Ngày 7/11: Thánh Vinh-sơn Lê Quang Liêm – Linh mục (1732-1113)

Tu sĩ Vi-xen-tê Hòa Bình

Cậu Vi-xen-tê Liêm sinh năm 1732 ở thôn Đông làng Trà Lũ, xứ Phú Nhai, tỉnh Nam Định. Ông An-tôn Doãn, thân sinh cậu, là một thân hào trong làng, hai ông bà là những giáo dân sốt sắng, chuyên cần giáo dục con cái. Năm 12 tuổi cậu được nhận vào nhà Đức Chúa Trời ở làng Lục Thuỷ, Cậu nổi tiếng thông minh đạo đức nên ba năm sau cậu được gửi sang Ma-ni-la (Mauila) theo học ở trường trung học Thánh Gio-an đơ La-to-ran (Jean de Latran), rồi đến trường Đại học Thánh Tô- ma do các Cha dòng Thánh Đa-minh điều khiển. Ngày 8-9-1753, năm 21 tuổi thày được mặc áo. Sau một năm tập thày được tuyên khấn trọng thể với tên dòng là Vi-xen-tê Hòa Bình. Từ đây thày bắt đầu học lý đoán để chịu chức linh mục.

Hồi hương

Năm 1758, Thày Liêm được thụ phong linh mục và chuẩn bị về nước. Ngày 20-1-1759, Cha trở về quê hương được đón tiếp nồng hậu, mọi người vui mừng đặt bao hy vọng vào vị tân linh mục thông thái.

Ít lâu sau Cha được cử làm giáo sư Chủng viện Trung Linh rồi được cử đi truyền giáo các xứ Lai Ổn, Quất Lâm, Trung Lao, Lục Thủy, Trung Lễ. Đi tới đâu Cha cũng được các giáo hữu yêu mến vì Cha tận tình giúp đỡ họ, không nề quản khó nhọc gian nguy.

Một ông hoàng theo đạo

Theo hai bức thư Cha Liêm viết cho Cha Bề Trên ở Ma-ni-la, Cha báo tin ông Hoàng Sáu em Chúa Trịnh Doanh đã được chịu phép Rửa tội trước khi qua đời. Cha cũng báo nhiều tin khác liên hệ đến giáo đoàn miền Bắc như Đức Cha Săng-ti-a-gô Héc-năng đề (Santiago Hemandez) Giám mục địa phận Đông Đàng Ngoài và bốn linh mục thừa sai dòng Thánh Đa-minh đã đến năm trước đều khỏe mạnh. Cha cũng mừng Đức Cha Bê-na-đô Vô-ta-ri (Bemard Votarie) mới được thu phong Giám mục, Cha xin vị tân Giám mục gửi cho mình một số tràng hạt để phân phát cho giáo dân. Cha cũng bày tỏ các sự khó khăn gian nan mà đạo đang gặp phải trong việc truyền giáo và Cha xin Đức Cha, xin Cha Bề Trên cầu cho mình được nên hoàn thiện hơn, vui lòng chịu mọi sự khó theo thánh ý Chúa. Vì hồi ấy Giáo hội miền Bắc đang trải qua một cơn giông tố mới. Năm 1767 đời Cảnh Hưng, Chúa Trịnh Sâm ra lệnh xử tử một nhà sư có tội và để tránh tiếng thiên vị tôn giáo, nên ra lệnh bắt các đạo trưởng và các giáo dần theo đạo Gia-tô. Ngày 2-10-1773, Cha Liêm đang làm phúc họ Lương Đồng thì bị bắt giải về tỉnh Hưng Yên. Ở đây Cha vui mừng được gặp Cha Gia-xanh-tô Cát-ta-nơ-đa[1] (Gia) đã bị bắt mấy tháng trước. Sau đó hai Cha phải điệu về kinh để Chúa Trịnh xét xử.

Cuộc tranh luận của bốn đạo giáo

Ở kinh đô diễn ra một cuộc bàn luận tôn giáo nổi tiếng trong lịch sử tôn giáo Việt Nam dưới danh hiệu “Hội đồng tứ giáo”, về sau cuộc bàn cãi này in thành sách, được tái bản nhiều lần với nhan đề: Hội đồng tứ giáo danh sư. Tài liệu này kể rằng: Dưới đời Cảnh Hưng, Chúa Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm, hai đạo trưởng Gia-tô bị bắt: một Tây dương và một bản quốc. Hồi ấy có ông quan lớn trong triều là chủ Chúa Trịnh là người ngoại, nhưng mẹ ông có đạo và quen gọi là bà Thượng Trâm. Bà khuyên con nên tòng giáo. Ông quan lớn, một đàng muốn theo lời mẹ, đàng khác lưỡng lự vì có lệnh Chúa Trịnh cấm đạo, nhưng ông cũng muốn hiểu đạo nào là đạo thật, ông sáng kiến triệu tập bốn đại diện của bốn tôn giáo: Khổng, Phật, Lão, Thiên Chúa. Ông cho mời một nho sĩ, một nhà sư, và một thày pháp và hai đạo trưởng đang phải giam. Ông chủ tọa cuộc tranh luận và ông tuyên bố như sau: ông thường nghe nói đạo này đạo khác, nhưng không biết phải theo đạo nào, nên ông muốn có cuộc thảo luận này để ông biết rõ tôn chỉ mục đích của mỗi đạo, và ông sẽ định đoạt thái độ.

Sau khi trao đổi, hai linh mục đưa ra mấy đề tài chính để thảo luận: Nguồn gốc con người? – Sống ở đời để làm gì? – Chết rồi đi đâu?

Ông quan lớn đòi mọi vấn đề phải bàn cãi tường tận để ông hiểu rõ. Thế là hội nghị kéo dài ba ngày, hai Cha áp dụng chiến thuật minh giáo và thường lấy các điển tích trong sách Kinh sử bằng chữ Hán để chứng minh, khiến quan phục lẽ”.

Cuốn sách “Hội Đồng tứ giáo danh sư”không kể rõ tên hai linh mục dự hội nghị này, nhưng theo truyền khẩu và nhiều tác giả trong đó có Cha Mát-cô Gít-pe (Marcos Gispert) tác giả sách lịch sử truyền giáo của dòng Thánh Đa-minh ở miền Bắc, thì hai linh mục đó chính là Cha Gia-xanh-tô Cát-ta-nơ-đa và Cha Vi-xen-tê Liêm. Cũng theo truyền khẩu thì Cha Liêm chính là tác giả cuốn sách trên. Còn Cha Gia-xanh-tô đã giảng đạo ở Trung Quốc từ năm 1766 đến năm 1769, nên không lạ gì Cha rất thông thạo điển tích và châm ngôn của nước này.

Ánh vinh quang của dân tộc Việt Nam.

Ông quan lớn phục lẽ, nhưng số phận của hai nhà truyền giáo đã được định sẵn. Chúa Trịnh Sâm bị bà mẹ ác cảm với đạo thúc đẩy, đã châu phê bản án xử tử hai linh mục.

Ngày 7-10-1773, Cha Vi-xen-tê Liêm cùng với Cha Gia-xanh-tô được phúc lấy máu đào chứng minh cho lời giảng dạy. Cha Vi-xen-tê Liêm về trời lĩnh phần thưởng sau 15 năm chịu chức linh mục và tận tụy truyền giáo, năm Cha mới 41 tuổi.

Ngày 15-4-1906, Đức Thánh Cha Pi-ô X đã phong Cha lên bậc chân phúc.

Trường Thánh Gio-an đơ La-tơ-ran ở Ma-ni-la đã nhận chân phúc Vi-xen-tê Liêm là học sinh cũ làm quan thày nhà trường. Một pho tượng lớn của chân phúc được đặt ngay trước sân trường. Hằng năm đến ngày 6-11, lễ quan thày được cử hành rất trọng thể, có mặt đầy đủ các giáo sư, học sinh của trường, các phụ huynh và nhiều bậc vị vọng ở thủ đô Ma-ni-la tới dự.

Chúng ta có thể tự hào rằng chân phúc Vi-xen-tê Liêm là ánh vinh quang của dân tộc Việt Nam ở nước ngoài.

Ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong Cha lên bậc hiển thánh.


[1] Jacinthe Castaneda

Đức Hồng Y Giu-se Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top