyện lả nghĩa cho những kẻ dâng tiền của mở nhà tràng Hoàng Nguyên theo lối như đã cầu nguyện cho những kẻ đã giúp nhà tràng lý đoán như sau này:

Mỗi tuần một lần cho đủ 10 năm sẽ làm một lễ trong nhà thờ nhà tràng Hoàng Nguyên cầu nguyện chung cho những kẻ giúp về việc ấy; sẽ làm lễ thể ấy ngày thứ tư.

Các ngày thứ tư quanh năm cũng đủ 10 năm, các học trò đang ở nhà tràng sẽ lần hạt tối cầu cho các kẻ ấy nữa.

Còn sự được thông công các lễ làm và các lời cầu nguyện ấy, thì đã định chia từng bậc thể này:

Bậc I. Ai dâng 100 nguyên kể là được công trọng lắm, thì sẽ được thông công các lễ làm bấy nhiêu năm, tính cộng là 520 lễ.

Bậc II. Ai dâng 60 nguyên cũng kể là có công trọng, thì sẽ được thông công các lễ làm một tháng 3 lần, trong 10 năm cộng đủ 300 lễ.

Bậc III. Ai dâng 40 nguyên sẽ được thông công lễ chung một tháng 2 lần, trong 10 năm cộng là 210 lễ.

Bậc IV. Ai dâng 20 nguyên sẽ được thông công lễ chung một tháng 1 lần, trong 10 năm cộng là 120 lễ.

Bậc V. Ai dâng 10 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm 6 lần, trong 10 năm cộng là 60 lễ.

Bậc VI. Ai dâng 5 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm 3 lần, trong 10 năm cộng là 30 lễ.

Bậc VII. Ai dâng 2 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm một lần, trong 10 năm cộng là 10 lễ.

Bậc VIII. Ai dâng 1 nguyên hay là mấy hào thì sẽ được thông công tràng hạt năm chục các học trò lần các ngày thứ tư cho đủ 10 năm.

Đây tính bạc nguyên cho dễ hơn, song ai muốn dâng tiền kẽm cũng được.

Ai công đức tiền của về bậc nào, thì phải trình rõ ràng muốn chỉ sự làm lễ, sự cầu nguyện cho mình, hay là cho người nhà, hay là cho kẻ qua đời thể nào mặc ý.

Vậy thư này các ông phải rao trong bản xứ và chịu khó cắt nghĩa cho mọi người được hiểu.

Kẻ Sở mồng 3 Decembrê, là ngày lễ ông thánh Phanchicô Xaviê năm 1902.

                                     Phêrô Maria Vítvồ ký.

Các Bài Liên Quan

LƯỢC SỬ VỀ TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI

THỜI CÁC VỊ THỪA SAI

CÁC ĐỨC GIÁM MỤC

Về tấm bia chữ Hán trên mộ Đức cha François Pallu

François Pallu: Vị thừa sai nhiệt thành thánh thiện

Đức cha Jacques De Bourges – Giám mục Đại diện Tông tòa đầu tiên của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Đức cha Edme Bélot – Vị Giám mục Đại diện Tông Toà thứ hai của Địa phận Tây Đàng Ngoài

Công cuộc truyền giáo của hai Giám mục tiên khởi tại Giáo hội Việt Nam

Vị Tôi Tớ Chúa, Đức cha Pierre Lambert de La Motte, những thành quả truyền giáo và tiến trình xin phong thánh

CÁC TƯ LIỆU KHÁC

Thông Báo

Thông báo về việc thành lập Địa phận Nam đàng ngoài năm 1846

Thông báo năm 1887: Đặt cố chính Đông làm Vítvồ

Thông báo năm 1892: Về sự nhận việc coi sóc Địa phận

Rao sắc đặt Đức Cha phó và lập địa phận Xứ Đoài (Hưng Hoá)

Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài          

Thông báo năm 1902: Về việc lập địa phận xứ Thanh

Thông báo rao sắc đặt Đức cha phó Kính

Thông báo về Đức Cha phó Kính qua đời

Thông báo về việc xây dựng nhà thờ Kẻ Sở

Thông báo về sự làm tràng Lý đoán và nhà nguyện lại

Thông báo về những kẻ đã giúp nhà tràng Lý đoán

Thư Chung

Thư chung về tháng Mân Côi của Đức cha Phaolô Phước năm 1885

Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về những kẻ đã giúp nhà tràng Hoàng Nguyên

Thư chung về tháng Đức Bà của Đức cha Phaolô Phước năm 1870

Thư chung về việc lập hội giúp việc giảng đạo năm 1924

————————————

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH NHƯ KHUÊ

Các Thư Chung

Thư Chung Số 1

Thư Chung Số 2

Thư Chung Số 3

Thư Chung Số 4

Thư Chung Số 5

Thư Chung Số 6

Thư Chung Số 7

Thư Chung Số 8

Thư Chung Số 9

Thư Chung Số 10

Thư Chung Số 11

Các Thông Cáo Khác

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

60 năm ngày Thành phố Hà Nội được dâng cho Đức Mẹ

Thông cáo về cách dự Thánh Lễ và hát lễ trong nhà thờ

Thông cáo về việc giữ đạo – 15/2/1955

Thông cáo về việc tôn sùng và dâng mình cho Trái Tim Mẹ – 15/8/1958

Thông cáo chúc mừng Giáng Sinh – 12/12/1958

Thông cáo về năm Đức Mẹ Hà Nội – năm 1959

Thông cáo mừng các lễ kính nhớ sự thương khó Đức Mẹ – năm 1959

Thông cáo kỷ niệm 300 năm Tòa Thánh cử hai Giám mục đầu tiên sang Việt Nam – năm 1959

Thông cáo về tháng Năm, tháng Đức Mẹ, tháng Gia Đình – năm 1959

Thông cáo về Kinh Gia Đình cũng là Kinh Thánh Gia – 10/4/1959

Thông cáo về việc cấm phòng – 10/6/1959

Thông cáo của tòa Giám mục về mấy lễ quan trọng – 15/6/1959

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc các xứ dâng mình cho Trái Tim Mẹ – Ngày 02/7/1959

Thông cáo – Kinh Dòng Mến Thánh Giá dâng dòng cho Trái Tim Mẹ – 02/7/1959

Thông cáo về việc tôn sùng Đức Mẹ Hà Nội – Ngày 08/8/1959

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc lần hạt Mân Côi và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về gia đình và việc học kinh bổn

Thông cáo của Tòa Giám Mục về việc cám ơn Chúa – Ngày 16/7/1960

Thông cáo của Tòa Tổng Giám Mục về việc thành lập hàng giáo phẩm – Ngày 13-1-1961

Thông cáo của Tòa Tổng Giám mục về công đồng chung số 18/1962

Thông cáo của tòa Tổng Giám mục về việc cho bệnh nhân chịu của ăn đàng số 17/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc dạy kinh bổn – Số 20/1963

Thông cáo của Tòa Giám Mục về Đức Gioan XXIII qua đời – Ngày 03/6/1963

Thông cáo của Tòa Giám mục về Lịch năm 1968 – Số 5/1967

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Bức thư nhỏ gửi các linh mục và các giáo hữu địa phận Hà Nội – Ngày 11-2-1966

ĐỨC HỒNG Y GIUSE MARIA TRỊNH VĂN CĂN

Thông báo

Thông cáo của Tòa Giám mục về việc giải tội chung – Số 2/1973

Thông cáo của hàng Giáo phẩm Việt Nam về việc tôn kính tổ tiên và anh hùng liệt sĩ – số 3/1975

Cuộc gặp thần kỳ của hai mẹ con Đức cố Hồng y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Tiếng Chuông Công đồng Vaticano II và những “bà già” Việt Nam

Tư tưởng của Đức Cha Giuse Maria Trịnh Văn Căn: Trẻ em là những sứ giả rao giảng Phúc Âm

Thư gửi các Cha và anh chị em giáo hữu Địa phận Hà Nội – Ngày 14/4/1980

Những chỉ dẫn Phụng Vụ

Mấy chỉ dẫn về nghi lễ – Ngày 21/8/1980

Mấy chỉ dẫn về Phụng vụ – Ngày 24/11/1980

Mấy chỉ dẫn về lễ nghi Phụng vụ Lời Chúa – Năm 1981

Mấy chỉ dẫn về các lễ trọng trong tháng 8 và tháng 9 năm 1983

Scroll to Top