Ngày 25/8: Thánh Lu-i (1214-1270)

Lễ nhớ không buộc

12388 St. Lui

1. Ghi nhận lịch sử – phụng vụ

Thánh Louis IX, nạn nhân trận dịch hạch ở cửa thành Tunis ngày 25 tháng 8 năm 1270 trong cuộc thập tự chinh thứ tám. Ngay khi mới qua đời đã được tôn kính như một vị thánh và được Đức giáo hoàng Boniface VIII phong thánh năm 1297. Thánh nhân sống trong thời kỳ nước Pháp có được sự rực rỡ về trí tuệ, nghệ thuật và đạo đức, nhờ công của thánh Thomas Aquinô, Albertô Cả, Bônaventura, Roger Bacon và Siger de Brabant. Là con vua Louis VIII và hoàng hậu Blanche, thánh Louis sinh ở Poisy gần Paris, và rửa tội tại đây. Bởi thế Ngài thích ký tên là “Louis người Poisy”. Mười hai tuổi, lên ngôi vua, dưới quyền nhiếp chính của mẹ; năm 1234, nhà vua cưới Marguerite de Provence và có mười một người con. Sau khi chiến thắng Henri III và các chư hầu phản loạn, nhà vua lo bảo vệ vững chắc và cai trị vương quốc của mình. Sau một trận bạo bệnh rồi qua khỏi, phó thác cho mẹ nhiếp chính, vua khởi xướng cuộc thập tự chinh VII (1248-1254), tiếp sau khi Gérusalem thất thủ (1244) và quân đội người Francs bị quốc vương hồi giáo nước Ai cập đánh tan. Chiến thắng tại Damette nhưng thua ở Mansourah (Ai Cập) năm 1250, nhà vua bị bắt làm tù binh và chỉ được giải thoát với một số tiền chuộc khổng lồ. Tiếp theo vua sống ở Syrie bốn năm, tăng cường cho các thành phố do thập tự quân chiếm giữ và chuộc lại được một số lớn tù binh. Được tin hoàng thái hậu qua đời (1252), nhà vua trở về Pháp và ở luôn tại Paris. Là người rất sùng đạo, vua cho xây Sainte-Chapelle để lưu giữ những gì còn lại từ gỗ cây Thánh giá và nhất là Mũ Gai nhà vua mua được của Baudoin II, hoàng đế Constantinople.

Với hy vọng cải đạo vua hồi giáo nước Tunisie, vua Louis IX mở một cuộc thập tự chính mới, đây là thập tự chính thứ tám (1280). Nhưng mới đổ bộ ở Carthage ít lâu cả đoàn quân tan rã bởi một trận dịch hạch, chính nhà vua cũng bị. Trong lều trại nhà binh, nằm trên một cái giường rải đầy tro, nhà vua tắt thở miệng vẫn đọc: “Lạy Chúa, con sẽ vào nhà Chúa và sẽ thờ lạy Chúa trong thánh điện Ngài” (Tv 5,8)

2. Sứ điệp và tính thời sự

Lời nguyện trong ngày nhắc lại công việc vua Louis nước Pháp đã thực hiện vì vinh quang trên trời. Trước hết mọi sự, nhà vua đã lo sao có được đức công chính. Ngài thường nói: “Ai có bổn phận người nấy”. Ngài căn dặn hoàng thái tử: “Cha cầu cho con biết làm cho dân nước mến thương, vì cha thực sự mong muốn thà có một người Xcốt-len đến cai trị đất nước một cách tử tế ngay lành còn hơn thấy con cai trị một cách tồi tàn”. Trong cuộc tranh chấp giữa hai nhà Anh – Pháp từ Philippe Auguste, Jean sans Terre, nhà vua đã chấm dứt sự bất hòa bằng hòa ước Paris. Cũng trong tinh thần đó, vua đã ký hiệp ước Corbeil năm 1258 với Jacques I xứ Aragon. Ngài cũng thường xuyên được các nhà quyền thế thời đó tham khảo ý kiến. Nhờ thế Ngài đã giải quyết được vấn đề kế vị ở Flandre (1246), góp ý với các hầu tước Anh quốc nổi loạn chống lại vua Henri III (1264). Vậy nên thời vua thánh Louis IX nền quân chủ có uy tín hơn bao giờ hết.

Thánh Louis cũng có công yểm trợ việc canh tân nền kinh tế đất nước, thành lập nhà thương, phát triển các hoạt động bác ái nhất là khuyến khích công bằng thông qua rất nhiều chỉ thị khôn ngoan. Các chỉ thị này nhằm chống lại tệ tham nhũng hủ hóa, ngăn cấm đặc biệt lối đấu gươm hai lưỡi để xét thắng bại, đĩ điếm và mạ lị. Những luật lệ đó và việc Ngài đích thân xét xử đã góp phần rất lớn trong việc đưa lại an bình, ổn định cho đất nước. Hơn thế nữa, với tinh thần của người đệ tử dòng ba Phan sinh, Ngài đặc biệt lo chăm sóc người nghèo, thậm chí đích thân phục vụ các bệnh nhân dịch hạch trong cuộc thập tự chinh thứ tám, đến nỗi người hồi giáo gọi Ngài là “quốc vương công chính”. Thánh nhân cũng là người khởi xướng hòa bình nên không muốn can thiệp vào cuộc tranh chấp giữa Tòa Thánh và vua Frédéric II. Là người luôn lo lắng cho công bằng, nhà vua giao phó cho các luật gia công việc xử án, kiểm tra việc quản trị tiền bạc, thực hành kế toán nghiêm minh. Đó là lý do ra đời của Quốc hội và Ngân khố.

Lời nguyện trong ngày cũng cầu xin Chúa ban cho ta biết làm việc cho nước Chúa trị đến bằng cách chu toàn bổn phận trần gian nhờ lời cầu khẩn và noi gương thánh Louis. Bản di chúc tinh thần của thánh nhân để lại cho thái tử Philippe Can Đảm, Phụng vụ bài đọc trưng dẫn, cho chúng ta thấy lòng nhân từ đã thành châm ngôn và đức công bình gương mẫu của vị quân vương này mà ảnh tượng Pháp thường trình bày như một gương mẫu của sức mạnh tâm hồn và lòng nhân từ: “Con phải tránh tất cả những gì mà con nghĩ sẽ làm mất lòng Người (Thiên Chúa), những gì thuộc quyền hạn con, đặc biệt phải có ý chí không bao giờ phạm một tội trọng nào vì bất kỳ lý do nào có thể xảy đến, và trước khi phạm một tội gì trọng có ý thức, hãy để người ta chặt tay chân con giết chết con bằng cái chết dữ dằn nhất”.

Thánh Louis trung thành việc đọc kinh thần vụ phù hợp với ngày tháng của dòng. Liêm chính và bác ái đến độ anh hùng, ngài để lại nhiều gương mẫu kiên nhẫn và khiêm nhường, được các nhà viết tiểu sử ghi chép. Bằng các đức tính nhân bản, đầy bản sắc Kitô giáo cách lạ lùng, ngài mãi là gương mẫu sống động cho người giáo dân thánh thiện.

Enzo Lodi

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top