Ngày 28/4: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thành – Thầy Giảng (1796- 1840)

Thày Gioan Baotixita Thanh sinh năm 1796 ở làng Nội Khê, xứ Hảo Nho, địa phận Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình, trong một gia đình ngoại giáo. Năm 18 tuổi, được ơn Chúa soi sáng thày tìm hiểu đạo và chịu phép Rửa tội ở làng Phúc Nhạc. Từ ngày ấy thày tỏ ra sốt sắng đạo đức khiêm nhường nên được nhận vào nhà Đức Chúa Trời.

Thày giúp Cha Phao-lô Khoan chính xứ Phúc Nhạc. Cha cử thày trông coi trại Đông Biên. Thày ốm yếu nhưng chịu khó làm các việc bậc mình. Cha Khoan hết lòng khen ngợi thày, không những thày siêng năng lại có tài riêng biết thu xếp công việc. Các người làm việc trong trại rất phục thày, nhưng thày ở khiêm nhường không bao giờ tự tiện làm việc gì trước khi chưa xin ý kiến Cha xứ và Cha dạy thế nào thày vâng như vậy.

Xác như đá như gỗ

Đang thời cấm đạo ngặt, Bề trên giao trại Đông Biên cho ông phó Tổng Dụ coi sóc và nhận là của mình trước mặt quan. Ngày 24-8-1838, Cha Khoan đi kẻ liệt về qua trại Đông Biên ngủ đêm ở nhà ông Dụ và bị bắt ở đấy cùng với hai Thày Thanh và Hiếu. Hôm sau cả ba người phải giải lên tỉnh Ninh Bình. Ra trước công đường, khi các quan tra hỏi, bao giờ Cha Khoan cũng nói trước và Cha nói thế nào thày cũng đáp lại như vậy. Hôm đầu quan hỏi thày thì thày thưa rằng: “Tôi là đầy tớ đạo trưởng, ý tôi cũng giống ý người, quan thương tôi được sống, nếu quan bắt tôi bỏ đạo, tôi xin bằng lòng chết, tôi không khóa quá”.

Quan truyền đánh đòn thày, thày không kêu tiếng nào, quan bảo lính đóng gông giam vào ngục.

Sau các quan tra khảo thày riêng vì sợ có Cha Khoan ở đấy như một sức mạnh cổ võ thày. Thày phải chịu nhiều cơn gian nan khốn khó, khi quan bắt bẻ điều này, đe nẹt điều kia trong đạo, lúc ngọt lúc sẵng, có khi quan dọa sẽ mổ bụng, đánh dập đầu. Nhiều khi quan truyền lôi thày qua Thánh giá nhưng Thày cưỡng lại hết sức, dù lính khiêng Thày, Thày cũng co chân lên.

Quan thấy môn đệ của Chúa vững vàng không nao núng thì lập mưu khác. Quan ra lệnh cho Cha Duyệt là người đã khóa quá đến khuyên thày rằng: “Xưa Thánh Phê-rô đã chối Chúa ba lần sau vẫn làm đầu Hội Thánh, hãy bắt chước gương ấy rồi sẽ ăn năn trở lại”. Nghe những lời ấy, thày tỏ vẻ buồn sầu đau đớn nhưng không đáp lại lời nào. Không còn biết dùng cách nào nữa, quan truyền lính đánh thày thật đau, lúc hai mươi roi, lúc ba mươi roi, nhưng dù đánh bao nhiêu, đánh mấy lần thày vẫn im lặng chịu không chút nao núng, nên quan ngạc nhiên nói rằng: “Xác tên này trơ như đá, đánh nó như đánh vào gỗ”.

Thực ra, cũng là con người, thày rất đau đớn, nhưng lòng mến Chúa giúp thày lướt thắng mọi sự, vui lòng chịu khổ chịu nhục.

Câu trả lời là một bản kinh

Các quan giam riêng Thày Thanh đủ mười một ngày tra khảo nhiều lần đều mất công vô ích nên lại giam thày cùng một ngục với Cha Khoan. Hôm ấy là ngày vui mừng vì linh mục đưa Mình Thánh vào ngục cho ba người chịu và vì sau những ngày xa cách được gặp lại nhau mà biết chắc không ai khóa quá.

Các quan kết án Cha Khoan phải trảm quyết, còn hai Thày Thanh và Hiếu phải xử giảo giam hậu. Thầy Thanh hơi buồn vì không được xử cùng với Cha Khoan nhưng còn hy vọng may ra vua sẽ đổi án. Đã lâu không thấy án trong kinh, thầy lợi dụng thời gian ấy ăn chay, đọc kinh, yên ủi, khuyên bảo các bạn tù. Thầy luôn vui vẻ với mọi người, thỉnh thoảng một bà có đạo kiệu Mình Thánh vào cho Cha Khoan và hai thày, được lương thực thần linh bổ dưỡng, các nhân chứng của Chúa thêm sức mạnh chiến đấu đến cùng.

Đã hơn một năm trôi qua trong ngục, ngày 22-11-1839 vua Minh Mệnh truyền cho các quan phải làm sao để ba tù nhân này xuất giáo.

Quan Án cho đòi hai thày ra đe doạ, dụ dỗ khóa quá, Thày Thanh vẫn cương quyết, khi nào quan giục giã quá thì thày lớn tiếng đọc kinh Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn như lời tuyên xưng Đức Tin thà chết chẳng thà lỗi phép đạo.

Quan tức giận quát rằng: “Chúng bay thà chết mà không bỏ đạo thì mặc chúng bay”, rồi quan kết án hai thày phải trảm quyết. Vua Minh Mệnh châu phê ngay, nhưng án ra đến tỉnh vào cuối năm, gần tết, các quan hoãn lại mấy ngày; cũng kỳ này có quan Tuần mới đến thay thế, quan này còn muốn dụ dỗ thêm nên các thày còn phải giam mấy tháng nữa. Gần đến ngày xử quan đòi Cha Khoan và hai thày ra bảo rằng: “Các ngươi hãy nghĩ lại, nếu nghe ta các người được sống, nếu không sẽ phải chết ngay”. Cha Khoan thưa thay tất cả rằng: “Chúng tôi đã suy nghĩ lâu ngày lâu tháng rồi, không bao giờ đổi ý, chúng tôi chỉ xin quan xử chúng tôi nhanh chóng, nếu chúng tôi dám phạm tội quái gở ấy, chúng tôi đã làm rồi”.

Vậy các quan nhất định xử Cha Khoan, Thầy Thanh và Thày Hiếu ngày 28 – 4 – 1840. Đêm vọng ngày phúc lộ ấy thày Thanh đọc kinh cả đêm. Trên đường đi đến nơi xử ba cha con hát bài ‘ Kinh Tạ Ơn’ có ý cám ơn Chúa vì đã ban phúc trọng mình trông đợi bấy lâu.

Đến nơi xử, Thầy Thanh còn hát mấy câu, rồi đọc kinh một lúc, sau thày ngửa mặt lên trời, lính chém một nhát, đầu thày rơi xuống và linh hồn thày bay về trời hợp với ca đoàn các thiên thần và các thánh chúc tụng tạ ơn Chúa muôn đời. Cả Cha Khoan và Thầy Hiếu cũng bị chém hôm ấy.

Về sau các bổn đạo đem xác thầy về làng Yên Mối được ít lâu đưa về Phúc Nhạc.

Ngày 27-5-1900 Đức Thánh Cha Lê-ô XIII đã phong chân phúc cho thày và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II phong hiển thánh cho thày ngày 19-6-1988.

Đức Hồng Y Giuse Maria Trịnh Văn Căn

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top