Ngày 12/7: Thánh Ingatiô Delgado Y – Giám mục ( 1762-1838)

Đức Cha I-nha-xi-ô Đen-ga-đô sinh ngày 23-11-1762 ở làng Vi-la-phê-li-sơ (Villafeliche) nước Tây Ban Nha. Khi đến tuổi trưởng thành người vào tu dòng Đa-minh ở nhà dòng Thánh Phê-rô tử đạo trong thành Ca-la-ta-su. Người hằng mơ ước được đi truyền giáo cho dân ngoại nên khi đã khấn trọng thể trong dòng và học xong, ngày 25-9-1785 người được Bề trên cử sang thành Ma-ni-la (Manila). Năm 1787, người chịu chức linh mục và được ở trong danh sách các tông đồ truyền giáo ở Việt Nam.

Bề trên địa phận

Đầu năm 1790, Cha đến Bắc Việt ở địa phận Đông Đàng Ngoài. Khi đã thông thạo tiếng nói, Cha được cử làm giám đốc chủng viện, và coi sóc các việc chung trong địa phận. Khi còn học trong trường, Cha tỏ ra rất nhiệt thành; khi đến Việt Nam, Cha nêu gương sáng cho mọi người.

Hội đồng dòng ở thành Ma-ni-la năm 1794 cử Cha làm Cha Chính và giao cho coi sóc các việc dòng trong địa phận hơn hai năm. Càng ngày Cha càng nổi tiếng nhân đức, luôn tìm dịp giúp các linh hồn, nên Đức Thánh Cha Pi-ô VI đặt Cha làm giám mục phó, và năm 1799 khi Đức Cha Phê-rô qua đời, lại đặt Cha làm giám mục chính coi sóc địa phận Đông. Bấy giờ địa phận Đàng Ngoài đã chia thành ba địa phận là Đông ký, Trung ký và Tây ký.

Một mùa bội thu

Đức Cha Đen-ga-đô rất siêng năng làm các việc bậc mình. Khi vua Gia Long đã thống nhất đất nước thì Người và Đức Cha địa phận Tây ký vào kinh chầu vua. Vua tiếp các đấng niềm nở, lịch sự và cho phép tự do giảng đạo. Lợi dụng dịp tốt, Đức Cha chăm đi kinh lược, thăm viếng bổn đạo, sửa lại luật địa phận. Từ bấy giờ Giáo Hội Việt Nam mới tổ chức những lễ nghi phụng vụ trọng thể sốt sắng giúp nhiều người tìm hiểu và yêu mến đạo. Cánh đồng truyền giáo Việt Nam phát sinh một mùa bội thu, nhiều người xin gia nhập đạo, nhất là địa phận Đông sự đạo mở mang, các giáo hữu sùng đạo và truyền thống ấy còn tồn tại cho đến nay, đó là công lao của Đức Cha Đen ga-đô mà Hội Truyền giáo đã nhiều lần viết thư khen ngợi.

Năm 1821, Hội Thánh truyền cho các Đức Giám mục Trung Quốc và các nước lân cận phải rao lề luật công đồng Tri-đen-ti-ô về phép Hôn phối thì Người vâng lời ngay và dạy các bổn đạo trong địa phận phải giữ.

Lệnh triệu hồi về kinh

Vua Gia Long qua đời, vua Minh Mệnh vừa lên ngôi đã ra lệnh đòi các giáo sĩ ngoại phải về kinh dịch thư và mấy quyển sách tiếng Pháp. Mọi người hiểu đấy là lý do che giấu ý đồ đen tối của vua. Sự thực, vua ghét đạo, muốn tập trung các giáo sĩ để dễ trục xuất hay nếu cần sẽ thủ tiêu.

Vì thế, ở địa phận Đàng Ngoài không giáo sĩ nào vào chầu vua. Một năm trôi qua, vua tức giận truyền các quan phải bắt và giải các giáo sĩ về kinh, đốt phá các nhà thờ, nhà Chung, nhà trường, sau lại truyền bắt các trùm trưởng, quản giáo và những người có đạo lên tỉnh ép buộc họ xuất giáo. Các quan muốn thu xếp việc cho nhanh nên bắt dân làm tờ khai trong làng, xã của mình có đạo trưởng không. Nhưng không làng nào nhận có, các quan cứ theo các tờ khai ấy đệ trình lên vua.

Quan Trịnh Quang Khanh báo thù

Đạo trải qua một thời bình an. Được ít lâu dân làng Yên Liêm thuộc tỉnh Nam Định bắt được 6 bức thư gửi cho hai Đức Cha, Cha Chính và ba Cha khác, họ nộp các thư ấy cho Tổng Đốc Trịnh Quang Khanh. Quan này nộp các thư ấy lên vua, tưởng mình sẽ được thưởng, ai ngờ vua Minh Mệnh nổi giận giáng chức quan Tổng đốc vì còn để các đạo trưởng lẩn lút trong tỉnh.

Vua ra hạn trong ba tháng quan phải bắt hết các đạo trưởng, phá tuyệt đạo Gia-tô thuộc khu vực mình rồi mới được phục chức.

Quan Trịnh Quang Khanh nổi tiếng độc dữ, ghét đạo, lại càng tức giận sai lính đi truy nã mọi nơi, các bổn đạo sợ hãi kinh khiếp phải trốn ẩn và hết sức lo liệu che giấu các Cha.

Khi ấy Đức Cha Đen-ga-đô đang ở làng Kiên Lao ẩn trong hang sâu. Có kẻ do thám tố cáo với quan rằng: “ Ở làng Kiên Lao có cố Tây”. Quan Tổng đốc sai quan Lê Ngọc Thể đến vây làng, sục sạo hai ngày không bắt được ai. Đến ngày thứ ba là ngày 2-5, quan giả vờ giải vây nhưng không phải thế mà là rút về rồi quay trở lại đến chính nơi đã được báo trước. Ở đây đang có cố Lâm – sau làm giám mục – nhưng may có một thày giảng đưa người đi trốn.

Đức Cha Hê-na-rét (Minh) là Đức Cha Phó cũng ở đấy chạy kịp, chỉ có Đức Cha Đen-ga-đô vì già, Thày Thông xin người ngồi vào chõng khiêng đi, giữa đường gặp lính, hai người khiêng chõng sợ quá bỏ Đức Cha ở đấy chạy trốn. Lính bắt Đức Cha, lấy chuôi gươm đánh mạnh vào vai người rồi mới giải nộp cho quan đang ngồi chờ ở đình làng.

Đức Cha không sợ hãi, ở cách hiền lành khiêm nhường. Khi quan hỏi người từ đâu đến làng này thì Đức Cha thưa lại cách lịch sự dịu dàng: “Tôi mới đến đây, làng này không phải là nơi tôi ở, xin quan tha cho họ”. Nghe Đức Cha nói, quan bảo rằng: “Ông hãy tự tử như các anh hùng trong nước tôi”. Đức Cha đáp rằng: “Tôi không dám tự giết mình vì đấy là tội rất nặng, nếu quan giết tôi vì tôi theo đạo Thiên Chúa thì tôi rất mừng và cám đội ơn quan”.

Cuộc đời trong cũi

Quan nghe Đức Cha nói cương quyết làm vậy thì truyền bỏ Đức Cha vào cũi, chiều hôm ấy giải về Phủ Xuân Trường, ngày hôm sau giải lên tỉnh Nam Định. Giữa cửa thành, đặt một ảnh Thánh Giá lớn để mọi người vào thành phải bước qua. Đức Cha đề nghị bỏ tượng ấy đi, quân lính bằng lòng, nhưng khi cũi Đức Cha đi qua, họ lại đặt Thánh Giá vào chỗ cũ, nên các bổn đạo đang theo Đức Cha rất động phải quay trở lại. Cha phải giam ở Cửa Nam gần Trại Vệ. Đức Cha rất nhịn nhục, chịu đói khát, nóng bức cùng mọi sự khốn khó, phải tra hỏi nhiều lần, nhưng không bao giờ Đức Cha phàn nàn ca thán; phải sống trong cũi 43 ngày, Đức Cha vẫn vui vẻ cho đến ngày trút hơi thở cuối cùng”.

Trước công đường Đức Cha nói khôn ngoan, mạnh mẽ, vững vàng tuyên xưng Đức Tin, mọi hình khổ không lung lay nổi ý chí kiên quyết của người. Các quan tra hỏi người về các đạo trưởng trong địa phận trốn ở đâu, người không trả lời. Người chỉ nói rằng: “Tôi sang Việt Nam để giảng đạo Thiên Chúa, dạy người ta ăn ở ngay lành, nếu các quan hiểu được đạo tôi giảng, các quan sẽ theo ngay. Tôi là người đứng đầu các người giảng đạo trong địa phận này, các quan ghét đạo xin hãy giết tôi, tôi sẵn lòng chết, xin giết tôi ngay, để lâu lính canh vất vả quá”.

Trong cũi Đức Cha nên như bài giảng công khai hùng hồn cho dân ngoại, không phải bằng lời nói nhưng bằng việc làm, mọi người thấy cụ già 75 tuổi vui vẻ chịu khổ, luôn nhịn nhục tha thứ, dũng cảm cương quyết, họ sẽ phải đặt dấu hỏi về đạo. Còn giáo dân sẽ bắt chước Chúa chiên của mình, không cậy sức riêng, nhưng xin Chúa thêm sức vượt qua chặng đường gian nan, dành phần chiến thắng sau cùng.

Chết rũ tù

Ngày 7-5, Đức Cha bị kết án trảm quyết, các quan đệ án vào kinh. Vua chưa kịp châu phê, thì ngày 21-7-1838, các thiên thần đã đội triều thiên tử đạo cho Đức Cha trong cũi chật hẹp và đưa linh hồn người về nơi vĩnh phúc. Bệnh kiết lỵ đã tàn phá thân xác già yếu của Đức Cha. Thiếu thuốc, thiếu của ăn, bị tra tấn, cảnh ngục tù đã kết liễu cuộc sống trần gian của người.

Đức Cha qua đời, lính canh lấy vải thấm dầu quấn vào ngón chân người mà đốt xem có chết thật không, rồi báo quan. Quan Thượng muốn khủng bố tinh thần giáo dân và cho mọi người biết Đức Cha đáng tội trảm quyết nên truyền rằng: “Tên tù này là người khác giống, đã cố tình đến nước ta giảng tà đạo, dụ dỗ nhiều người, cứng cổ không chịu bỏ đạo ấy, ta không thể coi nó như tù nhân khác. Phải thi hành mọi điều bản án ta đã ra để mọi người biết tội nó rất nặng”. Lính khiêng cũi Đức Cha ra pháp trường Bảy Mẫu chém đầu rồi đưa cho quan Giám sát xem.

Bổn đạo thu xếp mua lại các đồ dùng của Đức Cha, lấy vải thấm máu người và chuộc xác người đưa về táng ở làng Bùi Chu. Còn đầu Đức Cha phải bêu ba ngày, rồi quăng xuống sông Vị Hoàng. Nhưng bởi quyền phép Chúa thì ba tháng sau một người họ Vạn có đạo kéo lưới, thấy đầu Đức Cha trong lưới mình, không có mùi, còn nguyên vẹn như khi sống. Bổn đạo đưa về Bùi Chu táng cùng với xác người.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã phong chân phúc cho Đức Cha I-nha-xi-ô Đen-ga-đô ngày 27-5-1900. Đức Cha được phúc tử đạo ngày 11-7-1838.

Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong người lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top