Ngày 13/1: Thánh Lu-ca Phạm Trọng Thìn – Giáo hữu (1820-1859)

Cha nào con ấy

Ông Lu-ca Thìn là vị anh hùng thứ hai của làng Quần Cống. Ông là con ông Án Khảm. Được người cha đạo đức tốt lành giáo dục dạy bảo từ bé nên không lạ gì ông cũng trở thành người đạo đức dũng cảm như cha. Đời ví “cha nào con ấy” áp dụng vào ông thật đúng. Ông đã có vợ con, làm Cai bạ ba năm. Có việc, ông phải lên tỉnh Nam Định và bị bắt ở đây ngày 8-6-1858 cùng với ông Cai Tả. Phải tống giam và mấy ngày sau, ông gặp cha và mấy người kỳ mục trong làng vì bất khẳng khóa quá phải điệu đến đây, hai cha con vui mừng được cùng nhau chịu khó vì đạo. Lúc ấy ông Cai Thìn mới 40 tuổi.

Ông phải ra công đường nhiều lần cùng với Cha. Ngoài tội bất khẳng khóa quá ông còn bị buộc thêm tội phản quốc. Đây chỉ là lời vu khống vô bằng cớ, một tội nặng sẽ được tha dễ dàng nếu ông bằng lòng bỏ đạo. Ông dũng cảm tự bào chữa không bao giờ làm việc gì hại dân hại nước, còn tội bất khẳng khóa quá, ông hiên ngang tuyên xưng mình thà chết chẳng thà phạm tội quái gở ấy.

Ông là người trẻ nhất, nên cũng là mục tiêu chính để các quan chĩa vào. Nhưng sau bốn, năm tháng, khi bị tra tấn, lúc bị dỗ dành mà ông Cai Thìn không sợ khổ hình cũng không tham danh vọng tiền tài, chỉ ước ao được đổ máu ra làm chứng đạo thật. Ông khuyên bảo vợ con vâng theo thánh ý Chúa, trông cậy Chúa sẽ lo liệu mọi việc trong gia đình, điều cần nhất là phải trung thành với Chúa đến cùng.

Các quan kết án ông phải xử giảo.

Ngày 14-1-1859 ông Lu-ca Thìn cùng với cha là ông Đa-minh Án Khảm và ông Giuse Cai Tả tiến ra pháp trường, vui vẻ nhanh nhẹn như người đi xa đã lâu, mong chóng về tới quê hương.

Xử xong, gia đình đưa xác ông về táng trong vườn nhà.

Hiện nay hài cốt ông đặt ở nhà thờ Quần Cống để giáo dân đến kính viếng.

Ngày 29-4-1951, Đức Thánh Cha Pi-ô XII phong chân phúc cho ông Lu-ca Thìn, và ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn ông lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top