Ngày 1/5: Thánh Gioan Louis Bonnard Hương – Linh Mục (1824-1852)

Cậu Gio-an Lu-i Bô-na sinh năm 1824 ở tỉnh Ly-ông (Lyon) nước Pháp. Cha mẹ cậu rất đạo đức, năm lên 12 tuổi ông bà thu xếp cho cậu dâng mình cho Chúa. Cậu Bô-na sức học bình thường nhưng hiền lành đạo đức nên ai cũng mến.

Được ơn Chúa soi sáng, cậu ước ao đi giảng đạo cho dân ngoại chưa biết Chúa thật. Đây là việc rất quan trọng phải được Chúa kêu gọi cách đặc biệt mới dám dấn thân vào cuộc sống nguy hiểm vất vả ấy. Sau khi cầu nguyện bàn hỏi cẩn thận, cậu Bô-na vào đại chủng viện Pa-ri, dâng mình truyền giáo cho dân ngoại. Sợ bị ngăn cản, cậu kín đáo ra đi, rồi mới viết thư từ biệt an ủi cha mẹ.

Mối lo âu thành sự thực

Sau khi chịu chức linh mục, Cha Bô-na được cử đi truyền giáo ở Lào, Cha đến phố Mới (Singapore) tìm đường vào nước Lào, bị ngăn trở, Cha phải sang Hồng Kông, ở đây Cha được cử sang giúp địa phận Tây ký.

Năm 1850 Cha Bô-na đến địa phận, Đức Cha Rơ-to (Liêu) giữ Cha ở lại Nhà Chung học tiếng Việt Nam và đặt tên là Cha Hương. Đức Cha khen Cha Bô-na đạo đức, hiền lành, vâng lời và rất khiêm nhường.

Năm 1852, khi Cha đã thạo tiếng, Đức Cha cử Cha coi sóc xứ Kẻ Trình, Kẻ Báng. Năm ấy vua Tự Đức mới ra sắc chỉ cấm đạo ngặt. Thấy các Cha phải bắt, phải giam, phải chết vì đạo thì Cha hằng ước ao mình được phúc trọng ấy, nhưng dù thế Cha vẫn lo trốn tránh như lời Chúa dạy, để giúp linh hồn người ta và để bổn đạo khỏi phải khốn khổ vì mình.

Chẳng bao lậu Chúa đã nhận lời Cha cầu xin, một dịp bất ngờ xẩy đến, chính Cha đã tìm cớ thoái thác vì sợ nhỡ nhàng cách nào sẽ làm hại bổn đạo, nhưng Chúa đã định, công việc phải hoàn thành.

Vậy cũng trong năm 1852, Cha Bô-na và năm linh mục Việt Nam đến làm phúc cho làng Kẻ Báng. Sau đó, họ Bối Xuyên mời Cha Bô-na đến làm phúc. Cha ngại không muốn đi nhưng bổn đạo xin nài mãi, vì nể họ, Cha đã nhận lời nhưng trong lòng vẫn lo có sự bất trắc xảy đến.

Ở họ này có một quan mới phải cách chức, ông muốn lập công với nhà nước, đến mật báo quan Huyện. Quan đưa quân về vây làng ngay. Hôm ấy là sáng chủ nhật, dân làng không biết, vừa làm lễ xong, Cha đang bù các phép cho trẻ em, bỗng thấy bên ngoài xôn xao, Cha hiểu ngay vội vàng cởi áo dòng, định lội qua ao chạy ra cánh đồng nhưng lính đã vây kín mặt này, chạy sang lối khác, nước sâu đến ngang lưng vừa lội vừa ngã, một lúc sau lính bắt được Cha, Thày Kim giúp Cha và chú Bá. Lính giục Cha đi nhanh, Cha mệt bảo họ rằng: “Ai cần thì đi trước, còn tôi đến lúc nào cũng được, không việc gì phải vội”, bấy giờ họ mới đi thong thả.

Đến huyện, quan chỉ hỏi Cha tên là gì, đến Việt Nam từ bao giờ, đã đi những đâu, từ đâu đến Bối Xuyên. Cha trả lời các câu hỏi nhưng nhất định không chịu khai mình đi từ đâu đến Bối Xuyên. Quan truyền đóng gông cả ba Cha con.

Đến tối quan bảo dọn cơm cho Cha ăn, nhưng không biết Cha quen dùng thế nào thì đến xin ý kiến Thày Kim. Khi ngủ lính cũng cho Cha nằm ổ rơm nhưng vì quần áo ướt nên cả đêm ấy Cha không chợp mắt.

Đức Cha Rơ-to nghe tin Cha Bô-na bị bắt thì sai một người chắc chắn đi lo việc chuộc Cha, nhưng quan không nghe cũng không tiếp.

Hôm sau Cha phải giải về Nam Định, vì đường trơn, quan cho Cha đi cáng, dọc đường người ta kéo ra xem rất đông.

Đến tỉnh, quan để ba Cha con ở một nơi, sau bắt Cha ở lại một mình, còn hai người kia giam trong ngục. Đôi khi Cha lại cảm thấy buồn nhưng suy đến Thánh Giá Chúa, Cha lại được an tâm.

Hương thơm xông trước tòa Chúa

Quan Thượng tra hỏi Cha bốn lần. Lần thứ nhất quan hỏi tên tuổi, quê quán, vào đất này bằng cách nào. Người thưa đầy đủ. Quan hỏi thêm: “Ở đất Bắc ông đã ở những làng nào?” Cha thưa: “Tôi ở nhiều nơi không nhớ hết, nhưng dù nhớ tôi cũng không nói”. Quan bảo rằng: “Không nói sẽ phải đòn”. Cha thưa rằng: “Đánh thì đánh, tôi không nói vì làm hại bổn đạo”. Quan lại bảo rằng: “Khóa quá ta sẽ tha, nếu không ta đánh đòn và kết án tử hình”. Cha đáp rằng: “Tôi không sợ đòn, không sợ chết, tôi bỏ quê hương, tôi sang đây giảng đạo, tôi lại bỏ đạo ư?”

Lần thứ hai quan hỏi như lần thứ nhất, Cha chỉ đáp: “Những điều ấy tôi đã nói rồi. Tôi không bỏ đạo, quan muốn làm gì thì làm, tôi không sợ chết”.

Lần thứ ba quan đòi Cha và Thày Kim ra công đường, cố ép Cha phải khai những nơi đã ở, đã đi qua. Cha đáp rằng: “Tôi thà chết chẳng thà khai ra làm hai người ta, tôi là người ngoại quốc mà còn biết thương dân huống chi các quan là cha mẹ dân lại muốn làm hại dân thì thực không phải”. Rồi quan hỏi Thày Kịm dồn dập cố ý để thày luống cuống nói lung tung. Cha thấy thế nói nhỏ với quan rằng: “Xin quan lớn thương dân, đừng tra khảo hai người này kẻo sinh xôn xao”. Quan lắng tai nghe rồi nói với các nhân viên ở chung quanh rằng: “Ông này nói tiếng Việt sõi lắm”.

Lần thứ tư quan hỏi như các lần trước, Cha chỉ trả lời ngắn gọn, vì có người xin Cha đừng nói dài, các quan sẽ dựa vào đấy để khép án, nên trong bản án các quan đưa ra nhiều điều bịa đặt buồn cười. Cha không ký án, quan Thượng đến gần cắt nghĩa, Cha chỉ viết tên mình, quê quán, nghề nghiệp, các quan cũng cứ đệ án ấy về kinh.

Khi Cha bị giam, Đức Cha sai Cha Tịnh kiệu Mình Thánh vào cho Cha và mấy người tù ở đấy, hôm ấy đúng vào ngày thứ sáu tuần thánh. Cha vui mừng viết thư cám ơn Đức Cha, xin Đức Cha, các Cha tha những sự lỗi, và xin Đức Cha chúc lành cho mình được vững vàng xưng đạo đến cùng.

Đức Cha viết thử lại rằng: “Tôi sẵn sàng chúc lành cho Cha, chẳng những lần này mà ngay từ khi Cha mới sang đất Việt, đặt tên Cha là Hương tôi có ý chúc Cha nên như hương thơm xông trước tòa Chúa và đáng được Chúa thương nhận”

Cha cũng viết thư từ giã cha mẹ rằng : “Khi cha mẹ được tin con phải bắt, phải giam cầm khổ sở, phải đổ máu ra vì Chúa Giêsu, xin cha mẹ đừng buồn đừng khóc, cha mẹ hãy vui mừng vì con được Chúa ban cho phúc trọng này, bây giờ cha mẹ phải xa con nhưng sau này cha mẹ sẽ được gặp con trên nước thiên đàng”.

Ngày 30-4, sáng sớm án trong kinh đến Nam Định, quan còn ngủ, một viên chức có đạo xem trộm rồi báo các cho mấy người biết Cha Bộ-na phải xử ngày hôm nay. Tin ấy lan dần, mới trưa mà bổn đạo đã kéo đến rất đông ngồi chật ních ở cửa thành là nơi đoàn giải tù phải đi thế các quan càng đông hơn. qua. Thấy thế các quan hoãn đến hôm sau, không ngờ hôm sau lại càng đông hơn.

Một toán quân voi ngựa rất đông đưa Cha ra pháp trường gần bờ sông, cách tỉnh một quãng đường dài. Cha mang gông đeo xiềng, đi bộ, nét mặt vui tươi hớn hở.

Đến nơi, Cha quỳ cầu nguyện sốt sáng. Lính trói Cha vào cọc. Quan Giám sát xuống voi đến vuốt tóc Cha và nói mấy câu không ai nghe rõ rồi quan lên voi, truyền ra hiệu, một nhát gươm sắc bén đưa linh hồn thánh về trời như làn hương thơm ngát bay lên trước tòa Chúa cao cả.

Lính đánh dữ quá, người ta không thể vào thấm máu được. Lính lấy quần áo Cha dính đầy máu, xé ra bán cho bổn đạo.

Xác và đầu Cha đưa xuống thuyền bỏ ở nơi thật xa, vì quan dạy phải đem theo lương ăn đủ ba ngày. Khi thuyền các quan sắp nhổ sào thì một Thày Sáu và hai thày giảng đã xuống thuyền đi trước có ý xem lính bỏ xác Cha ở quãng nào.

Đến đêm, độ canh hai, thuyền các quan xuống khỏi Tam Toà, họ vất xác và đầu Cha xuống sông rồi quay về. Chiếc thuyền chài quay lại mò được xác và đầu Cha đem về táng ở làng Vĩnh Trị.

Cha Lu-i Bô-na được phúc tử đạo ngày 1-5-1852 mới 28 tuổi. Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã phong chân phúc cho Cha ngày 27-5-1900. Đức Thánh Cha Gio-an Phao-lô II tôn phong Cha lên bậc hiển thánh ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giu-se Ma-ri-a Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top