Ngày 10/07: Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy Giảng (1808-1840)

Chúng ta chỉ biết cuộc sống thày Phê-rô Nguyễn Khắc Tự từ khi làm thày giảng cho đến khi bị bắt giam, bị tra khảo và cái chết anh hùng minh chứng đức tin qua thư từ của các cha thừa sai và của thày.

Chiếc khăn nhiễu đội đầu xé làm hai

Thày Phê-rô Nguyễn Khắc Tự sinh năm 1811 ở tỉnh Ninh Bình, làm thày giảng trong địa phận Tây Đàng Ngoài, là một thày giảng sốt sáng nhiệt thành hăng say trong việc bổn phận, tính tình hiền hoà.

Năm 30 tuổi thày giúp Đức Cha Bô-ri (Cao). Khi Đức Cha Bô-ri bị bắt, thày cũng xin theo Đức Cha. Lính dẫn thày đến trước mặt Đức Cha để hỏi xem thày có phải là thày giảng giúp việc không, Đức Cha Bô-ri tỏ vẻ lo ngại phân vân vì Đức Cha đã trông trước những khổ hình, những hầm rắn rết, không biết thày Tự có đủ can đảm thắng lướt không. Thày Tự trình bày nỗi lòng mình, hứa sẽ cương quyết trung thành đến cùng, thày xin Đức Cha nâng đỡ, khuyến khích, cầu nguyện cho mình, và thày tin tưởng rằng cậy nhờ vào ơn Chúa giúp, thày sẽ thực hiện được lời hứa này. Thấy thế Đức Cha Bô-ri lấy khăn nhiễu Đức Cha đang đội xé ra làm hai đưa một mảnh cho thày Tự và dạy thày giữ lấy như bảo chứng về lời hứa.

Chúng ta hãy nghe lời thày kể: “Sau đó người ta khoác vào cổ tôi chiếc gông rất nặng, giải tôi về Đồng Hới. Đến nơi, tôi phải ra tòa ngay, các quan bắt tôi đạp chân lên Thánh giá, tôi không nghe, quan ra lệnh nọc tôi đánh 20 roi rất đau, rồi cởi trói bắt tôi khoá quá, và vì tôi vẫn cương quyết không chịu, quan dạy lính dẫn tôi về ngục”.

“Sáng hôm sau tôi lại phải ra công đường, quan hỏi tôi: “Anh làm đạo trưởng hay đạo đồ, được bao lâu rồi?”. Tôi đáp: “Tôi là đạo đồ được bốn năm”.

Quê quán ở đâu?

– Ở tỉnh Ninh Bình.

– Gặp đạo trưởng ở đâu, phải nói thật?

– Tôi gặp người ở thuyền và từ đó chúng tôi sống chung với nhau.

Quan quát lớn tiếng: “Mày nói không thật. Quân đâu đánh nó 30 roi”.

Một trận mưa roi đổ xuống, tôi không kêu một lời. Quan truyền nhổ nọc và lại lấy khẩu cung, tôi cũng trả lời như trước”.

Quan bảo lính rằng: “Dẫn nó sang chỗ khác để hỏi riêng và dùng áp lực bắt nó khoá quá”.

Lính đưa tôi đến phòng đã chỉ định, một quan khác tra hỏi tôi. Ông nói với tôi rất nhỏ, còn tôi, trái lại, tôi trả lời to tiếng là tôi không bao giờ khoá quá”.

Quan Án ra lệnh cho quan này rằng: “Bắt nó phải khai tên các làng nó đã đi qua” Rồi quan Án bảo tôi: “Nếu anh khoá quá, khai thành thực ta sẽ cho anh được tự do ngay ở đây và cho trở về quê quán”.

Không cần phải suy nghĩ tôi trả lời ngay: “Thưa quan lớn, tôi thà chết còn hơn là khoá quá”. Quan lại truyền đánh tôi 38 roi, một trận đòn dữ dội, máu chảy lênh láng, rồi lính giải tôi về ngục.

Sáng sớm hôm sau tôi lại phải ra công đường và vì tôi cứ khăng khăng một mực như trước nên quan truyền nọc tôi đánh 18 roi, đánh xong quan còn bắt tôi nằm như thế cho đến chiều.

Hầm rắn rết

Mười ngày sau quan lại tra khảo tôi và nói đi nói lại với tôi rằng: “Ta ân hận vì đã ở thẳng phép với anh, ta đã kiên nhẫn với anh trong 10 ngày, bây giờ ta muốn tỏ lòng khoan dung với anh, nhưng anh phải khai sự thật, nếu không ta sẽ bó buộc nhốt anh vào hầm rắn rết cho đến chết”. Nghe thế, tôi sợ hãi nhưng tôi vẫn cương quyết từ chối như những lần trước, người ta lại đánh tôi một trận 40 roi máu chảy chan hoà, không còn chỗ nào lành, vì có ơn Chúa và Đức Mẹ giúp sức, tôi mới chịu được trận đòn dữ dội này mà không chết. Ngày hôm sau tôi phải nhốt vào hầm rắn rết, nhưng Chúa thương rắn rết cũng không cắn tôi, chúng chỉ bò xung quanh tôi rồi nằm im tại chỗ, sau đó tôi còn bị đánh 7 roi nữa mới được cởi trói”.

Thày Phê-rô Tự đã trải qua những cực hình ghê rợn, thày vẫn giữ vững lập trường, dũng cảm xưng đức tin. Sau mỗi lần bị tra tấn trở về, thày được Đức Cha Bô-ri, Cha Điểm, Cha Khoa nâng đỡ, khuyến khích, thày càng thêm mạnh sức. Rồi một hôm Đức Cha và hai cha phải chuyển sang ngục khác, một nỗi buồn xâm chiếm tâm hồn thày khiến thày phải thốt lên lời rằng: “Có lẽ tôi không còn đẹp lòng Chúa nữa, tôi không thể theo chân thày tôi. Nhưng chỉ mấy giờ sau, thày lại cảm thấy được an ủi và vui vẻ nói rằng: “Tôi còn phải chịu nhiều đau khổ nữa để xứng đáng được vào Nước Chúa”. Thày cũng thường khuyên các người đến thăm rằng: “Ông bà đừng khóc lóc, phải vâng theo thánh ý Chúa, hãy cầu nguyện chung cho nhau, hãy giữ vững Đức Tin để sau chúng ta được gặp nhau trên thiên đàng”. Trong tù sau những hàng chấn song sắt, thày cũng không quên việc bổn phận của mình, mỗi ngày thày dành riêng mấy giờ để giải thích những điểm cốt yếu trong giáo lý. Còn thì giờ nào, thày suy ngắm, cầu nguyện để chuẩn bị cho các cuộc chiến đấu sắp tới, xin Chúa ban thêm sức mạnh đón nhận những thử thách gay go trường kỳ.

Thày cũng được Cha Ngân vào giải tội và cho rước lễ hai lần.

Không gì bằng cái chết trong tình thương

Sau 18 tháng tù, vua mới châu phê án xử Thày Phê-rô Tự và ông An-tôn Nam.

Trên đường từ ngục thất đến pháp trường, Thày Tự lộ vẻ vui mừng hân hoan, Thày nói với cha mẹ và bạn hữu đi theo rằng: “Chết vì danh Chúa Giêsu Kitô thật hãnh diện và tốt đẹp biết bao. Không gì bằng cái chết trong tình thương”. Thày cũng luôn nói đi nói lại lời này rằng: “Đây là công việc của Chúa, loài người không làm được gì”.

Đến pháp trường, trước kia đã xử Đức Cha Bô-ri và hai Cha Khoa và Điểm, Thày Tự xin người ta cho biết nơi Đức Cha khả kính của mình chịu xử, rồi thày đến chỗ ấy quỳ cầu nguyện và xin cho được chịu xử ở chỗ này. Mấy giáo hữu đến vĩnh biệt thày. Lính trói chân tay thày, tròng giây thừng vào cổ, hai người lính cầm hai đầu dây kéo đi kéo lại nhiều lần cho đến khi thày tắt thở.

Thày Phê-rô Nguyễn Khắc Tự được phúc tử đạo ngày 16-7-1870 ở Đồng Hới. Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho thày ngày 27-5-1900, về sau lại được Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong lên bậc hiển thành ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top