Ngày 19/12: Thánh Đa-minh Bùi Văn Úy – Thày Giảng (1801-1839)

Thầy Đa-minh Bùi Văn Úy sinh năm 1801 ở họ Tiền Môn, làng Kẻ Trèm tỉnh Thái Bình. Thày hiền lành ngay thật, từ bé thày đến ở nhà xứ Kẻ Danh với Cha Phê-rô Nguyễn Văn Tự, và khi Cha Tự về coi xứ Kẻ Mốt tỉnh Bắc Ninh, Thày Úy cũng theo cha, cho đến khi cả hai cha con cùng bị bắt.

Lính sẽ bắt tôi thay vì Cha

Thày Úy có lòng kính mến Chúa và tận tình giúp đỡ Cha Tự nhất là trong những năm cấm đạo ngặt. Thày theo Cha Tự đêm ngày có ý để lính bắt mình thay Cha. Khi làm hầm để trốn, bao giờ Thày Úy cũng bắt giáo dân làm hai tầng, thày bảo họ rằng: “Tôi sẽ ẩn ở ngay gần cửa để không may lính trông thấy sẽ bắt tôi và Cha sẽ thoát. Nếu lính bắt tôi thay vì Cha, tôi bằng lòng, tôi sẽ cứu được Cha, tôi chỉ lo giáo dân phải thiệt hại khốn khó.

Khi quân lính vây làng Kẻ Mốt, bắt được hai cha con, các quan định đánh Cha Tự, Thày Úy vội vàng nói: “Cha tôi không trốn, xin các quan đừng đánh người, hãy đánh tôi . Các quan ép thày xuất giáo, thầy không chịu nên phải giải về Bắc Ninh cùng với Cha Tự và bốn ông Mận, Đệ, Mới, Vinh.

Khi đến trước mặt quan. Thầy Úy xưng đạo cách mạnh bạo vững vàng dù các quan hết sức dỗ dành và thương thày hãy còn trẻ. Thày cũng phải chịu cảnh tù ngục lâu dài và cũng bị án như các ông Mận, Đệ, Mới, Vinh, nhưng thày có mấy điểm riêng nổi bật hơn cả.

Nỗi lo lắng của người cha

Thầy Úy phải giam trong ngục, Cha Tự rất lo lắng vì thầy còn trẻ, tính nết ngay thật, Cha sợ thầy dễ bị mắc mưu các quan mà bỏ đạo, nên ngay đêm đầu tiên trong tù, Cha bảo thầy rằng: “Con có muốn sống, Cha sẽ nói cho con nhẹ tội”. Thầy Úy hỏi lại: “Thưa Cha, Cha nói thế nào?”- “Cha sẽ nói với các quan con chỉ là người làm cơm cho Cha”. Thầy Úy thưa rằng: “Con muốn được chết với Cha, và Cha nói cách nào cho tội con ra thật nặng”. Cha Tự vui mừng bảo thầy rằng “Cha sẽ nói con là thầy giảng như thế con sẽ được phúc chết vì đạo”. Thầy Úy hân hoan và xin xưng tội ngay.

Một lần các quan bắt thầy bước qua Thánh giá, thày không chịu, nói cách bướng bỉnh rằng: “Các quan có dám bước qua mặt vua không mà lại bắt tôi bước qua ảnh Chúa tôi, cho dù các quan có bước qua mặt vua, tôi cũng không chịu bước qua mặt Chúa tôi”. Các quan tức giận dọa chém đi, Thủy Úy reo lên: “Các anh em ơi, tôi được chém ngay bay giờ”.

Một lần khác, vì thầy không chịu khóa quá nên quan bảo rằng: “Sao mày cứng cổ hơn thày mày, thày mày đã xuất giáo rồi”. Thầy Úy thưa rằng: “Dù thày tôi có xuất giáo tôi cũng không theo, nhưng chả lẽ thày tôi làm như thế”.

Một lần quan lấy lời ngọt ngào êm ái dỗ thày rằng: “Thầy mày bướng bỉnh không chịu khóa quá, sẽ phải chết còn mày trẻ trung, diện mạo khôi ngô, sao dại dột nghe thầy mày để chuốc lấy cái chết nhục nhã ư? Này con, hãy bước qua ảnh Thánh giá, ta sẽ tha cho về nhà làm thuốc kiếm ăn”. Thày lễ phép nói rằng: “Thưa các quan, từ khi tôi còn trong lòng mẹ cho đến khi khôn lớn, Chúa đã ban nhiều ơn cho tôi, lẽ nào tôi dám bỏ Chúa tôi, nếu tôi khóa quá thì không những tôi sẽ phạm đến Chúa, phạm đến cha mẹ đã sinh ra tôi, nuôi sống tôi, dạy dỗ tôi giữ đạo, lại làm phiền lòng thày tôi, đã coi sóc dìu dắt tôi bấy lâu, nên tôi không dám làm sự ấy”. Quan bảo rằng: “Mày nói khéo lắm, nhưng phải biết nghĩ, Chúa mày ở trên trời mà ở đây chỉ có miếng gỗ, cứ bước qua, rồi ta tha cho về”. Thày nói rằng: “Thưa quan đây thật là miếng gỗ, nhưng đó là hình tượng Chúa tôi, tôi phải kính, thí dụ như cha mẹ tôi chết, ở dưới đất chỉ còn xương nếu quan dạy tôi đạp xương cha mẹ tôi, lẽ nào tôi dám làm, vì thế tôi không dám bước qua ảnh Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật”. Quan quát lớn tiếng: “Không dám thì ta sẽ chém đầu mày ngay”. Thày bình tĩnh thưa rằng: “Tôi bằng lòng chết”. Thày Úy ở trong tù nêu gương sáng, chăm chỉ đọc kinh nguyện ngắm, hãm mình ăn chay đền tội xin Chúa ban ơn sức mạnh đón nhận mọi khổ hình và được chết vì yêu mến Chúa.

Sau Thày Úy phải xử giảo ở Cô Mê – Nam Định cùng một ngày với Thày Mận và các ông Mới, Vinh. Bổn đạo họ Đông Tiến đem xác thày về táng ở họ ấy.

Đến năm phân sáp, họ táng xác thày ở sườn núi trại Khánh Khê, khi tha đạo lại đem xác thày táng ở nền nhà thờ họ.

Thày Đa-minh Bùi Văn Úy được phúc tử vì đạo ngày 19-12-1839. Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho thày ngày 27-5-1900.

Ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II lại phong hiển thánh cho thầy.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top