Ngày 18/3: Thánh Cyrille thành Gierusalem (315 – 387)

Lễ nhớ tùy chọn

cyrille thanh gierusalem 1

1. Ghi nhận lịch sử – Phụng Vụ

Thánh Cyrille được gọi là của thành Giêrusalem, là một người vĩ đại của Giáo Hội chính thống, được sinh ra khoảng năm 315 trong thành này, mà ngài trở thành Thượng Phụ giáo chủ vào năm 350, kế ngôi thánh Maxime. Ngài được tôn phong tiến sĩ Hội thánh do Đức Giáo Hoàng Lêô XIII vào năm 1882.

Thụ phong linh mục tại Giêrusalem, ngài nổi bật giữa hàng giáo sĩ nhờ sự lợi khẩu và dạy giáo lý. Ngài thay mặt giám mục trong Mùa Chay để huấn đạo cho các người dự tòng. Khi vị giám mục Maxime qua đời (năm 350), Cyrille được gọi vào ngôi giám mục tại Giêrusalem. Theo các chứng nhân, trong ngày lễ đăng quang có sự xuất hiện một cây Thánh giá sáng chói trên bầu trời Thành thánh Giêrusalem.

Cyrille thành Giêrusalem ở ngôi giám mục từ 350 đến 386, gặp nhiều thử thách, ngài bị lưu đày 3 lần trong những năm 357, 360 vào 367: 17 năm ngài phải rời bỏ địa phận. Kitô giáo lúc đó bị chia ra hai phái Arius và Chống-Arius.. Thánh Cyrille là đối thủ của nhóm Arius và là kẻ bảo vệ thành quả của Công đồng Nicée (325); Thánh nhân chiến đấu không khoan nhượng, bảo vệ thiên tính của Đức Giêsu. Ngài xác quyết thiên tính tuyệt vời của Ngôi Lời và sự đồng đẳng trọn vẹn của Người với Thiên Chúa Cha.

Chỉ vào năm 378, ngài mới thực sự được trở về địa phận, sau thời gian bị lưu đày lần cuối cùng là 11 năm. Ngài tham dự Công đồng Constantinople (381), được công nhận là đã chiến đấu tích cực chống lại bè Arius. Vị thánh giám mục dùng những năm còn lại để xây dựng sự hiệp nhất về đức tin và hoà bình, cho đến ngày qua đời 18.03.386 hay 387.

Tác phẩm văn chương được gán cho thánh Cyrille thành Giêrusalem đáng chú ý, vì cho thấy quá trình hình thành kinh Credo của Giáo Hội thành Giêrusalem vào thế kỷ thứ IV; cũng cho phép chúng ta nhận ra Phụng Vụ và việc cử hành các bí tích khai tâm (Rửa tội, Thêm Sức và Thánh Thể) vào thời gian này.

Sách “Giáo lý dự tòng” chắc chắn là của thánh Cyrille (tiền dự tòng và 18 bài giảng) dành cho các dự tòng, trong khi đó quyển Catéchèses mystagogiques (Giáo lý huyền nhiệm gồm 5 bài giảng) cũng là của thánh nhân, được hoàn tất trong tuần Phục Sinh, giải thích các bí tích mà các tân tòng sẽ lãnh nhận trong đêm Phục Sinh.

2. Thông điệp và tính thời sự

Lời rao giảng của thánh Cyrille ảnh hưởng rất nhiều vào thời đại ngài, giúp Hội thánh đi vào các mầu nhiệm của ơn cứu độ và tiếp tục giúp chúng ta hiểu biết nhiều về Đức Giêsu Kitô và sống mật thiết với Người.

Nhờ các bài Giáo Lý, chúng ta khám phá ra sự súc tích trong giáo lý của ngài. Ngài luôn lập lại: “Chân lý chỉ có một gương mặt”. Vì thế ngài chống lại mọi hình thức lạc giáo, nhất là khi ngài trình bày sự tốt đẹp, thánh thiện của các mầu nhiệm.

– Tỉ như, ngài giải thích những thay đổi trong bí tích Thánh Tẩy: “Hãy tưởng tượng một người sống trong bóng tối; nếu như tình cờ, anh ta thấy ánh sáng, cái nhìn của anh ta được tỏ rạng, những gì trước kia anh ta chưa thấy, nay anh thấy rõ ràng. Cũng như những kẻ lãnh nhận Chúa Thánh Thần: họ có một tâm hồn được soi sáng và nhận ra những gì mà trước đây họ chưa được biết” (Cat.16,16).

– Lối hành văn của ngài trong sáng, cụ thể, trực tiếp, cảm hứng từ Thánh Kinh mà ngài thường trích dẫn. Ngài viết: “Phu quân gọi mọi người cách tuyệt đối… nhưng tiếp đó, chính Phu Quân, chọn lựa những ai được bước vào tiệc cưới, biểu trưng cho bí tích Rửa Tội…Ước gì không ai phải nghe: Bạn ơi, tại sao bạn bước vào đây mà không có áo cưới ?”

– Về việc Hiệp Lễ: “Đừng dựa vào lâu đài trần tục thể xác, nhưng vào đức tin không lay chuyển, vì không phải bánh và rượu mà người ta mời anh đến dùng, nhưng là Mình và Máu Thánh Đức Kitô. Khi anh đến gần, hãy đặt tay trái dưới bàn tay phải, như một ngai tòa đón vị quân vương, hãy lãnh nhận trong lòng bàn tay Mình thánh Đức Kitô khi nói: “Amen”… Hãy đến với chén Máu Thánh… nghiêng mình và nói: “Amen” trong một cử chỉ thờ lạy và tôn kính, hãy thánh hoá khi nhận lấy Máu Thánh Chúa Kitô” (Cat Myst V 20.21.22)

– Chúng ta cũng nhớ đến lòng nhiệt thành của ngài với dấu Thánh giá: “Lúc nào cũng phải làm dấu Thánh giá: trên tấm bánh mà chúng ta sắp dùng và trên rượu mà chúng ta uống; khi chúng ta đi vào, khi chúng ta đi ra, trước khi đi ngủ, lúc trên giường, khi thức giấc, lúc ra đi và khi nghỉ ngơi.”

Enzo Lodi

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top