Ngày 23/11: Thánh Clê-men-tê I – Giáo hoàng, Tử đạo

Lễ nhớ

12879 St. Clemente I

I. Ghi nhận lịch sử – Phụng vụ

Theo chứng từ của thánh Hiêrônimô (392), thánh Clément ngay từ thế kỷ IV đã được tôn kính ở Rôma như một “linh mục và tử đạo”, trong nhà thờ mang danh “tước hiệu thánh Clément”. Lễ nhớ này lưu truyền một lòng sùng kính rất phổ biến ở Rôma, Bắc Phi, vùng Gaule, Tây Ban Nha, và cả ở Byzance, nơi những tác phẩm của thánh Clément được biết đến qua bản dịch Hy Lạp.

Thánh Clément I, hay Clément Rôma, sống ở thế kỷ I. Theo sử gia Eusèbe, ngài là “giám mục thứ 3 của Rôma”  (từ 92 đến 101?) và là một cộng sự của thánh Phaolô. Thánh Irênê nói ngài là giáo hoàng kế vị thứ 3 của thánh Phêrô sau thánh Linô và Cletô, và làm chứng về ngài như sau: “Thánh Clément đã tận mắt thấy các thánh tông đồ, tiếp xúc với các ngài, nghe chính các ngài rao giảng, và còn được chứng kiến truyền thống của các ngài.”

Truyền thống cổ xưa đồng thanh nhìn nhận vai trò của thánh Clément như giám mục của Giáo Hội Rôma. Cũng thế, Thư gửi “Hội Thánh của Thiên Chúa ở Rôma, Hội Thánh của Thiên Chúa ở Côrinthô”, viết khoảng năm 95-98, được mọi người coi là của thánh Clément. Thư được viết trong hoàn cảnh có những rắc rối nội bộ đang đe doạ cộng đồng ở Cô-rin-tô, Giáo Hội Rôma mà ngài là giám mục đã dùng quyền bính can thiệp để khuyên nhủ các tín hữu sống hoà bình và vâng phục.

Dưới khía cạnh giáo lý, Thư này trình bày Đức Kitô như là Chúa và Đấng Cứu Thế, Người Con được Thiên Chúa sai đến, “là Thượng tế của chúng ta”. Chúa Giêsu lại sai các tông đồ, và các tông đồ đã lập các giám mục, linh mục và phó tế: Hội Thánh có phẩm trật được lưu tồn như thế trong sự kế tục các tông đồ. Nhưng qua tài liệu này, ta cũng thấy rõ Giáo Hội Rôma can thiệp bằng quyền bính trong công việc của một Giáo Hội khác, và thi hành quyền tối thượng (hay quyền chủ trì) của mình “trong đức ái” (thánh Ignatiô Antiochia)

Thư gửi tín hữu Côrinthô là một trong những tài liệu quí báu nhất của Hội Thánh sơ khởi, và thánh Clément có uy tín rất lớn khiến cho nhiều tác phẩm nguồn gốc không rõ ràng đã được lưu hành dưới danh nghĩa của ngài và thậm chí còn được kể vào số những sách qui điển. Ngoài ra chúng ta còn phải kể đến: Thư thứ 2 của Clément (khoảng 150), bài giảng cổ xưa nhất mà chúng ta hiện có; hai mươi Bài giảng, được lưu trữ bằng tiếng Hi Lạp, và tác phẩm Nhìn nhận (mười cuốn), một loại tiểu thuyết, tả về những thành viên trong gia đình Clément bị thất lạc rồi tìm lại được nhau nhờ thánh Phêrô.

Theo một truyền thống có từ thế kỷ IV, thánh Clément có lẽ đã chịu tử đạo. Ngài bị bắt trong cuộc bách hại của Trajan và bị kết án lao động trong hầm mỏ ở vùng bên kia Pont-Euxin, và bị ném xuống biển với một cái neo cột vào cổ.

II. Thông điệp và tính thời sự

Phụng vụ Giờ Kinh Sách đề nghị chúng ta bài trích Thư gửi tín hữu Côrinthô, trong đó chúng ta khám phá ra thông điệp phong phú của thánh Clément I, người môn đệ của các thánh tông đồ, mà theo thánh Irênê, thánh Clément “được nghe chính các tông đồ rao giảng”.

Ở chương 49, thánh Clément ca ngợi sự tuyệt hảo của ‘agapè’ (đức ái) bằng những lời lẽ nhắc chúng ta nhớ đến lời giảng dạy của thánh Gioan và thánh Phaolô: “Ai có đức ái trong Chúa Kitô, người ấy hãy thực hành giới luật Chúa Kitô. Đức ái kết hợp chúng ta với Thiên Chúa; đức ái che phủ rất nhiều tội lỗi. Đức ái chịu đựng tất cả, kiên nhẫn vì tất cả. . .Đức ái không chia rẽ, không gieo rối loạn, làm mọi sự trong hoà thuận.”

Tất cả sức mạnh lời giảng dạy của thánh Clément dựa trên nền tảng Kinh Thánh và các mẫu gương trong Kinh Thánh. Nhưng trên hết, Đức Kitô chính là “mẫu mực được ban cho chúng ta.” (16, 17). “Con đường qua đó chúng ta tìm được ơn cứu độ, đó là Chúa Giêsu Kitô, vị thượng tế của chúng ta, đấng bảo trợ chúng ta; đấng cứu giúp sự yếu đuối của chúng ta.” (38, 1).

Thánh Clément kết luận lá thư bằng một lời cầu nguyện dài với Thiên Chúa cho “những người được chọn trên toàn thế giới, vì Con yêu dấu Người là Chúa Giêsu Kitô.” Ngài viết: “Chúng con nài xin Người, lạy Chúa, xin cứu giúp và bảo vệ chúng con. Xin cứu những ai trong chúng con đang gặp gian truân, nâng dậy những người sa ngã, chữa lành những người bệnh tật, dẫn về những người lạc lối, cho người đói ăn, giải phóng người tù đày, cho người yếu đuối đứng dậy, ban can đảm cho kẻ yếu nhược, cho mọi quốc gia nhận biết Chúa là Thiên Chúa duy nhất, và Đức Giêsu là Con Chúa, và cho chúng con được làm con Chúa và làm đoàn chiên trong đồng cỏ của Chúa.” (59, 3).

Hội Thánh sơ khởi thích đọc lại những bản văn này trong các cuộc hội họp, ngang hàng với các thư của thánh Phaolô. Cũng như các vị mục tử của Hội Thánh có thói quen kết thúc các bài giảng bằng lời mời gọi các tín hữu cầu nguyện, thánh Clément cũng kết thúc lá thư của ngài bằng một lời cầu nguyện dài để nài xin và tạ ơn, vì đó là thói quen của phụng vụ thời xưa.

Enzo Lodi

Ngày 01/06: Thánh Jus-ti-nô – Tử đạo

Ngày 01/6: Thánh Giuse Túc – Giáo dân

Ngày 02/6: Thánh Mac-se-li-nô và thánh Phê-rô – Tử đạo

Ngày 02/6: Thánh Đaminh Ninh – Giáo dân

Ngày 03/6: Thánh Ca-rô-lô Loan-ga và các bạn – Tử đạo

Ngày 03/6: Thánh Phaolô Vũ Văn Đổng (Dương) – Thủ Bạ

Ngày 05/6: Thánh Bô-ni-phát – Giám mục, tử đạo

Ngày 05/6: Thánh Luca Vũ Bá Loan – Linh mục

Ngày 05/6: Thánh Đa Minh Toại – Ngư Phủ và Thánh Đa Minh Huyện – Ngư Phủ

Ngày 06/6: Thánh Nô-bet-tô – Giám mục

Ngày 06/6: Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng – Giáo dân và Thánh Phêrô Đinh Văn Thuần – Giáo dân

Ngày 06/6: Thánh Vinhsơn Dương – Thu Thuế

Thánh 09/6: Thánh Ép-rem – Phó tế, tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 11/6: Thánh Ba-na-ba – Tông đồ

Ngày 12/6: Thánh Augustinô Phan Viết Huy – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Nicolao Bùi Đức Thể – Quân nhân

Ngày 12/6: Thánh Đaminh Đinh Đạt – Quân nhân

Ngày 13/6: Thánh An-tôn Pa-đu-a – Linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh

Ngày 16/6: Thánh Đaminh Nguyên, Nhi, Mạo và Thánh Vinhsơn Tưởng, An-rê Tường

Ngày 17/6: Thánh Phêrô Đa – Thợ Mộc

Ngày 21/06: Thánh Lu-i Gonzaga – Tu sĩ

Ngày 24/06: Sinh nhật thánh Gio-an Baotixita

Ngày 26/6: Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu – Thầy Giảng

Ngày 26/6: Thánh Đa Minh Henares Minh – Giám mục

Ngày 27/6: Thánh Tôma Toán – Thầy Giảng

Ngày 28/06: Thánh Irênê – giám mục, tử đạo

Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Phaolô tông đồ

Ngày 30/6: Thánh Vinh Sơn Đỗ Yến – Linh mục

 1. Thánh An-rê Trần An Dũng Lạc – Linh mục
 2. Thánh An-rê Nguyễn Kim Thông – Thầy giảng
 3. Thánh An-rê Trần Văn Trông – Binh sĩ
 4. Thánh An-rê Tường – Giáo dân
 5. Thánh Phê-rô Nguyễn Ðích – Trùm họ
 6. Thánh An-tôn Nguyễn Hữu Quỳnh – Y sĩ
 7. Thánh Au-gus-ti-nô Ðông – Linh mục Pháp
 8. Thánh Au-gus-ti-nô Phan Viết Huy – Binh sĩ
 9. Thánh Au-gus-ti-nô Nguyễn Văn Mới – Giáo dân
 10. Thánh Bê-na-đô Vũ Văn Duệ – Linh mục
 11. Thánh Ða-minh Cẩm – Linh mục
 12. Thánh Ða-minh Ðinh Ðạt – Binh sĩ
 13. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Hạnh – Linh mục
 14. Thánh Ða-minh Huyên – Giáo dân
 15. Thánh Ða-minh Phạm Viết Khảm – Quan án
 16. Thánh Ða-minh Nguyễn Ðức Mạo – Giáo dân
 17. Thánh Ða-minh Hà Trọng Mầu – Linh mục
 18. Thánh Ða-minh Nguyên – Giáo dân
 19. Thánh Ða-minh Nhi – Giáo dân
 20. Thánh Ða-minh Ninh – Giáo dân
 21. Thánh Ða-minh Toái – Giáo dân
 22. Thánh Ða-minh Trạch – Linh mục
 23. Thánh Ða-minh Vũ Ðình Tước – Linh mục
 24. Thánh Ða-minh Bùi Văn Úy – Thầy giảng
 25. Thánh Ða-minh Nguyễn Văn Xuyên – Linh mục
 26. Thánh Ða-minh Hanares Minh – Giám mục
 27. Thánh Giê-rô-ni-mô Liêm – Giám mục
 28. Thánh Giu-se An – Giám mục
 29. Thánh Clê-men-tê I-nha-xi-ô Y – Giám mục
 30. Thánh Melchor Xuyên – Giám mục
 31. Thánh Phê-rô Cao – Giám mục Pháp
 32. Thánh Tê-pha-nô Tê-ô-đô Thể – Giám mục Pháp
 33. Thánh Va-len-ti-nô Be-ri-ô Ô-choa Vinh – Giám mục
 34. Thánh Em-ma-nu-el Lê Văn Phụng – Trùm họ
 35. Thánh Em-ma-nu-el Nguyễn Văn Triệu – Linh mục
 36. Thánh Gia-cô-bê Ðỗ Mai Năm – Linh mục
 37. Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta Cỏn – Lý trưởng
 38. Thánh Gio-an B. Ðinh Văn Thành – Thầy giảng
 39. Thánh Gio-an Ðạt – Linh mục
 40. Thánh Gio-an Ðoàn Trịnh Hoan – Linh mục
 41. Thánh Gio-an Lu-y Bo-na Hương – Linh mục Pháp
 42. Thánh Gio-an Ca-rô-lô Cooc-nây Tân – Linh mục Pháp
 43. Thánh Gio-an Thê-ô-phan Vé-nard Ven – Linh mục Pháp
 44. Thánh Giu-se Hoàng Lương Cảnh – Trùm họ
 45. Thánh Giu-se Marchand Du – Linh mục Pháp
 46. Thánh Giu-se Ðỗ Quang Hiển – Linh mục
 47. Thánh Giu-se Ferandez Hiền – Linh mục
 48. Thánh Giu-se Nguyễn Duy Khang – Thầy giảng
 49. Thánh Giu-se Nguyễn Văn Lựu – Trùm họ
 50. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Nghi – Linh mục
 51. Thánh Giu-se Phạm Trọng Tả – Cai tổng
 52. Thánh Giu-se Lê Ðăng Thị – Cai đội
 53. Thánh Giu-se Tuân – Linh mục (1811 – 1861)
 54. Thánh Giu-se Trần Văn Tuân – Giáo dân (1832 – 1862) 
 55. Thánh Giu-se Túc – Giáo dân (1842-1861)
 56. Thánh Giu-se Nguyễn Ðình Uyển – Thầy giảng (1773-1838)
 57. Thánh Giu-se Ðặng Ðình Viên – Linh mục (1787-1838)
 58. Thánh Jacinta Castaneda Gia – Linh mục (1743 – 1773)
 59. Thánh I-nê Lê Thị Thành – Giáo dân (1781-1841)
 60. Thánh Lô-ren-sô Ng. Văn Hưởng – Linh mục (1802-1856)
 61. Thánh Lô-ren-sô Ngôn – Giáo dân (1840-1862)
 62. Thánh Lu-ca Vũ Bá Loan – Linh mục
 63. Thánh Luca Phạm Viết Thìn – Cai tổng
 64. Thánh Mát-thêu Nguyễn Văn Phượng – Trùm họ
 65. Thánh Mát-thêu Ðậu – Linh mục
 66. Thánh Mát-thêu Lê Văn Gẫm – Thương gia
 67. Thánh Mác-ti-nô Tạ Ðức Thịnh – Linh mục
 68. Thánh Mác-ti-nô Thọ – Trùm họ
 69. Thánh Mi-ca-e Hồ Ðình Hy – Quan Thái bộc
 70. Mi-ca-e Nguyễn Huy Mỹ – Lý trưởng
 71. Thánh Ni-cô-la Bùi Ðức Thể – Binh sĩ
 72. Thánh Phan-xi-cô Ðỗ Văn Chiểu – Thầy giảng
 73. Thánh Phan-xi-cô Kính – Linh mục Pháp
 74. Thánh Phan-xi-cô Phan – Linh mục Pháp
 75. Phan-xi-cô Tế – Linh mục TBN
 76. Thánh Phan-xi-cô Trần Văn Trung – Cai đội
 77. Thánh Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Cần – Thầy giảng
 78. Thánh Phan-xi-cô X. Hà Trọng Mậu – Thầy giảng
 79. Thánh Phao-lô Tống Viết Bường – Quan Thị vệ
 80. Thánh Phao-lô Dương – Trùm họ
 81. Thánh Phao-lô Hạnh – Giáo dân
 82. Thánh Phao-lô Phạm Khắc Khoan – Linh mục
 83. Thánh Phao-lô Lê Văn Lộc – Linh mục
 84. Thánh Phao-lô Nguyễn Văn Mỹ – Thầy giảng
 85. Thánh Phao-lô Nguyễn Ngân – Linh mục
 86. Thánh Phao-lô Lê Bảo Tịnh – Linh mục
 87. Thánh Phê-rô Bắc – Linh mục Pháp
 88. Thánh Phê-rô Bình – Linh mục
 89. Thánh Phê-rô Dũng – Giáo dân
 90. Thánh Phê-rô Ða – Giáo dân
 91. Thánh Phê-rô Trương Văn Ðường – Thầy giảng
 92. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Hiếu – Thầy giảng
 93. Thánh Phê-rô Phạm Khanh – Linh mục
 94. Thánh Phê-rô Võ Ðăng Khoa – Linh mục
 95. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Lựu – Linh mục
 96. Thánh Phê-rô Ðoàn Công Quý – Linh mục
 97. Thánh Phê-rô Thuần – Giáo dân
 98. Thánh Phê-rô Trương Văn Thi – Linh mục
 99. Thánh Phê-rô Vũ Văn Truật – Thầy giảng
 100. Thánh Phê-rô Nguyễn Bá Tuần – Linh mục
 101. Thánh Phê-rô Lê Tùy – Linh mục
 102. Thánh Phê-rô Nguyễn Khắc Tự – Thầy giảng
 103. Thánh Phê-rô Nguyễn Văn Tự – Linh mục
 104. Thánh Phê-rô Ðoàn Văn Vân – Thầy giảng
 105. Thánh Phi-lip-phê Phan Văn Minh – Linh mục
 106. Thánh Simon Phan Ðắc Hòa – Y sĩ
 107. Thánh Stê-pha-nô Nguyễn Văn Vinh – Linh mục
 108. Thánh Tô-ma Ðinh Viết Dụ – Linh mục
 109. Thánh Tô-ma Nguyễn Văn Ðệ – Giáo dân
 110. Thánh Tô-ma Khuông – Linh mục
 111. Thánh Tô-ma Trần Văn Thiện – Chủng sinh
 112. Thánh Tô-ma Toán – Thầy giảng
 113. Thánh Vi-cen-tê Dương – Giáo dân
 114. Thánh Vi-cen-tê Nguyễn Thế Ðiểm – Linh mục
 115. Thánh Vi-cen-tê Lê Quang Liêm – Linh mục
 116. Thánh Vi-cen-tê Tường – Giáo dân
 117. Thánh Vi-cen-tê Ðỗ Yến – Linh mục
Scroll to Top