Thư chung về việc xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở thêm cơ sở đào tạo nhân sự giúp việc mục vụ chung trong địa phận, ngày 03/12/1902, Đức Giám Mục Phêrô Maria đã soạn thảo thư chung kêu mời các giáo hữu trong Địa phận rộng lòng chung tay đóng xây dựng nhà tràng Hoàng Nguyên.

———————————

KHUYÊN GIÁO VỀ GIÚP NHÀ TRÀNG HOÀNG NGUYÊN

Giám-mục Phêrô Maria Đông…

Vậy có một điều này làm cho Bề-trên lo lắng áy náy luôn, là xưa nay nhất là từ khi có nhiều nơi đi đạo, và đã lập nhiều xứ mới thì địa phận vẫn túng thiếu người giúp việc chung, năm nào cũng có nhiều ông xin kẻ giảng giúp mà Bề-trên không cho được vì không có đủ, nếu không liệu cách nào thì địa phận càng ngày càng túng về đàng ấy hơn, vì bây giờ ta chỉ còn một nơi là nhà tràng Hoàng Nguyên cho được hội dạy các chú học trò mà thôi.

 Thật sự ấy đáng tiếc vì chẳng phải là bởi thiếu người vào nhà thày, nhà tràng, vuối bổn đạo sẵn lòng dâng con cái, và các ông vẫn chịu khó nuôi nhiều người nhà, chỉ vì thiếu nơi thiếu nhà mà nhận học trò vào nhà tràng cho đông hơn, như năm ngoái và năm nay đã phải chịu phép giãn hơn 20 chú về vì không có chỗ ở. Vậy ta có muốn cho có đông kẻ giảng giúp việc về sau thì cần phải nhận thêm nhiều học trò vào nhà tràng trước đã, mà cho được nhận thêm học trò thì cần phải mở nhà tràng cho rộng hơn.

Song việc ấy là việc to tát, vì bây giờ phải tốn thêm cho được lấp ao đắp nền và làm nhà thêm, rồi về sau phải tốn thêm cho được nuôi học trò đã nhận lấy, sức nhà chung gánh một mình thì khó lòng lắm. Dầu vậy lẽ thì tôi không nói ra vì khi làm lại nhà tràng lý đoán các ông và con chiên đã ở hết lòng giúp nhà chung cách rộng rãi lắm lắm rồi, bây giờ lại xin lại khuyên giáo thì tôi sợ nặng tình chăng. Song le việc này cần kíp, mà năm nay nhà chung đã phải tốn phí thể nào các ông đã rõ, cho nên bất đắc rĩ tôi phải cậy các ông cho mọi người biết rằng: ai có thể dâng của giúp nhà chung trong việc ấy ngần nào, thì có công trọng trước mặt Đức Chúa Lời, mà nhà chung sẽ biết ơn cùng ra sức cầu nguyện lả nghĩa cho những kẻ dâng tiền của mở nhà tràng Hoàng Nguyên theo lối như đã cầu nguyện cho những kẻ đã giúp nhà tràng lý đoán như sau này:

Mỗi tuần một lần cho đủ 10 năm sẽ làm một lễ trong nhà thờ nhà tràng Hoàng Nguyên cầu nguyện chung cho những kẻ giúp về việc ấy; sẽ làm lễ thể ấy ngày thứ tư.

Các ngày thứ tư quanh năm cũng đủ 10 năm, các học trò đang ở nhà tràng sẽ lần hạt tối cầu cho các kẻ ấy nữa.

Còn sự được thông công các lễ làm và các lời cầu nguyện ấy, thì đã định chia từng bậc thể này:

Bậc I. Ai dâng 100 nguyên kể là được công trọng lắm, thì sẽ được thông công các lễ làm bấy nhiêu năm, tính cộng là 520 lễ.

Bậc II. Ai dâng 60 nguyên cũng kể là có công trọng, thì sẽ được thông công các lễ làm một tháng 3 lần, trong 10 năm cộng đủ 300 lễ.

Bậc III. Ai dâng 40 nguyên sẽ được thông công lễ chung một tháng 2 lần, trong 10 năm cộng là 210 lễ.

Bậc IV. Ai dâng 20 nguyên sẽ được thông công lễ chung một tháng 1 lần, trong 10 năm cộng là 120 lễ.

Bậc V. Ai dâng 10 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm 6 lần, trong 10 năm cộng là 60 lễ.

Bậc VI. Ai dâng 5 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm 3 lần, trong 10 năm cộng là 30 lễ.

Bậc VII. Ai dâng 2 nguyên sẽ được thông công lễ chung một năm một lần, trong 10 năm cộng là 10 lễ.

Bậc VIII. Ai dâng 1 nguyên hay là mấy hào thì sẽ được thông công tràng hạt năm chục các học trò lần các ngày thứ tư cho đủ 10 năm.

Đây tính bạc nguyên cho dễ hơn, song ai muốn dâng tiền kẽm cũng được.

Ai công đức tiền của về bậc nào, thì phải trình rõ ràng muốn chỉ sự làm lễ, sự cầu nguyện cho mình, hay là cho người nhà, hay là cho kẻ qua đời thể nào mặc ý.

Vậy thư này các ông phải rao trong bản xứ và chịu khó cắt nghĩa cho mọi người được hiểu.

Kẻ Sở mồng 3 Decembrê, là ngày lễ ông thánh Phanchicô Xaviê năm 1902.

                                     Phêrô Maria Vítvồ ký.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top