Ngày 10/7: Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Giáo hữu (1768-1840)

Một chân phúc dòng dõi Nguyễn Trãi

Ông An-tôn Nguyễn hữu Quỳnh sinh năm 1768 ở làng Mỹ Hương, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Ông là con thứ năm nên quen gọi là ông Năm, trong danh sách các đấng tử đạo ghi là Quỳnh Năm. Ông là con ông An-tôn Nguyễn Hữu Hiệp và bà Ma-đa-lê-na Lộc. Quận công Nguyễn Hữu Bài, đệ nhất công thần của hai triều vua Khải Định và Bảo Đại, là chắt nội người anh thứ tư của chân phúc Nguyễn Hữu Quỳnh. Ai ngờ được rằng quan Đệ nhất Công thần của hai triều Khải Định và Bảo Đại lại là chắt của một ‘Tử tội’ thời tiên đế Minh Mệnh. Người ta càng không ngờ vị tuyên xưng đức Tin này là con cháu ông Nguyễn Hữu Cảnh là tướng Việt Nam đầu tiên có công đánh Chiêm thành và Chân Lập, khai phá đất Đông Phổ là thành phố Sài Gòn ngày nay, là con cháu ông Nguyễn Hữu Dật là danh tướng thứ nhất của triều Nguyễn sơ khai có công đánh chúa Trịnh chiếm các tỉnh Nghệ An, Quảng Bình cho chúa Nguyễn và trên hết là con cháu dòng dõi Nguyễn Trãi, một nhà văn, một nhà quân sự, chính trị, ngoại giao, là vị anh hùng cứu quốc giúp vua Lê Lợi chống ngoại xâm.

Từ thuở nhỏ, cậu Quỳnh đã muốn dâng mình cho Chúa, Đức Cha La-ba-tét (Labartette) đã nhận dạy dỗ, đào luyện cậu sau trở thành thợ gặt của Chúa, nhưng hai anh cậu cũng có ý hướng ấy nên cha cậu đòi cậu về lập gia đình để nỗi dòng.

Quan Vệ úy thời Gia Long

Đến tuổi nhập ngũ, cậu Quỳnh lên đường giúp chúa Nguyễn Ánh. Tháng 3-1800, ông được chúa Nguyễn sai đi Thuận Hoá chiêu mộ binh sĩ, chuẩn bị cho chúa về giải phóng thành Phú Xuân. Tháng 6-1801, chúa Nguyễn đại thắng, vua Cảnh Thịnh nhà Tây Sơn phải chạy trốn. Ông Nguyễn Quỳnh được thăng chức Vệ úy.

Nhưng quan Vệ úy không ham danh lợi trần gian, lại thấy cuộc đời trong quân đội làm trở ngại cho đường đạo đức, nên ít lâu sau, ông từ chức, trở về quê, tậu ruộng đất trồng trọt, buôn bán thêm và theo học nghề thuốc, sau trở thành thày lang danh tiếng. Ông có tài lại chăm chỉ nên chẳng bao lâu gia đình khá giả, sung túc.

Cha kẻ nghèo khó

Nhưng ông Quỳnh không làm giầu để tích trữ của cải cho riêng mình. Ông giữ đầy đủ luật mến Chúa và yêu người. Ông dùng tiền của theo đúng quan niệm người có đạo là người giầu chỉ là người quản lý tài sản Chúa ban để sử dụng những nhu cầu chính đáng cho bản thân, cho gia đình và giúp ích tha nhân. Vì thế không bao giờ ông tiếc công tiếc của khi phải giúp người gặp khó khăn, ông thường bỏ tiền riêng để trả nợ thay. Vợ con thấy ông rộng rãi quá, có lần phàn nàn vì sợ sau này sẽ thiếu thốn, ông bảo rằng: “Nếu mẹ con bà không bằng lòng tôi lấy của nhà, tôi sẽ đi vay hay đi ở để có tiền giúp đỡ người ta. Tôi chưa thấy con cái người hay thương giúp kẻ nghèo phải đi ăn xin bao giờ, Phúc âm Chúa đã dạy những người ấy là chính Chúa. Tôi không có ý làm giàu cho riêng mẹ con bà đâu. Chúa đã sinh ra, Chúa sẽ quan phòng”. Khi các con đã trưởng thành, ông bảo họ: “Cha đã nuôi các con từ bé, bây giờ các con phải nuôi cha, từ nay tiền cha kiếm được, cha sẽ giúp người nghèo hết”, và ông đã làm như vậy.

Gặp cơn dịch tả hoành hành, đức bác ái của ông càng ngời sáng: hàng ngày ông tập hợp các giáo hữu trong nhà thờ cầu nguyện xin Chúa cứu giúp cho thoát cơn nguy nan này, ông bỏ ra trăm quan tiền mua thuốc phát cho bệnh nhân. Đối với những người trong nhà Đức Chúa Trời, ông càng chăm sóc tận tình hơn, ông đưa về nhà mình chạy chữa thuốc thang.

Tông đồ giáo dân nhiệt thành

Đức Cha La-ba-tét đặt ông làm Trùm trưởng xứ Mỹ Hương và làm ông quản dạy kinh bổn trong toàn miền. Trong thời cấm cách, các cha các thày giảng phải rút lui vào bóng tối, nhưng tông đồ giáo dân vẫn công khai hoạt động.

Ông điều khiển mọi việc trong xứ, từ cất kinh nhà thờ cho đến việc đi thăm viếng khuyến khích các gia đình. Nhà ông biến thành trụ sở cho các Cha qua lại và là trường dạy kinh bổn cho người đang học đạo. Ông tiếp đãi cơm nước không xét gì tốn phí. Trong thời cấm cách, các cha thừa sai, các cha Việt Nam, các thày giảng còn trú ẩn ở nhà ông lâu ngày.

Càng về già, ông càng hiền từ, đạo đức, ai cũng mến phục ông. Các việc bề ngoài của ông bắt nguồn từ lòng đạo đức sâu xa. Ông cầu nguyện sốt sắng, chăm lần hạt. Dù trong thời cấm cách, ông cũng tìm mọi cách để được xưng tội, chịu lễ ít là mỗi năm bốn lần.

Bạn rộn thể nhưng ông không sao nhãng việc giáo dục con cái. Ông đào tạo các con trở thành những tông đồ giao dân nhiệt thành. Ông có hai con gái, một cô hồi còn nhỏ ốm nặng tưởng chết, nhưng nhờ ơn Đức Mẹ cô được khỏi bệnh và ông đã khấn dâng người con ấy cho Đức Mẹ. Khi cô khôn lớn, ông nói cho cô biết ước nguyện của ông, cô đã theo ý cha, sau trở thành nữ tu dòng Mến Thánh Giá và làm Bề trên dòng ở Địa phận Đông Đàng Trong.

Xứ Kim Sen dưới chân dãy Trường Sơn

Hồi mới xuất ngũ, ông Quỳnh mua một thửa đất ở xứ Kim Sen dưới chân dãy Trường Sơn ở huyện Lệ Thủy tỉnh Quảng Bình. Trong cơn bách hại thời vua Minh Mệnh, Cha Căng-đan (Candalh) (cố Kim) bị truy nã gắt gao, để bảo vệ tính mệnh vị tông đồ truyền giáo, ông Quỳnh đích thân đưa Cha lên trú ẩn ở trại Kim Sen và cất giấu ở đây các đồ thờ, ảnh tượng của xứ Mỹ Hương và của gia đình. Hành động của ông bị theo dõi. Vài tuần sau ông sai người giúp việc về thăm gia đình, giữa đường bị bắt. Quan hỏi người này rằng: “Anh có phải là đầy tớ ông lang Quỳnh không?”

– Dạ phải.

– Chủ anh hiện giờ ở đâu?

– Ở Kim Sen

Quan nghi ngờ hỏi vặn: “Có phải ông ấy đưa đạo trưởng Kim đi trốn không? – Thưa quan không, ông chỉ đem ít đồ thờ và sách đạo”.

Quan bắt người này phải dẫn đường cho toán lính đến Kim Sen. Không bắt được đạo trưởng, chỉ bắt được ông Trùm Quỳnh và tịch thu các đồ đạo, sách vở, họ cũng bắt mấy người có đạo ở trại này. Được tin báo, người con cả ông An-tôn Quỳnh từ Mỹ Hương đi đón đường toán lính, đưa cho họ 50 quan tiền, không phải để chuộc cha già mà để xin tha cho mấy giáo dân và xin lại sổ nhân danh giáo xứ để đốt. Lính bằng lòng, chỉ giữ lại 10 quyển sách và ông lang Quỳnh.

Vui mừng hân hoan vì được cùng chung số phận

Đến Đồng Hới, các quan bắt ông khóa quá, vì cương quyết từ chối nên ông bị đóng gông xiềng giam vào ngục. Ở đây ông sung sướng được gặp Đức Cha Bô-ri (Cao), Cha Điểm, Cha Khoan và Thầy Tự. Ông vui mừng hân hoan vì được cùng chung số phận phúc lộc với các đấng ấy.

Hôm sau, ông phải lên công đường. Quan bảo: “Nếu ông bước qua thập tự, ta sẽ cho về sống với vợ con. Nếu sợ tội, thì ba hôm nữa sẽ lại đây để đạo trưởng giải tội cho”. Ông An-tôn Quỳnh cương quyết từ chối, quan truyền lính lôi ông qua Thánh giá, chống cự không nổi, ông lớn tiếng phản đối: “Đó là việc quan làm, không phải tự tôi, tôi không bằng lòng, nếu có tội là tội ở nơi quan, không phải tội tôi”.

Quan xấu hổ, truyền đem ông về ngục. Một lần tra hỏi khác cũng không thu được kết quả gì, quan hỏi Đức Cha Bô-ri: “Mấy người có đạo kia họ dễ dàng bước qua ảnh, sao ông Năm lại không chịu?Đức Cha đáp:Mấy người ấy chưa hiểu rõ giáo lý, còn ông Năm Quỳnh đã thông lẽ đạo, có Đức Tin mạnh mẽ nên không phạm lỗi như họ. Tôi xin quan đừng cưỡng bách ông nữa, mất công vô ích”.

Lại một lần nữa, ông quan võ đang trên hàng ghế quan toà nhảy xuống, vừa xốc ngang lưng ông Trùm Năm để lôi qua Thánh giá vừa nói: “Tên mê muội, hãy đi theo ta, có lên thiên đàng hay xuống hoả ngục cũng có ta”.

Ông Trùm Năm Quỳnh yếu sức hơn, ông bám chặt lấy ông quan võ, rồi co hai chân lên khiến quan này không đi nổi, quan gọi lính đến lôi chân ông Trùm cho chạm vào Thánh Giá, ông kêu to: “Lạy Chúa, Chúa biết việc này không phải tại con, mà do người ta ép con”.

Quan võ tức giận, quên cả địa vị mình, ông giật roi trong tay lính đánh ông Năm quỳnh túi bụi, máu chảy đầm đìa, rồi truyền đóng gông thật nặng, bắt già hiệu ngoài nắng, nhưng khi quan đi khỏi, ông cai tù thương tha cho vị tuyên xưng đức Tin già yếu và dẫn về ngục.

Một vụ án khó xử

Các quan kết án đệ vào kinh. Đức Cha Bô-ri phải trảm quyết, hai Cha Vi-xen-tê Điểm và Phê-rô Vũ Đăng Khoa phải xử giảo, còn Thày Phê-rô Tự và ông Trùm Năm Quỳnh phải xử giảo giam hậu.

Ngay đêm ngày 24-11-1838 là ngày Đức Cha Bô-ri và hai Cha Điểm, Khoa phải xử, quan gọi ông Trùm Quỳnh đến bảo: “Ông đã bị kết án tử hình rồi, nhưng nghe ta còn cứu được. Ông hãy nghe ta bước qua thập giá, ta sẽ xin đức vua ân xá”.

Vị anh hùng Đức Tin vẫn kiên trung vững vàng. Mấy ngày sau quan tâu trình sự việc về kinh, rồi đến lần thứ hai, thứ ba, thứ tư về sự ngoan cố của tên ‘Tử tội’ và xin vua cho thi hành, nhưng vua chưa châu phê.

Tại sao vụ án này lại khó xử đến thế, vua quan phải tốn bao công sức giấy mực, thời gian, trước Đức Tin sắt đá của một cụ già hơn 70 tuổi, và đây là đầu mỗi sự việc qua bản tường trình mà Cha Mi-sơ (Miche) (Mịch) gửi về Hội Truyền giáo Pa-ri:

Ông Trùm Năm Quỳnh là một người rất thuộc quen với các quan vì ông là người chữa bệnh cho họ. Từ quan đến dân, mọi người đều biết rõ nhân đức, tài năng của ông, nên đều yêu mến kính nể. Lòng dũng cảm tuyên xưng Đức Tin của ông có tiếng vang ln, rất có ảnh hưởng cho mọi người. Dụ dỗ được ông khóa quá là một chiến thắng lớn của họ, nên không lạ gì mà họ tìm trăm nghìn kế dành lấy miếng mồi ngon. Ngoài lý do này, còn phải kể đến dòng dõi, địa vị, công trạng đối với triều Nguyễn. Ông Quỳnh là một sĩ quan đã vào sinh ra tử với vua Gia Long là cha vua Minh Mệnh”.

Hai năm bị giam cầm là hai năm chứng tỏ đức nhẫn nại, can đảm đáng khâm phục của ông Trùm 72 tuổi, chăm chỉ đọc kinh, ăn chay, hãm mình, thương yêu nâng đỡ, chữa bệnh cho mọi người. Hai lần Cha Ngân cải trang vào ngục giải tội và cho ông rước lễ.

Lần dụ dỗ cuối cùng không xong, ngày 24-6-1840 các quan tâu trình sự việc trước sau và xin vua châu phê án. Vua Minh Mệnh giao cho Bộ Hình thông báo cho các quan tỉnh Quảng Bình như sau: “Nguyễn Hữu Quỳnh tức hành giảo quyết, ngày 10-7-1840”.

Giang tay như Chúa Ki-tô

Ông Trùm Năm Quỳnh đang ăn bữa sáng thì được tin phải xử, ông vui mừng nói: “Tôi đã mong đợi giờ này từ lâu, nay đã đến, còn dùng của đời này làm gì nữa”.

Một trăm lính giải ông và Thày Phê-rô Tự ra pháp trường, ông đi giữa hai người đỡ hai đầu gông nặng ở cổ ông.

Tất cả giáo dân họ Sáo Bùn và Sáo Cát đi tiễn ông, cũng có rất đông lương dân, những người này nói với nhau: “Hai ông kia chẳng có tội gì, không giết người, cướp của, đốt nhà ai, họ bị giết vì theo đạo Gia-tô”.

Đến pháp trường ông Quỳnh hỏi đúng chỗ xử Đức Cha Bô-ri và hai Cha Điểm và Khoa, rồi dừng lại ở đấy cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, con cảm tạ ơn Chúa đã ban cho con được phúc trọng như ba Đấng ấy”.

Ông ngồi xuống chiếu đã trải sẵn, xin phép cho các con đến từ giã. Hai con và ông lang Khê là học trò của ông đến sát bên ông, ông bảo họ: “Các con đến bái biệt Thày Tự trước, xin thày về cùng Chúa cầu nguyện cho các con”. Ba người làm như lời ông dạy rồi quay vềphía ông, họ quỳ xuống nghe những lời vĩnh biệt sau đây: gửi lời chào các chức sắc, anh chị em giáo hữu xứ Mỹ Hương. Cầu chúc mọi người được bình yên, trung thành giữ đạo. Còn các con hãy thương yêu nhau, sốt sắng đạo đức, rồi cha con sẽ gặp nhau trên thiên đàng”. Nghe những lời ấy, người con gái của vị tử đạo khóc nức nở. Ông gọi con lại an ủi: “Con đừng khóc làm cha buồn, hãy vui mừng, vui mừng cho cha. Hãy ngợi khen, tạ ơn Chúa đã thương ban cho cha được dâng hiến mạng sống mình vì danh Chúa”.

Ông quỳ xuống cầu nguyện, khi quan Giám sát ra lệnh, ông nằm xuống giang hai tay như hình Thánh giá và nói: “Tài muốn giang tay ra như xưa Chúa đã giang tay chịu đồng đanh trên Thánh giá để cứu chuộc mọi người”. Lính quàng dày vào cổ ông, tiếng thanh la ghê rợn vang lên giữa cánh đồng vắng, lính cầm hai đầu dây kéo mạnh, Giáo hội Việt Nam thêm một vị tử đạo anh hùng đổ máu tưổi cây Đức Tin.

Thi hài ông An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh được đưa về xứ Kim Sen an nghỉ với tổ tiên. Mộ ông được ghi hai câu đối:

“Nghĩa khí nêu cao trên đất nước
Oai linh phù hộ khắp non sông”.

Quận công Nguyễn Hữu Bài là chắt của Đấng tử đạo đã xây ở Phước Môn gần La Vang) Quảng Trị một đền kính các chân phúc tử đạo Việt Nam rất đẹp, kiến trúc kiểu Á Đông. Cụ đã đặt di tích và đắp ảnh chân phúc An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh để con cháu và các giáo dân tôn kính, cụ có đề câu đổi bằng chữ Hán, nghĩa như sau:

“Giây phút không bỏ đạo thà chịu chết
Lẩy chết làm trung, danh truyền muôn thuở
Trước sau cho trọn nghĩa, vì Chúa quyên sinh
Tái sinh báo đức, phúc hạnh nghìn thư”.

Ông An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh được phúc tử đạo ngày 10-7-1840, Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc ngày 27-5-1900 và Đức Thánh Cha Gio-an Phao -lô II đã phong hiển thánh cho ông ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top