Thông báo năm 1895: Về sự chia địa phận Đoài

Ngày 31 tháng 7 năm 1895, Đức cha Đông đã gửi thư thăm Địa phận Đoài (gồm ba tỉnh Sơn Tây, Tuyên Quang và Hưng Hoá) và thông báo về việc Đức cha Lộc (Bishop Paul-Marie Ramond) sẽ chính thức coi sóc Địa phận.

——————————

VỀ SỰ CHIA ĐỊA PHẬN ĐOÀI

Giám-mục Phêrô Maria làm Vítvồ Chrysopoli gửi lời kính các thày cả cùng thăm các người nhà Đức Chúa Lời và các con chiên trong ba tỉnh Sơn Tây, Tuyên Quang và Hưng Hoá được bằng yên và được hay.

Vậy các việc về lập Địa phận Đoài đã lọn. Thày vâng lời Đức thánh Phapha mà giao Địa phận mới này cho Đức Cha Lộc nhận và coi sóc thay mặt Toà-thánh; cho nên gửi thư này cho mọi người biết rằng: Từ hôm nay mà đi các đấng, các bậc, các con chiên bổn đạo trong tỉnh Sơn Tây, tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Hưng Hoá không còn thuộc về quyền thày, mà cũng không còn phải cử thày việc gì nữa, một thuộc về quyền Đức Cha Lộc và phải cứ người trong mọi việc, vì chưng từ rầy về sau người là Bề-trên Địa phận Đoài này, mà chỉ có một mình người được quvền cai trị mà thôi.

Bấy giờ thày sắp xuôi về Nam, thì làm phép Biên-song cho mọi người một lần sau hết, xin Chúa lòng lành vô cùng hằng thương các đấng các bậc, các con chiên Địa phận mới này cách riêng: xin che chở cho khỏi mọi sự hiểm nghèo phần hồn phần xác, xin mở lòng cho những kẻ còn ở nơi tối tăm theo đạo cho nhiều và đổ ơn garasa cho mọi người được thêm lòng kính mến Đức Chúa Lời, Đức Chúa Jêsu và Đức Mẹ một ngày một hơn.

Các điều thày xin bây giờ, thì từ rầy về sau sẽ ra sức nguyện xin hằng ngày, vì chưng dù thày đi khỏi đất xứ Đoài mặc lòng, chẳng có lẽ nào mà quên các đấng các bậc các con chiên trên này được bao giờ; lại quyết giữ lòng thương nhớ liên liên.

Thày cũng xin các đấng các bậc các con chiên bổn đạo vì công nghiệp Đức Chúa Jêsu nhớ đến thày trước mặt Đức Chúa Lời và cầu nguyện cho thày được ăn mày chết lành để sau cha con ta lại được gặp nhau ở nơi thanh nhàn vui vẻ vô cùng.

Tại Hà Thạch trong ngày lễ ông thánh Inaxu là 31 tháng Julio 1895.

† P. M. Đông Vítvồ

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top