Ngày 26/6: Thánh Phan-xi-cô Đỗ Minh Chiểu – Thầy Giảng (1797-1838)

Thày Phan-xi-cô Đỗ Minh Chiểu sinh năm 1797 ở làng Trung Lễ, tỉnh Nam Định, một làng toàn tòng công giáo từ lâu đời, thuộc xứ Liên Thủy địa phận Bùi Chu. Thày dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời từ bé, được Đức Cha Hê-na-rét (Minh) là Đức Cha Phó địa phận coi sóc. Sau khi mãn trường La-Tinh, thày học lý đoán bốn năm và đã khấn dòng ba Thánh Đa Minh. Học xong Thày về giúp Đức Cha Hê-na-rét, từ đây cuộc sống của thày hòa nhịp với Chúa chăn, thày theo Đức Cha đi kinh lược, làm phúc các nơi, thông chia những vất vả, khổ sở, nhất là khi phải trốn tránh các quan, phải bắt cùng với Đức Cha và sau hai cha con được lĩnh triều thiên tử đạo một ngày với nhau.

Thày Chiểu có lòng đạo đức sốt sắng, thương giúp linh hồn người ta. Sau đây là hai việc làm chứng: được tin em phải bắt vì đạo, thày vội đến xin Cha Phéc-năng-đê (Hiển) hai lễ cầu cho em được sức mạnh xưng đạo vững vàng. Lại một hôm có người lính đến làng Kiên Lao tìm linh mục để được xưng tội chịu lễ trước khi phải chuyển vào kinh, vì sợ vào đó mình sẽ yếu đuổi bỏ đạo, thày tỏ lòng thương khuyên bảo anh sốt sắng và xin anh cương quyết thà chết chẳng thà chối Chúa.

Thánh Lô-ren-xô Việt Nam

Năm 1838, quan Trịnh Quang Khanh tổng đốc Nam Định bị vua Minh Mệnh triệu về kinh khiển trách nặng lời vì đã không đắc lực trong việc phá đạo. Ông trở về với ý định tiêu diệt hết đạo Gia-tô để được lòng vua. Nghe tin ấy hai Đức Cha Đen-ga-đô (Y), Hê-na-rét (Minh), cùng hai cha người Tây Ban Nha Đa-minh đến ẩn ở làng Kiên Lao.

Cuối tháng tư năm ấy, quan Tổng đốc bắt được sáu lá thư Cha Viên ở Bắc Ninh gửi cho hai Đức Cha và bốn cha, quan đệ trình các thư ấy về kinh, vua Minh Mệnh ra lệnh trong một tháng phải bắt được các Tây dương đạo trưởng, nếu không quan Tổng đốc Nam Định sẽ phải thế mạng, và vua cấp thêm cho quan 6000 lính để giúp việc truy nã này.

Cuối tháng 5, do một người đã xuất gia tố giác, quan đến vây làng Kiên Lao, Đức Cha Hê-na-rét và thày Chiểu chạy thoát, nhưng chỉ mấy ngày sau hai cha con bị bắt ở họ Hà Quang xứ Trung Thành, bị giải về Nam Định ngày 11-6-1838.

Thế là mơ ước của Thày Chiểu được thực hiện, Thày muốn bắt chước Thánh Lô-ren-xô tử đạo không muốn bỏ thày mình. Khi phải giam thày có viết thư rằng: “Tôi đã nhất định theo chân Đức Cha cho đến chết, nên Đức Cha chịu khó thế nào, tôi cũng chịu khó như vậy, ước gì tôi được phúc tử đạo cùng với Người”. Chúa đã nhận lời thày xin, thày sẽ được phúc trọng trong cũng một ngày, cũng một cách như thày mình.

Đến cửa thành Nam Định, một cây Thánh giá lớn đã đặt ở đấy cho mọi người bước qua. Thày Chiểu chạy đến mà dù đang mang gông rất nặng thày cũng cố cúi đầu xuống cầm lấy Thánh giá hôn kính, lính đánh thế nào cũng không chịu bỏ cho đến khi cũi khiêng Đức Cha Hê na-rét đã đi qua.

Mười lăm ngày sóng gió

Thầy Chiểu phải ra công đường nhiều lần, lần nào thầy cùng can đảm xưng đức Tin. Một hôm quan bắt thầy bước qua, nếu không sẽ phải giết, và biên bản ghi lại câu thầy trả lời như sau: “Đức Chúa Trời là Chúa thật, là căn nguyên mọi sự, mọi người phải thờ phượng kính mến làm tôi Chúa, vì thế tôi không dám bước qua ảnh, dù phải chết tôi cũng vui lòng. Không bao giờ tôi khóa quá”.

Quan truyền nọc thầy ra, đánh 30 roi rồi đóng riêng giải về ngục. Các quan làm án cho thầy rằng: “Đỗ Minh Chiểu đã theo và học tên Trùm Hai (Đức Cha Hê-ra-rét) dạy những điều gian trá. Vua đã ra sắc cấm Gia tô tả tạo mà không cải tà quy chính, nay bị bắt giam, tra khảo cũng không chịu bỏ, nên phải khép án trảm quyết”.

Thày Chiểu phải giam 15 ngày mà thầy chỉ còn da bọc xương, trong thư viết cho thày Quỳnh, Thày Chiếu kế lại rằng: “Từ ngày vào tù tôi phải khốn cực không thể nào tả được. Tôi không có đồng tiền nào để mua một hạt cơm. Nếu thày gặp được các cha, thày xin các ngài liệu cách giúp tôi. Thày cũng xin mọi người tha lỗi cho tôi, nếu tôi đã làm mất lòng ai cách nào. Chắc chắn là tôi sẽ phải chết và nhờ ơn Chúa tôi đã cương quyết không bao giờ khóa quá”.

Trận đòn khủng khiếp trước khi lãnh triều thiên tử đạo

Không ai có thể vào thăm vị tuyên xưng đức tin. Ngày 25-6 án trong kinh đã ra, vua châu phê y án. Hôm sau là ngày hành quyết.

Nhưng trước khi nhận lãnh cành lá thắng trận, Thầy Chiểu phải qua một cuộc chiến đấu rất gay go. Các quan gọi thày lên công đường nghe bản án và dụ dỗ thày khóa quá sẽ được tha ngay. Thày cương quyết đáp lại rằng: “Nếu quan có một người con mà quan rất yêu dấu, khi quan nằm nghỉ, quan có bằng lòng cho đứa con ấy đạp lên mình quan không. Phương chi đối với Chúa là Chúa cả trời đất, mọi người phải tôn thờ, lẽ nào tôi lại dám đạp lên ảnh tượng Chúa”.

Nghe thế, các quan nổi giận đưa thày đi xử ngay nhưng vì muộn, phải để đến mai, và để trả thù, các quan truyền đánh thày một trận đòn kinh khủng, toàn thân tan nát, thày ngất lịm, lính phải khiêng thày về ngục. Chúa muốn in trên thân hình tôi tớ Chúa những vết đòn dã man xưa kia đã in trên thân mình Thày chí thánh.

Cha dâng con làm của lễ hy sinh

Ngày 26-6-1838, Thày giảng dòng Ba Thánh Đa-minh Đỗ Minh Chiểu, 41 tuổi cùng với Chúa chiên của mình là Đức Cha Hê-na-rét dòng Nhất đã ngoài 70 tuổi tiến ra pháp trường. Đức Cha ngồi trong cũi có lính khiêng, Thày Chiểu cổ mang gông, tay đeo xiềng theo sau cũi Đức Cha.

Đến Bảy Mẫu, Đức Cha Hê-na-rét ra khỏi cũi. Thày Chiểu đến quỳ trước mặt Đức Cha chịu phép giải tội lần sau hết. Rồi trong khi thày đang cầu nguyện, ba lát gươm kết liễu cuộc sống của thày ở trần gian đưa thày vào cuộc sống vĩnh cửu hạnh phúc.

Lính tung đầu thày lên ba lần. Chính Đức Cha Hê-na rét đã cầm đầu ấy trong tay, dâng của lễ hy sinh quý báu đó lên Thiên Chúa trước khi Đức Cha chịu chém. Thi hài thày được khâm liệm và mai táng ngay ở pháp trường, sau khi đưa về quê thày.

Thày Phan-xi-cô Đỗ Minh Chiểu được Thánh Cha Lê ô XIII tôn phong lên bậc chân phước ngày 27-5-1900 cùng với Đức Cha Hê-na-rét để hai cha con được cùng sống cùng chết và cùng hưởng vinh quang trên Nước hằng sống.

Ngày 19-6-1988, thày lại được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn lên bậc hiển thánh, cùng với Đức Cha He-na-rét.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top