Ngày 9/5: Thánh Giu-se Đỗ Quang Hiển – Linh mục (1775-1840)

Cha Giu-se Hiển sinh năm 1769 ở làng Quần Phương Hạ tỉnh Nam Định. Người dâng mình vào nhà Đức Chúa Trời từ khi còn nhỏ, ở với Đức Cha Đen-ga-đô (Y), nết na đạo đức lại thông minh được bề trên gọi về học thần học; sau những năm huấn luyện đầy đủ, thày được chịu chức linh mục và ngày 13-10-1812, Cha tuyên khấn trọng thể trong dòng Đa-minh.

Cha được cử coi sóc nhiều xứ, sau coi xứ Cao Mộc, mọi người đều ca tụng Cha rất nhân đức, chăm chỉ đọc kinh nguyện ngắm, luôn khuyên giục con chiến siêng năng chịu các phép bí tích.

Sự việc ngẫu nhiên giúp Cha thực hiện mơ ước

Khi vua Minh Mệnh cấm đạo ngặt, Cha phải ẩn trốn để giúp con chiên. Cha thường nói: “Cha trốn không phải vì sợ nhưng vì thương linh hồn người ta; nếu Chúa định cho Cha phải bắt, được đổ máu làm chứng đức tin thì phúc cho Cha, đó là sự Cha hằng cầu xin ước ao”.

Càng ngày cơn cấm đạo càng ngặt, Cha về giúp Đức Cha Hê-na-rét (Minh), khi Đức Cha trốn ra Xương Điền, thì Cha về họ Đất Vượt xứ Quần Phương ẩn ở nhà em ruột là bà Thìn độ một tháng, rồi ẩn ở nhà chân phúc Trùm Đào họ Hưng Nghĩa một tháng, sau về ẩn nhà ông Mai Văn Mới họ Trung Thành chín tháng. Ở họ Trung Thành có ông Đội Nhật bỏ xưng tội lâu năm ốm nặng sắp chết ước ao được chịu các phép sau hết, nên đêm ngày 7 – 11 Cha đến giải tội và xức dầu cho ông, chẳng may có kẻ trộm bắt gặp, y rình xem nơi Cha ẩn rối đi báo quan tỉnh. Ông Trịnh Quang Khanh làm tổng đốc Nam Định được tin báo đang đêm dẫn quân về vây họ Trung Thành. Đêm ấy Cha làm lễ sớm, xong lễ mới biết quan quân đã vây kín làng, Cha vào hang trốn tưởng không ai biết, nhưng tên trộm dẫn lính đến bắt Cha, thu đồ lễ và bắt cả chủ nhà, điệu tất cả đến trước mặt quan đang ngồi ở đình làng.

 Quan truyền khóa quá, Cha thưa rằng: “Tôi thờ lạy một Thiên Chúa, có lẽ nào tôi dám bước qua ảnh Chúa”. Quan giận truyền lính đánh Cha 40 roi, Cha chỉ kêu tên cực trọng Chúa Giê-su, rồi Cha phải mang gông rất nặng, bị giam ở đình làng, hai ngày sau, quan giải Cha về Nam Định.

Ha sĩ chuyên để vẽ Thánh giá

Cha phải giam trong tù năm tháng, chịu gông cùm khổ sở, dù thế Cha vẫn làm việc bổn phận là cứu các linh hồn. Cha giải tội, giúp người xuất giáo ăn năn trở lại, dạy đạo và rửa tội cho các người ngoại. Các quan nghe biết thì giam Cha vào chỗ ngặt hơn. Cha lại tìm phương thế khác. Cha có tài hội hoạ, cha vẽ những ảnh Thánh giá rất đẹp phân phát cho bổn đạo, nhờ ảnh này người ta lĩnh được được nhiều ơn trọng, người có tội được ăn năn tội nên, người gần chết được gặp linh mục chịu các phép trong giờ sau hết cách sốt sắng vì đã trông cậy vào ảnh Thánh giá này, nên bổn đạo đến xin rất đông.

Một người có đạo phải giam với Cha biết chạm rất khéo, khắc hình Thánh giá này vào gỗ, rồi in ra nhiều ảnh phát cho người ta. Khi các quan đang ra sức bắt bổn đạo đạp ảnh Thánh giá thì Cha phổ biến ảnh Thánh giá giúp người ta tôn sùng yêu mến Thánh giá Chúa Giêsu và nhờ đấy Chúa đã ban nhiều ơn đặc biệt để củng cố đức tin giáo hữu đang bị đe doạ trầm trọng.

Các quan còn tra khảo Cha phải khóa quá và khai Đức Cha Hác-mô-di-la (Liêm) đang ở đâu. Cha nói: “Tôi không biết Đức Cha ở đâu, còn khóa quá tôi không thể làm được, tôi là đạo trưởng, tôi khuyên con chiên tôi đừng phạm tội trọng chối Chúa, bỏ Chúa, lẽ nào tôi lại khóa quá? Tôi sẵn lòng chết để đền ơn trả nghĩa Chúa đã chết vì tôi”. Cha vừa nói xong, quan truyền nọc Cha ra đánh, hết sức dã man đến nỗi bắn thịt ra, quan lại hỏi: “Có khóa quá không?” Dù đã bảy mươi mốt tuổi lại chịu cực hình như thế, Cha vẫn cam đảm mạnh mẽ trả lời: “Thà chết không khóa quá”.

Quan còn đòi Cha ra hai ba lần nữa, lần nào cũng tra khảo, dỗ dành rồi lại những trận mưa đòn, máu chảy, thịt rơi, Cha vẫn một mực dũng cảm nói: “Tôi đã già, không sợ chết, tôi chỉ muốn được chết vì Chúa đã chết vì tôi, không đời nào tôi khóa quá”.

Đang mùa đông rét như cắt, quan truyền lấy nước lạnh giá đổ vào người Cha, Cha vui vẻ chịu đựng.

Đức tin vững như đá không sợ voi

 Các quan kết án Cha phải trảm quyết và đệ án vào kinh. Ngày 9-5-1840 có chiếu chỉ vua ra truyền xử Cha. Ba ngày trước khi xử các quan lại đòi Cha lên công đường bắt khóa quá, Cha cương quyết từ chối, quan truyền lính trói Cha rồi đánh cho đến khi bỏ đạo, lính đánh dữ tợn, thân mình rách nát máu chảy đầm đìa, vừa đánh lính vừa hỏi có khóa quá không, Cha chỉ đáp gọn: “không”. Đánh chán tay, lính lại giam vào ngục. Cuối cùng các quan lại bày ra mưu kế này: Lính điệu Cha và Thày Toán đến trước mặt quan bắt khoả quá, hai đấng từ chối, quan truyền đem voi đến. Lính để Thánh giá trước mặt Cha và Thày Toán, còn voi đứng sau lưng hai người cố ý để sợ voi phải bước qua Thánh Giá, nhưng hai đấng tử đạo cứ đứng vững như đá, không nhúc nhích. Cha Hiển nói với quan rằng: “Thưa quan lớn, tôi đã nói tôi sẵn lòng chết, tôi không khóa quá, từ lâu tôi đã ước ao được chết vì Chúa tôi, được chết để tỏ lòng yêu mến Chúa tôi, xin quan thi hành lệnh vua, đừng ép chúng tôi, mất công vô ích”. Quan truyền đưa Cha đi xử ngay, còn Thày Toán lại giam vào ngục.

Ai trông thấy cụ già 71 tuổi, thân xác ốm yếu đau đớn vì bị gông cùm tra tấn hơn 5 tháng , bước đi nặng nhọc, đều cảm thương, nhưng nét mặt Cha lộ vẻ tươi vui bình thản vừa đi vừa đọc kinh xin Chúa thêm sức mạnh chiến đấu trận cuối cùng. Đến nơi xử, Cha quỳ xuống cầu nguyện, lính chém đầu Cha kết liễu cuộc sống trần gian nhưng mở đầu cho Cha một cuộc sống bất diệt, được hưởng mặt Chúa mà Cha đã dâng mạng sống vì yêu mến.

Xác Cha chôn ngay ở nơi xử, 9 tháng sau người ta đưa xác Cha về táng ở nhà trường Lục Thuỷ Hạ.

Đức Thánh Cha Lê-ô XIII phong chân phúc cho Cha Giu-se Hiển ngày 27-5-1900. Chúng ta hãy cảm tạ ngợi khen Chúa, cùng xin Cha giúp chúng ta biết mến yêu Thánh giá, sẵn sàng đón nhận mọi Thánh giá Chúa gửi đến để luyện lọc linh hồn chúng ta. Cha Giu-se Hiển được phúc tử đạo ngày 19-5-1840 và được tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top