Ngày 25/05: Thánh Phê-rô Đoàn Văn Vân – Thầy Giảng (1780-1857)

Thày Phê-rô Đoàn Văn Vân sinh năm 1780 ở Kẻ Bói (có chỗ ghi là Kẻ Cói), Giáo xứ Kẻ Sông, nay là Giáo họ Trương Cói, Giáo xứ Hà Ngoại, thôn Cói, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Thày vào nhà Đức Chúa Trời từ bé, ở với cha Thi, rồi vào chủng viện. Năm 25 tuổi lên chức thày giảng và sau làm thày cai ở xứ Bầu Nọ.

Thày cai gương mẫu

Thày chăm chỉ làm việc, cần thận coi sóc của cải nhà xứ, ở tiết kiệm, ăn mặc khó khăn, nhưng lại rộng rãi với người nghèo. Thày hoà nhã với mọi người, làm việc gì thày cũng vâng theo ý cha xứ.

Thày rất đạo đức, sốt sắng, siêng năng đọc kinh, xưng tội, rước lễ, hay thăm viếng an ủi khuyên bảo các người ốm đau và đọc sách cho họ nghe. Thày làm trung gian để dàn hoà các cuộc cãi cọ, tranh chấp và thường lấy gương Chúa Giêsu tha cho kẻ làm khổ mình để mọi người bắt chước.

Thày chi dụng, phân phát của cải nhà xứ cách công bằng, minh bạch. Thày thật là người đầy tớ trung thành mà Phúc âm đã khen rằng: “Đây là tôi tớ tốt lành và trung tín Chúa đã đặt lên trông coi gia đình Chúa”.

Cha già Lý, cha xứ Bầu Nọ rất tín nhiệm thày, giao phó mọi sự trong tay thày và yên tâm đi làm phúc lo việc thiêng liêng cho bổn đạo.

Thày nổi tiếng trong cả địa phận đến nỗi muốn khen thày cai nào thì người ta quen nói rằng: “Thày này nhân đức như thày cai Vân”.

Thày làm cai lâu năm, năm 70 tuổi mới được nghỉ việc và một thời gian sau, thày bị bắt vì đạo.

Đạo trưởng hay đạo đồ

Ở làng Nỗ Lực (Bầu Nọ) có ông lý Tưởng và ông Huống đánh bạc thua hết tiền thuế của dân. Họ phải bồi thưởng cho nhà nước, nhưng vì túng quá nên vào vay thóc nhà xứ.

Cha xứ đi vắng, thày Vân ở nhà không cho vay. Họ thù và để lập công chuộc tội, họ tố giác với quan phủ Lâm Thao rằng: làng Nỗ Lực có đạo trưởng, đạo đường, đạo quán. Quan đem lính về vây ngay nhưng không bắt được ai.

Mấy ngày sau hai ông Tưởng và Huống với năm đầy tớ gặp thày Vân ở làng Tiên Cát, chúng bắt thày đem về nhà Chánh Tổng rồi đóng gông giải lên phủ.

Hai ông khai man với quan rằng: “Chúng tôi bắt được đạo trưởng đem nộp”. Quan ra lệnh giam thày vào ngục. Mấy ngày sau, quan đòi thày lên công đường hỏi: “Quê lão ở đâu?” Thày thưa: “Tôi đi tu từ bé, không rõ quê quán ở đâu, hình như ở phủ Lý Nhân”.

 • Ông đã đi những đâu?
 • Tôi nay đây mai đó khắp cả tỉnh Sơn Tây. Khi cấm đạo, ai cho tôi trọ, tôi ở đấy, lúc nào họ không bằng lòng tôi lại đi nơi khác.
 • Các đạo trưởng đi đâu cả?
 • Tôi không biết.
 • Ông là đạo trưởng hay đạo đồ?
 • Tôi là thày giảng giúp các đạo trưởng.

Quan không tin bảo: “Ông bằng ấy tuổi rồi mà chưa được thăng chức ấy sao?” Thày thưa: “Tôi khai thật, không dám khai man, quan lớn muốn cho tôi là đạo trưởng thì tuỳ ý quan lớn tôi không dám nhận”. Quan lại bảo: “Thôi ông đã già rồi, quá khoá đi, ta sẽ cho về, đừng liều lĩnh mà khốn đến thân”. Thày can đảm thưa: “Tôi giữ đạo từ bé đến bây giờ, đã bấy nhiêu tuổi, lẽ gì mà tôi lại bỏ đạo; sống chết tôi không quá khoá”.

Quan cố dỗ dành thày nhận mình là đạo trưởng nhưng thày không chịu, cứ một mực nói rằng: “Tôi là thày giảng, là con cái các đạo trưởng, tôi chưa chịu chức thánh ấy, nếu tôi nhận là đạo trưởng thì tôi phạm tội nói dối”.

Thày phải giam ở phủ Lâm Thao bốn tháng, bổn đạo không dám đi lại thăm nom, sợ lính khuấy khuất và quan bắt vạ. Chỉ có cha Nghiêm vào trộm hai lần giải tội cho thày và nhờ ông Lê Văn Giáp đưa Mình Thánh cho thày.

Quan phủ không thể dụ dỗ thày quá khoá được thì khép án thày phải trảm quyết, gửi án và truyền giải thày lên tỉnh. Án đó nói sai sự thực vì thày Vân không bao giờ nhận mình là đạo trưởng.

Trời báo oán cho người lành

Quan tỉnh cứ theo án ấy đệ vào kinh, thày phải giam ở tỉnh hai tháng chịu bao nhiêu khốn khó sỉ nhục vì cha Lý nghèo không có tiền cấp dưỡng nên thày phải đói khát, túng thiếu, và vì không có gì cho lính canh nên bị chúng khinh dể. Cha Lý phải sai chị Ân dòng Mến Thánh Giá cùng với chị Hợp đi quyên nơi khác, hết tỉnh Sơn Tây đến tỉnh Hà Nam, được bao nhiêu tiền giao cho ông cai Vải lo liệu cơm nước cho thày. Tuy thế thày luôn vui vẻ, chịu bằng lòng, dâng mọi sự cho Chúa để dọn mình đón phúc trọng đại.

Hai tháng sau, vua châu phê án, tư cho quan tỉnh Sơn Tây như sau:

“Tên Đoàn Văn Vân là đạo trưởng Giatô, nó quyết thà chết hơn là bỏ đạo, phải xử nó không nên trì hoãn. Vậy phải trảm quyết nó ngay”.

Ngày 25-5-1857, quan Giám sát cưỡi voi và 50 lính điệu thày đi xử. Thày Vân nét mặt tươi vui, nhưng vì tuổi già, lại ở tù 6 tháng nên đi chậm. Phải có hai người lính đỡ đầu gông, một người quàng dây thừng vào cổ thày lôi đi.

Đến pháp trường, lính đứng vây xung quanh, bẻ xiềng, trói thày vào cọc. Ông trưởng phố ở đấy là ông Đa-minh Nhân đưa cho ông Phê-rô Thông chiếc chiếu để giải ra cho thày quỳ. Thày xin được cầu nguyện một lúc. Hồi chiêng chưa dứt, lính chém đầu thày, ba nhát mới đứt, lính tung đầu lên và quan quân kéo nhau về.

Một quang cảnh ồn ào hỗn độn xảy ra: Người lấy giấy, lấy vải, xé áo, xé khăn chen chúc nhau xông vào thấm máu vị tuyên xưng Đức Tin. Giáo hữu xứ Bách Lộc chôn xác thày ở đây, sau cải táng đưa về nhà thờ Bách Lộc.

Những kẻ tố cáo làm khổ thày về sau gặp nhiều sự khốn khó. Ông lý Huống bị giặc chém chết ở bến đò Trình Xá, xác vất xuống sông không tìm thấy. Quan phủ Lâm Thao được thăng chức tổng đốc Hưng Yên, nhưng ít lâu sau phải giáng cấp. Ông hối hận và thường nói: “Tại tôi làm khổ người vô tội nên trời báo oán”.

Thày Đoàn Văn Vân kết thúc cuộc đời trần thế năm 77 tuổi, thân xác già yếu, nhưng lòng tin mạnh mẽ không suy giảm, cái chết anh hùng của thày là tấm gương kiên trung cho hậu thế.

Ngày 2-5-1909, Đức Thánh Cha Pi-ô X đã phong chân phúc cho thày Phêrô Đoàn Văn Vân.

Ngày 19-6-1988, Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II đã tôn phong thày lên bậc hiển thánh.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top